Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

De Wet Zorg en dwang

Handleiding voor de praktijk

Paperback Nederlands 2020 9789012404662
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Op zoek naar een toegankelijke behandeling van de nieuwe Wet zorg en dwang? In het boek De Wet zorg en dwang. Handleiding voor de praktijk bespreken de auteurs, mr. dr. B.J.M. Frederiks en mr. S.M. Steen de belangrijkste aspecten van de Wzd, met als focus de impact op de praktijk.

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die zorg van een zorgaanbieder ontvangen. De wet geeft ook het juridisch kader voor zorg waartegen cliënten of hun vertegenwoordigers zich verzetten (onvrijwillige zorg) en onvrijwillige opname. De wet is niet alleen van toepassing binnen instellingen, maar ook in de ambulante setting.

De Wzd is op 1 januari 2020 in werking getreden. Het jaar 2020 geldt als een overgangsjaar. De Wzd is niet eenvoudig te lezen en de toepassing in de praktijk brengt de nodige vragen met zich. Vragen als: welke cliënten vallen onder de reikwijdte van de Wzd? Wat wordt verstaan onder de negen vormen van onvrijwillige zorg? Wanneer mag onvrijwillige zorg worden verleend? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Wzd-functionaris? Wat houdt het Wzd-klachtrecht in? Welke voorwaarden gelden voor het toepassen van onvrijwillige zorg in de ambulante setting? In deze uitgave geven de auteurs antwoord op deze vragen door een helder en praktijkgericht overzicht te geven van de inhoud van de Wet zorg en dwang.

Specificaties

ISBN13:9789012404662
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:116
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:5-6-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over S.M. Steen

Mr. S.M. Steen is advocaat bij KBS Advocaten en houdt zich met name bezig met het gezondheidsrecht. Daarnaast is zij betrokken bij onderzoek in de zorg naar mensen met een verstandelijke beperking en redactielid bij Journaal Ggz en Recht.

Andere boeken door S.M. Steen

Inhoudsopgave

Voorwoord / 9
Afkortingenlijst / 11
1. Inleiding / 13
1.1 Algemeen / 13
1.2 Doelstellingen van de Wzd / 14
1.3 Verhouding tussen de Wzd en andere wetgeving / 15
1.3.1 Wet verplichte ggz / 15
1.3.2 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst / 17
1.3.3 Wet forensische zorg / 19
1.3.4 De Algemene wet bestuursrecht / 20
1.3.5 Wet publieke gezondheid / 20
1.3.6 De Jeugdwet / 22
2. Algemene begrippen / 23
2.1 Cliënt / 23
2.2 Wilsbekwaamheid / 25
2.3 Vertegenwoordiger / 26
2.4 Verzet / 27
2.5 Ernstig nadeel / 29
2.6 Zorgaanbieder / 30
2.7 Zorgverantwoordelijke / 30
2.8 Ter zake kundige arts / 32
2.9 Zorgverlener / 32
2.10 Wzd-functionaris / 33
2.11 Externe deskundige / 33
2.12 Accommodatie en locatie / 34
2.13 Dossier / 36
3. Onvrijwillige zorg / 37
3.1 Inleiding / 37
3.2 Vormen van onvrijwillige zorg / 38
3.3 Gelijkgestelde vormen van zorg / 39
3.4 Het stappenplan / 40
3.4.1 Het zorgplan / 40
3.4.2 Opnemen van onvrijwillige zorg in het zorgplan / 42
3.4.3 Advies vragen aan externe deskundige / 44
3.4.4 Voorleggen zorgplan met onvrijwillige zorg aan Wzd-functionaris / 45
3.4.5 Het uitvoeren van onvrijwillige zorg / 46
3.4.6 Ambulante onvrijwillige zorg / 47
3.4.7 Onvrijwillige zorg in onvoorziene of noodsituaties / 48
4. Opname in een geregistreerde accommodatie / 51
4.1 Inleiding / 51
4.2 Besluit tot opname en verblijf / 51
4.2.1 Algemeen / 51
4.2.2 Procedure / 52
4.3 Rechterlijke machtiging / 54
4.3.1 Algemeen / 54
4.3.2 Procedure / 54
4.3.3 Schakelbepaling Wet verplichte ggz / 59
4.4 Opname en verblijf in crisissituaties / 60
4.4.1 Algemeen / 60
4.4.2 Procedure / 60
4.5 Huisregels / 62
5. Voorwaardelijke machtiging jongvolwassenen / 65
5.1 Algemeen / 65
5.2 Procedure / 65
5.3 Omzetten voorwaardelijke machtiging jongvolwassenen / 68
6. Personen met een strafrechtelijke titel / 69
6.1 Inleiding / 69
6.2 Beheersmaatregelen / 70
7. Verlof en ontslag / 73
7.1 Inleiding / 73
7.1 Verlof / 73
7.2 Ontslag / 75
8. Gegevensverstrekking en gegevensverwerking / 79
8.1 Inleiding / 79
8.2 Bewaartermijnen gegevens / 79
8.3 Geheimhouding / 80
8.4 Gegevensverstrekking / 81
8.5 Gegevensverwerking / 86
9. Klachtenprocedure en schadevergoeding / 89
9.1 Inleiding / 89
9.2 Samenstelling en procedure klachtencommissie / 90
9.3 Beroep / 93
9.4 Schadevergoeding / 94
10. Schadevergoeding / 95
11. Cliëntenvertrouwenspersoon / 97
11.1 Algemeen / 97
11.2 Eisen aan een cvp / 99
11.3 Taken en rol van een cvp / 100
12. Toezicht en handhaving / 103
12.1 Toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd / 103
12.2 Verplicht registreren onvrijwillige zorg / 105
12.3 Meldplicht ernstig tekortschieten onvrijwillige zorg / 108
12.4 Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving / 108
13. Overgangs- en slotbepalingen / 111

Trefwoordenregister / 113

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De Wet Zorg en dwang