Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Handleiding voor de praktijk

Paperback Nederlands 2021 9789012406482
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Op zoek naar een toegankelijke behandeling van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)? In deze tweede druk van het boek De Wet verplichte ggz. Een praktische handleiding bespreekt de auteur, mr. R.B.M. Keurentjes, de belangrijkste aspecten van de Wvggz, met als focus de impact op de praktijk.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg maakt het mogelijk mensen die zorg nodig hebben maar deze niet willen, toch die zorg te geven. Het is dan verplichte zorg, noodzakelijk vanwege een psychische stoornis. Die zorg moet zoveel mogelijk in een ambulante setting worden gegeven. De wet is van belang voor iedereen die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg en degenen, die daarvoor worden opgeleid. De wet geeft het juridisch kader en instrumentarium voor verplichte zorg. Dat maakt dat dit boek ook bedoeld is voor advocaten, officieren van justitie, rechters en leden van klachtencommissies en patiënten- en familievertrouwenspersonen.

De Wet verplichte ggz is niet eenvoudig te lezen en de toepassing in de praktijk zal de nodige hoofdbrekens kosten bij allen die ermee moeten werken. Wanneer is verplichte zorg mogelijk, welke vormen ervan zijn toegestaan, wie mag de verplichte zorg toepassen, wat is de rechtsbescherming en waarover kan geklaagd worden? Op deze en vele andere vragen, die de wet in de praktijk zal oproepen, geeft de auteur, mr. dr. R.B.M. Keurentjes een helder en praktijkgericht antwoord. Deze tweede druk van het boek gaat ook nu alleen over de Wet verplichte ggz, waarbij wel meer dan in de eerste druk aandacht is besteed aan de Wet forensische zorg.

Inmiddels hebben we bijna een jaar ervaring opgedaan met die nieuwe wetten. Die praktijkervaring en hoe de rechtspraak de wet interpreteert is verwerkt in deze tweede druk. Nog lang niet alle vragen, waarvoor de Wet verplichte ggz ons stelt, zijn beantwoord maar een enkele knoop is inmiddels doorgehakt. En dat biedt duidelijkheid voor alle gebruikers van deze wet. De auteur geeft geen rechtstheoretische beschouwingen maar tracht waar mogelijk een helder, op de praktijk gericht antwoord te geven op de vragen die de wet oproept. Daarnaast worden alle aspecten van de wet in heldere taal beschreven.

De heer Keurentjes heeft als rechter een ruim dertigjarige ervaring opgebouwd met de voorgangers van de Wet verplichte ggz, de Krankzinnigenwet van 1884 en de Wet Bopz van 1994. Daarnaast was hij lid van de begeleidingscommissies van de eerste en tweede evaluatie van de Wet Bopz en voorzitter van de derde evaluatiecommissie van die wet. Hij is ook hoofdredacteur van Jurisprudentie Gedwongen Zorg («JGz») en redacteur van Sdu Commentaar Gedwongen zorg.

Specificaties

ISBN13:9789012406482
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:168
Uitgever:Sdu
Druk:2
Verschijningsdatum:12-2-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over R.B.M. Keurentjes

Mr. R.B.M. Keurentjes werd in 1985 rechter bij de rechter te Zutphen. In 1991 werd hij daar vice-president en in de periode 1992-1997 was hij daar werkzaam als voorzitter van de familiesector. Hij was op persoonlijke titel lid van de landelijke evaluatiecommissie Wet Bopz, die de eerste evaluatie an deze wet uitvoerde. Hij was tevens lid van de begeleidingscommissie bij de tweede evaluatie van de Wet Bopz. Vanaf juli 1998 tot september 2001 is hij gedetacheerd geweest op het ministerie van Justitie bij de Directie Rechtspleging. Daarna was hij tot april 2007 voorzitter van de sector civiel recht van de Rechtbank 's-Hertogenbosch. Sedert april 2007 is hij president van de Rechtbank Groningen.

Andere boeken door R.B.M. Keurentjes

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de eerste druk / 11
Voorwoord bij de tweede, herziene druk / 13
Lijst van gebruikte afkortingen / 15
1 Inleiding / 17
1.1 Algemeen / 17
1.2 Doelstelling van de wet / 18
1.3 Verhouding tot andere wetten / 19
1.3.1 Wet zorg en dwang / 19
1.3.2 Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst / 20
1.3.3 Wet forensische zorg / 21
1.3.4 De Algemene wet bestuursrecht / 23
2 Algemene begrippen / 25
2.1 Wilsbekwaamheid / 25
2.2 Vertegenwoordiger / 26
2.3 Psychische stoornis / 27
2.4 Verzet / 28
2.5 Wettelijke definities / 29
3 Algemene uitgangspunten / 31
3.1 Algemeen / 31
3.2 Ultimum remedium / 31
3.3 Aanvullende eisen / 32
3.4 Wederkerigheid / 32
3.5 Rol betrokkene en derden / 33
4 De zelfbindingsverklaring en de zorgkaart / 35
4.1 Algemeen / 35
4.2 De zelfbindingsverklaring / 35
4.2.1 Doel / 35
4.2.2 Vereisten en procedure / 36
4.2.3 Inhoud / 37
4.2.4 Beëindiging / 38
4.3 De zorgkaart / 39
5 Voorbereiding zorgmachtiging / 41
5.1 Algemeen / 41
5.2 Melding en verkennend onderzoek / 42
5.3 Termijn / 43
5.4 Informatieplicht / 43
5.5 Aanvraag bij officier van justitie / 44
5.6 Anonimiteit / 45
5.7 Voorbereiding zorgmachtiging / 46
5.7.1 Aanwijzen geneesheer-directeur / 47
5.7.2 Informeren geneesheer-directeur / 47
5.7.3 Informeren rechter / 48
5.7.4 Taken geneesheer-directeur / 48
5.7.5 Voorstel zorgmachtiging / 49
5.8 Plan van aanpak / 51
5.8.1 Formaliteiten en termijnen / 51
5.8.2 Inhoud plan van aanpak / 53
5.9 De medische verklaring / 53
5.10 Het zorgplan / 56
5.10.1 Formele vereisten / 56
5.10.2 Inhoud zorgplan / 58
5.10.3 Beoordeling zorgplan / 61
5.10.4 Aanpassing zorgplan / 61
5.11 Het verzoekschrift voor een zorgmachtiging / 62
5.11.1 Taken en bevoegdheden officier van justitie / 62
5.11.2 Inhoud verzoekschrift / 63
5.11.3 Weigering / 64
5.11.4 Het verzoekschrift in het strafproces / 65
6 De zorgmachtiging / 67
6.1 Algemeen / 67
6.2 De zitting / 68
6.2.1 De locatie / 68
6.2.2 Te horen personen / 68
6.3 Termijnen / 73
6.4 Duur van de machtiging / 74
6.5 Rechtsmiddelen / 75
6.6 Wijziging zorgmachtiging / 75
6.7 Inhoud zorgmachtiging / 76
6.8 Opname in forensische kliniek / 78
6.9 Einde zorgmachtiging / 80
7 De crisismaatregel / 83
7.1 Algemeen / 83
7.2 De burgemeester en de crisismaatregel / 83
7.2.1 De vereisten / 84
7.2.2 Het horen van betrokkene / 85
7.2.3 Informatieverstrekking voorafgaand aan crisismaatregel / 87
7.2.4 Tijdelijke verplichte zorg / 88
7.2.5 Inhoud crisismaatregel / 90
7.2.6 Informatieverstrekking na verlenen crisismaatregel / 90
7.2.7 Duur / 91
7.2.8 Beroep / 92
7.3 Procedure bij de rechter / 93
7.3.1 De zitting / 93
7.3.2 Duur van de crisismaatregel / 94
8 Verplichte zorg in de praktijk / 95
8.1 Algemeen / 95
8.2 Tenuitvoerlegging / 95
8.3 Uitvoering crisismaatregel en zorgmachtiging / 98
8.3.1 Taken en bevoegdheden zorgverantwoordelijke / 99
8.3.2 Taken en bevoegdheden geneesheer-directeur / 101
8.3.3 Taken en bevoegdheden zorgaanbieder / 102
8.4 Noodsituaties / 103
8.4.1 Vereisten / 103
8.4.2 Duur tijdelijk verplichte zorg / 104
8.4.3 Beëindiging tijdelijk verplichte zorg / 105
8.5 Opname in een accommodatie / 105
8.6 Overplaatsing / 107
8.7 Huisregels / 108
8.8 Tijdelijke onderbreking verplichte zorg / 109
8.9 Beëindiging verplichte zorg / 111
8.9.1 Intrekking beëindiging verplichte zorg / 113
8.9.2 Beroep bij de rechter / 113
9 Personen met een strafrechtelijke titel / 117
9.1 Algemeen / 117
9.2 Tbs en PIJ / 118
9.2.1 Behandeling en dwang / 120
9.2.2 Noodsituatie / 122
9.3 Plaatsing met instemming / 122
9.3.1 Beperkingen / 123
9.3.2 Gevolg vrijwilligheid / 125
9.4 Vaststellen identiteit / 125
10 Informatieverschaffing en gegevensverwerking / 127
10.1 Algemeen / 127
10.2 Informatieverschaffing / 128
10.3 Gegevensverwerking / 130
11 Klachtenprocedure / 133
11.1 Algemeen / 133
11.2 De klachtencommissie / 133
11.3 De procedure / 135
11.3.1 Algemeen / 135
11.3.2 Klachtenregeling / 136
11.3.3 Termijnen en schorsing / 137
11.3.4 Beslissing / 138
11.4 Procedure bij de rechter / 140
11.4.1 Algemeen / 140
11.4.2 Procedure / 140
11.4.3 Beslissing / 142
11.5 De civiele actie / 143
12 Schadevergoeding / 145
12.1 Algemeen / 145
12.2 Schadevergoeding bij reguliere klacht / 145
12.3 Schadevergoeding bij crisismaatregel / 146
12.4 Vormfouten door justitie / 147
12.5 Hoogte van de schadevergoeding / 148
13 Vertrouwenspersonen / 151
13.1 Algemeen / 151
13.2 De patiëntenvertrouwenspersoon / 151
13.3 De familievertrouwenspersoon / 153
14 Toezicht en handhaving / 155
14.1 Algemeen / 155
14.2 Toezicht / 155
14.2.1 IGJ / 155
14.2.2 Onttrekking en vermissing / 157
14.3 Handhaving / 157
14.3.1 Bestuursrechtelijke handhaving / 157
14.3.2 Strafrechtelijke handhaving / 159
15 Slot- en overgangsbepalingen / 161
15.1 Slotbepalingen / 161
15.2 Overgangsbepalingen / 161
15.2.1 Lopende machtigingen / 161
15.2.2 Lopende ibs’en / 162
15.2.3 Lopende andere verzoeken / 163
15.2.4 Opvolgende verzoeken / 163
15.3 Psychiatrische ziekenhuizen / 164

Lijst van vermelde jurisprudentie / 165
Trefwoordenregister / 167

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg