Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke uitspraken

Paperback Nederlands 2013 9789013107913
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Uitgangspunt voor een goede civiele rechtspleging is dat binnen een redelijke termijn onder controle van (schorsende) rechtsmiddelen in handen van partijen of belanghebbenden over alle onderdelen van een vordering of een verzoek een onherroepelijk bindende einduitspraak van de gewone rechter wordt verkregen.

Het buitengewone rechtsmiddel 'herroeping' biedt uitkomst in die gevallen waarin het uit een oogpunt van rechtvaardigheid onaanvaardbaar zou zijn dat deze bindende kracht niet doorbroken zou kunnen worden. Dat doet zich voor als de onherroepelijk geworden uitspraak zou zijn beïnvloed door bedrog van de wederpartij, door valsheid van stukken of door de omstandigheid dat door toedoen van de wederpartij stukken van beslissende aard zijn achtgehouden.

Het correctiemiddel 'verbetering' biedt de mogelijkheid een uitspraak te rectificeren als in die uitspraak een kennelijke fout of omissie voorkomt, die voor eenvoudig herstel vatbaar is.

Het correctiemiddel 'aanvulling' biedt de partijen de gelegenheid alsnog een in de uitspraak op te nemen beslissing te verkrijgen over een onderdeel van het gevorderde of verzochte, waarover in de uitspraak geen beslissing voorkomt, hoewel deze daarin had moeten staan.

Dit boek behandelt per middel wanneer het openstaat, of het samenloopt met andere middelen, wie het kan hanteren tegen wie, de wijze waarop dat moet gebeuren, het verloop van de procedure, de te geven beslissing met de gevolgen daarvan en de mogelijk openstaande rechtsmiddelen. Inzicht wordt gegeven in de problematiek waarbinnen de herroeping, verbetering en aanvulling aan de orde kunnen komen.

In deze tweede druk is de behandeling van deze onderwerpen met name aan de hand van nieuwe wetgeving en rechtsontwikkeling in de rechtspraak tot 1 mei 2013 bijgewerkt.

Specificaties

ISBN13:9789013107913
Trefwoorden:civiel recht
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:300
Druk:2
Verschijningsdatum:27-11-2013
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Els Wesseling-van Gent

Mr. E.M. Wesseling-van Gent is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Andere boeken door Els Wesseling-van Gent

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Lijst van aangehaalde literatuur

DEEL I: HERROEPING
Inleiding
I.1 Tegen welke uitspraken
I.2 Gronden; algemeen
I.3 Uitspraak berust op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd
I.4 Uitspraak berust op stukken, waarvan de valsheid na de uitspraak is erkend of bij gewijsde is vastgesteld
I.5 De partij heeft na de uitspraak stukken van beslissende aard in handen gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden
I.6 Veroordeling van de staat door EHRM herroepingsgrond? Summum ius, summa iniuria
I.7 Partijen; belanghebbenden
I.8 Bevoegde rechter. Welke gewijsden of onherroepelijke uitspraken betreft de bevoegdheid tot herroeping?
I.9 Procedure
I.10 Schorsende werking en gemis hiervan
I.11 Termijn
I.12 Andere ontvankelijkheidsvereisten. Belang
I.13 Afstand, berusting
I.14 Beslissing
I.15 Rechtsmiddelen

DEEL II: VERBETERING
II.1 Inleiding; historie
II.2 Voor verbetering vatbare uitspraken /
II.2.1 Algemeen
II.3 Een fout in de zin van art. 31 Rv; belang
II.4 Procedure
II.5 Gevolgen van de verbetering
II.6 Rechtsmiddelenverbod; doorbreking van het rechtsmiddelenverbod
II.7 Samenloop

DEEL III: AANVULLING
III.1 Inleiding
III.2 Een onderdeel van het gevorderde of verzochte
III.3 Voor aanvulling vatbare uitspraken
III.4 Heeft verzuimd te beslissen
III.5 Procedure
III.6 Rechtsmiddelen
III.7 Samenloop

Jurisprudentieregister
Zaakregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke uitspraken