Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Asser 7-I Koop en ruil

Bijzondere overeenkomsten

Gebonden Nederlands 2019 9789013146011
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Dit gezaghebbende handboek schetst de actuele stand van zaken omtrent de koopovereenkomst. Ook wordt stilgestaan bij twee bijzondere overeenkomsten die nauw aan de koop verwant zijn: de ruil en de timesharing. In deze 9e druk is ruim zes jaar aan nieuwe wetgeving, rechtspraak en literatuur verwerkt.

De koopovereenkomst vormt één van de hoekstenen van het rechtsverkeer. Asser-deel 7-I Koop en ruil vormt een compleet en actueel handboek omtrent deze bijzondere overeenkomst. De behandeling van de koopovereenkomst wordt compleet gemaakt met twee verwante bijzondere overeenkomsten, te weten: de ruil en, kort gezegd, de timesharing.

Niet alleen bevat deze 9e editie een update van ruwweg zes jaar aan wetgeving, rechtspraak en literatuur, ook is de leesbaarheid verhoogd dankzij een vernieuwde indeling en onderverdeling in kortere nummers.

Koop is een belangrijke overeenkomst voor zowel de theorie als praktijk. Het handboek heeft dan ook zijn weg gevonden naar een breed juridisch publiek, waaronder advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, wetenschappers en gevorderde studenten.

Centraal in dit handboek staat titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk Wetboek. Op dit vlak is de laatste jaren veel interessante rechtspraak en literatuur verschenen. De opgenomen jurisprudentie in dit Asser-deel neemt de arresten van de Hoge Raad als zwaartepunt, maar bevat ook rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en (een selectie van) uitspraken van feitenrechters.

De bespreking van het Nederlandse recht is verweven met rechtsvergelijkende beschouwingen. Naast het Weense Koopverdrag (CISG) komen onder meer het Draft Common Frame of Reference (DCFR) en de Principles of European Law on Sales (PEL S) ter tafel.

Het kooprecht in enge zin wordt behandeld in samenhang met de rechtstreeks relevante onderdelen van het rechtshandelingenrecht, het verbintenissenrecht en het overeenkomstenrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013146011
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:680
Druk:9
Verschijningsdatum:17-10-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Koop en ruil

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jac Hijma

Prof.mr. J. Hijma is sinds 1988 hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Verder is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem. Hij is redacteur voor diverse publicaties.

Andere boeken door Jac Hijma

Inhoudsopgave

Voorwoord IX
Voorwoord bij de negende druk XI
Uitgebreide inhoudsopgave XVII
Enige afkortingen XXXVII
Lijst van verkort aangehaalde werken XLI

Hoofdstuk 1 - Algemene inleiding 1
1.1 Historische ontwikkeling 1
1.2 Begrip en strekking van de overeenkomst 7
1.3 Afbakening ten opzichte van andere overeenkomsten 9
1.4 Regeling in het nationale recht 18
1.5 Regeling in enkele buitenlandse rechtsstelsels 26
1.6 Regeling in ‘principles’ 31
1.7 Internationaal privaatrecht 35
1.8 Weens Koopverdrag 38
1.9 Overgangsrecht 48

Hoofdstuk 2 - Bijzondere kooptypen 57
2.1 Inleiding 57
2.2 Consumentenkoop 61
2.3 Consumentenkoop op afstand of buiten de verkoopruimte 98
2.4 Handelskoop 109
2.5 Genuskoop en specieskoop 112
2.6 Koop op monster 116
2.7 Koop op proef of op keur; koop met recht van teruggave, terugneming of wederinkoop 120
2.8 Koop op afbetaling; huurkoop 131
2.9 Koop van vermogensrechten 135
2.10 Koop van onroerende zaken 141
2.11 Koop van timeshares 168
2.12 Toezending teneinde tot koop te bewegen 178

Hoofdstuk 3 - Totstandkoming en nulliteiten 187
3.1 Inleiding 187
3.2 Aanbod en aanvaarding 189
3.3 Koopoptie; voorkooprecht; voorkeursrecht 206
3.4 Nietigheid en vernietigbaarheid 213
3.5 Wilsgebreken; dwaling 218
3.6 Bedreiging; bedrog; misbruik van omstandigheden 239
3.7 Algemene voorwaarden 243

Hoofdstuk 4 - Object en prijs 249
4.1 Het object 249
4.2 De prijs 260

Hoofdstuk 5 - Verplichtingen verkoper (1); eigendomsoverdracht 269
5.1 Hoofdverbintenissen verkoper 269
5.2 De verbintenis tot eigendomsoverdracht 269

Hoofdstuk 6 - Verplichtingen verkoper (2); afl evering 287
6.1 De verbintenis tot afl evering 287
6.2 Plaats en tijd van afl evering 294
6.3 Kosten van (af)levering; vruchten 303
6.4 Bijkomende verplichtingen 307

Hoofdstuk 7 - Verplichtingen verkoper (3); conformiteit 313
7.1 Algemene aspecten 313
7.2 Wettelijke uitwerking 322
7.3 Uitzonderingsregels 346
7.4 Rechtshistorische notities; verborgen gebreken 350

Hoofdstuk 8 - Rechten koper bij niet-nakoming 353
8.1 Recht op nakoming; algemeen 353
8.2 Bijzondere nakomingsrechten 358
8.3 Opschortingsrecht 377
8.4 Recht op schadevergoeding 390
8.4.I Het basisbegrip tekortkoming 390
8.4.II Vestiging van de schadevergoedingsplicht 396
8.4.III Kanalisatie en verhaal bij consumentenkoop 409
8.4.IV Inhoud en omvang van de schadevergoedingsplicht 426
8.5 Recht op ontbinding 441
8.5.I Ontbinding in het overeenkomstenrecht 441
8.5.II Vereisten voor ontbinding 444
8.5.III (Koopprijs)risico en risico-overgang 452
8.5.IV Effectuering en gevolgen van ontbinding 467
8.5.V Gedeeltelijke ontbinding 475
8.6 Recht op prijsvermindering 483

Hoofdstuk 9 - Verplichtingen koper 487
9.1 Betaling van de koopprijs 487
9.2 Medewerking aan de aflevering 495
9.3 Bijkomende verplichtingen 499

Hoofdstuk 10 - Rechten verkoper bij niet-nakoming 505
10.1 Recht op nakoming 505
10.2 Opschortingsrecht 505
10.3 Recht op schadevergoeding 506
10.4 Recht op ontbinding 509
10.5 Recht van reclame 510
10.6 Rechtspositie bij niet-afname 525

Hoofdstuk 11 - Rechtsverlies bij koper of verkoper 533
11.1 Klachtplicht en verjaring bij non-conformiteit 533
11.2 Rechtsverlies bij koper; overige gronden 559
11.3 Rechtsverlies bij verkoper 564

Zakenregister 567
Wetsartikelenregister 579
Jurisprudentieregister 593
Transponeringstabel 607

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 7-I Koop en ruil