Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013148213. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
,

Wetgeving toezicht financiële markten 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166996
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In deze pocketeditie is wet- en regelgeving opgenomen die van belang is voor diegenen die zich in de praktijk of in hun studie bezighouden met het toezicht op de financiële markten.

Het uitgangspunt is geweest om een zo compleet mogelijke verzameling van het per 1 januari 2022 geldende recht op te nemen en de gebruiker van de bundel te voorzien van de vindplaatsen van (met name) Europese bronnen die vanwege de omvang niet in de bundel opgenomen konden worden.

Specificaties

ISBN13:9789013166996
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:2940
Druk:1
Verschijningsdatum:16-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

3.0 van de 5
1 stem
0
0
1
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Bart Joosen

Prof. dr. Bart P.M. Joosen (1963) is als hoogleraar Prudentieel Toezichtrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn bijdragen aan de Nederlandse en internationale vakliteratuur besteedt hij regelmatig aandacht aan onderwerpen van het financieel toezichtrecht en dan voornamelijk het onderdeel prudentieel toezichtrecht, Bankenunie en het Single Rule Book. Bart is naast zijn rol aan de universiteit als counsel verbonden aan Loyens & Loeff en werkzaam als advocaat in de financieel toezichtrechtpraktijk.

Andere boeken door Bart Joosen

Over Kitty Lieverse

C.W.M. Lieverse is advocate te Amsterdam bij Loyens & Loeff N.V binnen de praktijkgroep Bank- en Effectenrecht. Haar specialiteit is wet- en regelgeving betreffende het toezicht op de financiële markten.

Andere boeken door Kitty Lieverse

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst met verkorte aanduidingen Europese richtlijnen en verordeningen en beschikkingen van de Commissie / XIII
Inhoud Wet op het financieel toezicht / XVII
Leeswijzers / L-I

1 Nationale wetten, besluiten en toezichthouderregelingen
1.1 Wetten / 1
1.1.1 Wet op het financieel toezicht / 1
1.1.2 Wet bekostiging financieel toezicht 2019 / 335
1.2 Uitvoeringsbesluiten / 339
1.2.1 Besluit definitiebepalingen Wft / 339
1.2.2 Besluit reikwijdtebepalingen Wft / 340
1.2.3 Besluit bestuurlijke boetes financiële sector / 351
1.2.4 Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 / 379
1.2.5 Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft / 389
1.2.6 Besluit prudentiële regels Wft / 434
1.2.7 Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft / 502
1.2.8 Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft / 512
1.2.9 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 532
1.2.10 Besluit marktmisbruik Wft / 664
1.2.11 Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen / 667
1.2.12 Besluit openbare biedingen Wft / 674
1.2.13 Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft / 688
1.2.14 Besluit gereglementeerde markten Wft / 689
1.2.15 Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft / 692
1.2.16 Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten / 695
1.2.17 Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten / 724
1.2.18 Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement / 726
1.2.19 Besluit verwijzingsportaal bankgegevens / 728
1.3 Ministeriële regelingen, besluiten en beleidslijnen / 731
1.3.1 Vrijstellingsregeling Wft / 731
1.3.2 Uitvoeringsregeling Wft / 763
1.3.3 Besluit aangewezen staten Wft / 771
1.3.4 Besluit, mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft / 772
1.3.5 Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft / 773
1.3.6 Beleidslijn verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten / 774
1.3.7 Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten / 776
1.3.8 Aanwijzing herverzekeraars Wft / 776
1.3.9 Regeling eed of belofte financiële sector 2015 / 777
1.3.10 Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders / 778
1.3.11 Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wet op het financieel toezicht / 791
1.3.12 Regeling risico-indicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft / 791
1.3.13 Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 / 793
1.3.14 Tijdelijke regeling hypothecair krediet / 793
1.3.15 Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen / 804
1.3.16 Regeling bekostiging financieel toezicht 2020 / 816
1.3.17 Regeling bekostiging financieel toezicht 2021 / 828
1.3.18 Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties financieel adviseur / 841
1.4 Toezichthouder- en beleidsregels — AFM / 842
1.4.1 Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 842
1.4.2 Mandaat Autoriteit Financiële Markten / 860
1.4.3 Beleidsregel geschiktheid 2012 / 869
1.4.4 Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft / 875
1.4.5 Beleidsregel aanbieden beleggingsinstellingen of icbe’s onder verschillende namen 2013 / 876
1.4.6 Beleidsregel actief zijn in Nederland 2013 / 877
1.4.7 Beleidsregel verhandelbaarheid / 878
1.4.8 Beleidsregel Informatieverstrekking 2019 / 880
1.4.9 Besluit Verbod op binaire opties / 899
1.4.10 Besluit Beperkingen aan CFD’s / 900
1.4.11 Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens 2020 / 902
1.4.12 Boetetoemetingsbeleid AFM 2021 / 905
1.5 Toezichthouder- en beleidsregels — DNB / 909
1.5.1 Besluit aanwijzing toezichthouders DNB / 909
1.5.2 Beleidsregel geschiktheid 2012 / 910
1.5.3 Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 / 910
1.5.4 Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft / 915
1.5.5 Regeling afgeschermde rekeningen Wft / 918
1.5.6 Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019 / 919
1.5.7 Regeling specifieke bepalingen IFR en IFD / 925
1.5.8 Regeling staten financiële ondernemingen Wft / 926
1.5.9 Regeling DNB Afwikkelondernemingen Wft / 946
1.5.10 Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang / 948
1.5.11 Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen / 952
1.5.12 Beleidsregel integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten / 953
1.5.13 Beleidsregel toepassing richtsnoeren Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019 / 954
1.5.14 Beleidsregel maximering ratio’s deposito’s en uitzettingen Wft / 968
1.5.15 Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015 / 968
1.5.16 Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer / 973
1.5.17 Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017 / 974
1.5.18 Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017 / 975
1.5.19 Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel / 981
1.5.20 DNB Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens / 983
1.5.21 Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB / 986
1.6 Samenwerking toezichthouders / 992
1.6.1 Handhavingsbeleid AFM en DNB / 992
1.6.2 Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen / 997
1.6.3 Samenwerkingsprotocol tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandsche Bank N.V. / 999

2. Effectenmarkten
2.1 Verordeningen - algemeen / 1003
2.1.1 ESMA-verordening / 1003
2.2 Regels voor het aanbieden van effecten / 1046
2.2.1 Prospectusverordening / 1046
2.2.2 Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 / 1105
2.2.3 Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 / 1112
2.3 Regels voor een transparante informatievoorziening door uitgevende instellingen (hoofdstuk 5.1a Wft) / 1125
2.3.1 Uitvoeringsverordening Transparantierichtlijn / 1125
2.3.2 IFRS-beschikking / 1127
2.3.3 Besluit artikel 10 overnamerichtlijn / 1130
2.3.4 Besluit instelling auditcommissie / 1131
2.4 Regels voor exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt (hoofdstuk 5.2 Wft) / 1132
2.4.1 Noteringsrichtlijn / 1132
2.4.2 Euronext Rule Book, Book I, Harmonised Rules / 1143
2.4.3 Euronext Rule Book, Book II, Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market / 1188
2.4.4 Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer / 1189
2.5 Regels voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen (hoofdstuk 5.3 Wft) / 1189
2.5.1 Short Selling verordening / 1189
2.6 Regels ter voorkoming van marktmisbruik / 1210
2.6.1 MAR / 1210
2.6.2 MAD / 1254
2.7 Openbaar bod op effecten (hoofdstuk 5.5 Wft) / 1260
2.7.1 Dertiende richtlijn / 1260
2.8 Transparantieregels ter bevordering van langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders (hoofdstuk 5.6A Wft) / 1271
2.8.1 Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders / 1271

3. Beleggingsondernemingen: verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten
3.0 Beleggingsondernemingen / 1289
3.1 MiFID II / 1289
3.2 MiFIR / 1383
3.3 MiFID II gedelegeerde verordening 2017/565 / 1442
3.4 IFR: Verordening (EU) 2019/2033 / 1504
3.5 IFD: Richtlijn (EU) 2019/2034 / 1540

4. Beleggingsinstellingen & PRIIPs
4.1.0 Beheren en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen / 1571
4.1.1 AIFMD / 1571
4.1.2 AIFMD gedelegeerde verordening / 1636
4.1.3 ESMA richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD / 1707
4.1.4 EuVECA verordening / 1710
4.1.5 Verordening grensoverschrijdend aanbieden van instellingen voor collectieve belegging / 1728
4.2.0 Beheren en aanbieden van rechten van deelneming in icbe’s / 1734
4.2.1 Icbe richtlijn / 1734
4.3.0 PRIIPs / 1804
4.3.1 PRIIPs verordening / 1804

5. Banken en het toezicht op herstel en afwikkeling
5.1.0 Banken / 1823
5.1.1 SSM verordening / 1823
5.1.2 SSM kaderverordening / 1848
5.1.3 CRD IV (Bijlage I) / 1884
5.1.4 CRR (art. 4 Definities) / 1885
5.1.5 DGS richtlijn / 1894
5.2.0 Herstel en afwikkeling in de bancaire sector / 1913
5.2.1 SRM verordening / 1913

6. Verzekeraars
6.0 Verzekeraars / 1991
6.1 Solvabiliteit II (art. 1 t/m 26; + art. 212 t/m 217) / 1991
6.2 Solvabiliteit II Uitvoeringsverordening (art. 1 t/m 16) / 2004

7. Financiële dienstverleners
7.1.0 Krediet / 2013
7.1.1 Consumptief krediet richtlijn / 2013
7.1.2 Hypothecair krediet richtlijn / 2037
7.1.3.1 Boek 7, Titel 2A BW, Consumentenkredietovereenkomsten (art. 57-83) / 2082
7.1.3.2 Boek 7, Titel 2B BW, Goederenkrediet (art. 84-128c) / 2092
7.1.3.3 Boek 7, Titel 2C BW, Geldlening (art. 129-129f) / 2101
7.1.4 Besluit kredietvergoeding / 2102
7.2.0 Verzekeringsdistributie / 2105
7.2.1 IDD / 2105

8. Betaalinstellingen, elektronisch geld en betaaldiensten
8.0 Betaalinstellingen, elektronisch geld en betaaldiensten / 2137
8.1 PSD II / 2137
8.2 PSD II gedelegeerde verordening 2018/389 / 2198
8.3 Boek 7, Titel 7B BW, Betaaldiensten (art. 514-551) / 2212

9. Crowdfunding
9.1 Crowdfunding verordening / 2223

10. Effecten-Infrastructuur c.s.
10.1.0 Rating agencies / 2259
10.1.1 Rating agencies verordening / 2259
10.2.0 Effectenafwikkeling en bewaring / 2300
10.2.1 SFT verordening / 2300
10.2.2 CSD / 2322
10.2.3 Wet giraal effectenverkeer / 2367
10.2.4 Faillissementswet art. 212a t/m 213ee, 213ff t/m 213kk, 281g en 281h / 2379
10.2.5 Besluit houdende aanwijzing systeem in de zin van artikel 212a Faillissementswet / 2398
10.2.6 Besluit voorwaarden finaliteit en derde landen / 2398
10.3.0 Benchmarks / 2399
10.3.1 Benchmark verordening / 2399

11. Derivaten
11.1 EMIR (Titel I en II) / 2455

12. Securitisatie
12.1 STS Verordening / 2485

13. ESG
13.1 SFDR: Verordening informatieverschaffing duurzaamheid financiële sector / 2531
13.2 Taxonomieverordening / 2544

14. Integriteits- en sanctiewetgeving
14.1.0 Integriteitswetgeving / 2567
14.1.1 Vierde anti-witwasrichtlijn / 2567
14.1.2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme / 2609
14.1.3 Uitvoeringsregeling wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme / 2635
14.1.4 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 / 2637
14.1.5 Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 / 2650
14.1.6 Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft / 2651
14.1.7 Handelsregisterwet 2007 / 2652
14.1.8 Handelsregisterbesluit 2008 / 2664
14.2.0 Sanctiewetgeving / 2675
14.2.1 Sanctiewet 1977 / 2675
14.2.2 Besluit melding transacties financiering terrorisme / 2679
14.2.3 Aanwijzingsregeling rechtspersonen Sanctiewet 1977 / 2680
14.2.4 Regeling toezicht Sanctiewet 1977 / 2680
14.2.5 Overdrachtsbesluit Sanctiewet 1977 / 2681
14.2.6 Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977 / 2682

15. Overig
15.1 Economische delicten / 2683
15.1.1 Wet op de economische delicten art. 1 t/m 8 / 2683
15.1.2 Wetboek van Strafrecht art. 23 / 2691
15.2 Spaarbewijzen / 2691
15.2.1 Wet inzake spaarbewijzen / 2691
15.2.2 Besluit ex artikel 2 Wet inzake spaarbewijzen / 2692
15.2.3 Beschikking aanwijzing representatieve organisaties Wet inzake spaarbewijzen / 2694
15.3 Toezicht financiële verslaggeving / 2695
15.3.1 Wet toezicht financiële verslaggeving / 2695
15.3.2 Besluit toezicht financiële verslaggeving / 2699
15.4 Trustkantoren / 2700
15.4.1 Wet toezicht trustkantoren 2018 / 2700
15.4.2 Besluit toezicht trustkantoren 2018 / 2718
15.4.3 Regeling toezicht trustkantoren 2018 / 2726
15.4.4 Besluit aanwijzing toezichthouders Wtt 2018 / 2728
15.4.5 Beleidsregel geschiktheid 2012 / 2729
15.4.6 Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren / 2729
15.5 Consumentenbescherming / 2730
15.5.1 Verordening 2017/2394 / 2730
15.5.2 Wet handhaving consumentenbescherming / 2749
15.5.3 Boek 6, Titel 3, afd. 3A, art. 193a t/m 193j / 2762
15.5.4 Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) / 2766
15.5.5 Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) / 2779
15.5.6 Richtlijn 93/13 EEG / 2789
15.6 Financiële betrekkingen buitenland / 2794
15.6.1 Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 / 2794
15.6.2 Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2022 (RV 2022) / 2797

Bijlage 1: Alfabetisch registerBijlage 1 / 2803

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wetgeving toezicht financiële markten 2022