Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Hoofdlijnen in het huurrecht

met vragen en antwoorden

Paperback Nederlands 2020 9789013150582
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit studieboek biedt studenten en praktijkjuristen een goede introductie tot de grondbeginselen van het huurrecht. Het hele rechtsgebied komt aan bod. De korte opgaven tussendoor en casusposities aan het eind van elk hoofdstuk helpen je te toetsen of je de stof beheerst.

Hoofdlijnen in het huurrecht wordt sinds jaar en dag gebruikt door studenten en professionals die zich snel willen bekwamen in het huurrecht. Deze 10e druk biedt een compleet overzicht en is actueel. Het boek geeft een behapbaar overzicht van het hele huurrecht: de algemene huurbepalingen, de huur van woonruimte (inclusief huurprijzenrecht) en huur van bedrijfsruimte. Ook aanverwante onderwerpen passeren de revue: huur en overheid, huur en faillissement, huur en procesrecht. Je krijgt zo inzicht in de samenhang tussen het huurrecht en andere rechtsgebieden.

Uniek zijn ook de korte opgaven per onderdeel en de (meer gecompliceerde) casusposities die elk hoofdstuk afsluiten. Je kunt op die manier eenvoudig toetsen of je het onderdeel beheerst. Het HBO- en WO-onderwijs gebruikt het boek daarom graag als studieboek. Maar ook praktijkjuristen vallen er graag op terug.

Het huurrecht is steeds in beweging: regelmatig verschijnt nieuwe wetgeving en nieuwe jurisprudentie. Kennis daarvan - in het bijzonder uitspraken van de Hoge Raad - is onmisbaar om de regels goed te begrijpen en toe te passen. Deze 10e druk bevat de laatste ontwikkelingen en vormt zo een basis voor verdere studie.

Voorbeelden van actuele ontwikkelingen die in deze editie zijn opgenomen:
- De per 1 juli 2016 ingevoerde mogelijkheid van tijdelijke verhuur van woonruimte.
- Nieuwe jurisprudentie van de Hoge Raad over onder meer faillissement en huur, boetebedingen, tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten bij huur van bedrijfsruimte en servicekosten woonruimte.

Specificaties

ISBN13:9789013150582
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:404
Druk:10
Verschijningsdatum:22-12-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Huurrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Verantwoording / XV
Afkortingen / XVII
Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIX

HOOFDSTUK 1. Algemene inleiding in de huurwetgeving / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Titel 7.4 BW – algemeen / 4
1.2.1 Totstandkoming titel 7.4 BW / 4
1.2.2 Overgangsrecht / 4
1.3 Verschillende huurregimes / 5
1.3.1 Art. 7:201-231 BW (algemeen deel) / 5
1.3.2 Art. 7:232-282 BW (woonruimtebepalingen) / 5
1.3.3 Art. 7:290-310 BW (bedrijfsruimtebepalingen) / 6
1.3.4 Art. 7:230a BW (huur van ‘overige’ gebouwde onroerende zaken) / 7
1.3.5 (Semi)dwingend recht / 7
1.3.6 Schematisch overzicht van de huurregimes / 8
1.3.7 De overeengekomen bestemming bepaalt het huurregime / 8
1.4 De invloed van het algemeen vermogensrecht op het huurrecht / 9
1.4.1 Gelaagde structuur van het vermogensrecht / 9
1.4.2 Algemene voorwaarden / 11
1.4.3 De werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW en
art. 6:2 BW) / 13
1.4.4 Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) / 14
1.5 Bijzondere wetten en art. 1 Protocol 1 EVRM / 16
1.5.1 Huisvestingswet 2014 / 16
1.5.2 Leegstandwet / 17
1.5.3 Woningwet en Bouwbesluit / 17
1.5.4 De Overlegwet (WOHV) / 19
1.5.5 Art. 1 Protocol 1 EVRM / 20
1.6 Casusposities / 23
1.7 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 23

HOOFDSTUK 2. De huurovereenkomst / 25
2.1 Inleiding / 25
2.2 Definitie van de huurovereenkomst (art. 7:201 BW) / 25
2.2.1 Algemeen / 25
2.2.2 In gebruik verstrekken / 26
2.2.3 Tegenprestatie / 28
2.3 Verschil met andere rechtsfiguren / 30
2.3.1 De bruikleenovereenkomst / 30
2.3.2 Vruchtgebruik, erfpacht en koop met uitgestelde levering / 31
2.3.3 Leasing / 31
2.3.4 Huurkoop van onroerende zaken / 32
2.3.5 Ingebruikgeving op grond van een publiekrechtelijke regeling / 32
2.4 Gemengde overeenkomsten / 33
2.5 De dienstwoning / 35
2.6 Casuspositie / 36
2.7 Antwoorden bij de opgaven en casuspositie / 37

HOOFDSTUK 3. De verplichtingen van de verhuurder / 39
3.1 Inleiding / 39
3.2 Ter beschikking stellen van het gehuurde / 39
3.3 Gebrekenregeling / 42
3.3.1 Het begrip gebrek / 42
3.3.2 Semidwingend recht / 48
3.4 Sancties bij gebreken / 50
3.4.1 Verhelpen van gebreken (art. 7:206 BW) / 50
3.4.2 Huurprijsvermindering (art. 7:207 BW) en ontbinding (art. 6:265 BW) / 51
3.4.3 Schadevergoeding (art. 7:208 BW) / 53
3.5 Ontbinding als gebrek huurgenot geheel onmogelijk maakt (art. 7:210 BW) / 55
3.6 Onderhoudsverplichting en -verdeling / 55
3.7 Casusposities / 56
3.8 Antwoorden bij de opgaven en casuspositie / 57

HOOFDSTUK 4. De verplichtingen van de huurder / 59
4.1 Inleiding / 59
4.1.1 Tekortschieten van de huurder / 59
4.1.2 Boetebeding / 62
4.2 Het voldoen van de tegenprestatie (art. 7:212 BW) / 64
4.3 Het gebruik als goed huurder (art. 7:213 BW) / 65
4.4 Het gebruik overeenkomstig de bestemming (art. 7:214 BW) / 68
4.5 Onderverhuur (art. 7:221 BW en art. 7:244 BW) / 68
4.6 (Bestrijding van) overlast (art. 7:213 BW en art. 7:204 BW) / 71
4.7 Het gedogen van dringende werkzaamheden en renovatie (art. 7:220 BW) / 75
4.7.1 Toepasselijkheid van art. 7:220 lid 2 BW / 76
4.7.2 Gedoogplicht van de huurder / 76
4.7.3 Beëindiging van de huurovereenkomst / 78
4.7.4 Verhuiskostenvergoeding bij renovatie van woonruimte / 79
4.8 Zelf aangebrachte veranderingen en oplevering bij het einde van de huur (art. 7:215 BW, art. 7:216 BW en art. 7:224 BW) / 80
4.8.1 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)(art. 7:215 BW) / 81
4.8.2 Oplevering in oude staat bij het einde van de huur (art. 7:224 BW en
art. 7:216 BW) / 81
4.8.3 Bewijslastverdeling met betrekking tot de oorspronkelijke staat (art. 7:224 BW en art. 7:218 BW) / 82
4.8.4 Aansprakelijkheid voor schade en de opleveringsprocedure (art. 7:218 BW en art. 7:224 BW) / 83
4.8.5 Overname van ZAV / 85
4.9 Casusposities / 88
4.10 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 88

HOOFDSTUK 5. Het eindigen van de huurovereenkomst in het algemeen en
enkele bijzondere leerstukken / 91
5.1 Inleiding / 91
5.2 Algemene aspecten van beëindiging van de huurovereenkomst / 91
5.2.1 Eindigen van de huurovereenkomst (art. 7:228 BW) / 92
5.2.2 Voortgezet gebruik na afloop van de huurovereenkomst met
goedvinden van de verhuurder (art. 7:230 BW) / 92
5.2.3 Overlijden van huurder of verhuurder (art. 7:229 BW) / 93
5.3 Ontbinding, opschorting en verzuim / 93
5.3.1 Opschorting / 94
5.3.2 Ontbinding / 94
5.3.3 Verzuim / 96
5.3.4 Ontbinding tegenover opzegging / 99
5.4 Koop breekt geen huur (art. 7:226 BW) / 99
5.4.1 Art. 7:226 BW / 99
5.4.2 Welke rechten en plichten gaan over? / 101
5.4.3 De relatie tussen art. 7:226 BW en art. 3:264 BW / 103
5.5 Het huurbeding (art. 3:264 BW) / 103
5.5.1 Tijdstip waarop huurovereenkomst is gesloten / 104
5.5.2 Wie kan het huurbeding inroepen en op welke wijze? / 106
5.6 Insolventie / 107
5.6.1 Faillissement van verhuurder of huurder / 108
5.6.2 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen / 115
5.7 Casusposities / 115
5.8 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 116

HOOFDSTUK 6. Huur van woonruimte; het toepassingsgebied
van afdeling 7.4.5 BW / 119
6.1 Inleiding / 119
6.1.1 Indeling hoofdstukken 6-9 / 119
6.1.2 Het toepassingsgebied van afdeling 7.4.5 BW – inleiding / 119
6.2 Wat is woonruimte? (art. 7:233-7:236 BW) / 120
6.2.1 Inleiding / 120
6.2.2 (Gebouwde) onroerende zaak / 121
6.2.3 Als woning verhuurde gebouwde onroerende zaak / 121
6.2.4 Huur van een vakantiewoning, tweede woning of wisselwoning / 122
6.2.5 Gemengde huurovereenkomst: verhuur met een dubbele bestemming / 123
6.2.6 Zelfstandige woning – niet-zelfstandige woonruimte / 124
6.2.7 Woonwagen of standplaats / 126
6.2.8 Onroerende aanhorigheden – algemeen / 126
6.2.9 Onroerende aanhorigheden – medegebruik gemeenschappelijke ruimten / 127
6.3 Korteduuruitzondering, Leegstandwetverhuur en verhuur voor een bepaalde tijd van maximaal twee of vijf jaar (art. 7:232 lid 2 BW, art. 15-16 LW, art. 7:271 lid 1 BW) / 128
6.3.1 Inleiding / 128
6.3.2 Gebruik naar zijn aard van korte duur (art. 7:232 lid 2 BW) / 129
6.3.3 Toepassingsmogelijkheden korteduuruitzondering / 130
6.3.4 Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet (art. 15-16 LW) / 132
6.3.5 Verhouding korteduuruitzondering – tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet / 136
6.3.6 Tijdelijke verhuur voor een bepaalde tijd van maximaal twee jaar (zelfstandige woning, woonwagen of standplaats) respectievelijk vijf jaar (niet-zelfstandige woning) (art. 7:271 lid 1 BW) / 136
6.4 Hospitaverhuur (art. 7:232 lid 3 BW) / 137
6.5 Casuspositie / 140
6.6 Antwoorden bij de opgaven en casuspositie / 140

HOOFDSTUK 7. Huurprijzen woonruimte en overige vergoedingen / 143
7.1 Inleiding / 143
7.2 Begrippen en liberalisatie / 144
7.2.1 Huurprijs, kosten nutsvoorzieningen met individuele meter, servicekosten / 145
7.2.2 Liberalisatie / 145
7.3 Toetsing van de (kale) huurprijs / 146
7.3.1 Het woningwaarderingsstelsel / 147
7.3.2 Toetsing van de aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) / 147
7.3.3 Huurverhoging (art. 7:252 BW, art. 7:252a BW, art. 7:253 BW) / 149
7.3.4 Huurverlaging (art. 7:252 BW, art. 7:252b BW, art. 7:254 BW) / 152
7.3.5 Gebrekenprocedure (art. 7:257 lid 2 BW) / 153
7.4 De overige betalingsverplichtingen (art. 7:259-261 BW) / 154
7.5 All-inhuur (art. 7:258 BW) / 159
7.6 Uitsluiting van hoger beroep en cassatie (art. 7:262 lid 2 BW) / 160
7.7 Bedingen van een niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW); bemiddelingskosten en courtage (art. 7:417 lid 4 BW, art. 7:427 BW) / 161
7.8 Casusposities / 163
7.9 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 164

HOOFDSTUK 8. Medehuur, onderhuur en voortzetting van de huur, woningruil en coöptatierecht / 167
8.1 Inleiding / 167
8.2 De echtgenoot/geregistreerde partner van de huurder (art. 7:266 BW en art. 7:271 lid 3 BW) / 168
8.2.1 Inleiding / 168
8.2.2 Echtgenoot/geregistreerde partner van rechtswege medehuurder – eis van hoofdverblijf / 168
8.2.3 Aansprakelijkheid in geval van medehuurderschap / 169
8.2.4 Opzegging van de huurovereenkomst en ‘promotie’ van de medehuurder tot huurder / 170
8.2.5 Echtscheiding, scheiding van tafel en bed, beëindiging van geregistreerd partnerschap / 171
8.2.6 Mededelingsplicht bij voortzetting van de huur (art. 7:270a BW) / 173
8.3 Andere wettelijke medehuurders (art. 7:267 BW) / 175
8.3.1 Inleiding / 175
8.3.2 Duurzame gemeenschappelijke huishouding / 177
8.3.3 Aansprakelijkheid in geval van medehuurderschap / 185
8.3.4 Opzegging van de huurovereenkomst en ‘promotie’ van de medehuurder tot huurder / 185
8.3.5 Conflictenregeling; beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding / 186
8.4 Contractuele medehuur (samenhuur) / 190
8.4.1 Inleiding / 190
8.4.2 Opzegging van de huurovereenkomst; conflictenregeling / 190
8.4.3 Voortzetting van de huur na beëindiging van de relatie tussen contractuele medehuurders / 191
8.5 Overlijden van de huurder (art. 7:268 BW) / 194
8.5.1 De wettelijke regeling inzake voortzetting van de huur na overlijden van de huurder / 194
8.5.2 Art. 7:268 lid 2 BW: medebewoner moet duurzame gemeenschappelijke huishouding met huurder hebben gehad / 196
8.6 Onderhuur van een zelfstandige woning (art. 7:269 BW) / 198
8.6.1 Algemeen / 198
8.6.2 De onderhuur moet betrekking hebben op een zelfstandige woning / 199
8.6.3 Het bestaan van een onderhuurovereenkomst is voorwaarde voor toepasselijkheid van art. 7:269 BW / 199
8.6.4 Op de hoofdhuur moet afdeling 7.4.5 BW van toepassing zijn / 199
8.6.5 Ook voortzetting in geval van onbevoegde onderverhuur / 201
8.6.6 Vordering tot beëindiging van de (voormalige onder)huur / 201
8.6.7 Komt betekenis toe aan art. 7:270a BW? / 202
8.7 Woningruil (art. 7:270 BW) / 202
8.8 Coöptatierecht / 205
8.9 Casusposities / 206
8.10 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 207

HOOFDSTUK 9. Het eindigen van de huur van woonruimte / 211
9.1 Inleiding / 211
9.2 Eindigen van huur voor bepaalde tijd (art. 7:271 BW) / 212
9.2.1 Huur voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar (zelfstandige woning, woonwagen, standplaats) respectievelijk vijf jaar (niet-zelfstandige woning) (art. 7:271 lid 1, tweede volzin, BW) / 212
9.2.2 Huur voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar (zelfstandige woning, woonwagen, standplaats) respectievelijk langer dan vijf jaar (nietzelfstandige woning) (art. 7:271 lid 1, eerste volzin, BW) / 215
9.2.3 Het overeenkomen van een minimum huurtermijn / 216
9.3 Beëindigingsformaliteiten (art. 7:271 BW en art. 7:277 BW) / 217
9.3.1 Het vereiste van opzegging / 217
9.3.2 Wanneer moet worden opgezegd? / 218
9.3.3 Hoe moet worden opgezegd? / 221
9.3.4 Aan wie en door wie moet worden opgezegd? / 222
9.3.5 Inhoud van de opzegging / 222
9.3.6 Huurbeëindiging met wederzijds goedvinden / 223
9.4 Beëindiging van de huur na opzegging (art. 7:272-273 BW) / 226
9.5 Het dwingende karakter van art. 7:274 BW en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid / 229
9.6 De beëindigingsgrond ‘slecht huurdersgedrag’ (art. 7:274 lid 1 onder a BW) / 230
9.7 De uitdrukkelijk bedongen ontruimingsverplichting bij huur voor bepaalde tijd als beëindigingsgrond (art. 7:274 lid 1 onder b juncto lid 2 BW) / 232
9.8 De beëindigingsgrond ‘dringend nodig hebben voor eigen gebruik’ (art. 7:274 lid 1 onder c en lid 3 BW, art. 7:274a-274f BW, art. 7:275-276 BW) / 233
9.8.1 Inleiding / 234
9.8.2 Gebruik in het algemeen en gebruik met het oog op een voorgenomen renovatie / 234
9.8.3 Eigen gebruik / 239
9.8.4 Dringend nodig hebben; belangenafweging / 242
9.8.5 Beschikbaarheid van andere passende woonruimte / 244
9.8.6 Huisvestingsvergunning / 247
9.8.7 Wachttijd na rechtsopvolging verhuurder / 247
9.8.8 Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten (art. 7:275 BW) / 248
9.8.9 Schadevergoeding als de wil om het verhuurde duurzaam in eigen gebruik te nemen in werkelijkheid niet aanwezig is geweest (art. 7:276 BW) / 249
9.9 De beëindigingsgrond ‘niet toestemmen in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst’ (art. 7:274 lid 1 onder d BW) / 250
9.10 De beëindigingsgrond ‘verwezenlijking van een krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming’ (art. 7:274 lid 1 onder e BW, art. 7:275 BW) / 253
9.11 De belangenafweging als basis voor huurbeëindiging in geval van hospitaverhuur (art. 7:274 lid 1 onder f BW) / 253
9.12 Beëindiging van de hoofdhuur heeft gevolgen voor de onderhuur (art. 7:278 BW) / 254
9.13 Ontbinding van de huur op vordering van een verhuurder die een op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken (art. 7:281 BW) / 255
9.14 Casusposities / 256
9.15 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 257

HOOFDSTUK 10. Huur van 290-bedrijfsruimte; toepasselijkheid van afdeling 7.4.6
BW / 261
10.1 Inleiding / 261
10.2 ‘Gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan’ / 263
10.3 Contractuele bestemming; categorieën bedrijfsruimte / 265
10.3.1 Algemeen / 266
10.3.2 Connexiteit / 266
10.3.3 Gecombineerde bestemming: gemengde huurovereenkomst / 267
10.3.4 Verschillende categorieën bedrijfsruimte / 268
10.3.5 Plaatsgebondenheid / 270
10.3.6 Voor het publiek toegankelijk lokaal / 271
10.4 De afhankelijke woning (art. 7:290 lid 3 BW) / 272
10.5 Semidwingend recht, afwijkende bedingen (art. 7:291 BW) en huur voor de duur van maximaal twee jaar (art. 7:301 BW) / 273
10.5.1 Inleiding / 273
10.5.2 Afwijkende bedingen (art. 7:291 BW) / 274
10.5.3 Huur voor de duur van maximaal twee jaar (art. 7:301 BW) / 277
10.6 Casusposities / 280
10.7 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 280

HOOFDSTUK 11. Termijnbescherming en huurbescherming bij huur
van 290-bedrijfsruimte / 283
11.1 Inleiding / 283
11.2 Duur van de huurovereenkomst (art. 7:292 BW en art. 7:300
lid 1-2 BW) / 283
11.2.1 Aanvangsduur / 283
11.2.2 Verlenging tot (in totaal) tien jaar / 284
11.2.3 Situatie na tien jaar / 284
11.3 Beëindiging van de huurovereenkomst na opzegging – algemene gang van zaken (art. 7:293-295 BW, art. 7:297 BW en art. 7:300 BW) / 285
11.3.1 Tijdstip waartegen moet worden opgezegd en opzegtermijn / 286
11.3.2 Vorm van de opzegging; vermelding van gronden / 287
11.3.3 Beëindigingsprocedure na opzegging door verhuurder / 289
11.3.4 Nieuwe opzegging na afwijzing beëindigingsvordering / 290
11.3.5 Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van de (onder)huurder / 290
11.3.6 Huurbeëindiging met wederzijds goedvinden / 291
11.4 Opzeggings- en beëindigingsgronden (art. 7:296 BW) / 292
11.4.1 Inleiding / 292
11.4.2 ‘Slechte bedrijfsvoering’ (art. 7:296 lid 1 onder a BW) / 293
11.4.3 Dringend persoonlijk gebruik (art. 7:296 lid 1 onder b en lid 2 BW) / 293
11.4.4 Niet toestemmen in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst (art. 7:296 lid 4 onder c BW) / 299
11.4.5 Verwezenlijking van een op het verhuurde liggende bestemming (art. 7:296 lid 4 onder d BW) / 301
11.4.6 Belangenafweging (art. 7:296 lid 3 BW) / 301
11.5 Casuspositie / 303
11.6 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 303

HOOFDSTUK 12. Huurprijsbescherming bij 290-bedrijfsruimte / 305
12.1 Inleiding / 305
12.2 Het systeem van de huurprijsbescherming (art. 7:303 en 304 BW) / 305
12.2.1 Rechterlijke huurprijsvaststelling / 306
12.2.2 Rechterlijke huurprijsvaststelling na bepaalde tijd / 306
12.2.3 Rechterlijke huurprijsvaststelling telkens na ten minste vijf jaar / 307
12.2.4 Minnelijke en rechterlijke huurprijsvaststelling / 308
12.2.5 Markthuurprijs? / 310
12.3 De invloed van partijafspraken / 310
12.3.1 Huurprijsafspraak bij aanvang van de huur / 310
12.3.2 Huurprijsafspraak tijdens de huur / 311
12.3.3 Indexeringsclausule / 311
12.4 Enkele bijzondere aspecten / 312
12.4.1 Ingangsdatum nader vastgestelde huurprijs / 312
12.4.2 Wettelijke rente / 313
12.4.3 Vernietiging van uitspraak tot huurverhoging / 313
12.4.4 Voorschotbedrag in kort geding / 314
12.4.5 Afwijkende bedingen / 314
12.5 De maatstaf voor de nadere huurprijsvaststelling / 314
12.5.1 Gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse / 315
12.5.2 Vergelijkbare bedrijfsruimte / 315
12.5.3 Invloed van partijafspraken? / 317
12.5.4 Ter plaatse / 318
12.5.5 Welke vergelijkbare bedrijfsruimten en hoeveel? / 319
12.5.6 Inflatie / 320
12.6 De door de huurder aangebrachte verbeteringen / 320
12.6.1 De huurder betaalt eigen verbeteringen niet twee keer / 320
12.6.2 Wat zijn verbeteringen? / 321
12.6.3 Verbeteringen vergoed door de verhuurder / 321
12.7 Het deskundigenadvies / 322
12.7.1 Gegevens verzamelen / 322
12.7.2 De opzet van een deskundigenadvies / 322
12.7.3 Omzethuur / 323
12.8 Casuspositie / 324
12.9 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 324

HOOFDSTUK 13. Enkele bijzondere aspecten bij huur van 290-bedrijfsruimte en huur van 230a-ruimte / 327
13.1 Inleiding / 327
13.2 Onderhuur (art. 7:306 BW) / 327
13.3 Indeplaatsstelling (art. 7:307 BW) / 329
13.4 Voordeel en goodwill (art. 7:308 BW) / 332
13.5 Schadeloosstelling bij opzegging wegens afbraak in het algemeen belang (art. 7:309 BW) / 333
13.5.1 Algemeen / 333
13.5.2 Opzegging volgens de regels voor 290-bedrijfsruimte / 334
13.5.3 Verplichte toewijzingsgrond? / 335
13.5.4 Vangnetconstructie / 335
13.5.5 Overige bedrijfsruimte / 335
13.6 Schadeloosstelling bij ontbinding wegens realisering van bestemmingsplan (art. 7:310 BW) / 336
13.7 Huur van 230a-ruimte / 337
13.7.1 Bedrijf en beroep / 337
13.7.2 Huur opzeggen, ontruiming aanzeggen / 337
13.8 Casusposities / 339
13.9 Antwoorden bij de opgaven en casusposities / 339

HOOFDSTUK 14. Huurrecht en procesrecht / 343
14.1 Inleiding / 343
14.2 Absolute en relatieve bevoegdheid / 344
14.2.1 Welke rechter is bevoegd? / 344
14.2.2 De verkeerde rechter? / 345
14.2.3 Het verkeerde inleidende processtuk? / 345
14.2.4 Het bereik van de bevoegdheid ‘betreffende een huurovereenkomst’ / 345
14.3 De dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter / 346
14.3.1 Dagvaarding: diverse formaliteiten / 346
14.3.2 Conventie en reconventie / 346
14.3.3 Verstek en verzet / 347
14.3.4 Comparitie van partijen / 347
14.3.5 Schriftelijk of mondeling concluderen? / 348
14.3.6 Overzicht relevante wetsbepalingen / 348
14.3.7 Als voorbeeld het verloop van een huurincassoprocedure / 348
14.3.8 Bewijsvoering / 349
14.3.9 Kostenveroordeling / 349
14.3.10 Hoger beroep en uitvoerbaarheid bij voorraad / 350
14.3.11 Het kort geding / 351
14.4 Overgebleven verzoekschriftprocedures en kantonrechterlijke arbitrage / 352
14.4.1 Het verloop van de verzoekschriftprocedure en hoger beroep / 353
14.5 Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) / 353
14.6 Casuspositie / 354
14.7 Antwoorden bij de opgaven en casuspositie / 354

Jurisprudentieregister / 357
Trefwoordenregister / 367

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdlijnen in het huurrecht