Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013160697. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, ,

Internationaal belastingrecht

Paperback Nederlands 2023 9789013170047
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Met het OESO-modelverdrag als leidraad, ontleedt deze uitgave de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting. De lezer krijgt inzicht in het complexe samenspel van toewijzingsregels zoals die gelden in het Nederlandse fiscale recht.

Stel: je bent woonachtig in Nederland maar werkt in het buitenland, of zet daar je vermogen in. Dan ligt er het risico op dubbele belasting op de loer. Een dergelijk grensoverschrijdende situatie brengt namelijk een potentiële botsing tussen het nationaliteits-, woonstaat- of bronstaatbeginsel met zich mee. Hoe voorkom je deze dubbele belastingheffing anno 2023? Waar moet je zoal op bedacht zijn?

Internationaal belastingrecht biedt antwoord op dit complexe vraagstuk. Met het OESO-modelverdrag als leidraad, maakt de lezer kennis met de algemene beginselen en leerstukken van het internationaal belastingrecht, gevolgd door de algemene aspecten van voorkomingsregelingen en enkele bijzondere onderwerpen.

OESO-modelverdrag
De lezer wordt stap voor stap meegenomen langs de uiteenlopende fiscale aspecten die samenhangen met grensoverschrijdende activiteiten. De verschillende hoofdstukken relateren de bepalingen uit het OESO-modelverdrag aan de samenhangende relevante bepalingen binnen de Nederlandse fiscale wetgeving. Zowel de fundamentele als meer specifieke kwesties komen hierbij aan bod.

Zo krijg je inzicht in:
- De winstsfeer
- De vermogensinkomstensfeer
- Arbeidsinkomstensfeer
- Overige inkomsten
- Algemene beginselen en leerstukken
- Algemene aspecten van voorkomingsregelingen
- De formeelrechtelijke aspecten rondom de grensoverschrijdende belastingheffing
- Het OESO-modelverdrag inzake schenking en successie
- De internationale premieheffing

Internationaal belastingrecht wijst je de weg langs de fiscale aspecten waarmee je te maken krijgt wanneer je activiteiten ontplooit buiten Nederland. Het opgenomen literatuur-, jurisprudentie-, besluiten- en trefwoordenregister helpen je snel tot de kern van de materie te komen. Deze editie bevat de actuele stand van zaken per 2022.

Specificaties

ISBN13:9789013170047
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:640
Druk:14
Verschijningsdatum:19-1-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Arnaud de Graaf

Dr. A.C.G.A.C. de Graaf is universitair docent Internationaal belastingrecht aan de Juridische Faculteit van de Erasmusuniversiteit. Hij is tevens werkzaam bij de directie Internationale Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën.

Andere boeken door Arnaud de Graaf

Over Peter Kavelaars

Peter Kavelaars (1959) is aanvankelijk werkzaam geweest als inspecteur van 's Rijksbelastingen (1983-1989). Sinds februari 1989 is hij Directeur van het Wetenschappelijke Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam. Tevens is hij als hoogleraar verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1990 is hem de Staatsprijs voor Fiscaalwetenschappelijke publicaties 1989 toegekend vanwege zijn publicaties in het bijzonder op het terrein van de premieheffing. In 1992 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht'. Prof. dr. P. Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, buitengewoon hoogleraar fiscaal recht en economie aan de University of Curaçao en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan op diverse fiscale gebieden.

Andere boeken door Peter Kavelaars

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XV

HOOFDSTUK 1
Algemene karakteristieken / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Heffingsbeginselen / 3
1.2.1 Inleiding / 3
1.2.2 De drie traditionele heffingsbeginselen / 5
1.2.3 De Nederlandse regelgeving / 7
1.2.4 Samenloop heffingsbeginselen: gevolg dubbele belasting / 13
1.2.5 Vormen van internationale dubbele belasting: juridisch en economisch / 14
1.3 Gebied Nederland / 17
1.3.1 Inleiding / 17
1.3.2 Belang begrip ‘Nederland’ voor de heffingswetten / 17
1.3.3 Invulling begrip ‘Nederland’ / 18
1.3.4 Begrip ‘Nederland’ onder de belastingverdragen / 19
1.3.5 Status BES-eilanden en andere landen van het Koninkrijk / 20
1.4 Woon- en vestigingsplaats / 21
1.4.1 Inleiding / 21
1.4.2 Het nationale begrip ‘wonen’ / 22
1.4.3 Het nationale begrip ‘gevestigd’ / 25
1.4.4 Nationale woonplaatsficties / 27
1.4.5 Emigratie uit Nederland / 29
1.4.6 Het verdragsbegrip ‘inwoner’ voor natuurlijke personen / 32
1.4.7 Het verdragsbegrip ‘inwoner’ voor lichamen / 35
1.5 Vaste inrichting / 42
1.5.1 Inleiding / 42
1.5.2 Het begrip ‘vaste inrichting’ in de Nederlandse heffingswetten en het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting 2001 / 43
1.5.3 Het verdragsbegrip ‘vaste inrichting’ / 45
1.6 Niet-inwoner en Nederlandse belastingplicht / 47
1.6.1 Inleiding / 47
1.6.2 Object van heffing voor de inkomstenbelasting / 48
1.6.3 Object van heffing voor de vennootschapsbelasting / 54
1.6.4 Buitenlands belastingplichtigen en aftrekposten / 57
1.7 De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht / 69
1.7.1 Inleiding / 69
1.7.2 Beleidsintegratie / 72
1.7.3 Negatieve integratie / 80
1.8 Internationale ontwikkelingen gericht tegen belastingdrukminimalisatie door multinationals / 90

HOOFDSTUK 2
Voorkomingsregelingen / 101
2.1 Inleiding / 101
2.2 Nederlandse regelingen ter voorkoming van dubbele belasting / 102
2.2.1 Inleiding / 102
2.2.2 Nederland en de BES-eilanden / 102
2.2.3 Het verdragsstelsel / 103
2.2.4 De totstandkoming van belastingverdragen / 108
2.2.5 Wederkerige voorkomingsregelingen binnen het Koninkrijk / 109
2.2.6 Belastingregeling voor het land Nederland (BRN) / 113
2.3 Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 113
2.3.1 Inleiding / 113
2.3.2 Toepasselijkheid Bvdb 2001 / 114
2.3.3 Inhoud Bvdb 2001 / 117
2.4 Het OESO-modelverdrag / 121
2.4.1 Inleiding / 121
2.4.2 Opzet/toewijzing van heffingsbevoegdheden / 123
2.4.3 Verhouding met het VN-modelverdrag / 126
2.4.4 Verhouding met het Nederlands Standaardverdrag (NSV) / 128
2.4.5 Het multilaterale instrument (MLI) / 129
2.5 Het Nederlandse fiscale verdragsbeleid / 131
2.6 Voorkomingsmethoden / 135
2.6.1 Inleiding / 135
2.6.2 De basismethoden / 137
2.6.3 De aftrekmethode / 148
2.6.4 Inhaal- en doorschuifregeling / 148
2.6.5 Objectvrijstelling (art. 15e Wet VPB 1969) / 151
2.7 Verdragsinterpretatie / 153
2.7.1 Inleiding / 153
2.7.2 Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht / 153
2.7.3 OESO-modelverdrag / 155
2.7.4 Nederlandse jurisprudentie / 159

HOOFDSTUK 3
De winstsfeer / 165
3.1 Inleiding / 165
3.2 De vaste inrichting, de vaste vertegenwoordiger en het vaste middelpunt / 166
3.2.1 Het OESO-modelverdrag / 167
3.2.2 Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 171
3.2.3 De buitenlandse belastingplicht / 176
3.3 De winsttoerekening / 178
3.3.1 Inleiding / 178
3.3.2 De winstsplitsing / 181
3.3.3 De ondernemingssplitsing / 183
3.3.4 OESO-ontwikkelingen / 189
3.4 De zelfstandig ondernemer / 195
3.5 Scheep- en luchtvaartondernemingen / 199
3.6 Transparante entiteiten / 201
3.6.1 Inleiding / 201
3.6.2 Classificatie van buitenlandse samenwerkingsverbanden / 201
3.6.3 Verdragstoepassing bij transparante entiteiten / 204
3.6.4 Bvdb 2001 / 209
3.6.5 Buitenlandse belastingplicht / 209
3.7 Transfer pricing en gelieerde ondernemingen / 211
3.7.1 Inleiding / 211
3.7.2 Methoden van berekening van verrekenprijzen / 213
3.7.3 Corresponding adjustment-bepalingen / 215
3.7.4 Nederlandse regelgeving / 218
3.7.5 Verrekenprijzen en staatssteun / 222
3.8 Advance tax rulings / 223
3.9 Immigratie/emigratie / 226

HOOFDSTUK 4
Vermogensinkomsten, vermogenswinsten en vermogen / 229
4.1 Inleiding / 229
4.2 Inkomsten uit onroerende zaken / 231
4.2.1 Inleiding / 231
4.2.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 232
4.2.3 Begrip ‘onroerende zaak’ / 233
4.2.4 Begrip ‘inkomsten’ / 233
4.2.5 Verdragsloze situatie / 235
4.3 Dividend / 236
4.3.1 Inleiding / 236
4.3.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 246
4.3.3 Uiteindelijk gerechtigde en verdragsmisbruikbestrijding / 252
4.3.4 Dividendbegrip / 267
4.3.5 Uitvoeringsvoorschriften / 270
4.3.6 Aandelen toerekenbaar aan vaste inrichting / 271
4.3.7 Verbod op extraterritoriale heffing / 275
4.3.8 Verdragsloze situatie / 276
4.3.9 Dooruitdelingsfaciliteit / 276
4.4 Interest / 277
4.4.1 Inleiding / 277
4.4.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 278
4.4.3 Interestbegrip / 283
4.4.4 Afkomstig uit / 284
4.4.5 Bovenmatige rentebetaling / 285
4.4.6 Verdragsloze situatie / 286
4.5 Royalty’s / 287
4.5.1 Inleiding / 287
4.5.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 287
4.5.3 Royaltybegrip / 288
4.5.4 Verdragsloze situatie / 289
4.6 Vervreemdingswinsten / 290
4.6.1 Inleiding / 290
4.6.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 296
4.6.3 Begrip ‘vervreemding’ / 303
4.6.4 Valutaresultaten / 305
4.6.5 Verdragsloze situatie / 306
4.7 Vermogen / 306
4.7.1 Inleiding / 306
4.7.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 306

HOOFDSTUK 5
Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke arbeidsverhoudingen / 311
5.1 Inleiding / 311
5.2 De reguliere privaatrechtelijke werknemer / 311
5.2.1 Inleiding / 311
5.2.2 De nationale regelgeving / 312
5.2.3 Verdeling heffingsbevoegdheid / 316
5.2.4 Verdragsloze situatie / 326
5.2.5 De salary-split / 328
5.2.6 Opties en verdragstoepassing / 331
5.3 De gedetacheerde werknemer / 334
5.3.1 Inleiding / 334
5.3.2 Het dagencriterium / 336
5.3.3 De loonkostencriteria / 339
5.4 De grenswerknemer / 347
5.4.1 Inleiding / 347
5.4.2 Nederland-België / 348
5.4.3 Nederland-Duitsland / 350
5.5 Publiekrechtelijke werknemers – algemeen / 352
5.5.1 De nationale regelgeving / 352
5.5.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 355
5.6 Diplomaten en consulaire vertegenwoordigers / 358
5.6.1 Inleiding / 358
5.6.2 Nationaal recht / 359
5.6.3 Verdeling heffingsbevoegdheid / 361
5.7 Ambtenaren bij volkenrechtelijke organisaties / 361
5.8 Facilitaire regelingen / 364
5.8.1 Inleiding / 364
5.8.2 Inkomende werknemers / 366
5.8.3 Uitgezonden werknemers / 373

HOOFDSTUK 6
Overige inkomsten / 377
6.1 Inleiding / 377
6.2 De bestuurder en de commissaris / 377
6.2.1 De nationale regelgeving / 377
6.2.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 378
6.2.3 Verdragsloze situatie / 383
6.3 De transportwerknemer en de zeevarende / 384
6.3.1 De nationale regelgeving / 384
6.3.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 385
6.3.3 Verdragsloze situatie / 388
6.4 Werknemers op het continentaal plat / 388
6.4.1 De nationale regelgeving / 388
6.4.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 389
6.4.3 Verdragsloze situatie / 390
6.5 Studenten en stagiairs / 390
6.5.1 Inleiding / 390
6.5.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 391
6.5.3 Verdragsloze situatie / 393
6.6 Artiesten en beroepssporters / 393
6.6.1 De nationale regelgeving / 393
6.6.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 398
6.6.3 Verdragsloze situatie / 402
6.7 Sportbeoefenaren / 402
6.7.1 De nationale regelgeving / 402
6.7.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 403
6.7.3 Verdragsloze situatie / 406
6.8 Pensioenen en soortgelijke uitkeringen / 407
6.8.1 Pensioenen / 407
6.8.2 Afkoopsommen / 422
6.8.3 Grensoverschrijdende pensioenoverdracht en pensioenopbouw / 428
6.8.4 Ontwikkelingen binnen de Europese Unie / 433
6.9 Socialeverzekeringsuitkeringen / 435
6.9.1 Inleiding / 435
6.9.2 Verdeling heffingsbevoegdheid / 436
6.9.3 Verdragsloze situatie / 437
6.10 Het saldoartikel / 441

HOOFDSTUK 7
Enkele formeelrechtelijke aspecten / 447
7.1 Inleiding / 447
7.2 Inlichtingenverplichtingen en de AWR / 451
7.3 Inlichtingenverplichtingen inzake de heffing onder de verdragen / 452
7.4 Bijstandsrichtlijn / 456
7.5 Wet op de internationale bijstandsverlening / 459
7.6 Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken / 464
7.7 Onderlinge overlegprocedure en arbitrage / 465
7.7.1 Onderling overlegprocedure / 465
7.7.2 Arbitrage / 469
7.8 Internationale bijstand bij invordering / 471
7.9 Fiscale non-discriminatie / 477
7.9.1 Inleiding / 477
7.9.2 OESO-modelverdrag / 478
7.9.3 Verschillen OESO-modelverdrag en EU-recht / 481

HOOFDSTUK 8
Erf- en schenkbelasting / 483
8.1 Inleiding / 483
8.2 Internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht / 485
8.2.1 Inleiding / 485
8.2.2 Huwelijksvermogensrecht / 486
8.2.3 Erfrecht / 488
8.3 De Nederlandse schenk- en erfbelasting en internationale beginselen / 490
8.4 De verdragen / 496
8.5 De schulden / 499
8.5.1 Het OESO-successiemodelverdrag / 499
8.5.2 Het Nederlandse verdragennet en het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 500
8.6 De methoden ter voorkoming van dubbele schenk- en erfbelasting / 501
8.6.1 Inleiding / 501
8.6.2 Buitenlandse situsgoederen / 503
8.6.3 Nederlandse situsgoederen / 505
8.6.4 Restbepaling / 506
8.7 Afgescheiden Particuliere Vermogens / 506

HOOFDSTUK 9
Internationale premieheffing / 509
9.1 Inleiding / 509
9.2 Verdragen / 511
9.2.1 Overzicht / 511
9.2.2 Het vrije verkeer van personen / 511
9.2.3 Exclusieve werking / 512
9.2.4 Sterke werking / 513
9.3 Het verdragsstelsel / 514
9.4 De reguliere werknemer / 518
9.4.1 Internationale regelingen / 518
9.4.2 Volksverzekeringen / 519
9.4.3 Werknemersverzekeringen / 520
9.5 De gedetacheerde werknemer / 521
9.6 Overige actieven / 525
9.7 Uitkeringsgerechtigden / 531
9.8 Overigen / 536
9.8.1 Zelfstandigen / 536
9.8.2 Studenten en stagiairs / 537
9.8.3 Artiesten / 538
9.8.4 Sportbeoefenaren / 538
9.8.5 Diverse toewijzingsregels / 539
9.9 Meervoudige (postactieve) beroepswerkzaamheden / 540
9.9.1 Werknemerschap in meer dan één staat / 540
9.9.2 Zelfstandig ondernemerschap in meer dan één staat / 542
9.9.3 Werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap / 543
9.9.4 Uitkeringsgerechtigde en werknemerschap of zelfstandig ondernemerschap / 543
9.9.5 Overige samenloopregels / 543
9.10 Overlegbepalingen / 543
9.11 De vrijwillige verzekering / 544
9.11.1 Volksverzekeringen / 544
9.11.2 Werknemersverzekeringen / 545
9.12 Premieverschuldigdheid / 546
9.12.1 Premies volksverzekeringen / 546
9.12.2 Premies werknemersverzekeringen / 549

Literatuurregister / 551
Jurisprudentieregister / 587
Besluitenregister / 605
Trefwoordenregister / 609

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Internationaal belastingrecht