Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Nextens IB Almanak 2018 - Deel II

Paperback Nederlands 2018 9789035249776
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De IB Almanak 2018 Deel II bevat een overzicht van alle wijzigingen 2018 én de integrale wettekst IB 2001 met alle wijzigingen per 1 januari 2018 daarin speciaal uitgelicht. De rubriek jurisprudentie geeft een terugblik op de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad.

In aanvulling op de extra informatie voor de adviseur uit Deel I vindt u in de IB Almanak Deel II ook alle voor u belangrijke informatie over horizontaal toezicht, de beoordeling van arbeidsrelaties, de winstaangifte en ondernemerschap. Hiermee heeft u alle benodigde informatie voor 2018 voor zowel de aangifte IB als advies op het terrein van de inkomstenbelasting bij de hand.

Specificaties

ISBN13:9789035249776
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:400
Druk:6
Verschijningsdatum:21-3-2018
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

INLEIDING
1 GEBRUIKSAANWIJZING 9
1.1 Opzet en indeling van de Almanak 9
1.2 Werken in de actualiteit 9
1.3 De winstaangifte 9
1.4 Aangiftesoftware 9
1.5 Het register 10
1.6 Hulpmiddelen en aanwijzingen 10
1.7 Gebruikte afkortingen 10

2018
2 WAT IS NIEUW VOOR 2018? 11
2.1 Vaste verandermomenten 11
2.2 De wijzigingen per 1 januari 2018 11
2.3 Tarieven 11
2.4 Heffingskortingen 12
2.5 Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting 13
2.6 Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen 13
2.7 Reisaftrek 13
2.8 Eigen woning 14
2.9 Regeling specifieke zorgkosten 14
2.10 Weekenduitgaven gehandicapten 15
2.11 Scholingsuitgaven 15
2.12 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 15
2.13 Giftenaftrek 15
2.14 Aftrek uitgaven monumentenpanden 15
2.15 Verliezen op beleggingen in durfkapitaal 16
2.16 Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil) 16
2.17 Investeringsaftrek 16
2.18 Oudedagsreserve 16
2.19 Ondernemersaftrek 16
2.20 Mkb-winstvrijstelling 17
2.21 Extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers 17
2.22 Box 2 17
2.23 Box 3 17
2.24 Loon 18
3 ONTWIKKELINGEN IN DE WETGEVING 19
3.1 Aanhangige wetsvoorstellen inkomstenbelasting 19
3.2 Wetgevend programma 19
4 PENSIOEN IN DE INKOMSTENBELASTING 20
4.1 Jaarlijkse pensioenopbouw beperkt 20
4.2 Pensioenopbouw gemaximeerd 21
4.3 Aanpassing wettelijk kader beschikbare premieregelingen, introductie variabele pensioenuitkering 22
4.4 Pensioenopbouw in eigen beheer 24
4.5 Verbeterde pensioencommunicatie 26
4.6 Introductie algemeen pensioenfonds 27
4.7 Waardeoverdracht kleine pensioenen 27
4.8 Aanpassing financieel toetsingskader 28
4.9 Verkenning inzet pensioen voor aflossing eigenwoningschuld 28
5 BEOORDELING ARBEIDSRELATIES 29
5.1 Uitvoering van werkzaamheden: wel of geen dienstbetrekking? 29
5.2 DBA: Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten 29
5.3 Geen zekerheid over status als ondernemer 29
5.4 Nieuwe regelgeving in 2020 30
5.5 Overgangsregeling voor de jaren 2018 en 2019 30
5.6 De Wet DBA; model- en voorbeeldovereenkomsten 30
6 LAATSTE NIEUWTJES 49
6.1 Griffierecht 49
6.2 Proceskostenvergoeding 49
6.3 Vervolgingskosten 49
6.4 Landelijke Landbouwnormen 2017 49
6.5 Evaluatie giftenaftrek 49
6.6 Eigenwoningverleden van partners 49

HORIZONTAAL TOEZICHT EN MEDIATION
7 HORIZONTAAL TOEZICHT 52
7.1 Horizontaal toezicht – algemeen 52
7.2 Voor- en nadelen horizontaal toezicht 55
7.3 Ontwikkelingen horizontaal toezicht 56
7.4 Basiswaarden 57
7.5 Tax Control Framework 57
7.6 Schillenmodel 58
7.7 Convenantbespreking 58
7.8 Convenantaangifte 58
7.9 Standaard fiscaaldienstverlenersconvenant 58
7.10 Fiscaal dienstverleners die convenantaangiften kunnen indienen 60
7.11 Kwaliteitssysteem fiscaal dienstverlener 63
7.12 Koepelorganisaties 65
7.13 Brancheorganisaties 67
7.14 Administratieve software en onlineservices 67
8 MEDIATION 68
8.1 Mediation – algemeen 68
8.2 Wat is mediation? 68
8.3 Wanneer mediation? 68
8.4 Voordelen van mediation 68
8.5 Nadelen van mediation 69
8.6 Positie van mediation 69
8.7 Vaststellingsovereenkomst 69
8.8 Nadere informatie en wetsvoorstel 72

WINSTAANGIFTE
9 WINSTAANGIFTE 2017 73
9.1 Digitale aangifte in 2018 73
9.2 Wanneer ondernemer voor de inkomstenbelasting? 74
9.3 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel 74
9.4 Winstaangifte 2017 Belastingdienst 75

WETTEKSTEN, BESLUITEN EN JURISPRUDENTIE
10 WETTEKSTEN 97
10.1 Wet inkomstenbelasting 2001 97
10.1.1 Overgangsrecht kapitaalverzekeringen Invoeringswet Wet IB 2001 193
10.1.2 Overgangsrecht Fiscale verzamelwet 2010 195
10.1.3 Overgangsrecht Belastingplan 2013 195
10.1.4 Overgangsrecht Belastingplan 2014 195
10.1.5 Overgangsrecht Belastingplan 2016 196
10.1.6 Overgangsrecht Fiscale verzamelwet 2015 196
10.1.7 Overgangsrecht Belastingplan 2017 196
10.1.8 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2017 196
10.2 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 196
10.3 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 209
11 BESLUITEN 221
11.1 Inkomstenbelasting. Toeslagen. Partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties 222
11.2 Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek 223
11.3 Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit 236
11.4 Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Lijfrente in de winstsfeer. Verzamelbesluit 244
11.5 Inkomstenbelasting. Staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001) 253
11.6 Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 254
11.7 Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling 268
11.8 Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente 277
11.9 Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; Tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld 291
11.10 Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen 291
11.11 Inkomstenbelasting. Middeling 314
11.12 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang (box 2); verzamelbesluit 315
11.13 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang; Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014 324
11.14 Inkomstenbelasting. Huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW 316 324
11.15 Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 326
11.16 Inkomstenbelasting. Uitgaven voor Specifieke zorgkosten en Scholingsuitgaven 328
11.17 Inkomstenbelasting. Specifieke zorgkosten; Hulpmiddelen; Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; Eerbiedigende werking afschrijvingsregime 330
11.18 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 330
11.19 Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen 333
11.20 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 336
11.21 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer 339
11.22 Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen 343
11.23 Loonheffingen. Fictieve dienstbetrekking, commissaris 348
11.24 Loonheffingen. Intrekking Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking 349
11.25 Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen 349
11.26 Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen 351
11.27 Loonheffingen, pensioenen; Wet verbeterde premieregeling. Goedkeuring voor pensioenen met een ingangsdatum van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 362
11.28 Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht 363
11.29 Loonheffingen. Diverse onderwerpen 379
11.30 Schenk- en erfbelasting. Waardering 380
11.31 Schenk- en erfbelasting: Vrijstellingen; Omzetting, fusie of taakafsplitsing 381
11.32 Schenk- en erfbelasting: Bedrijfsopvolgingsregeling 385
11.33 Schenkbelasting. Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw 395
11.34 Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956 395
11.35 Algemene wet bestuursrecht. Algemene wet inzake rijksbelastingen. Burgerlijk wetboek; Besluit Fiscaal Bestuursrecht 401
11.36 Algemene wet bestuursrecht. Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Beroep in Belastingzaken 412
11.37 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 420
11.38 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen 431
11.39 Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar 432
11.40 Bekendmaking gerechtelijke procedures inzake massaal bezwaar tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 433
11.41 Bijlage Vraag- en antwoordbesluit vervallen tijdklemmen 433
12 JURISPRUDENTIE 440
12.1 Raamwerk 440
12.2 Heffingsgrondslag bij werk en woning 441
12.3 Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang 461
12.4 Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen 462
12.5 Persoonsgebonden aftrek 465
12.6 Wijze van heffing 469
12.7 Algemene wet inzake rijksbelastingen 469

REGISTER 486

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nextens IB Almanak 2018 - Deel II