Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Nextens Sociale Verzekeringen Almanak 2018

Paperback Nederlands 2018 9789035249806
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze gebruiksvriendelijke handleiding op het gebied van de (brede) sociale zekerheid is bedoeld voor professionele dienstverleners, bedrijven en instellingen, belangenbehartigers, werknemers en uitkeringsgerechtigden. De informatie wordt, gerangschikt naar wettelijke regeling, op heldere wijze belicht, zodat de doolhof van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid overzichtelijk wordt. Bovendien zijn er voorbeelden van aanvraagformulieren opgenomen.

De 'Sociale Verzekeringen Almanak' informeert de gebruiker o.a. over (publieke en private) inkomensvoorzieningen, premieheffing, loonadministratie, ouderdomspensioen, kinderbijslag en studiefinanciering. Ook wijzigingen in wet- en regelgeving rond werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, zorg, arbeidsomstandigheden, preventie en re-integratie, evenals arbeidsrechtelijke ontwikkelingen worden behandeld.

Specificaties

ISBN13:9789035249806
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:398
Druk:36
Verschijningsdatum:18-7-2018
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Inhoudsopgave

WEGWIJZER
1 GIDS DOOR DE DOOLHOF VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
1.1 Sociale zekerheid/sociaal recht
1.2 Begrippen
1.3 Uitvoeringsorganisatie
1.4 Gebruik van de Almanak

KIND EN STUDIE
2 ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET EN KINDGEBONDEN BUDGET
2.1 Algemene kinderbijslagwet (AKW)
2.2 Kindgebonden budget
3 STUDIEFINANCIERING,TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN EN LERARENBEURS
3.1 Wet studiefinanciering 2000
3.2 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
3.3 De Lerarenbeurs
3.4 Subsidie opleiding bewegingsonderwijs
3.5 Tegemoetkoming onderwijsmasters
3.6 Geld lenen voor inburgeren
3.7 Vergoeding, terugbetaling en buiteninvorderingstelling van het lesgeld

ARBEID EN WERKLOOSHEID
4 ARBEIDSRECHT
4.1 Arbeidsovereenkomst
4.2 Aangaan arbeidsovereenkomst
4.3 Inhoud arbeidsovereenkomst
4.4 Duur arbeidsovereenkomst
4.5 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
4.6 Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
4.7 Overige bepalingen bij einde arbeidsovereenkomst
4.8 Rechtsvorderingen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst
4.9 Bijzondere arbeidsrelaties
4.10 Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
4.11 Overgang van een onderneming
4.12 Instanties, procedures en wetten
4.13 Recente ontwikkelingen
5 WERKLOOSHEIDSWET EN WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE WERKLOZEN
5.1 Ontslagwerkloosheid
5.2 Onderbrekingswerkloosheid
5.3 Overneming loonbetalingsverplichtingen
5.4 Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (Wet IOW)

ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
6 ARBEIDSONGESCHIKTHEID
6.1 Arbeidsongeschiktheidsregelingen
6.2 Loondoorbetalingsplicht kortdurende arbeidsongeschiktheid
6.3 Ziektewet bij kortdurende arbeidsongeschiktheid
6.4 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen bij langdurige arbeidsongeschiktheid
6.5 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij langdurige arbeidsongeschiktheid
6.6 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen bij langdurige arbeidsongeschiktheid
6.7 WetWajong bij langdurige arbeidsongeschiktheid – wijzigingen in de Wajong
6.8 De oude Wajong (tot 2010)
6.9 De Wajong 2010 (2010 tot 2015)
6.10 De Wajong 2015 (vanaf 2015)
6.11 Diversen Wajong
6.12 Wet arbeid en zorg (WAZO)
6.13 Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheid
7 ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN
7.1 Hoofdlijnen
7.2 Verzekering
7.3 Financiering
7.4 Inschrijving
7.5 Aanspraken
7.6 Bezwaar en beroep, klachten
8 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
8.1 Algemeen
8.2 Niet onder de Wmo vallende voorzieningen
8.3 Wat behelst de Wet maatschappelijke ondersteuning?
8.4 Uitvoering van de Wmo
8.5 Kwaliteit
8.6 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling:‘Veilig Thuis’
8.7 Gegevensverwerking
8.8 Toezicht en handhaving
8.9 Open normen

VOORZIENINGEN
9 TOESLAGENWET
9.1 Karakter van de wet
9.2 Voorwaarden voor het recht op een toeslag
9.3 Hoogte van de toeslag
9.4 Inkomen en toeslag
9.5 Weigering van uitkering en toeslag
9.6 Bijzondere bepalingen
9.7 Aanvragen van toeslag
10 PARTICIPATIEWET
10.1 Begrippen
10.2 Arbeidsinschakeling
10.3 Algemene bijstand
10.4 Bijzondere bijstand
10.5 Individuele inkomenstoeslag
10.6 Aanvragen van bijstand en beslissing
10.7 Bijstand aan zelfstandigen
11 BIJZONDERE INKOMENSVOORZIENINGEN (IOAW EN IOAZ)
11.1 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
11.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
12 PREVENTIE,VERZUIMBEGELEIDING EN RE-INTEGRATIE
12.1 Preventie en verzuimbegeleiding
12.2 Doelgroepen en verantwoordelijkheidsverdeling bij re-integratie
12.3 Re-integratie-instrumenten en -middelen

VERZEKERINGEN
13 VRIJWILLIGE VERZEKERING
13.1 Waarom een vrijwillige verzekering?
13.2 Vrijwillige verzekering voor de ZW, de WAO en de Wet WIA
13.3 Vrijwillige verzekering voor de WW
13.4 Vrijwillige verzekering voor de AOW en de Anw
14 PRIVATE VERZEKERINGEN TEGEN INKOMENSDERVING
14.1 Privatisering en/of aanvulling op de publieke sociale zekerheid
14.2 Verzekeraars en verzekeringen
14.3 Collectieve private inkomensverzekeringen
14.4 Zelfstandigen/dga’s

PENSIOEN EN OVERLIJDEN
15 OUDEDAGSVOORZIENINGEN
15.1 Pijler 1: Algemene ouderdomswet
15.2 Pijler 2: Pensioenopbouw via de werkgever
15.3 Pijler 3: Individuele (en collectieve) aanvullende pensioenvoorzieningen
16 NABESTAANDENVOORZIENINGEN
16.1 Bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen
16.2 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
16.3 Algemene nabestaandenwet
16.4 Nabestaandenuitkering
16.5 Wezenuitkering
16.6 Overgangsrecht

RECHTSBESCHERMING
17 BEZWAAR EN BEROEP
17.1 Algemeen
17.2 Besluit en beschikking
17.3 Bezwaarprocedure
17.4 Beroepsprocedure
17.5 Bijzondere procedures
17.6 Bijdrage van kosten van rechtsbijstand
17.7 Wettelijke rente
17.8 Voorbeeld bezwaarschrift
17.9 Voorbeeld beroepschrift

PREMIES EN UITKERINGEN
18 PREMIEHEFFING EN LOONADMINISTRATIE
18.1 Premieheffing werknemersverzekeringen
18.2 Premieheffing volksverzekeringen
18.3 Werkgeversheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
18.4 Loonadministratie
18.5 Loonaangifte, correctie en boete
18.6 Modellen en codes
19 PREMIES, UITKERINGSBEDRAGEN EN (DAG)LONEN
19.1 Algemeen overzicht
19.2 Overzicht per sector
19.3 Overzicht per wet
20 INDELING VAN HET BEDRIJFS- EN BEROEPSLEVEN IN SECTOREN
20.1 Algemeen
20.2 Betekenis van de indeling
20.3 Indeling in sectoren
20.4 Overzicht bedrijfs- en beroepsactiviteiten
20.5 Indeling van uitzendbedrijven

HULP
21 ADRESSEN
21.1 Uitvoering Werk en Inkomen
21.2 ToezichtWerk en Inkomen
21.3 Arbodienstverlening, re-integratie en interventie
21.4 Centrale Raad van Beroep en rechtbanken
21.5 Sociale Verzekeringsbank
21.6 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
21.7 Werknemersorganisaties
21.8 Werkgeversorganisaties
21.9 Zorgverzekeraars
21.10 Overige adressen

REGISTER

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nextens Sociale Verzekeringen Almanak 2018