Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
VOORDEEL - 48% korting
, ,

Handboek forensische gedragswetenschappen (Belgisch recht)

Paperback Nederlands 2015 9789046606339
Laatste exemplaar! Op=Op!
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
66,90
34,95
VOORDEEL - 48% korting

Samenvatting

De forensische geestelijke gezondheidszorg is een boeiend en tegelijk complex domein in volle ontwikkeling. Zij bevindt zich op het kruispunt van de geestelijke gezondheidszorg en het recht. Uiteenlopende vakspecialisten uit justitie en hulpverlening zijn hierbij op elkaar aangewezen.

Voor een adequate samenwerking is kennis van de context waarin de verschillende actoren werken essentieel. Dit handboek bevat bijgevolg bijdragen van juristen, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, criminologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. De auteurs zijn zowel academici als experten uit de praktijk. Zij behandelen uit beide gezichtspunten uiteenlopende wetenschaps- en praktijkdomeinen die van groot belang zijn voor de forensische geestelijke gezondheidszorg.

Het handboek is ontwikkeld met het oog op de Permanente Vorming Forensische Gedragswetenschappen, georganiseerd door de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent en de Arteveldehogeschool. Het geeft ook ruimer aan alle belanghebbende lezers waardevolle wetenschappelijke en multidisciplinaire inzichten mee over de forensische geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

Specificaties

ISBN13:9789046606339
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:438
Verschijningsdatum:15-5-2015
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Freya Vander Laenen

Freya Vander Laenen (1972) is maatschappelijk werker, licentiaat in de criminologische wetenschappen, geaggregeerde in de politieke en sociale wetenschappen en doctor in de criminologische wetenschappen. Zij is lid van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit van Gent en maakt deel uit van de onderzoeksgroep Institute for International Research on Criminal Policy.

Andere boeken door Freya Vander Laenen

Inhoudsopgave

Voorwoord 21
Verdiepende literatuur 23
Waarom een handboek forensische gedragswetenschappen? 25
1. Inleiding 25
2. Een wetenschappelijk handboek 27
3. Referenties 28
Hoofdstuk 1
Strafrechtsbedeling en wetsovertreders met een psychiatrische
problematiek 31
1. Inleiding 31
2. Overtreding van regels en strafrechtsbedeling 31
2.1. Gedragingen als misdrijf gekwalificeerd 31
2.2. Strafrechtsbedeling en de verschillende invullingen ervan 32
2.3. De vier componenten van een strafrechtsbedeling 34
3. Wat heeft de strafrechtsbedeling met wetsovertreders met een
psychiatrische problematiek? 36
4. De praktijk van de strafrechtsbedeling: slechts heel uitzonderlijk straffen
en opsluiten 38
5. De verschillende echelons van de strafrechtsbedeling en hun alternatieven 39
5.1. Opsporing en onderzoek 39
5.2. Vervolging en doorverwijzing 41
5.3. Berechting of straftoemeting 42
5.4. Uitvoering 43
5.4.1. De Commissies tot Bescherming van de Maatschappij 43
5.4.2. De geïnterneerden 44
5.4.3. Internering in de gevangenis in België is strijdig met de
mensenrechten 46
6. Besluit 48
7. Referenties 49
8. Verdiepende literatuur 51
Handboek forensische gedragswetenschappen
6 Maklu
Hoofdstuk 2
De interneringswet van 2014 53
1. Inleiding 53
2. Situering 54
2.1. Juridische context 54
2.2. Historische context 54
2.2.1. De mislukte wet van 21 april 2007 en blijvende kritiek op het systeem 54
2.2.2. De wet van 5 mei 2014 56
3. De wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen 57
3.1. Algemene bepalingen en de positie van het slachtoffer (artikel 1-4) 57
3.2. De gerechtelijke fase van de internering (artikel 5-18) 59
3.2.1. Het psychiatrisch deskundigenonderzoek 59
3.2.2. Rechterlijke beslissingen tot internering 62
3.2.3. Kosten, teruggave en bijkomende veiligheidsmaatregelen 63
3.2.4. De burgerrechtelijke rechtsvordering van de slachtoffers 64
3.3. Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering
(artikel 19-75) 64
3.3.1. Uitvoeringsmodaliteiten van de internering en bijhorende
voorwaarden 64
3.3.1.1. Plaatsing en overplaatsing 64
3.3.1.2. Uitgaansvergunning en verlof 64
3.3.1.3. Beperkte detentie, elektronisch toezicht en de
invrijheidstelling op proef 65
3.3.1.4. Vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering
van het grondgebied 66
3.3.2. Algemene procedure 67
3.3.2.1. Eerste zitting 67
3.3.2.2. De wijziging van de beslissing 69
3.3.2.3. Verder beheer van de internering 69
3.3.2.4. Bijzondere procedure inzake de overplaatsing 70
3.3.3. Opvolging en controle 70
3.3.4. Herroeping en schorsing 71
3.3.4.1. Herroeping 71
3.3.4.2. Schorsing 72
3.3.4.3. Herziening 72
3.3.4.4. Procedure 72
3.3.4.5. Voorlopige aanhouding 73
3.3.5. De definitieve invrijheidstelling 73
3.3.5.1. Voorwaarden 73
Maklu 7
Inhoudstafel
3.3.5.2. Toekenningsprocedure 74
3.3.5.3. De beslissing van de kamer voor de bescherming van de
maatschappij 74
3.4. Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een
veroordeling tot een vrijheidsstraf 75
3.5. Cassatieberoep 75
3.6. Diverse bepalingen: overlegstructuur en subsidies 75
4. Discussie 76
5. Referenties 78
6. Verdiepende literatuur 80
Hoofdstuk 3
De krachtlijnen van de Wet Patiëntenrechten 81
1. Algemeen 81
2. Belangrijkste bedoelingen van de wet 82
3. Internationale context 83
4. Toepassingsgebied 84
4.1. Toepassing op alle vormen van gezondheidszorg 84
4.2. Toepassing op een zeer brede groep beroepsbeoefenaars 85
5. Nalevingsplicht en medewerkingsplicht 85
6. Overzicht van de gewaarborgde rechten 86
6.1. Algemeen 86
6.2. Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking 86
6.3. Het recht op vrije keuze 87
6.4. Het recht op informatie 88
6.4.1. Algemeen 88
6.4.2. De vertrouwenspersoon 89
6.4.3. Recht om niet te weten 89
6.4.4. Therapeutische exceptie 90
6.5. Informatie over verzekering en registratie 90
6.6. Recht op toestemming 91
6.6.1. Algemeen 91
6.6.2. Inhoud van de toestemmingsinformatie 91
6.6.3. De behandelingsweigering en de ‘negatieve voorafgaande
wilsverklaring’ 92
6.6.4. De urgentieregel 92
6.7. Recht op een dossier 93
6.7.1. Algemeen 93
Handboek forensische gedragswetenschappen
8 Maklu
6.7.2. Recht op inzage in het dossier 93
6.7.3. Recht op afschrift 94
7. Vertegenwoordiging van de minderjarige patiënt 95
8. Vertegenwoordiging van volwassen onbekwame patiënten 96
8.1. Algemeen 96
8.2. Uitzonderingen op rechten van vertegenwoordigers 98
9. Referenties 98
10. Verdiepende literatuur 99
Hoofdstuk 4
Gezondheidsrechtelijke reacties op psychische problemen:
dwangopneming en bescherming van onbekwamen 101
1. Overzicht en essentieel onderscheid 101
1.1. Aantasting van het vermogen om deel te nemen aan het rechtsverkeer 102
1.2. Beschermingsmaatregelen bij dreigend gevaar 102
1.3. Specifieke reactie op strafbare handelingen 103
2. Gedwongen opneming van geesteszieken 103
2.1. Algemeen 103
2.2. Algemene beginselen 104
2.2.1. Minimale rechten van gedwongen opgenomen patiënten 104
2.2.2. Criterium voor de beschermingsmaatregelen 105
2.3. Procedure voor opneming ter observatie 106
2.3.1. Algemeen 106
2.3.2. Gewone procedure 107
2.3.3. Spoedprocedure 109
2.4. Modaliteiten en duur van inobservatiestelling 110
2.5. Verder verblijf 111
2.6. Gedwongen behandeling? 112
3. Regelingen bij onvermogen om (volwaardig) deel te nemen aan het
rechtsverkeer 113
3.1. Verlengd minderjarigen 114
3.2. Voorlopig bewind over de goederen van een meerderjarige 115
3.3. Het nieuwe stelsel van bijstand, bescherming en
vertegenwoordiging van volwassen onbekwamen 115
3.3.1. Algemeen 115
3.3.2. Motieven voor de hervorming 116
3.3.3. Op wie is de wet van toepassing? 116
3.3.4. Algemene principes 117
Maklu 9
Inhoudstafel
3.3.5. Buitengerechtelijke bescherming 118
3.3.6. Gerechtelijke bescherming 118
3.3.6.1. Mogelijke bewindvoerders 119
3.3.6.2. ‘Hoogstpersoonlijke’ handelingen die niet vatbaar zijn
voor vertegenwoordiging of bijstand 119
3.3.6.3. Personalisering voor de beslissingen over de persoon 120
3.3.6.4. Personalisering met betrekking tot de goederen 121
4. Referenties 122
5. Verdiepende literatuur 123
Hoofdstuk 5
Het beroepsgeheim van hulpverleners in de forensische geestelijke
gezondheidszorg 125
1. Inleiding 125
2. Beroepsgeheim: het kader 126
3. De uitzonderingen op het beroepsgeheim 128
3.1. Spreekrecht 128
3.1.1. Getuigen voor een rechter 128
3.1.2. De hulpverlener verdedigt zichzelf 128
3.1.3. De noodtoestand 128
3.1.4. Mishandeling minderjarige of kwetsbare personen 129
3.1.5. Toestemming door de patiënt 130
3.1.6. Gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim 131
3.2. Spreekplicht 131
3.2.1. Schuldig hulpverzuim 132
3.2.2. De wettelijke verplichting 132
4. Informatie-uitwisseling en rapportage over patiënten met een justitieel statuut132
4.1. De regel: het beroepsgeheim 132
4.1.1. Een bijzondere categorie: de (psychiatrische) expert 133
4.2. Justitiële statuten met een rapportageverplichting van hulpverleners
aan justitie 134
4.3. Justitiële statuten zonder rapportageverplichting van hulpverleners
aan justitie 137
4.3.1. Juridisch kader 137
4.3.2. Randvoorwaarden voor constructief overleg en samenwerking 138
4.3.2.1. Duidelijke afspraken maken 138
4.3.2.2. Afspraken op patiëntoverstijgend niveau: het
netwerkoverleg 139
Handboek forensische gedragswetenschappen
10 Maklu
4.3.2.3. Afspraken op patiëntniveau: het driehoeksoverleg 139
4.3.2.4. De voordelen van driehoeksoverleg 141
4.4. Informatie-uitwisseling met de justitieassistent, de psychosociale
dienst van de gevangenis en de zorgequipe in de gevangenis 142
5. Hulpverlening aan mensen met een justitieel statuut 144
5.1. Hulpverleners houden hun patiënt centraal in het hulpverleningsproces 144
5.2. Samenwerking vanuit hulpverlening in het belang van de patiënt 146
6. Afsluitende bedenkingen 148
7. Referenties 149
8. Verdiepende literatuur 152
Hoofdstuk 6
Neurobiologie van agressief gedrag 153
1. Inleiding 153
2. Neuroanatomie en agressief gedrag 154
3. Neurochemie en agressief gedrag 158
4. Neurogenetica en agressief gedrag 162
5. Neurofarmacologie van agressief gedrag 165
6. Neurowetenschappen en de strafwet 168
7. Besluit 169
8. Referenties 170
9. Verdiepende literatuur 174
Hoofdstuk 7
Omgaan met agressief en suïcidaal gedrag 175
1. Inleiding 175
2. Omgaan met agressie: ervaringen vanuit het Psychiatrisch Centrum
Caritas in Melle 176
2.1. Agressie 176
2.1.1. Agressie versus geweld 176
2.1.2. Indeling van agressie 177
2.1.2.1. Frustratieagressie 177
2.1.2.2. Instrumentele agressie 177
2.1.2.3. Impulsieve agressie 177
2.1.3. Beïnvloedende factoren van agressie 177
2.1.3.1. Omgevingsfactoren 177
2.1.3.2. De hulpverlener 178
Maklu 11
Inhoudstafel
2.2. Vrijheidsbeperkende maatregelen 178
2.2.1. Structurele vrijheidsbeperking 178
2.2.2. Situationele vrijheidsbeperking 179
2.3. Bejegening van de cliënt 179
2.3.1. Bejegening als indicator en norm voor verantwoorde zorg 179
2.3.2. Meten is weten 180
2.3.3. Veiligheidsmanagementsysteem 180
2.3.4. Bevragen cliënten 180
2.3.5. Incidentenanalyse 181
2.4. Hoe gaan wij om met agressief gedrag: een praktijkvoorbeeld uit
het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle 181
2.4.1. Doel 181
2.4.2. Hoe? 182
2.4.2.1. Crisisontwikkelingsmodel 183
2.4.2.2. Verbale agressiehantering 183
2.4.2.3. Congruente communicatie 183
2.4.2.4. Assertieve communicatie 183
2.4.2.5. Aandacht voor hoe de andere communiceert 184
2.4.3. Praktijkuitwerking crisisontwikkelingsmodel 185
2.4.3.1. Fase 0: Normaal gedrag of controle 185
2.4.3.2. Fase 1: Gevaar voor controleverlies 186
2.4.3.3. Fase 2: Verlies van controle 188
2.4.3.4. Fase 3: Acting out/chaos 189
2.4.3.5. Fase 4: Ontspanning 190
2.4.3.6. Fase 5: Evenwicht 190
2.5. Het ABC van de verbale agressiehantering 190
3. Omgaan met suïcidaal gedrag 191
3.1. Inleiding 191
3.2. Suïcidaliteit in detentie 192
3.2.1. Definities 192
3.2.1.1. Suïcide 192
3.2.1.2. Suïcidepoging 193
3.2.1.3. Suïcidale ideatie 193
3.2.1.4. Suïcidaal gedrag 193
3.2.1.5. Suïcidaliteit 193
3.2.1.6. Suïcidale intentie 193
3.2.2. Suïcidaal proces 193
3.2.3. Een verklarend model 195
3.2.4. Risicofactoren voor suïcide in detentie 196
Handboek forensische gedragswetenschappen
12 Maklu
3.2.4.1. Demografische factoren 196
3.2.4.2. Biologische factoren 197
3.2.4.3. Psychologische factoren 197
3.2.4.4. Psychiatrische factoren 198
3.2.4.5. Sociale stressoren 199
3.2.4.6. Drempelverhogende en -verlagende factoren 200
3.3. Suïcidepreventie in detentie 201
3.3.1. Preventie van suïcide in gevangenissen 201
3.3.2. Strategieën voor suïcidepreventie in gevangenissen 202
3.3.2.1. Strategieën voor primaire preventie 202
3.3.2.2. Strategieën voor secundaire preventie 202
3.3.2.3. Strategieën voor tertiaire preventie 202
3.3.3. Het herkennen van signalen en risico-inschatting 204
3.3.3.1. Signalen 204
3.3.3.2. Inschatten suïciderisico 204
3.3.3.3. Omgaan met suïcidale personen 204
4. Algemeen besluit 206
5. Referenties 207
6. Verdiepende literatuur 212
6.1. Agressie 212
6.2. Suïcide 212
Hoofdstuk 8
De rehabilitatie van daders: naar een integratie van het Risk-NeedResponsivity-Model
en het Good Lives Model? 213
1. Inleiding 213
2. Het Risk-Need-Responsivity-model: ‘What Works’ and ‘How to make it work’ 214
2.1. Het RNR-model als vooraanstaand behandelingsmodel voor daders 214
2.2. Risk-Need-Responsivity en risicotaxatie 216
2.2.1. Het risicobeginsel 216
2.2.2. Het behoeftebeginsel 217
2.2.3. Het responsiviteitbeginsel 218
2.3. Theoretische achtergronden 220
2.4. Vier generaties van risicotaxatie-instrumenten en forensische
zorgprogrammering 222
2.5. ‘How to make it work?’ 224
3. Het Good Lives Model voor de rehabilitatie van delictplegers 224
3.1. Definitie en theoretische achtergronden 224
Maklu 13
Inhoudstafel
3.1.1. Definitie 224
3.1.2. Theoretische achtergronden 225
3.1.3. Primaire en secundaire levensbehoeften 227
3.1.4. Etiologisch model 228
3.2. Vertaling naar de concrete praktijk 230
3.2.1. Hoe kan het GLM worden geïmplementeerd? 230
3.2.2. Het belang van motivatie 232
4. Besluit of ‘The twain shall meet’? 233
5. Referenties 234
6. Verdiepende Literatuur 237
6.1. What works-kader/RNR-model 237
6.2. Good Lives Model 237
6.3. Motivational interviewing 238
Hoofdstuk 9
Seksueel misbruik van kinderen 239
1. Inleiding 239
2. Extrafamiliaal misbruik van kinderen 239
2.1. De deviante seksuele aantrekking tot kinderen 240
2.2. De cognitieve distorties 241
2.3. Delictkenmerken: retoriek en verleiding 241
2.4. Het sociaal functioneren 244
2.5. De psychopate persoonlijkheidsstoornis 246
2.5.1. De agressief narcistische persoonlijkheid 246
2.5.2. Delictkenmerk: list, bedrog en geweld 247
2.5.3. De sociale band: onthechting 248
2.5.4. (Anti)sociaal functioneren: ‘impression management’ 248
2.5.5. Het seksueel ageren: bewust gekozen 249
3. Intrafamiliaal misbruik van kinderen 250
3.1. Seksuele deviantie 250
3.2. Seksuele deprivatie geïnduceerd door de moeder 251
3.3. Het incestgezin 253
3.4. De persoonlijkheidsstructuur 256
3.5. Psychopathie en incest 257
4. Besluit 257
5. Referenties 258
6. Verdiepende literatuur 261
Handboek forensische gedragswetenschappen
14 Maklu
Hoofdstuk 10
Het affectieve en interpersoonlijke functioneren bij de
psychopathische persoonlijkheidsstoornis 263
1. Inleiding 263
2. Het affectief (dis)functioneren 264
2.1. Oppervlakkig, kil affect 264
2.2. Emotieloos geweld en gedrag na de feiten 266
3. Het interpersoonlijk functioneren 268
3.1. Opgeblazen gevoel van eigenwaarde/agressief narcisme 268
3.2. Manipulatie, list en bedrog 271
4. Besluit 274
5. Referenties 274
6. Verdiepende literatuur 277
Hoofdstuk 11
Een kritische blik op psychopathie 279
1. Inleiding 279
1.1. Beknopt historisch overzicht 279
1.2. Psychopathie volgens de PCL-R 281
1.3. Psychopathie en dader- en delictkenmerken 283
1.3.1. Ze beginnen jonger 283
1.3.2. Ze stoppen later 283
1.3.3. Ze plegen veel en veel verschillende soorten delicten 283
2. Vaak voorkomende misverstanden 285
2.1. PCL-R is een risicotaxatie-instrument 285
2.2. Verwante en verwarrende diagnoses 286
2.3. Meting van psychopathie is giswerk 287
2.4. De ene psychopaat is de andere 290
2.5. De magische ‘30’ 292
2.6. Psychopathie is onbehandelbaar 294
3. Besluit 296
4. Referenties 296
5. Verdiepende literatuur 301
Maklu 15
Inhoudstafel
Hoofdstuk 12
De ondersteuning van personen met een dubbele diagnose (psychose
en drugproblemen) in Villa Voortman, een ontmoetingsplaats in de stad 303
1. Inleiding 303
2. Probleemstelling 304
3. Doelgroep of onze bezoekers 305
3.1. Theoretische benadering van de diagnose psychose vanuit de
psychoanalyse 307
3.2. Statuut van de toxicomanie in de psychose 308
4. Kloof tussen zorgbehoefte en zorgaanbod 311
5. Noodzaak tot een laagdrempelig dagcentrum binnen een netwerk 313
6. Leidende principes van ons ontmoetingscentrum 315
6.1. Gastvrijheid en ethiek 315
6.2. Empowerment en actief burgerschap 315
6.3. Open overlegstructuur en dialoog 317
7. Ondersteunende theoretische modellen 318
7.1. Empowerment en sociale psychiatrie 318
7.2. Jones en Bion 319
8. Praktische uitwerking 321
8.1. Een netwerk van referenten 321
8.2. ‘Harmreductie’ 322
8.3. Samenlevingsregels 325
9. Besluit 325
10. Referenties 327
11. Verdiepende literatuur 329
Hoofdstuk 13
De ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking
die een misdrijf hebben gepleegd: theoretische inzichten en
praktijkgerichte toepassing 331
1. Inleiding 331
2. Theoretisch overzicht 332
2.1. Verstandelijke beperking: geschiedenis, definitie, en conceptueel kader 332
2.1.1. Geschiedenis 332
2.1.2. Definitie 333
2.1.3. Conceptueel kader 334
2.2. Het plegen van criminele feiten door personen met een
verstandelijke beperking: stand van zaken 335
Handboek forensische gedragswetenschappen
16 Maklu
2.2.1. Prevalentie 336
2.2.2. Kenmerken en profiel 336
2.2.3. Op welke manier kunnen we omgaan met personen met een
verstandelijke beperking die feiten hebben gepleegd? 338
3. Praktijkvoorbeelden uit Werking Ontgrendeld en Itinera 341
3.1. Werking Ontgrendeld, een initiatief van Centrum OBRA vzw 341
3.1.1. Een eerste kennismaking 342
3.1.2. Vastgelopen omwille van een complex scala aan belastende factoren 343
3.1.3. Van werking naar beeld 344
3.1.4. Emotionele ontwikkeling als leidraad in de ondersteuning van
deze doelgroep 345
3.1.5. Van beeld naar werking 346
3.1.6. Werken aan re-integratie 348
3.2. Itinera 350
3.2.1. Doelstellingen 350
3.2.2. Doelgroep 350
3.2.3. Beschrijving casus 351
3.2.4. Integrale behandeling 351
3.2.5. Maar wat betekent deze ‘integrale behandeling’ voor Mark? 352
3.2.6. Focus op zijn persoonlijke ontwikkeling 352
3.2.7. Individuele psychotherapie en creatieve groepspsychotherapie 354
3.2.8. Contextgericht werken … niet zo vanzelfsprekend, maar wel
enorm belangrijk 355
3.2.9. Terugvalpreventie 356
3.2.10. Geld als bron van frustraties 357
3.2.11. Van verveling naar zinvolle dagbesteding en invulling van zijn
vrije tijd 357
3.2.12. Huisje, tuintje, boompje … 358
3.2.13. Een hoopvolle toekomst 359
4. Referenties 359
5. Verdiepende literatuur 363
Hoofdstuk 14
Kwetsbare forensische groepen 365
1. Inleiding (Stefaan De Smet) 365
2. Diversiteit als ver-rijkende ervaring (Ilse Derluyn) 366
2.1. Inleiding 366
2.2. Multipele gelaagdheid 366
Maklu 17
Inhoudstafel
2.3. Dynamische gelaagdheid 367
2.4. De ander 368
2.5. De gelijke 369
2.6. Complexiteit in transformatie 369
3. Gevangenen met een andere etnisch-culturele achtergrond: puzzelen of
kibbelen? (Johan Van Nuffel) 370
3.1. Inleiding 370
3.2. De cijfers 370
3.2.1. Bespreking van de cijfers 373
3.3. Hulpverlening aan vreemdelingen in de gevangenis 374
3.3.1. Legaal/illegaal 374
3.3.2. Vreemde taal of Nederlands als verworven taal 374
3.3.2.1. Vaststellingen 374
3.3.2.2. Mogelijke oplossingen 375
3.3.3. Culturele kennis 376
3.4. Casussen 377
3.4.1. Casus 1 377
3.4.2. Casus 2 377
4. Vrouwelijke geïnterneerden in de Belgische gevangenissen: ervaringen
uit het arresthuis te Antwerpen (Leen Lion en Sofie Verberckmoes) 379
4.1. Het ‘profiel’ van de vrouwelijke gedetineerde in de Belgische
penitentiaire instellingen 379
4.2. Vrouwelijke geïnterneerden in de gevangenis van Antwerpen 379
4.3. De realiteit van ondersteuningsmogelijkheden in het arresthuis te
Antwerpen 380
4.4. Het werk van een psycholoog op de psychosociale dienst (PSD) 381
4.4.1. Verslaggeving 381
4.4.2. Risicotaxatie bij vrouwen 382
4.4.3. Behandelingsmogelijkheden 383
5. Oudere geïnterneerden: een bijzondere doelgroep? (Joachim De Ridder
en Stefaan De Smet) 384
5.1. Casus Firmin, 70 jaar 385
5.1.1. Korte anamnese 385
5.1.2. Juridische gegevens 386
5.1.3. Verloop van het internerings- en behandeltraject 386
5.1.4. De huidige situatie 386
5.1.5. Besluit casus Firmin 387
5.2. Bespreking van de casus 387
5.3. Conclusie oudere geïnterneerden 390
Handboek forensische gedragswetenschappen
18 Maklu
6. Algemeen besluit (Stefaan De Smet) 391
7. Referenties 392
7.1. Diversiteit als ver-rijkende ervaring 392
7.2. Gevangenen met een andere etnisch-culturele achtergrond:
puzzelen of kibbelen? 393
7.3. Vrouwelijke geïnterneerden in de Belgische gevangenissen:
ervaringen uit het Arresthuis te Antwerpen 394
7.4. Oudere geïnterneerden: een bijzondere doelgroep? 394
8. Verdiepende literatuur 395
8.1. Diversiteit als ver-rijkende ervaring 395
8.2. Gevangenen met een andere etnisch-culturele achtergrond:
puzzelen of kibbelen? 396
8.3. Vrouwelijke geïnterneerden in de Belgische gevangenissen:
ervaringen uit het Arresthuis te Antwerpen 396
8.4. Oudere geïnterneerden: een bijzondere doelgroep? 396
Hoofdstuk 15
‘Het’ slachtofferperspectief onder de loep. Een reflectie vanuit de praktijk 397
1. Inleiding 397
2. Situering slachtofferbeleid 398
2.1. Slachtofferzorg 399
2.2. Doelstellingen van de partners die verantwoordelijk zijn voor de
implementatie van het slachtofferbeleid 401
3. Definitie ‘slachtofferschap’ 403
3.1. Juridische definitie of psychologische definitie? 403
3.2. Continuüm schokkende en traumatische gebeurtenis 404
4. Gevolgen van slachtofferschap 406
4.1. Materiële of financiële gevolgen 406
4.2. Lichamelijke gevolgen 406
4.3. Relationele of sociale gevolgen 406
4.4. Psychische of emotionele gevolgen 407
5. Het verwerkingsproces 408
5.1. De schok- of impactfase 411
5.2. De naschokfase 412
5.3. De verwerkingsfase 414
5.3.1. Herbeleving 414
5.3.2. Vermijding 415
5.3.3. Wisselwerking tussen vermijding en herbeleving 416
Maklu 19
Inhoudstafel
5.4. De voltooiingsfase of doorwerkingsfase 416
6. Verwerkingstrategieën 418
6.1. Cognitieve strategieën 418
6.2. Actiestrategie 420
7. Tips en mogelijke valkuilen bij de hulpverlening aan slachtoffers 420
Tips 421
Valkuilen 421
8. Conclusie 422
9. Referenties 422
10. Verdiepende literatuur 424
Bijlage 1: Werkingprincipes slachtofferhulp Brussel (CAW Brussel): 4 pijlers 425
Hoofdstuk 16
Is het gras altijd groener aan de overkant? Lessen uit de Nederlandse
tbs-maatregel met dwangverpleging 427
1. Inleidende opmerkingen 427
2. De Nederlandse tbs-maatregel 428
2.1. Dimensionale benadering van de toerekeningsvatbaarheid 428
2.2. Korte historiek van de tbs-maatregel 429
2.3. Kenmerken van de tbs-populatie 431
3. Mijlpalen van de laatste decennia 432
4. Een genuanceerde visie op de tbs-maatregel met dwangverpleging 435
5. Besluit 436
6. Referenties 436
7. Verdiepende literatuur 438

Alle 100 bestsellers

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek forensische gedragswetenschappen (Belgisch recht)