Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Wonen en kopen op Curacao

Alles wonen en onroerend goed op Curacao

Paperback Nederlands 2012 9789074646628
Niet leverbaar.
22,50

Samenvatting

Alle informatie op een rij over wonen en kopen op Curaçao.

Specificaties

ISBN13:9789074646628
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:300
Uitgever:Guide Lines
Druk:4
Verschijningsdatum:15-5-2012
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Diversen

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Beknopte geschiedenis van Curaçao
Inleiding
3. Curaçao in vogelvlucht
Ligging en geografie
Oppervlakte van de eilanden
Klimaat
De naam Curaçao
De vlag van Curaçao
Landschap, vegetatie en fauna
Bevolking
Bevolkingsopbouw
Beroepsbevolking
Godsdienst
Taal
Cultuur
Natuurgebieden
Economie van Curaçao
Rechterlijke organisatie en rechtspraak
Subsidie vanuit Nederland
Kiesrecht
4. Aankoop van onroerend goed op Curaçao; de oriëntatiefase
Inleiding
Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed op Curaçao
Waar kopen ?
Locatiefactoren
Locatiekeuze
Checklist waar kopen ?
Hoe vindt u onroerend goed ?
Nieuwbouw
Wat kopen
Curaçaose onroerend goed markt
Soorten onroerend goed
Oriëntatie-checklist wat kopen
Vraagprijs
Checklist vraagprijs
Staat van onderhoud van het huis
Wanneer op huizenjacht
Enkele tips/waarschuwingen
Nog enkele tips van het Curaçao forum
5. Aankoop onroerend goed op Curaçao; Het koopproces
Inleiding
Curaçaose makelaars
Wat kan er misgaan in de contacten tussen u en de makelaar
Het koopproces
Taxatie
Bod, tegenbod, optie
Overeenkomst tussen koper en verkoper
Ontbindende voorwaarden
Ondertekening voorlopig koopcontract
Inhoud koopcontract
Aanbetaling/handgeld
De overdracht
Het niet nakomen van het contract door één van de partijen
Sleuteloverdracht
Geschillen bij een onroerendgoedtransactie op Curaçao
Kosten bij aankoop van Curaçaos onroerend goed
Rekenvoorbeeld
Jaarlijks terugkerende kosten
Overige jaarlijkse
6. Het kadaster op Curaçao
Ontwikkeling van het Kadaster- en hypotheekwezen op Curaçao
Doel van het Kadaster en Openbare Registers
Kernactiviteiten van het kadaster
Opmeten van percelen
Meetbriefnummer
Grensuitzetting
Perceelsinformatie
Aankoop grond & de afmetingen en grenzen van de kavel
Verkoop van een deel van uw perceel
Verschil extractplan en meetbrief
Overdracht van een terrein
7. Aankoop bouwgrond
Inschrijven voor overheidsterrein bestemd voor woningbouw
Vereiste documenten
Aanvraagvoorwaarden
8. Aanvraag bouwvergunning voor het eilandgebied Curaçao
Inleiding
Behandelingstermijn aanvraag bouwvergunning
Vereiste documenten voor de aanvraag van een bouwvergunning
Indienen van de bouwvergunningaanvraag
Geldigheid van de bouwvergunning
Intrekken van de bouwvergunningaanvraag
Taak van de bouwinspecteur van de DROV
Indienen van klachten
Aanvraag nieuw huisnummer
Berekening van de verschuldigde leges
Rekenvoorbeeld
9. Vertrek vanuit Nederland en vestiging op Curaçao
Inleiding
Vertrek uit Nederland
Het Nederlandse bevolkingsregister
Verklaring/bewijs van goed gedrag
Hoe lang is een VOG geldig
Wat moet u regelen voordat u naar Curaçao vertrekt
Vestigen op Curaçao
Van Rechtswege Verklaring
Depositobetaling voor niet-Nederlanders
Verblijf als toerist (zonder visumplicht)
Verblijf als toerist (met visumplicht)
Werkvergunning voor niet-Nederlanders
Uw Nederlandse paspoort
Verlengen van uw paspoort
Trouwen op Curaçao
10. De Verhuizing
Inleiding
Vrijstelling van invoerrechten
Vervreemdingsverbod
Belastingtelefoon Douane in Nederland
Inschakelen van een internationaal verhuisbedrijf
Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf
De offerte
De verhuiskosten
Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen op Curaçao
Nog enkele tips en opmerkingen
Gebruik/installatie van uw apparatuur op Curaçao
Meenemen van uw huisdier
Vereiste documenten voor het inklaren van uw huisdier
Veel voorkomende hondenziektes
Informatie-adressen over het meenemen van uw huisdier
11. Bankzaken & Verzekeringen
De Antilliaase munteenheid
Centrale Bank van de Nederlandse Antillen
Registratie
Offshore-banken
Financiële instituten
Aanhouden van een bankrekening in Nederland
Een niet-ingezetenen rekening in Nederland
Openen van een bankrekening bij een bank op Curaçao
Openingstijden banken
Internationale transacties
Omwisselen buitenlandse valuta in Antilliaanse Guldens
Checklist Bank op Curaçao
Electronic Banking
Credit-cards
Betaalautomaten en pinpasjes
Girodienst Curaçao
Postspaarbank
Verzekeringen
12. Financiering van onroerend goed op Curaçao
Financieringsmogelijkheden
Financiering uit eigen middelen
Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland
Een persoonlijke lening in Nederland
Financiering via een projectontwikkelaar
Een hypotheek bij een Nederlandse bank
Effectenbevoorschotting
Een hypotheek bij een bank op Curaçao
Garantiefonds
Wie kan er op Curaçao een hypotheek afsluiten ?
Looptijd hypotheek
Soort valuta
Hoogte van de rente
Vereiste documenten voor de aanvraag van een hypotheek
Afsluitkosten hypotheek
De hypotheekaanbieding
Bespreek de volgende mogelijkheden met uw hypotheekadviseur
Hypotheekrente aftrek op Curaçao
Hypotheekrente aftrek in Nederland
13. Nutsvoorzieningen
Inleiding
Levering water en elektriciteit
Kwaliteit van het drinkwater
Nieuw aansluiting of overnemen van bestaande aansluiting
Aansluitkosten
Facturering
Het tarievensysteem
Van meteropname tot uw rekening
Betaling van uw energienota
Pagatinu
Aanvraag van een nieuwe aansluiting
Stroomstoringen
Schakelprogramma
Waterstoringen
Bruin water
Lage of hoge waterdruk
Geen water
Hoog verbruik van water
Indienen schadeclaim
Afhandeling van een schadeclaim
De energiewinkel van Aqualectra
Gas
Levering en aansluiting van gascilinders
Nieuwe gasinstallatie voor commercieel gebruik
Bulktanks
Benodigde documenten
Doorgeven van wijzigingen
Verkoop
Verbruiksduur
Storingen
Wat te doen bij een storing
Checklist en tips bij gebruik van gascilinders
Telecommunicatie
Telefoon via het vaste net
Mobiele telefonie
Internet
Huisvuil
Inbraakbeveiliging
14. Uw auto en rijbewijs op Curaçao
Inleiding
Uitvoer van de auto uit Nederland
Het uitvoerkenteken
Invoer van uw auto
Vrijstelling van invoerrechten
Betaling invoerrechten
Registratie en keuring van uw auto op Curaçao
Invoerprocedure
Keuring
Wegenbelasting
Betaling wegenbelasting
Tarieven wegenbelasting
Overschrijving van een tweedehands auto
Verlies of diefstal van uw documenten
Verlies of diefstal van uw kentekenplaat
Uw auto tijdelijk schorsen
Inleveren kentekenplaat
Duplicaat belastingkaart
Motorrijtuigenverzekering
Dekkingen
De Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking
De Beperkte Cascodekking (WA + Beperkte Casco)
Premie
Korting
Persoonlijke ongevallen inzittenden verzekering
Uw rijbewijs
Uw Nederlandse rijbewijs
Registratie van uw Nederlandse rijbewijs op Curaçao
Wat te doen als uw Nederlandse rijbewijs verloopt
Omzetten van een Nederlands rijbewijs in een Curaçaos rijbewijs
Verschillen Nederlands en Curaçaos rijbewijs
Het vernieuwen/verlengen van uw Nederlandse rijbewijs
Uw Curaçaose rijbewijs en de geldigheid in Nederland
Het behalen van een Curaçaos rijbewijs
Categorieën rijbewijs
Overige vervoersmiddelen op Curaçao
15. Het onderwijs op Curaçao
Inleiding
Nederlands of Papiaments als instructietaal
Het nieuwe schoolsysteem
Funderend onderwijs
Basisvorming
Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs
HAVO/VWO Nieuwe Stijl
Arbeid Gericht Onderwijs
Secundair Beroepsonderwijs
Amerikaans Onderwijs
Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA)
16. De gezondheidszorg en medische voorzieningen
Inleiding
De zon
Dengue
Pitriasis Versicolor
Krentenbaard
De Manzanillaboom
Onderwatersituatie
Gebruik medicijnen
Apotheken
Huisartsen en specialisten
Verpleeghuizen en Bejaardenzorg
Ziekenhuizen
17. Vestigen op Curaçao en de gevolgen voor
de Nederlandse volksverzekering
Inleiding
Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland
Herziening vrijwillige AOW/ANW
Ontvangst van AOW/AWW op Curaçao
ANW
Gevolgen sociale (werknemers) uitkeringen bij vestiging op Curaçao
ZW, WAZ, WIA of WAO-uitkering
WW-uitkering
Gedetacheerde Nederlandse ambtenaren
18. De Sociale Verzekeringen op Curaçao
Inleiding
Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)
Weduwe-, Weduwnaars- en Wezenpensioen (AWW)
Ziekteverzekering (ZV)
Ongevallenverzekering (OV)
Cessantia
Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ)
Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)
Wie is verzekerd
Aanvragen AOV-pensioen
Toeslag
Kortingen
Ingangsdatum
Intrekking of herziening
Vertrek naar het buitenland
Betaalbaarstelling
Kerstuitkering
Eind pensioen
Uitbetaling bij overlijden
Uitkering ineens na overlijden
AO-nummer
Beroep
AWW
Ziekteverzekering (ZV)
Ongevallenverzekering (=OV)
Cessantia (werkloosheidsuitkering)
Verplichte bijdrage van de werkgever
Loongrens
Premies
Recht op zorg
Behandeling aanvraag
Betaling AVBZ premie
Adressenoverzicht Sociale Verzekeringsbank
19. Ziektekostenverzekering
Inleiding
Dekking van de particuliere ziektekostenverzekering
Wie zijn verzekerd ?
Een internationale medische ziektekostenverzekering
Bewijs van verzekering bij vestiging op Curaçao
Hoogte premie van een lokale ziektekostenverzekering
Checklist keuze verzekeringsmaatschappij op Curaçao
Regeling voor ziektekosten pensionado’s op Curaçao/Antillen
Belangrijke contact-adressen Nederlandse zorgverzekering
20. Belastingregeling voor het Koninkrijk (= BRK)
Inleiding
De BRK in het Nieuwe Fiscale Raamwerk (NFR)
De belangrijkste aspecten van het NFR
BRK en Bronheffing
Wijziging in de uitvoeringsregeling
BRK en de verplaatsing van kasgeldvennootschap naar Curaçao
21. Pensionado-regeling
Inleiding
Aanscherping van de pensionado-regeling en de BRK
Voordelen pensionado-regeling
De pensionado-regeling en inkomsten uit buitenlandse bron
De pensionado-regeling en inkomsten die niet als inkomen uit
buitenlandse bron worden aangemerkt
Forfaitaire regeling
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de pensionado-regeling
Gevolgen voor de keuze van de pensionado-regeling
Wanneer u geen gebruik mag maken van de pensionado-regeling
22. Stichting Particulier Fonds (SPF)
Inleiding
Wat is de SPF
Verschil met de Nederlandse Stichting
Oprichting SPF
Voordelen SPF
Doeleinden SPF
Fiscale positie SPF op Curaçao
Kenmerken en vereisten SPF
Vergelijking SPF met Angelsaksische Trust
Toepassingmogelijkheden van de SPF
De SPF als instrument voor estate planning
De SPF als alternatief voor de Trust
De SPF als instrument voor asset protection
De SPF als beleggingsmaatschappij
De SPF als art foundation
De SPF als onroerendgoedvennootschap
De SPF voor het onderbrengen van nieuwe activiteiten
De SPF voor het overhevelen van vermogensgroei
De SPF als houdstermaatschappij
De SPF en de Nederlandse fiscus
De SPF en het BRK
23. Zakendoen op Curaçao
Inleiding
Algemene concurrerende voordelen van Curaçao
Logistiek kruispunt
Kruispunt van begunstigde gebieden
Cultureel kruispunt
Economische speerpunten
Marktkansen in de logistieke sector
Marktkansen in de toeristische sector
Marktkansen in de ICT & E-commerce sector
Marktkansen in de utiliteitssector
E-business
Vestigingsmogelijkheden
Economische zones
Industriële zone
World Trade Center
Subsidies en andere regelingen
24. Starten van een bedrijf op Curaçao; vestigingsformaliteiten
Formaliteiten
Bedrijfsvorm
Eenmanszaak
NV
Aanvraag vestigingsvergunning
Directievergunning
Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Aanvullende vergunningen afhankelijk van de branche
Industrie
Bouwnijverheid en –installatiebedrijven
Bank-, verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening
Handel/Groothandel en tussenhandel
Handel/Detailhandel
Hotels en logementen
Restaurants en Cafés
Landbouw, Veeteelt en Visserij
25. Rechtspersonen op Curaçao
De vrijgestelde BV (NA BV.)
Kenmerken, oprichting en voorwaarden
Feitelijke werkzaamheden en gebruik van een NA BV
Bestuur
De Naamloze Vennootschap (NV)
Oprichting Naamloze Vennootschap
Rechtspersonen
Naamgeving
Algemene ledenvergadering
Kapitaal
Aandelenkapitaal
Jaarrekening en publicatie
Vestigingsvergunning
26. Economische Zone Wetgeving
Inleiding
De E-Zone NV
De (belasting)voordelen op een rij
Goederen E-Zone
Diensten E-Zone
Andere voordelen van de E-Zone
27. Stimuleringsregelingen & Subsidies
Inleiding
DEZ-incentives
Faston
Wat is het doel ?
Voor wie is deze regeling bedoeld ?
Aan welke randvoorwaarden dient u te voldoen ?
Kosten
ADA Regeling
Aanvraagprocedure
Training Grant Scheme
Sesna
Regeling Keramische Sector
E-Fondo
PUM (Programma Uitzending Managers)
28. Het Curaçaose belastingstelsel
Inleiding
De ondernemer betaalt inkomstenbelasting over de volgende inkomsten
Wijziging fiscale wetgeving 2012
Inkeerregeling
Tarieven inkomstenbelasting
Tarieven aanmerkelijk belang
Vrijstelling loon- en inkomstenbelasting voor lage inkomens
Stichting Particulier Fonds
Deelnemingsvrijstelling
Voorkoming dubbele belasting
Omzetbelasting
Langdurige verhuur vrijgesteld
Verleggingsregeling
Accijns benzine
AOV en AWW
90 % regeling
Aangifteplicht binnenlands belastingplichtige
De belastingaanslag
Inhouding inkomstenbelasting aansprakelijkheid van de werkgever
Aansprakelijkheid van de werkgever
Verrekening van teruggaven
Belastingschulden
Invordering, aanmaning en dwangbevelen
Uitstel van betaling
Geen vermogensbelasting
Grondbelasting
Belastingplicht
Het belastingjaar
Successie- en schenkingsrechten
Voorbeeld berekening successiebelasting
Overgangsbelasting
29. Ondernemers en de belastingen op Curaçao
Startende ondernemer en inschrijving bij de belastingdienst
Omzetbelasting
Het CRIB-nummer
Omzetbelasting bij de invoer van goederen
Tarief omzetbelasting
Vrijstellingen
Aangifte doen en betalen
Winstbelasting
Aangifte winstbelasting
Belastingjaar
Definitieve aangifte
Tarief winstbelasting
Bepaling belastbare winst
Deelnemingsvrijstelling
Keuze rechtsvorm, juridische kenmerken en de fiscale gevolgen
De inhoudingsplichtige en de werknemer
Wat wordt als loon beschouwd
Binnenlandse en buitenlandse werknemers
Te regelen zaken voor de inhouding van de loonbelasting
door de werkgever
Loonbelastingverklaring
Loonstaat
Vermindering van loonbelasting
Definitieve afrekening
30. Belastingheffing in Nederland
Welk land is heffingsbevoegd over welk inkomen
Emigratie en de gevolgen voor de inkomstenbelasting
Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht
Keuzerecht
Persoonlijke situatie; fiscaal partnerschap
Recht op heffingsvrij vermogen
Persoongebonden aftrek
Heffingskortingen
Voorwaarden voor uitbetaling
Bijzondere verhoging van uw heffingskortingen
Verlaagd tarief op grond van BRK
Tegemoetkomingen voor inwoners van Curacao
31. Een huis op Curaçao en de Nederlandse en Curaçaose fiscus
Een huis op Curaçao en de BRK
Een huis op Curaçao en de Nederlandse fiscus
Een huis op Curaçao en de Curaçaose fiscus
Hypotheekrente-aftrek eigen woning Curaçao
Onderhoudskosten
Uw huis in een vennootschap
Uitkering van dividend
32. Hoofdlijnen nieuwe BRK tussen Nederland en Curaçao
33. Overheid, bestuur, politiek en staatkundige toekomst
Situatie tot 1975
Situatie na 1986
De 5 eilanden van de Nederlandse Antillen
Situatie na 10-10-2010
Belangrijkste gevolgen
Staatkundige verhoudingen
Bestuur en wetgeving
Overheidsfinanciën en economie
Criminaliteit en rechtspraak
Adressenbijlagen
Bijlagen
Officiële feestdagen
Invoerrechten over nieuwe apparaten
Kledingmaten
Ontwikkeling verblijfstoerisme op de Nederlandse Antillen
Arbeidswetgeving
Valutakoersen
Overzicht Scholen
Bestelformulieren
Bronnen

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wonen en kopen op Curacao