Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handleiding Regelgeving Accountancy NBA 2021

Regelgeving voor de accountant

Paperback Nederlands 2021 9789075103878
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De wetgever en de NBA stellen gedrags- en beroepsregels vast voor alle accountants die zijn ingeschreven in het accountantsregister.

Specificaties

ISBN13:9789075103878
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Uitgever:NBA
Druk:1
Verschijningsdatum:10-5-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Ter introductie 7

Wetgeving
EU-verordening; eisen wettelijke controles van financiële overzichten van oob's 9
Overwegingen bij EU-verordening; eisen wettelijke controles van financiële overzichten van oob's 37
Wet van 13 december 2012, houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep) 45
Wet van 27 juni 2008, houdende nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet tuchtrechtspraak accountants) 61
Wet van 19 januari 2006, houdende het toezicht op accountantsorganisaties (Wet toezicht accountantsorganisaties) 79
Besluit van 16 augustus 2006, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Besluit toezicht accountantsorganisaties) 109

Verordeningen (inclusief toelichtingen)
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 127
Toelichting bij de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 135
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 147
Toelichting Verordening inzake onafhankelijkheid accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 167
Verordening accountantsorganisaties 223
Toelichting bij de Verordening accountantsorganisaties 231
Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen 247
Toelichting Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen 259
Verordening op de klachtbehandeling 267
Toelichting Verordening op de klachtbehandeling 273
Verordening Raad voor Geschillen 283
Toelichting Verordening Raad voor Geschillen 291
Verordening op de ledengroepen 297
Toelichting Verordening op de ledengroepen 305
Verordening op de kennistoets 311
Toelichting Verordening op de kennistoets 313

Nadere voorschriften
Nadere voorschriften kwaliteitssystemen 317
Toelichting bij de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen 331
Nadere voorschriften permanente educatie 373
Toelichting Nadere voorschriften permanente educatie 379

Nadere voorschriften controle- en overige standaarden
Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) 383
Begrippenlijst 387

100-999 Opdrachten tot controle van historische financiële informatie
200 Algehele doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de Standaarden 417
210 Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten 441
220 Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten 459
230 Controledocumentatie 477
240 De verantwoordelijkheden van de accountant mbt fraude in het kader van een controle van financiële overzichten 489
250 Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten 527
260 Communicatie met de met governance belaste personen 539
265 Meedelen van tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance belaste personen en het management 563
300 Planning van een controle van financiële overzichten 573
315 Risico's op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving 585
320 Materialiteit bij de planning en uitvoering van een controle 631
330 Inspelen door de accountant op ingeschatte risico's 639
402 Overwegingen met betrekking tot controles van entiteiten die gebruikmaken van een serviceorganisatie 659
450 Evaluatie van tijdens de controle geïdentificeerde afwijkingen 679
500 Controle-informatie 691
501 Controle-informatie - Specifieke overwegingen voor geselecteerde elementen 705
505 Externe bevestigingen 715
510 Initiële controleopdrachten - Beginsaldi 725
520 Cijferanalyses 733
530 Het gebruiken van steekproeven bij een controle 741
540 De controle van schattingen, met inbegrip van schattingen van reële waarde, alsmede van de toelichtingen daarop 755
550 Verbonden partijen 791
560 Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode 813
570 Continuïteit 823
580 Schriftelijke bevestigingen 841
600 Bijzondere overwegingen - controles van financiële overzichten van een groep (inclusief de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen) 853
610 Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors 893
620 Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de accountant ingeschakelde deskundige 911
700 Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten 929
701 Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant 961
705 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant 981
706 Paragrafen ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden en paragrafen over overige aangelegenheden in controleverklaring van de onafhankelijke accountant 995
710 Ter vergelijking opgenomen informatie - vergelijkende cijfers en vergelijkende financiële overzichten 1005
720 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot andere informatie 1013
800 Bijzondere overwegingen - controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden 1033
805 Bijzondere overwegingen - controles van enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of posten van een financieel overzicht 1043
810 Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten 1057

2000-2699 Opdrachten tot beoordeling van historische financiële informatie
2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten 1071
2410 Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit 1125

3000-3850 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie
3000A Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten) 1141
3000D Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (directe-opdrachten) 1209
3400 Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie 1275
3402 Assurance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie 1283
3410 Assurance-opdrachten betreffende emissieverslagen 1321
3420 Assurance-opdrachten om te rapporteren over het opstellen van pro forma financiële informatie die in een prospectus is opgenomen 1387
3810N Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen 1413
3850N Assurance- en overige opdrachten met betrekking tot prospectussen 1435

4000-4699 Aan assurance verwante opdrachten
4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 1463
4410 Samenstellingsopdrachten 1479

5000-5699 Overige opdrachten
5500N Transactiegerelateerde adviesdiensten 1505
Slotbepalingen NV COS 1511

Overig
Beleidsregel permanente educatie 1513
Stramien voor Assurance-opdrachten 1519
RKB1 Richtlijn voor de Kwaliteitsbeheersing 1547

Trefwoordenlijst 1549

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handleiding Regelgeving Accountancy NBA 2021