Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Opvolgend werkgeverschap

Gebonden Nederlands 2019 9789462906600
Niet leverbaar.

Samenvatting

Opvolgend werkgeverschap is van grote invloed op de werknemersbescherming bij allerhande uitzendconstructies en bij werkgeverswissels als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfsovername, faillissement, aanbesteding (concessie) of overstap binnen een concern.

De juridische consequenties van opvolgend werkgeverschap kunnen verstrekkend zijn, bijvoorbeeld voor de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, de hoogte van de transitievergoeding, de lengte van de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn en de toepasselijkheid van de ‘preventieve ontslagtoets’ door het UWV of de rechter.

Dit onderzoek richt zich niet alleen op de criteria en juridische gevolgen van opvolgend werkgeverschap, maar ook op de grondslagen (de ratio) en de verhouding tot andere concepten binnen het algemeen vermogensrecht. Dit boek is relevant voor iedere jurist die zich bezighoudt met het arbeidsrecht.

Specificaties

ISBN13:9789462906600
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:242
Druk:1
Verschijningsdatum:24-6-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Afkortingen 11
Verkort aangehaalde werken 13

1 Onderzoeksopzet 15
1.1 Inleiding 15
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag 16
1.3 Onderzoeksmethode 20
1.4 Afbakening onderzoek 22

2 Context 27
2.1 Inleiding 27
2.2 ‘Andere’ regelingen en het verschil met opvolgend werkgeverschap 27
2.3 Regelingen met opvolgend werkgeverschap 31
2.4 Overzicht 41
2.5 Ontwikkeling van opvolgend werkgeverschap 44
2.5.1 Beginfase: beperkte rol van opvolgend werkgeverschap 44
2.5.2 Proeftijdjurisprudentie: eerste uitbreiding van toepassingsbereik 48
2.5.3 Eerste wettelijke uitbreidingsgolf 49
2.5.4 Discussie over reikwijdte: doorstartscenario’s en strengere criteria 51
2.5.5 Tweede wettelijke uitbreidingsgolf en versoepeling van de maatstaf 55
2.5.6 Discussie omtrent overgangsrecht 56
2.5.7 Verschuldigdheid transitievergoeding tijdens werkgeverswissel 59
2.6 Conclusie 62

3 Criteria 65
3.1 Inleiding 65
3.2 Bestanddelen en inhoud van de arbeidsovereenkomsten 67
3.2.1 Nieuwe arbeidsovereenkomst 67
3.2.2 Opvolgende arbeidsovereenkomst (inclusief onderbrekingsperiode) 69
3.2.3 Andere voorafgaande arbeidsrelaties 72
3.2.4 Dezelfde arbeidsvoorwaarden (waaronder salaris) 73
3.2.5 Dezelfde werkzaamheden 76
3.3 Connectie tussen werkgevers 83
3.3.1 ‘Zodanige banden’ 83
3.3.2 Aanleidingscriterium of ‘werknemer is zijn werk gevolgd’ 92
3.3.3 Employability-beleid 99
3.3.4 Misbruikconstructies 104
3.4 Driekwart dwingend recht 104
3.5 Overzicht 109
3.6 Conclusie 111

4 Ratio 115
4.1 Inleiding 115
4.2 Bescherming van ‘eigen’ arbeid? 115
4.3 Bescherming van anciënniteit: functies en effecten 117
4.4 Grondslagen van anciënniteit 119
4.4.1 Selectie grondslagen en subcategorieën 119
4.4.2 Grondslag: voorkoming van willekeur door de werkgever 121
4.4.3 Grondslag: evenwichtige verdeling 125
4.4.4 Grondslag: (toenemende) zorgplicht van de werkgever 133
4.4.5 Overzicht 141
4.5 Nieuwe interpretatie opvolgend werkgeverschap 144
4.5.1 Dezelfde arbeidsorganisatie 144
4.5.2 Concernverhoudingen 148
4.5.3 Driepartijenconstructies 149
4.6 De Ragetlie-regel: overblijfsel 150
4.7 Conclusie 152

5 Vermogensrechtelijke beschouwing 155
5.1 Inleiding 155
5.2 Opvolgend werkgeverschap en rechtsopvolging 157
5.2.1 Rechtsopvolging: onderscheid algemene titel en bijzondere titel 157
5.2.2 Rechtsopvolging: overgang rechten en verplichtingen 159
5.2.3 Rechtsopvolging: beperkingen aan overgang rechten en verplichtingen 160
5.2.4 Resumé van kenmerken rechtsopvolging 165
5.2.5 Betekenis voor opvolgend werkgeverschap 166
5.3 Opvolgend werkgeverschap en vereenzelviging 168
5.3.1 Kenmerken vereenzelviging 168
5.3.2 Betekenis voor opvolgend werkgeverschap 175
5.4 Opvolgend werkgeverschap en toerekening 177
5.4.1 Kenmerken toerekening 177
5.4.2 Betekenis voor opvolgend werkgeverschap 179
5.5 Conclusie 180

6 Conclusie 183
6.1 Inleiding 183
6.2 Juridische eigenschappen: rechtsfeit, rechtsgevolg en vereenzelviging 183
6.3 Varianten van opvolgend werkgeverschap: geen uniformiteit 186
6.4 De ratio van opvolgend werkgeverschap en van anciënniteit 191
6.5 Geen overtuigende basis, wel noodzakelijk 193
6.6 Aanpassing en uniformering criteria 196
6.7 Slotopmerking: aanpassing of grondige herziening? 199

Samenvatting 201
Summary 205
Literatuur 209
Jurisprudentie 231
De Bakelsreeks 241

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Opvolgend werkgeverschap