Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Collegereeks

Strategisch veranderen en samenwerken bij maatschappelijke opgaven

Collegereeks met Jaap Boonstra, Hans Vermaak, Shirine Moerkerken, Manon de Caluwé, Marc Wesselink, Edwin Kaats, Wilfrid Opheij

Collegereeks met Jaap Boonstra, Hans Vermaak, Shirine Moerkerken, Manon de Caluwé, Marc Wesselink, Edwin Kaats, Wilfrid Opheij

Strategisch veranderen en samenwerken bij maatschappelijke opgaven

Met onder andere...

Jaap Boonstra Jaap Boonstra
Hans Vermaak Hans Vermaak
Shirine Moerkerken Shirine Moerkerken

Over deze collegereeks

Wat kun je verwachten?

 • Hoe breng je verschillende organisaties samen rond een maatschappelijke opgave?
 • Hoe werk je aan vertrouwen in elkaar en in de toekomst?
 • Hoe breng je diverse belangen samen en ga je om met conflicten?
 • Hoe herken je paradoxen en hoe kan je die uithouden of juist overstijgen?
 • Hoe vind je balans tussen bedrijfseconomische en maatschappelijke betekenis?
 • Hoe kom je tot een duurzame samenwerking met impact? 

Zes interactieve colleges met inspirerende, gerenommeerde sprekers en een uitgebreid boekenpakket!

Boekenpakket bij deze collegereeks

Leren samenwerken
Edwin Kaats
Leren samenwerken
59,95
Allianties voor een duurzame toekomst
Jaap Boonstra
Allianties voor een duurzame toekomst
37,25
Samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Manon de Caluwé
Samenwerken aan maatschappelijke opgaven
55,-
Handboek Strategisch OmgevingsManagement 2.0
Marc Wesselink
Handboek Strategisch OmgevingsManagement 2.0
48,75
Conflict eren
Shirine Moerkerken
Conflict eren
47,25
De logica van de lappendeken
Hans Vermaak
De logica van de lappendeken
31,50

Programma

Alle colleges zijn op donderdag
7 november Naar waardengedreven samenspel tussen organisaties
Om in te spelen op wereldwijde uitdagingen in klimaat, gezondheid en welvaartsverdeling zijn organisaties op zoek naar nieuwe manieren van samenwerken. In waardengedreven allianties werken partners samen aan economische en maatschappelijke verandering. Zo dragen ze bij aan een duurzame toekomst. In dit college verkennen we hoe waardengedreven allianties tot stand komen, welke levensfasen ze doorlopen en welke vraagstukken ze het hoofd moeten bieden om succesvol te zijn. We gaan aan het werk met twaalf paradoxen waarmee allianties te maken krijgen. Hoe vind je bijvoorbeeld balans tussen maatschappelijke en bedrijfseconomische betekenis? Ook verdiepen we ons in de kwaliteiten van waardengedreven leiders die willen samenwerken met anderen.
14 november Strategisch omgevingsmanagement: zorgvuldig omgaan met belangen
Nederland lijkt te polariseren. Maatschappelijke opgaven worden groter en complexer. De burger is boos, en neemt die boosheid mee in de processen rond die maatschappelijke opgaven. Niet raar, want als het spannend wordt, kiest iedereen voor zichzelf. De politiek anticipeert op de boosheid. Maar hoe organiseren we juist nu een zorgvuldig proces, ontwikkelen we oplossingen die recht doen aan zwaarwegende belangen en herstellen we vertrouwen in een gespannen samenleving? In dit college geeft Marc Wesselink concrete handvatten voor het omgaan met tegenstellingen in de complexe omgeving. Vanuit oprechte interesse in de belangen van partijen, wordt bij strategisch omgevingsmanagement gezocht wordt naar een oplossing die door alle betrokkenen wordt gedragen en als winst wordt beoordeeld. In dit college wordt het omgaan met vertrouwen en het hanteren van complexiteit verder uitgewerkt. Als omgevingsprofessional, projectleider, (proces-)manager en bestuurder krijg je in dit college handvatten die je helpen verder te komen
21 november Samenwerken aan maatschappelijke opgaven, met gedeeld eigenaarschap
We staan voor complexe maatschappelijke vraagstukken, die om intensieve samenwerking vragen. Geen partij kan dit alleen. Dit brengt ons in situaties met veel partijen en grote diversiteit. Hoe gaan we om met een veelheid aan partijen, rollen en motieven? Hoe groeperen we partijen rond een opgave? Hoe vormen zij een netwerk en komen zij tot gezamenlijke aanpakken? Kortom: hoe werk je betekenisvol samen aan maatschappelijke opgaven? In dit college verkennen we wat er nodig is om dit proces van samenwerken in goede banen te leiden met tal van aanknopingspunten om samen te werken aan maatschappelijke opgaven.
28 november Leren samenwerken: condities voor kansrijke samenwerking
Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties zoals een alliantie, of strategisch partnership tot een opgavenetwerk blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. In een samenwerkingsverband tussen organisaties blijken er heel andere regels en logica aan de orde te zijn. Dit college helpt om deze regels en logica te doorzien. Dit college biedt een overzicht van condities die je als netwerkleider kunt creëren om samenwerking kansrijk te maken, en geeft een beeld van succes- en faalfactoren voor samenwerking. Het biedt handvatten om kernvragen te herkennen en een gemeenschappelijke ambitie te ontwikkelen in samenspraak met betrokkenen. Wilfrid positioneert ook de komende colleges in de reeks. Aan het eind van deze dag geeft Wilfrid een overview van wat je tijdens de volgende colleges kunt verwachten.
12 december Vernieuwen rond vraagstukken die van iedereen en van niemand zijn
Maatschappelijke vraagstukken raken vaak veel mensen en veel aspecten: ze zijn multi-actor en multi-factor. Enerzijds verlangt de complexiteit van zulke vraagstukken lokaal maatwerk zodat je met betrokkenen genoeg de diepte ingaat. Anderzijds verlangt het ook samenhang met allerlei arena’s eromheen. De tegenstelling daartussen schept ongemak dat velen ervaren. In zijn veelgeprezen boek Plezier beleven aan taaie vraagstukken ging Hans in op hoe je lokaal complexiteit recht doet. Dit is het vertrekpunt van zijn komend boek De logica van de lappendeken waarin hij verkent dat een vernetwerkt probleem ook een vernetwerkt antwoord nodig heeft. Dat ontstaat als vele mensen naast elkaar samenhang opzoeken rondom hun lokale praktijk en dat doen met vele vormen van verbindingswerk. We brengen dat tijdens deze dag in kaart en kijken naar hoe dat er uit ziet in de praktijk. Dit college heeft het karakter van ‘de ramen openzetten’: een andere manier van kijken naar samenhang - waarbij je centraal overzicht en -sturing loslaat omdat dat tekortschiet rond veel maatschappelijke opgaven. De bijeenkomst krijgt vorm in een combinatie van theorie en een aantal vingeroefeningen.
16 januari 2025 Conflict inzetten om verandering te veroorzaken
Een kind kansen bieden, een metrolijn aanleggen, een pandemie trotseren, terroristische aanslagen voorkomen, een duurzame samenleving creëren, allemaal actuele voorbeelden van vraagstukken die samenwerking van mensen, organisaties en regeringen noodzakelijk maken. En waar mensen samenwerken, is conflict onvermijdelijk en noodzakelijk. Shirine Moerkerken, pleit ervoor om het conflict niet te schuwen maar functioneel te maken. In haar college laat ze zien dat je moed nodig hebt om conflict functioneel te maken, maar meer nog methodische precisie in het uitzoeken van wat er in een specifieke situatie speelt en hoe je kunt werken met wat je aantreft. Ze biedt praktijkervaringen en ideeën om met conflicteren te gaan oefenen, zodat je conflict en verschil gaat waarderen. En effectief kan gaan inzetten om tot innovatieve oplossingen voor complexe problemen te komen.

Sprekers

Jaap Boonstra
Jaap Boonstra
Jaap Boonstra is hoogleraar ‘Organisatiedynamiek’ aan Esade Business School in Barcelona, hoogleraar ‘Organisatieverandering’ aan de Rotterdam School of Management, en kerndocent bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Als onafhankelijk adviseur ondersteunt hij organisaties in hun ontwikkeling. Hij schreef meerdere boeken over organisatieverandering, organisatiecultuur en leiderschap.
Hans Vermaak
Hans Vermaak
adviseur, docent en onderzoeker. Hij schreef met Léon de Caluwé het handboek 'Leren veranderen'.
Shirine Moerkerken
Shirine Moerkerken
Interventiekundige bij Strange | Strategy and Change. Shirine Moerkerken helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken.
Manon de Caluwé
Manon de Caluwé
Manon de Caluwé is gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken en begeleiden van organisaties bij het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden rond maatschappelijke opgaven. Zij is partner bij organisatieadviesbureau Common Eye.
Marc Wesselink
Marc Wesselink
Marc Wesselink is expert als het gaat om omgaan met conflicterende belangen in maatschappelijke opgaven en complexe onderhandelingen. In samenwerking met universiteiten en specialisten over de hele wereld ontwikkelt hij het gedachtegoed van Strategisch OmgevingsManagement. In 2010 richtte hij samen met Hans van Zijst WesselinkVanZijst op, het bureau voor SOM advies en opleiding.
Edwin Kaats
Edwin Kaats
Edwin Kaats is als partner en adviseur verbonden aan Common Eye. Daarvoor werkte hij als partner bij Twynstra Gudde. Hij studeerde Logistiek Management en Economische Geografie. Hij promoveerde in 2008 in Tilburg op het proefschrift 'Bestuurders zijn van betekenis, allianties en netwerken in bestuurlijk perspectief'.
Wilfrid Opheij
Wilfrid Opheij
Wilfrid Opheij is bestuursadviseur, medeoprichter en partner van Common Eye – Samenwerken in allianties, ketens en netwerken. Hij schreef samen met Edwin Kaats het boek 'Leren samenwerken tussen organisaties', dat in 2013 werd verkozen tot Managementboek van het jaar. In 2023 volgde de geheel herziene uitgave, nu giteld "Leren samenwerken, condities creeren voor kansrijke samenwerking"

Accreditatie

Aan deze collegereeks zijn 36 CMC PE-uren toegekend. Meer hierover op ooa.nl

Praktische informatie

Locatie

Bar Beton, Amersfoort

Stationsplein 115 - 117 3818 LE Amersfoort - Perron 4/5

Routebeschrijving

Programma

Data colleges: donderdag 7, 14, 21, 28 november, 12 december 2024 en 16 januari 2025

Locatie: Bar Beton, Amersfoort Centraal

Tijden: 15.00 uur ontvangst | 15.30 - 19.00 uur programma | inclusief dinerbuffet.

Voorwaarden

Organisatie
De collegreeks 'Strategisch veranderen en samenwerken bij maatschappelijke opgaven' wordt georganiseerd door Boom Management Academy (onderdeel van Koninklijke Boom uitgevers). De factuur ontvang je van Koninklijke Boom uitgevers.

Kosten en korting
Prijs p.p. € 2495, exclusief btw, inclusief een uitgebreid boekenpakket.

Deelnemerscertificaat
Na afloop ontvang je een deelnamecertificaat van Boom Management Academy.

Annuleren
Bent u bij nader inzien helaas verhinderd dan kunt u tot een maand voor aanvang van het event kosteloos annuleren. Vanaf vier tot twee weken voor aanvang van het event betaalt u 25% van de deelname kosten. Pas daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kunt u zich altijd gratis laten vervangen door een collega.
Let op: annuleren kan uitsluitend schriftelijk/per mail.

Verder verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van Koninklijke Boom uitgevers.

Ook interessant voor u"

26 SEP
Masterclass
Wat doet u als u iets hoort waar u het absoluut niet mee eens bent? Hoe blijft u dan geconcentreerd en geduldig luisteren? Wanneer gebruikt u welke luistertechniek? Hoe gaat u om met emoties en onbewuste vooroordelen? Hoe stimuleert u het luisteren naar elkaar? Meer
699,-
26 SEP
Collegereeks
Het is een open deur, maar samenwerken wordt steeds belangrijker en gevarieerder. Psychologische kennis is een absolute must voor managers. Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht door absolute toppsychologen. Meer
3.995,-
05 NOV
Collegereeks
In vier colleges ontwikkel je de kennis en vaardigheden over het werken aan sociale en psychologische veiligheid in jouw organisatie en team. Meer
1.695,-

Rubrieken

Populaire producten

  Personen

   Trefwoorden