OnlineMagazine

Platform voor business professionals

Gevonden artikelen

  Filteren

  Filter de resultaten

  Rubriek

  Toon meer

  Online Magazine

  Auteur

  Toon meer

  Tags

  Dossier

  Toon meer
  Toon resultaten

  Artikelen in het Online Magazine

  Hier vindt u artikelen rond boeken over Mens en maatschappij. Politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid in brede zin, kortom alles voor de manager die op de hoogte wil zijn.
  Pagina 838 van 16.830 resultaten
  recensie
  internet en social media
  4 augustus 1999
  Jaap Peters
  Er i
  recensie
  Marketing
  19 juli 1999
  Paul Postma
  3-5 minuten leestijd
  De Amerikanen Peppers en Rogers schreven eerder het boek 'The One-to-One Future', waarin zij het belang van de geïndividualiseerde marktbenadering aangaven als (gedeeltelijke) vervanger van massamarketing. Deze gedachte was in de Verenigde Staten niet origineel, want bijvoorbeeld Stan Rapp en Tom Collins hadden dit thema in 1987 met 'Maxi Marketing' al behandeld. 
  recensie
  Inkoop en logistiek
  8 juni 1999
  Frank Huele
  Wie niet helemaal vertrouwd is met de wereld van logistiek en een leuk boek zoekt om zijn inzichten in het logistiek denken te vergroten, heeft aan 'Customer Centered Supply Chain Management' zeker een aardig boek. De schrijftrant is verhalend, erg Amerikaans en met veel voorbeelden van situaties die je in de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven tegenkomt. Daardoor wordt het boek herkenbaar en nodigt het uit om op reis te gaan, de reis van continu zoeken naar mogelijkheden om de logistieke keten te optimaliseren. Deze stijl is een welkome afwisseling in de lange reeks van boeken over logistiek die nogal docerend en theoretisch van aard zijn. Het mechanische, deterministische, analytische, modelmatige denken, dat zo kenmerkend is voor de logistieke wereld, wordt in dit boek op een prettige manier verweven met een interviewstijl en het ophalen van herinneringen aan ontmoetingen met vakgenoten, waardoor het boek een menselijke toon krijgt.
  recensie
  Marketing
  17 mei 1999
  Hans Strikwerda
  Zo op het eerste gezicht, afgaande op de titel, gaat het hier om het zoveelste hype-boek, zeker als in de ondertitel ook nog eens wordt gesuggereerd dat elk ondernemen een toneelspel is. Onder de stofomslag van het boek staat een tweede ondertitel: 'Goods & services are no longer enough'. Daar gaat dit boek over: wat komt er na de dienstverlening? Iedereen is bekend met de overgang van de primaire economie, onttrekking, jacht en landbouw, naar de industriële samenleving en werkt nu ijverig aan de realisatie van de diensteneconomie. Maar wat komt er daarna? Bekende termen zijn de informatie-economie en de kenniseconomie. De auteurs stellen daar tegenover dat informatie niet de basis is van de nieuwe economie, omdat informatie op zichzelf niet een economisch goed is. Pas als ondernemingen informatie aanbieden in de vorm van informatiediensten of informatiegoederen en ervaringen waarbij kennis en inzichten worden overgedragen, creëren ze economische waarde. Het gaat steeds om een persoonlijke beleving in een fysieke gebeurtenis, die kan variëren van een opleiding tot een spannende wildwatervaart tot een therapeutisch gesprek met de psycho-analyticus.
  recensie
  Strategisch management
  17 mei 1999
  Leo Kerklaan
  3-4 minuten leestijd
  Dit boek doet wat het belooft. Het biedt een praktische handleiding om de balanced scorecard in de praktijk te gebruiken. De auteurs houden het concept van de scorecard (van Kaplan en Norton) overeind, maar geven tal van theoretische onderbouwingen en praktijkvoorbeelden om aan dat concept handen en voeten te geven en het verder te verfijnen. 
  recensie
  Strategisch management
  17 mei 1999
  Jeroen Kemperman
  3-4 minuten leestijd
  In dit boek bestudeert Christensen één van de meest fascinerende paradoxen in het bedrijfsleven: Hoe komt het dat 'excellente' en door managers, goeroes en beleggers bewonderde ondernemingen het leiderschap in hun branche bij baanbrekende innovaties vaak verliezen aan veel minder goed geëquipeerde nieuwe toetreders? Door te laten zien hoe bedrijven worden gestuurd door de klanten, leveranciers en financiers in hun eigen waardenetwerk geeft Christensen een waardevol en vernieuwend inzicht in de hieraan ten grondslag liggende processen.
  recensie
  Organisatiekunde
  17 mei 1999
  Jeroen Bertrams
  Kennismanagement is populair. Steeds meer organisaties beseffen dat de effectieve omgang met kennis een belangrijke invloed heeft op hun concurrentiepositie. Met het boek 'Kennis, mensen en organisaties' spelen Theo Groen en Jan Wouter Vasbinder in op deze ontwikkeling. Het boek, dat grotendeels is gebaseerd op praktijkervaring van de auteurs, gaat in vier delen in op het fenomeen 'kennis' binnen organisaties.
  recensie
  Algemeen management
  17 mei 1999
  In '
  recensie
  Strategisch management
  10 mei 1999
  John Caspers
  3-4 minuten leestijd
  Het is de droom van elke beginnende onderneming: maak een product dat de wereld verandert, of ten minste de markt zodanig op zijn kop zet dat een groot marktaandeel in het verschiet ligt. In de online-wereld zijn Yahoo en Amazon.com inmiddels overbekende voorbeelden.
  recensie
  Internet en social media
  10 mei 1999
  John Caspers
  Voor sommigen is electronic commerce zeer tastbaar: je kunt er een cursus in volgen, er goed in worden en vervolgens met behulp van checklisten nagaan of je op de juiste manier e-commerce bedrijft. Voor deze mensen is het nieuwste boek van Gerard van Vliet geschreven. Het 'handboek E-commerce' heeft vooral een praktische en Nederlandse inslag, zoals ook uit de titel blijkt. Er moet tenslotte geld verdiend worden, ook op Internet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het boek zich voornamelijk richt op één aspect van e-commerce, namelijk verkoop en marketing via Internet.
  recensie
  Personeelsmanagement
  3 mei 1999
  Erwin van de Pol
  Wetenschap is een lastige taak. Wat waar is, moet eerst bewezen worden, hetgeen tegelijk noodzakelijk, omslachtig en belachelijk is. Deze paradox leidt voor menig wetenschapper tot een voor buitenstaanders merkwaardig soort zelfgekozen academische gevangenschap, waarbij hij spontane waarheden slechts via stellingen bij een proefschrift of op een opiniepagina kan ventileren. In disciplines als organisatieontwikkeling en Human Resource Management (HRM) is de situatie nog knellender. The proof of the eating is in the pudding en is er bijna geen wetenschappelijke discipline die zo dicht aan de praktijk is gekoppeld. Hoogleraren op dit vakgebied zijn vrijwel altijd ook op een of andere manier adviseur.
  recensie
  Internet en social media
  3 mei 1999
  Philip Waalewijn
  3-5 minuten leestijd
  Michiel van Mens omschrijft zichzelf als behorende tot de nieuwe generatie Marketeers. Hij heeft een Nederlandstalig marketingboek geschreven met een Engelse titel: 'The Real World in Real Time'. Het boek is uitgegeven in de serie Interactie Marketing over de kanalen van de toekomst. 
  recensie
  Marketing
  13 april 1999
  Robert Blom
  'De
  recensie
  Strategisch management
  13 april 1999
  Iwan Basoski
  3-4 minuten leestijd
  'Alles wat u van Porter wilde weten, maar waarvoor u geen tijd had om het te lezen' 'Porter over concurrentie' is een geslaagde poging om de in de afgelopen 2 decennia ontwikkelde en in een grote hoeveelheid boeken en artikelen gepubliceerde ideeën van strategiegoeroe Michael Porter in één overzichtelijk boekwerk aan te bieden. 
  recensie
  Organisatiekunde
  29 maart 1999
  Coert Visser
  In '
  recensie
  Leiderschap
  29 maart 1999
  Jan Wouter van der Straaten
  'Ja,
  recensie
  Organisatiekunde
  25 maart 1999
  Michael Geerdink
  'Wij
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  25 maart 1999
  Kees Kranenburg
  'Creativiteit en Management' heeft van de schrijver Richard Voorendonk de ondertitel 'Handleiding voor het ontwikkelen en benutten van creativiteit in organisaties' meegekregen. Alhoewel de ondertitel ongetwijfeld moet uitdagen, zou naar mijn smaak eerder 'handvaten' dan 'handleiding' op zijn plaats zijn geweest. De in vogelvlucht weergegeven collage van theoretische gedachten, verwijzingen en gereedschappen op het gebied van creativiteit, innovatie en veranderkunde is voor een handleiding te oppervlakkig. Toch is het een nuttig boekje geworden dat plezierig leest. In de serie 'Praktijkgidsen voor managers en ondernemers' past een dergelijk beknopt boek dan ook goed.
  recensie
  Organisatiekunde
  25 maart 1999
  Marian Willigenburg
  3-5 minuten leestijd
  Wie een aardig en niet al te ingewikkeld boek wil lezen over het veranderen van organisatieculturen zit goed met het boek 'Cultuurveranderingen in complexe organisaties' van Robert Scheltens. Hij rekent af met het vooroordeel dat iedere groep in een organisatie een team moet zijn om goed werk te kunnen leveren.
  recensie
  Leiderschap
  25 maart 1999
  Lizette Rosenboom
  In d

  Populaire producten

   Personen

    Trefwoorden