OnlineMagazine

Platform voor business professionals

Zoek in het Online Magazine

Gevonden artikelen

  Filteren

  Filter de resultaten

  Rubriek

  Toon meer

  Online Magazine

  Auteur

  Toon meer

  Tags

  Dossier

  Toon meer
  Toon resultaten

  Artikelen in het Online Magazine

  Hier vindt u artikelen rond boeken over Mens en maatschappij. Politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid in brede zin, kortom alles voor de manager die op de hoogte wil zijn.
  Pagina 893 van 18.235 resultaten
  recensie
  Leiderschap
  13 januari 2003
  Peter de Roode
  'In het belang van de zaak' van Robert Quinn stelt het thema empowerment centraal. Daarmee trekt Quinn de lijn door die hij in zijn eerdere werken aan de orde stelde, namelijk dat echte verandering slechts dan mogelijk is wanneer mensen ècht willen. Desondanks lijkt het verrassend dat Quinn een boek wijdt aan een thema dat enkele jaren geleden in het bedrijfsleven totaal niet uit de verf kwam. Waarom dan nu opnieuw? Empowerment is naar de mening van Quinn door organisaties volledig verkeerd geïnterpreteerd en daardoor ook mislukt. Daarom worden de uitgangspunten van empowerment in dit boek scherp gedefinieerd en krijgen managers een zeer concreet instrument aangereikt om de (extra) energie -die in alle medewerkers aanwezig is- te ontsluiten.
  recensie
  Personeelsmanagement
  13 januari 2003
  Frans van Schijndel
  De geluksfabriek gaat over gedifferentieerd motiveren. Niet iedereen wordt op dezelfde manier gemotiveerd. Om er achter te komen wat medewerkers werkelijk motiveert, moet je in dialoog gaan met medewerkers. Hierbij moet worden doorgevraagd en mag geen genoegen genomen worden met sociaal wenselijke antwoorden.Er worden twee typen medewerkers onderscheiden. De geboeide medewerker en de verbonden medewerker. De geboeide medewerker is uit op competentieontwikkeling en goede, geïndividualiseerde arbeidsvoorwaarden. Hij 'gebruikt' de organisatie. Zekerheid is minder belangrijk. De verbonden medewerker wil onderdeel uitmaken van een gemeenschap met gedeelde normen en waarden. Hij gebruikt de organisatie niet, hij 'is' de organisatie.
  achtergrond
  Algemeen management
  9 januari 2003
  Rene ten Bos
  5-7 minuten leestijd
  achtergrond
  Advisering
  9 januari 2003
  Rombout van den Nieuwenhof
  12-17 minuten leestijd
  achtergrond
  Marketing
  9 januari 2003
  Yousri Mandour
  8-11 minuten leestijd
  achtergrond
  Algemeen management
  9 januari 2003
  André de Waal
  5-8 minuten leestijd
  achtergrond
  Algemeen management
  9 januari 2003
  Peter de Roode
  9-13 minuten leestijd
  Om het hoofd te kunnen bieden aan de grote concurrentiedruk als gevolg van dynamische marktontwikkelingen, gaan organisaties actief hun kennis managen. Kennismanagement lijkt daarmee een logische optie om de enorme hoeveelheden gegevens, informatie en kennis die zich in een geïsoleerde positie in de organisatie bevinden, beter onderling te kunnen afstemmen.
  achtergrond
  Algemeen management
  9 januari 2003
  Marc Buelens
  7-10 minuten leestijd
  recensie
  Verandermanagement
  8 januari 2003
  Dorothé Kuijpers
  Ik g
  recensie
  Verandermanagement
  8 januari 2003
  José Stijntjes
  Beginnen met veranderen kan iedereen. Maar: hoe hou je het vol? Hoe zorg je dat de vaart erin blijft en hoe verander je een organisatiecultuur definitief? Veel verandermanagers blijven steken bij de analyse van het probleem. Dan krijg je, zoals professor John P. Kotter in lezingen zelf zegt, dertig manieren om te bespreken dat het paard dood is. Daar overtuig je niemand mee.
  recensie
  Verandermanagement
  8 januari 2003
  Gerard Citroen
  Ik g
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  8 januari 2003
  Remko van der Honing
  De a
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  8 januari 2003
  Peter de Roode
  Door de grote hoeveelheid informatie die mensen tot zich moeten nemen als gevolg van de snelle veranderingen in de maatschappij, neemt het belang van goede besluitvorming voor organisaties en overheden steeds meer toe. Russo en Schoemaker illustreren in 'Effectieve besluitvorming' dat besluitvormers lang niet altijd de informatie gebruiken die hen ter beschikking staat om tot een weloverwogen besluit te komen. Zij verklaren dat onder meer door het feit dat mensen geneigd zijn om vast te houden aan bestaande werkwijzen en de weg van de minste weerstand te kiezen (lees: alles op hun gevoel doen). Toch slaan de auteurs hier iets te veel door. Waar zij aan voorbij gaan is dat mensen op basis van eerdere ervaringen wel degelijk goede beslissingen kunnen nemen zonder dat alle informatie systematisch verwerkt behoeft te worden. Daarnaast is het ook twijfelachtig of meer informatie tot betere besluitvorming leidt, omdat nieuwe inzichten immers tot twijfels en nieuwe vragen leiden. Deze kanttekening daargelaten biedt 'Effectieve besluitvorming' een goede mix van wetenschappelijk verantwoord en praktijkgericht materiaal in combinatie met een prettige schrijfstijl.
  recensie
  Algemeen management
  18 december 2002
  Harold Janssen
  Mins
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  2 december 2002
  Bert Peene
  Het opleidingsaanbod van een (middel)groot bureau geeft een aardige indruk van de waan van de dag in de wereld waarin managers en medewerkers de belangrijkste rollen spelen. Van wat 'in' is omdat Mensen Die Het Kunnen Weten dat zeggen bijvoorbeeld. Maar ook van echte behoeften, die het functioneren van mensen in sterke mate bepalen. In dat laatste geval kan het woord 'waan' gemakkelijk een heel andere betekenis krijgen, bijvoorbeeld omdat het ons confronteert met de gekte van het moderne leven.
  recensie
  Marketing
  2 december 2002
  Bert Peene
  1-2 minuten leestijd
  Met 'Agressiemanagement. Hoe organisaties omgaan met agressie van klanten' van Hans Koning e.a. erbij dacht ik een complete toolkit voor effectief omgaan met agressie in handen te hebben.
  recensie
  Organisatiekunde
  26 november 2002
  Iwan Basoski
  Wat mij vanaf het voorwoord van 'Zelfsturend Leren' aanspreekt, is de oprechtheid en 'menselijkheid' waarmee Ratering, ondersteund door Hafkamp, ons zijn boodschap over leren in organisaties meedeelt. 
  recensie
  Organisatiekunde
  26 november 2002
  Jeroen Bertrams
  Om leren binnen organisaties te bevorderen moeten organisaties de stap maken van traditioneel leren naar zelfsturend leren, stellen de auteurs van 'Zelfsturend leren'. Hiertoe wordt een uitvoerig 12-stappen model beschreven.

  Populaire producten

   Personen

    Trefwoorden