OnlineMagazine

Platform voor business professionals

Zoek in het Online Magazine

Gevonden artikelen

  Filteren 1

  Filter de resultaten

  Actieve filters 1

  Recensie

  Rubriek

  Toon meer

  Online Magazine

  Auteur

  Toon meer

  Tags

  Dossier

  Toon meer
  Toon resultaten

  Recensies

  Recensies van Managementboek zijn onafhankelijk en geverifieerd. Ze komen tot stand in direct contact met onze redactie.
  Pagina 572 van 11.446 resultaten
  recensie
  Strategisch management
  18 mei 1998
  Ron Wijnstekers
  3-5 minuten leestijd
  Gebaseerd op zijn diepgravende onderzoek toont Mark Sirower aan dat ondernemingen vaak te veel betalen, en voorspelbaar niet de belofte realiseren van verbeterde prestaties en concurrentiekracht, in hun speurtocht in het verwerven van andere ondernemingen.
  recensie
  Algemeen management
  18 mei 1998
  Willem Vrakking
  3-4 minuten leestijd
  'Can capitalism be made more obviously for the good of all, everywhere? Can the wealth created be used so that all can benefit, not just the fortunate few and can education be reinvented to give everyone a start in life and not just the clever kids.' Deze vragen stelt Charles Handy zich in zijn nieuwste en wederom zeer inspirerend boek.
  recensie
  Non-profit
  18 mei 1998
  Aalt Bakker
  3-4 minuten leestijd
  De vele ontwikkelingen in het openbaar bestuur leiden tot herformulering van de rol van de overheid, privatisering, deregulering, tot efficiencyverhoging en tot het afleggen van verantwoording over de geleverde prestaties.
  recensie
  Organisatiekunde
  18 mei 1998
  Mathieu Weggeman
  Daar is er weer een, een boek over kennismanagement. Dit maal van Davenport en Prusak. De eerste is hoogleraar informatiemanagement aan de Universiteit van Texas en is vooral bekend geworden door zijn boek 'Process Innovation (1993) waarin de principes van 'Business Process Redesign' uit de doeken werden gedaan. Prusak is binnen IBM de wereldwijde chef voor kennismanagement. Samen schreven zij 'Working Knowledge' met als typisch Amerikaanse ondertitel: 'How organizations manage what they know'. De vraag die dan gesteld moet worden, is of we na lezing van het boek inderdaad te weten zijn gekomen hoe organisaties managen wat zij weten. Afgezien van het feit dat organisa-ties niet kunnen weten en dat het naast 'weten' ook dient te gaan om 'kunnen' en 'willen', is het antwoord op die vraag tweeledig: ja en nee.
  recensie
  Algemeen management
  18 mei 1998
  Rene ten Bos
  5-7 minuten leestijd
  Al mijn vrienden in het land zeiden mij dat ik dit boek moest lezen. Voor toverdokters, wisten zij, ben ik immers allergisch en de auteurs van dit boek, beiden werkzaam voor The Economist, lijden aan dezelfde aandoening. En inderdaad, ik heb het boek verslonden, met huid en haar.
  recensie
  Marketing
  18 mei 1998
  Peter de Roode
  3-4 minuten leestijd
  De auteurs van 'Groeien door tevreden klanten' zijn er in geslaagd een goed studieboek op de markt te brengen waarin theorieën zijn opgesteld aan de hand van jarenlang onderzoek.
  recensie
  Organisatiekunde
  18 mei 1998
  Leo Kerklaan
  Het
  recensie
  Personeelsmanagement
  18 mei 1998
  Koos Hafkamp
  3-4 minuten leestijd
  Het komt zelden voor dat een managementboek volledig gewijd is aan emotionele processen in management. 'Werken met EQ' is een meer dan geslaagde poging. Het brengt de onderliggende niet-rationele processen in kaart welke zo bepalend zijn voor succes in management.
  recensie
  Marketing
  18 mei 1998
  Peter de Roode
  3-4 minuten leestijd
  'De klant als kern van de zaak' is een soort ideeënboek geworden. Whiteley en Hessan schudden met het grootste gemak talrijke ideeën, over het centraal stellen van klanten, uit hun mouw.
  recensie
  Organisatiekunde
  18 mei 1998
  Willem Vrakking
  Kennismanagement is de laatste tijd een van de hot topics in managementland. Juist in een land als het onze, dat in toenemende zich afhankelijk weet van kennis, telt dat extra zwaar. Weggeman heeft met zijn boek 'Kennismanagement' een helder en overzichtelijk beeld gegeven van de 'state of the art' op het gebied van het managen van kennis. Het boek geeft een praktische handleiding en zet tegelijk ook op een aantal punten aan tot verdere overdenking en nader onderzoek. Het is daarmee een boek dat voorlopig gerust als basishandboek kan worden gezien op het terrein van het kennismanagement.
  recensie
  Organisatiekunde
  18 mei 1998
  Stef Oud
  3-4 minuten leestijd
  Tien jaar na het verschijnen van de bestseller 'Kaizen. De sleutel van Japans succesvolle concurrentie', geeft Imai in zijn nieuwste boek getiteld 'Gemba Kaizen' verdere tekst en uitleg over zijn ideeën. Daarnaast geeft hij aansluitend op zijn principes een 21-tal praktijkvoorbeelden. Door de heldere aansluiting tussen theorie en praktijk is dit boek relevant voor managers die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden en bewezen concepten om organisaties op een effectievere en efficiëntere wijze te laten functioneren.
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  18 mei 1998
  Jaap Peters
  3-4 minuten leestijd
  Dit boek oogt voor een jazz-jamsession over creativiteitsmanagement wel erg saai met 200 pagina's zonder plaatjes. De eerste veertig bladzijden bevestigen die mening: 'creativiteit is belangrijk, weet je wel'. Vervolgens vertelt John hoe hij van de openbare 'jungle' middelbare school naar de strenge Riverdale Country School ging.
  recensie
  Strategisch management
  18 mei 1998
  Jeroen Kemperman
  3-4 minuten leestijd
  Nalebuff en Brandenburger hebben een goed boek geschreven. Ze hebben terecht geconstateerd dat er een gebrek is aan managementboeken die speltheorie toegankelijk en praktisch toepasbaar maken. Door een deel van dit gat te vullen in een boek met veel praktijkvoorbeelden, helpen zij macht en afhankelijkheidsrelaties met andere bedrijven te begrijpen en besturen.
  recensie
  Organisatiekunde
  18 mei 1998
  Herman Kuipers
  4-5 minuten leestijd
  Er worden steeds hogere eisen gesteld aan veranderingsprocessen in organisaties. 'Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties' probeert de vraag te beantwoorden hoe deze zijn te sturen en te begeleiden.
  recensie
  Marketing
  18 mei 1998
  Peter de Roode
  3-4 minuten leestijd
  'Een klacht, een geschenk uit de hemel' zal hét handboek worden voor die organisaties die een klantvriendelijke cultuur nastreven. Door de heldere schrijfstijl van Barlow en Möller wordt een uitstekend overzicht geboden op het gebied van klachten.
  recensie
  Organisatiekunde
  18 mei 1998
  Soeters
  1-2 minuten leestijd
  In dit boek bundelt de beroemde organisatiekundige Chris Argyris een aantal artikelen waarin het thema van de lerende organisatie centraal staat. Argyris heeft met dit thema een stevige reputatie opgebouwd. Zijn analyses en beschouwingen zijn van grote waarde gebleken om te leren omgaan met de vele paradoxen en dilemma's die verbonden zijn aan lerende organisaties.
  recensie
  Strategisch management
  17 mei 1998
  Kees Visser
  2-3 minuten leestijd
  Nadat de Canadese hoogleraar Henry Mintzberg de managementwereld verrijkte met boeken over wat managers werkelijk doen (1973), organisatiestructuren (1979) en macht in organisaties (1983), was strategische planning aan de beurt om onder de loep te worden genomen. Al in 1979 bestempelde Mintzberg deze term als een oxymoron.
  recensie
  Verandermanagement
  17 mei 1998
  Kees Visser
  Hoewel organisatieverandering al jaren hoog op de managementagenda staat, zien auteurs altijd wel weer een aanleiding om het belang van verandering verder te vergroten. Zo ook Rosabeth Moss Kanter, Barry Stein en Todd Jick bestempelen de jaren '80 in 'De uitdaging van organisatieverandering'. Nu in de jaren '90 alle condities zijn weggevallen die voorheen zorgden voor stabiliteit, vormen het reageren op verandering, en het aanwenden en creëren van verandering, de grootste uitdagingen van het management.
  recensie
  Strategisch management
  17 mei 1998
  Kees Visser
  Tot
  recensie
  Organisatiekunde
  17 mei 1998
  Kees Visser
  2-3 minuten leestijd
  Om te kunnen voldoen aan de eisen van marktgerichtheid en flexibiliteit zijn de meeste ondernemingen de afgelopen jaren sterk gedecentraliseerd en georganiseerd rond business units (BU's). De voordelen van BU's worden alom erkend, maar dit houdt niet in dat het opdelen van concerns in BU's zonder gevaren is. Een te grote nadruk op de korte termijn en concurrentie tussen BU's onderling zijn twee van die gevaren.

  Populaire producten

   Personen

    Trefwoorden