Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Customer-Centered Supply Chain Management

Wie niet helemaal vertrouwd is met de wereld van logistiek en een leuk boek zoekt om zijn inzichten in het logistiek denken te vergroten, heeft aan 'Customer Centered Supply Chain Management' zeker een aardig boek. De schrijftrant is verhalend, erg Amerikaans en met veel voorbeelden van situaties die je in de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven tegenkomt. Daardoor wordt het boek herkenbaar en nodigt het uit om op reis te gaan, de reis van continu zoeken naar mogelijkheden om de logistieke keten te optimaliseren. Deze stijl is een welkome afwisseling in de lange reeks van boeken over logistiek die nogal docerend en theoretisch van aard zijn. Het mechanische, deterministische, analytische, modelmatige denken, dat zo kenmerkend is voor de logistieke wereld, wordt in dit boek op een prettige manier verweven met een interviewstijl en het ophalen van herinneringen aan ontmoetingen met vakgenoten, waardoor het boek een menselijke toon krijgt.

Frank Huele | 8 juni 1999

Model als rode draad Toch is de rode draad door 'Customer Centered Supply Chain Management' een model. Dit model wordt in het eerste hoofdstuk geïntroduceerd en dient tegelijkertijd als kapstok voor alle overige hoofdstukken. Aan de hand van dit model kan men met een 'stap-voor-stap' benadering de waardeketen van een bedrijf transformeren naar een betere prestatie. In dit streven naar procesverbetering staat natuurlijk de klant centraal. Helaas is dat echter maar tot op zekere hoogte terug te vinden. Met behulp van het model worden logistiek en transformatiemanagement geïntegreerd en dat levert een aardig aantal inzichten op. Verwacht hier echter geen originele, innovatieve ideeën. De voorgestelde aanpak voor transformatie van de waardeketen is gebaseerd op een aantal triviale denkbeelden met een redelijk hoog abstractieniveau. Een voorbeeld hiervan is het vijfstappenmodel van transformatie, te weten: 1. Assessment van de organisatie, 2. 'To Be' model bepalen (gewenste toekomstige situatie), 3. 'As-is' model bepalen (huidige situatie), 4. Migratieplan van 'As-is' naar 'To-be', 5. Implementatie. De waardeketen optimaliseren Hoofdstuk twee gaat in op de 'Business strategy', wat Kuglin als de basis beschouwt voor het optimaliseren van de waardeketen. Het vertrekpunt voor de reis dus. In dit hoofdstuk is een aardig stuk te vinden over de effecten van veranderingen over de laatste 50 jaar bij de 'Fortune Top 50 Industrial Corporations'. In Hoofdstuk drie wordt een uitstap gemaakt naar het kwaliteitsdenken, omdat het 'commitment' aan kwaliteit een belangrijke stimulans is voor het vernieuwingsproces. Het creatieve proces, het ontwerp voor een nieuw 'Supply Chain Management' komt in Hoofdstuk vier aan de orde. Hier worden begrippen als 'Efficient Consumer Respons', 'Benchmarking', 'Business Process Reengineering' en 'The Generic Value Chain' van Michael Porter kort geïntroduceerd. Echter te kort om de essentie ervan goed te begrijpen. Daarvoor is het raadzaam om bijvoorbeeld Porters boeken zelf ter hand te nemen. Innovatie in de bedrijvenketen Hoofdstuk vijf gaat volledig over innovatie en dan met name innovatie in de keten van bedrijven. Het is ontleend aan het innovatieproces bij AT&T. Hoofdstuk zes behandelt hoe je de huidige situatie in kaart moet brengen om in Hoofdstuk zeven het plan van migratie op te kunnen stellen en de voorgestelde verbeteringen in te voeren. Ten slotte wordt in Hoofdstuk 8 verteld hoe je de prestaties kunt meten om te zien of alle veranderingen ook een werkelijke verbetering hebben opgeleverd. Overigens wordt in elk hoofdstuk door middel van een toegesneden processchema (op het onderwerp dat wordt behandeld in het betreffende hoofdstuk en een korte toelichting per processtap) aangegeven in welke volgorde, welke stappen gezet dienen te worden om het gewenste resultaat te bereiken. Conclusie Als toegift worden nog twee hoofdstukken gewijd aan twee onderwerpen, namelijk alternatieven in de waardeketen en de invalshoek van de 'Executive' (strategische issue en herziening van operationele processen). Al met al is 'Customer-Centered Supply Chain Management' een aardig boek voor degene die kennis wil maken met 'supply chain management', maar enigszins teleurstellend voor de echte professional.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden