Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Duurzame bedrijfsvoering
7 februari 2020 | Christel Deckers

Gaat economische groei ten koste van duurzaamheid en vice versa? Is duurzaamheid het nieuwe buzz woord; oftewel is hier sprake van nieuwe wijn in oude zakken of is er lonkend perspectief naast alle klimaatissues?

Theo van Houten is als hoofddocent bedrijfseconomie verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en schrijft voor Noordhoff Uitgevers menig schoolboek voor HBO studenten en andere geïnteresseerden. Zo schreef hij, samen met Joost Bakker, Bedrijfseconomie in de praktijk (2015).

Het boek ‘Duurzame bedrijfsvoering' is een prima boek om de eerste stappen op weg naar een duurzame bedrijfsvoering te zetten. Het boek kent een logische indeling die loopt van duurzame businessmodellen naar investeren en financieren en via procesverbetering naar tenslotte sturen, rapporten en verantwoorden.

Het is degelijk geschreven en voorzien van heldere opdrachten die de studenten de verbinding laat maken tussen de leer- en oefenstof en de organisatie waar hij/zij werkt of studeert. Voeg daaraan nog een online leeromgeving toe en de HBO student moet op deze wijze in staat zijn de behandelde leerstof eigen te maken.

Wat ik minder goed aan dit boek vind is dat duurzaamheid vanuit complexiteit wordt verwoord. Zo schrijft van Houten dat duurzaamheid het wel allemaal veel complexer maakt en met ‘het' bedoelt hij, in willekeurige volgorde: businessmodellen, besluitvorming, rapportages, risicomanagement, kortom het gehele repertoire van ‘in control zijn' en verantwoording afleggen van een organisatie. Ik ben overigens van mening dat het niet zozeer complexer en nieuwer is dan wel dat je vanuit het duurzaamheidsperspectief meer integraal gaat denken in plaats van louter vanuit (gezond?) financieel perspectief. De vraag die ik daaraan toevoeg is: ‘waarom zouden bestaande methodieken en technieken niet meer volstaan'?

Ik zou eerder voor de insteek kiezen dat het huidige bestaande instrumentarium niet zozeer niet langer voldoet maar dat je kritisch moet bekijken hoe je dit, wellicht met enkele aanpassingen, bijvoorbeeld door het toevoegen van variabelen, lees perspectieven, kunt gebruiken. Wellicht helpt dit ook de HBO studenten om duurzaamheid niet als complex en ingewikkeld te zien maar als aan te leren integrale wijze van denken die in al hun, én ons, doen en laten doorklinkt en dus ook in de bedrijfsvoering terug te zien moet zijn. Van Houten geeft immers zelf een aantal voorbeelden, hoe je het bestaande COSO-model voor risicomanagement, met enkele aanvullingen prima kunt gebruiken als risicomanagement instrument.

Daarnaast is de keuze voor de verschillende modellen is niet altijd helder en is de relatie met duurzaamheid ook niet 1 op 1 te leggen. Ik noem als voorbeeld Lean en Six Sigma en Quick Response Manufacturing en Theory of Contraints, deze modellen worden ook gebruikt binnen organisaties waar duurzaamheid (nog) geen issue is.

Ik sluit af met een gedeelde mening namelijk dat duurzaamheid nieuwe perspectieven toevoegt aan het financieel economisch denken en zo tot duurzame bedrijfsvoering kan leiden.

En dan is de cirkel weer rond!

Christel Deckers is een zeer ervaren commissaris zowel binnen de zorg als in het onderwijs. Zij is gepromoveerd aan de Business School of Economics in Nijmegen en doet nu onderzoek aan de Erasmus Universiteit naar Bestuur en Toezicht in de zorg. Kernwoorden in haar werk zijn: We doen het samen, met plezier naar je werk en de juiste mens op de juiste plek: www.christeldeckers.nl


Duurzame bedrijfsvoering - 'Ook geschikt voor managers'
8 mei 2019 | Han van der Pool

Om succesvol te kunnen concurreren in de markt en daardoor de continuïteit van de onderneming veilig te stellen, is het van belang een goede balans te vinden tussen het nastreven van zakelijke doelen en het voldoen aan de morele standaarden van de samenleving waarin het bedrijf actief is.

In het boek Duurzame bedrijfsvoering behandelt Theo van Houten een groot aantal beproefde bedrijfseconomische en bedrijfskundige methoden en technieken, die daadwerkelijk bijdragen aan het creëren van sociale, ecologische én financiële waarde.

Door het ontwikkelen van nieuwe duurzame businessmodellen kan optimaal gebruik worden gemaakt van het potentieel dat in het bedrijf zit, aldus Van Houten. Het is voor medewerkers bovendien motiverend om direct bij te dragen aan bedrijfsresultaat en de klanttevredenheid te vergroten. Van Houten probeert het onderwerp in dit lesboek zo concreet mogelijk te maken en wil voorkomen dat de stof blijft steken in goede bedoelingen en vage ideeën. Hierin is hij ruimschoots geslaagd.

De auteur benadrukt in het boek vooral de ‘harde’ bedrijfskundige kant van ‘duurzame bedrijfsvoering’. Uit de bekende drie P’s (‘People, Planet, Profit’) van duurzame organisaties komt vooral de laatste P van ‘profit’ aan de orde. Het ‘planet’ onderdeel wordt regelmatig behandeld in de zorgvuldig uitgeselecteerd casuïstiek. De ‘people’ kant van duurzame bedrijfsvoering met daarin de rol van Human Resource Management en Learning & Development wordt echter weinig aangehaald.  Eén van de oorzaken hiervan kan zijn is dat het klaarblijkelijk moeilijk is en blijft om HR en Learning & Development op de kaart te zetten als een waardevol en onmisbaar onderdeel van een succesvolle bedrijfsvoering en de toegevoegde waarde ervan hard te maken. Hier ligt voor L&D een uitdaging.

Door de gestructureerde opzet en het actuele karakter is het boek geschikt voor studenten van opleidingen op het gebied van accountancy, economie en technische bedrijfskunde. Het voorbereiden van de lessen wordt voor vakdocenten zeer eenvoudig gemaakt. Docenten hebben online toegang tot collegesheets, studentenmateriaal, docentvragen en de antwoorden op deze vragen. Op de website kunnen studenten oefentoetsen en cases vinden.

Ik vind het boek ook geschikt voor managers, trainers en adviseurs die meer inzicht willen krijgen in methodieken die behulpzaam kunnen zijn bij met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. De ‘zachte kant’ van duurzame bedrijfsvoering wordt meer benadrukt in een ander boek van dezelfde uitgever: Een toekomstbestendige organisatie. Hierin worden ‘zachte onderwerpen’ zoals bedrijfscultuur en lerende organisatie op een goede manier behandeld.

Ik kan beide boeken aanraden als lesstof voor lessen over duurzame bedrijfsvoering. Zowel de harde als de minder verifieerbare methodieken zijn voor duurzame bedrijfsvoering noodzakelijk. Ik heb de boeken in mijn boekenkast maar naast elkaar gezet.

Han van der Pool is een zeer ervaren talent ontwikkeling professional. Zijn expertise is te herleiden tot kennis uit de vakgebieden arbeids- en organisatiepsychologie, organisatiekunde en projectmanagement, aangevuld met ruim vijfendertig jaar ervaring als talentmanager, trainer/coach en adviseur in het bedrijfsleven. Zijn missie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van organisaties door het mobiliseren van het menselijk potentieel.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden