Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
11 juli 2013 | Nikki Willems

Als twintiger ben ik benieuwd hoe het leven eruit ziet als ik behoor tot de zestigers of zelfs tachtigers. Zouden we dan nog steeds leven in deze weelde? Een weelde waarin alles kan, vliegen van Amsterdam naar Tokio, met de auto naar de wintersport in Oostenrijk, eindeloze consumptiemogelijkheden en in de winter de verwarming op 21 graden. Niets bijzonders voor iemand van mijn generatie. Iedereen doet er aan mee en velen werken vaak zelfs bij de organisaties die dit allemaal mogelijk maken.

Er zijn steeds meer signalen dat het misschien toch allemaal niet zo normaal is. Vandaag las ik nog een blog van een generatiegenoot die schreef dat wij (mijn generatie) op dit moment alles maar laten gebeuren en instappen in dezelfde werkelijkheid. Terwijl het eigenlijk gewoon tijd wordt om minder van de wereld te gaan vragen en iets meer van onszelf. Een rake gedachte. Voor iemand die actief is in de organisatiekunde is het boek van Jan Jonker hiervoor een mooi startpunt. Nieuwe vormen van organiseren in een maatschappelijke werkelijkheid die roept om duurzaamheid.

In vijftien hoofdstukken, geschreven door verschillende auteurs, neemt dit boek je mee in verschillende vormen van organiseren, gebaseerd op innoveren, samenwerken en circulariteit. Het boek geeft inspirerende denkbeelden, nieuwe praktijken en aanjagers voor verandering. Zo laat een prachtig hoofdstuk ter inspiratie zien hoe bossen, mieren en rupsen omgaan met verandering. Een bos evolueert als natuurlijk systeem van groei naar stabilisatie of ineenstorting, naar regeneratie en hernieuwde groei. Via deze mooie parallel met onze maatschappelijke processen wordt opgeroepen tot een levenswijze die meebeweegt met het leven zelf, via ruimte voor imperfectie, samenwerking en verandering.

In het tweede deel van het boek komen concrete nieuwe praktijken aan bod, zoals een innovatieve en duurzame aanbestedingsvorm en maatschappelijke activiteiten van lokale overheden. Soms is het allemaal wat detaillistisch, maar wel interessant. Het laatste deel van het boek is theoretischer van aard, waarbij de toepassing van begrippen als leiderschap, competentieontwikkeling en verbindingen uiteengezet worden in het kader van de transitie naar duurzamer organiseren. Een boeiend deel van het boek, al is het soms wat abstract en bij vlagen, zoals het hoofdstuk over leiderschap, wat al te utopisch. Wie daar door heen leest haalt er echter interessante ideeën uit.

Een aanrader dus. Het boek biedt mooie ideeën en handreikingen voor de toekomst. Daarmee laat het zien dat op hele verschillende en haalbare manieren kan worden bijgedragen aan duurzaam organiseren. Ondanks alles bestaat er dan toch eigenlijk een heel mooi perspectief voor onze toekomst. Nu alleen nog doen, want met alleen een boek lezen komen we er niet. Het devies voor mijzelf is in ieder geval om dit soort ideeën vast te houden en om te zetten in de praktijk.


Werken aan de Weconomy
11 juli 2013 | Nikki Willems

Als twintiger ben ik benieuwd hoe het leven eruit ziet als ik behoor tot de zestigers of zelfs tachtigers. Zouden we dan nog steeds leven in deze weelde? Een weelde waarin alles kan, vliegen van Amsterdam naar Tokio, met de auto naar de wintersport in Oostenrijk, eindeloze consumptiemogelijkheden en in de winter de verwarming op 21 graden. Niets bijzonders voor iemand van mijn generatie. Iedereen doet er aan mee en velen werken vaak zelfs bij de organisaties die dit allemaal mogelijk maken. Er zijn steeds meer signalen dat het misschien toch allemaal niet zo normaal is. Vandaag las ik nog een blog van een generatiegenoot die schreef dat wij (mijn generatie) op dit moment alles maar laten gebeuren en instappen in dezelfde werkelijkheid. Terwijl het eigenlijk gewoon tijd wordt om minder van de wereld te gaan vragen en iets meer van onszelf. Een rake gedachte. Voor iemand die actief is in de organisatiekunde is het boek van Jan Jonker hiervoor een mooi startpunt. Nieuwe vormen van organiseren in een maatschappelijke werkelijkheid die roept om duurzaamheid.

In vijftien hoofdstukken, geschreven door verschillende auteurs, neemt dit boek je mee in verschillende vormen van organiseren, gebaseerd op innoveren, samenwerken en circulariteit. Het boek geeft inspirerende denkbeelden, nieuwe praktijken en aanjagers voor verandering. Zo laat een prachtig hoofdstuk ter inspiratie zien hoe bossen, mieren en rupsen omgaan met verandering. Een bos evolueert als natuurlijk systeem van groei naar stabilisatie of ineenstorting, naar regeneratie en hernieuwde groei. Via deze mooie parallel met onze maatschappelijke processen wordt opgeroepen tot een levenswijze die meebeweegt met het leven zelf, via ruimte voor imperfectie, samenwerking en verandering.

In het tweede deel van het boek komen concrete nieuwe praktijken aan bod, zoals een innovatieve en duurzame aanbestedingsvorm en maatschappelijke activiteiten van lokale overheden. Soms is het allemaal wat detaillistisch, maar wel interessant. Het laatste deel van het boek is theoretischer van aard, waarbij de toepassing van begrippen als leiderschap, competentieontwikkeling en verbindingen uiteengezet worden in het kader van de transitie naar duurzamer organiseren. Een boeiend deel van het boek, al is het soms wat abstract en bij vlagen, zoals het hoofdstuk over leiderschap, wat al te utopisch. Wie daar door heen leest haalt er echter interessante ideeën uit.

Een aanrader dus. Het boek biedt mooie ideeën en handreikingen voor de toekomst. Daarmee laat het zien dat op hele verschillende en haalbare manieren kan worden bijgedragen aan duurzaam organiseren. Ondanks alles bestaat er dan toch eigenlijk een heel mooi perspectief voor onze toekomst. Nu alleen nog doen, want met alleen een boek lezen komen we er niet. Het devies voor mijzelf is in ieder geval om dit soort ideeën vast te houden en om te zetten in de praktijk.


4 april 2013 | Mady Meijer

In 'Werken aan de Weconomy' komen verschillende auteurs aan het woord, onder redactie van Jan Jonker e.a. Het start met een voorwoord van Mirjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda. Zij stelt dat er een maatschappelijke roep is om samen te werken aan een duurzame samenleving, voor nu en de toekomst. Daarvoor zijn er mensen nodig met kennis en lef, met visie en daadkracht. Men moet niet meer wachten op overheidsmaatregelen maar zelf actie ondernemen. Alleen dan komen we tot een duurzame samenleving waarin iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt.

In het boek worden geen pasklare oplossingen geboden. Het is geen handboek 'duurzaam leven'. Het boek heeft duidelijk als doel om stof tot nadenken te geven. Het moet inspireren en motiveren. Het boek staat vol met overtuigingen, ideeën en waarden die zouden moeten inspireren tot een andere vorm van ondernemen, namelijk verantwoord ondernemen waarbij een zorgvuldige opbouw en gebruik van middelen en mogelijkheden centraal staan. Organisaties, in de breedste zin van het woord, moeten de samenleving continue dienen en een halt toeroepen aan de oneindige verspilling en uitputting van middelenbronnen zoals wij die nu kennen.

Het boek is geeft een aantal bijzondere en interessante inzichten. Zo wordt er gesproken over leiderschap waarbij waardecreatie en waardedistributie centraal staan. Het principe van waardedistributie en waardecreatie staat centraal in het verduurzamen van de toekomst. Daarnaast moeten leiders in staat zijn om de organisatie als deel van de samenleving te zien, waarbij er oog is voor alle middelenbronnen in de omgeving. Dit kan leiden tot vernieuwende toepassingen en innovatie en een eind maken aan verspilling en uitputting. Er moeten organisatievormen ontwikkeld worden die gericht zijn op waarde creëren en die verbondenheid, houdbaarheid en leefbaarheid als doel hebben.

Grote woorden en ondanks de praktijkvoorbeelden in het boek, is het nog niet zo concreet. Het boek daagt wel uit tot nadenken en ontwikkelen. Maar concreet en pragmatisch, nee, zo kun je het boek niet noemen. Wat wel heel prettig is, is dat er een onderzoek gedaan is naar nieuwe businessmodellen die aansluiten op de principes van de Weconomy. Dit maakt het geheel een stuk concreter. Deze concrete vertaalslag is terug te vinden op www.weconomy.nu/nl/onderzoek.

Maar hoe mooi alle visies ook zijn, zonder een verandering in individuele mentaliteit kom je er niet. De Weconomy zal nooit een breed draagvlak krijgen zolang de men het nog als vanzelfsprekend en noodzakelijk ervaren dat men in de winkel keuze heeft uit 40 verschillende shampoos.

Het economische systeem is losgeraakt van het ecologische systeem en dit heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomst. De westerse mens is toch wel heel decadent geworden. De samenleving verliest uit het oog wat echt belangrijk is…… Dat we het gewoon vinden dat er overal Coca Cola verkrijgbaar is maar geen schoon drinkwater, is toch absurd!

Het boek inspireert maar je zult het toch nog steeds zelf moeten doen. Welvaart is gekoppeld aan de draagkracht van de aarde. Deze gedachte moet gemeengoed worden en er moet naar gehandeld worden. En dat moeten we met zijn allen doen, we leven in een 'Weconomy'. Richtlijnen om deze Weconomy concreet vorm te gaan geven, staan in het laatste hoofdstuk van het boek. Het blijft niet bij theorie en dromen, het is namelijk mogelijk om deel te nemen aan een symposium. Ook kun je actief meepraten in de 'Doen Dialogen'. (www.weconomy.nu)


Werken aan de Weconomy
4 april 2013 | Mady Meijer

In 'Werken aan de Weconomy' komen verschillende auteurs aan het woord, onder redactie van Jan Jonker e.a. Het start met een voorwoord van Mirjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda. Zij stelt dat er een maatschappelijke roep is om samen te werken aan een duurzame samenleving, voor nu en de toekomst. Daarvoor zijn er mensen nodig met kennis en lef, met visie en daadkracht. Men moet niet meer wachten op overheidsmaatregelen maar zelf actie ondernemen. Alleen dan komen we tot een duurzame samenleving waarin iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt. In het boek worden geen pasklare oplossingen geboden. Het is geen handboek 'duurzaam leven'. Het boek heeft duidelijk als doel om stof tot nadenken te geven. Het moet inspireren en motiveren. Het boek staat vol met overtuigingen, ideeën en waarden die zouden moeten inspireren tot een andere vorm van ondernemen, namelijk verantwoord ondernemen waarbij een zorgvuldige opbouw en gebruik van middelen en mogelijkheden centraal staan. Organisaties, in de breedste zin van het woord, moeten de samenleving continue dienen en een halt toeroepen aan de oneindige verspilling en uitputting van middelenbronnen zoals wij die nu kennen.

Het boek is geeft een aantal bijzondere en interessante inzichten. Zo wordt er gesproken over leiderschap waarbij waardecreatie en waardedistributie centraal staan. Het principe van waardedistributie en waardecreatie staat centraal in het verduurzamen van de toekomst. Daarnaast moeten leiders in staat zijn om de organisatie als deel van de samenleving te zien, waarbij er oog is voor alle middelenbronnen in de omgeving. Dit kan leiden tot vernieuwende toepassingen en innovatie en een eind maken aan verspilling en uitputting. Er moeten organisatievormen ontwikkeld worden die gericht zijn op waarde creëren en die verbondenheid, houdbaarheid en leefbaarheid als doel hebben.

Grote woorden en ondanks de praktijkvoorbeelden in het boek, is het nog niet zo concreet. Het boek daagt wel uit tot nadenken en ontwikkelen. Maar concreet en pragmatisch, nee, zo kun je het boek niet noemen. Wat wel heel prettig is, is dat er een onderzoek gedaan is naar nieuwe businessmodellen die aansluiten op de principes van de Weconomy. Dit maakt het geheel een stuk concreter. Deze concrete vertaalslag is terug te vinden op www.weconomy.nu/nl/onderzoek.

Maar hoe mooi alle visies ook zijn, zonder een verandering in individuele mentaliteit kom je er niet. De Weconomy zal nooit een breed draagvlak krijgen zolang de men het nog als vanzelfsprekend en noodzakelijk ervaren dat men in de winkel keuze heeft uit 40 verschillende shampoos.

Het economische systeem is losgeraakt van het ecologische systeem en dit heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomst. De westerse mens is toch wel heel decadent geworden. De samenleving verliest uit het oog wat echt belangrijk is…… Dat we het gewoon vinden dat er overal Coca Cola verkrijgbaar is maar geen schoon drinkwater, is toch absurd!

Het boek inspireert maar je zult het toch nog steeds zelf moeten doen. Welvaart is gekoppeld aan de draagkracht van de aarde. Deze gedachte moet gemeengoed worden en er moet naar gehandeld worden. En dat moeten we met zijn allen doen, we leven in een 'Weconomy'. Richtlijnen om deze Weconomy concreet vorm te gaan geven, staan in het laatste hoofdstuk van het boek. Het blijft niet bij theorie en dromen, het is namelijk mogelijk om deel te nemen aan een symposium. Ook kun je actief meepraten in de 'Doen Dialogen'. (www.weconomy.nu)


8 maart 2013 | Johan Bel RM

'We leven in tijden van maatschappelijke transitie. De roep om 'het moet anders', om duurzaamheid en een nieuwe economie is groot'. Daarmee opent de toelichting op de achterzijde van het boek 'Werken aan de Weconomy'. Dit boek is tot stand gekomen door bijdrages van 30 verschillende auteurs, onder redactie van Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen. 'Werken aan de Weconomy' laat zien hoe onze economie verandert van een lineair systeem naar een circulair systeem op basis van verbondenheid, houdbaarheid, meervoudige waardecreatie, gemeenschappelijkheid en meer menselijke maat. En welke invloed dit heeft of moet gaan krijgen op het beleid van bedrijven en organisaties.

'Werken aan de Weconomy' is een zeer waardevol boek. De visie die wordt uitgewerkt is herkenbaar en tastbaar, je voelt gewoon de veranderingen die worden beschreven. Ook is het inspirerend omdat er veel aansprekend(e) praktijkvoorbeelden en gedachtegoed aan bod komen. Een prachtig boek voor mensen die het verschil willen gaan maken.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. In deel 1 worden in 5 hoofdstukken diverse inspirerende denkbeelden beschreven. Als je die gelezen hebt is zie je de wereld absoluut in een ander perspectief. Visionair en inspirerend.

Deel 2 maakt de uitgewerkte visie tastbaar door in 5 praktijkvoorbeelden te laten zien hoe een andere manier van werken leidt tot duurzame en betere resultaten. Dat maakt je los van het denken in oude stramienen.

Deel 3 gaat ten slotte in op het werken aan verandering. Dit geeft zeker geen blauwdruk voor de toekomst, maar wel praktische handvatten om mee te gaan werken. Daarbij gaat het om leiderschap, strategie en innovatie, over samenwerking en verbindingen. In hoofdstuk 15 sluit Jan Jonker zelf af met de beschrijving van 7 principes om te 'Werken aan de WEconomy'.

Het is mijn overtuiging dat we ons in een overgangsfase bevinden en dat duurzaam ondernemen, gesteund door technologische vernieuwing, leidt tot een nieuwe economie én tot duurzaam concurrentievoordeel. Dit boek helpt CEO's en ondernemers om vorm te geven aan hun gedachten en aan een nieuw beleid. Een absolute aanrader om te lezen.


Werken aan de Weconomy
8 maart 2013 | Johan Bel RM

'We leven in tijden van maatschappelijke transitie. De roep om 'het moet anders', om duurzaamheid en een nieuwe economie is groot'. Daarmee opent de toelichting op de achterzijde van het boek 'Werken aan de Weconomy'. Dit boek is tot stand gekomen door bijdrages van 30 verschillende auteurs, onder redactie van Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen. 'Werken aan de Weconomy' laat zien hoe onze economie verandert van een lineair systeem naar een circulair systeem op basis van verbondenheid, houdbaarheid, meervoudige waardecreatie, gemeenschappelijkheid en meer menselijke maat. En welke invloed dit heeft of moet gaan krijgen op het beleid van bedrijven en organisaties. 'Werken aan de Weconomy' is een zeer waardevol boek. De visie die wordt uitgewerkt is herkenbaar en tastbaar, je voelt gewoon de veranderingen die worden beschreven. Ook is het inspirerend omdat er veel aansprekend(e) praktijkvoorbeelden en gedachtegoed aan bod komen. Een prachtig boek voor mensen die het verschil willen gaan maken.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. In deel 1 worden in 5 hoofdstukken diverse inspirerende denkbeelden beschreven. Als je die gelezen hebt is zie je de wereld absoluut in een ander perspectief. Visionair en inspirerend.

Deel 2 maakt de uitgewerkte visie tastbaar door in 5 praktijkvoorbeelden te laten zien hoe een andere manier van werken leidt tot duurzame en betere resultaten. Dat maakt je los van het denken in oude stramienen.

Deel 3 gaat ten slotte in op het werken aan verandering. Dit geeft zeker geen blauwdruk voor de toekomst, maar wel praktische handvatten om mee te gaan werken. Daarbij gaat het om leiderschap, strategie en innovatie, over samenwerking en verbindingen. In hoofdstuk 15 sluit Jan Jonker zelf af met de beschrijving van 7 principes om te 'Werken aan de WEconomy'.

Het is mijn overtuiging dat we ons in een overgangsfase bevinden en dat duurzaam ondernemen, gesteund door technologische vernieuwing, leidt tot een nieuwe economie én tot duurzaam concurrentievoordeel. Dit boek helpt CEO's en ondernemers om vorm te geven aan hun gedachten en aan een nieuw beleid. Een absolute aanrader om te lezen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden