Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
Delen, delen, delen
17 november 2010 | Pierre de Winter

In 2003 publiceerde Hans Strikwerda het boek ‘Shared Service Centers’, dat sindsdien geldt als het standaardwerk op het gebied van, jawel, shared service centers; interne dienstenverschaffende eenheden binnen organisaties, die voor meerdere business units/divisies/afdelingen duidelijk afgebakende werkzaamheden verrichten. Nu is de herziene editie uit, onder de titel Shared Service Centers II.

Professor Hans Strikwerda is niet het type dat zich ergens makkelijk vanaf maakt. Als consultant wordt hij al jaren gerekend tot de top van Nederland. En als Strikwerda een onderwerp tot boek promoveert, kun je ervan uitgaan dat hij het volledige academische register opentrekt om het inzichtelijk en verteerbaar te maken. Hoewel, verteerbaar… ook de lezer van Strikwerda’s boeken komt er doorgaans niet zo makkelijk vanaf. Laten we het zo zeggen: je moet er even op doorbijten, maar dan lees je ook echt wat.

Aan het onderwerp zal het niet liggen, want dat is belangwekkend genoeg. Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw tuigen multinationals hun organisaties op met shared service centers (ssc), voor zaken als inkoop, ICT, facilitaire services, juridische zaken. Eigenlijk alles waarvan ze verwachten dat concentratie van de activiteit meer oplevert dan het handhaven van die activiteit binnen de verschillende onderdelen van het bedrijf. Doen ze dat goed, dan blijken er – geholpen door de moderne technologie – gigantische besparingen mogelijk.

Zo heeft Philips een Europees shared service center in Dublin, dat voor alle vestigingen in Europa de facturering en de financiële administratie verzorgt en kent het Ministerie van Defensie het Commando Service Centrum, dat een breed scala aan facilitaire diensten verzorgt ten behoeve van alle krijgsmachtonderdelen.

Gaandeweg het afgelopen decennium is het shared service center steeds verder ingeburgerd geraakt. Het wordt tegenwoordig gebruikt als productie-eenheid, als HRM-unit, het wordt door verschillende organisaties gedeeld als joint venture, of het wordt gebruikt als tussenstap naar outsourcing van bepaalde activiteiten. Dat brengt allerhande nieuwe consequenties mee in alle dimensies van de organisatie; zowel op strategisch, bestuurlijk als juridisch niveau. En dus was er ook behoefte aan een update van het standaardwerk.

Strikwerda ziet het ssc – dat werkt over de grenzen van de traditionele organisatieonderdelen– als de voorbode van een nieuwe organisatievorm: de multi-dimensionele organisatie. De organisatie van de toekomst, waarin geen enkele plaats meer is voor het eilandjesgedrag dat nu nog veelal de verhoudingen tussen business units onderling kenmerkt. Dat aspect – waar hij nog maar een jaar of twee geleden een boek over publiceerde – neemt hij door heel deze nieuwe editie over het ssc mee.

Een geslaagde update, vintage Strikwerda.

26 april 2004 | Paul Breman en Claire Nutters

Bent u geïnteresseerd in kostenbesparing en kwaliteitsverbetering van ondersteunende en administratieve processen door de invoering van een shared service center bij uw organisatie? Dan heeft u met het boek 'Shared Service Centers' van Hans Strikwerda een uitstekend boek in handen! Het boek geeft een volledig overzicht van alle ins en outs van de organisatie, besturing en exploitatie van shared service centers (ssc). Enige kennis van de bedrijfseconomische principes is wel een voorwaarde om het boek volledig op zijn waarde te kunnen schatten.

In Nederland zijn meer dan honderd SSC-en dit aantal groeit snel. Zo is het voornemen om op 1 januari 2006 een ssc als onderdeel van de vernieuwing van het HRM-stelsel Rijk operationeel te hebben. Aandacht voor dit fenomeen is daarom zeer welkom.

Strikwerda is erin geslaagd om ssc op de kaart te zetten door de praktische en theoretisch achtergronden diepgaand te beschrijven. Het zijn vooral de beschrijvingen van de acht ssc praktijkcases die het boek verlevendigen en die het naar meer doen smaken. Hier bekruipt de lezer de behoefte aan een meer diepgaande behandeling van de cases die echter niet wordt bevredigd. Ook wordt de lezer door kennisname van de cases nieuwsgierig naar de veranderkundige aspecten bij de invoering van een ssc. Hierin wordt hij evenwel teleurgesteld. Hoewel het veranderkundige aspect zeker niet over het hoofd wordt gezien, ligt er toch vooral een economisch-rationeel sausje over het boek. Mogelijk heeft dit te maken met hetgeen de geïnterviewde organisaties over de invoering van hun ssc willen loslaten. Lastige invoeringsproblemen zullen zij minder prominent aan bod laten komen. Dit terwijl de uit de cases te destilleren leerpunten vooral van veranderkundige aard lijken te zijn. Hierop wordt in het boek echter niet diepgaand ingegaan.

De grondige aandacht die de auteur in het middenstuk van het boek geeft aan de theoretische, technische en economische achtergronden van ssc is interessant, maar maakt het boek tegelijkertijd minder sprankelend en toegankelijk. Dat is jammer, want het boek begint smeuïg met leerzame achtergrondinformatie over het nut en de noodzaak van ssc. De prikkelende geur wordt verderop nog versterkt door de behandeling van de acht cases. Daarna wordt de tekst echter sterk theoretisch en analytisch. De manager die het boek als hulpmiddel kocht voor de invoering van zijn ssc, zal naar verwachting hierbij niet lang stil blijven staan, evenmin als bij de vele in het boek afgedrukte schema's en modellen. Toch blijft er bij de lezer uiteindelijk geen aura van theorie om het boek heen hangen. Daarvoor is het weer te praktisch.

Zeer positief is dat Strikwerda op overtuigende wijze weet duidelijk te maken dat het succes van een ssc sterk afhangt van de kwaliteit van de ICT. Deze blijkt van wezenlijke invloed op het goede verloop van de ingezette verandering. Men zou uit het boek terecht kunnen opmaken dat een stabiele en hoogwaardige ICT infrastructuur een randvoorwaarde is voor de invoering van een ssc.

'Shared Service Centers' is een goed boek voor managers en adviseurs die zich in dit fenomeen willen verdiepen. Het biedt vele handige aanwijzingen en hulpmiddelen. Voor managers is het boek echter wellicht iets te theoretisch en voor adviseurs misschien niet diepgaand genoeg. Ook zullen sommige adviseurs de aandacht van het boek voor het veranderingsproces bij de invoering van een ssc te beperkt vinden.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden