Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Rijnlands organiseren - 'Een helder en compleet boek'
23 februari 2021 | Henny Portman

Met het boek Rijnlands organiseren hebben de auteurs Jaap Peters, Jaap Jan Brouwer, Harold Janssen en Mathieu Weggeman een helder en compleet boek neergezet over het Rijnland Model. 

Rijnlands organiseren: ‘de organisatie is in handen van de vakmensen'. Deze vakmensen zijn daarmee niet, zoals op veel plaatsen gebruikelijk is geworden, in handen van managers die vervolgens eindverantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. De organisatie is een hulpmiddel bij het organiseren.

Het boek bestaat uit negen delen en deze delen komen uiteindelijk tezamen in het Canvas Rijnlands Organiseren. Een hulpmiddel om het Rijnlands gedachtegoed praktisch te maken binnen je eigen organisatie.

Wat betekent het om vanuit de voorste linie te kunnen sturen? Wat vraagt dat van de teams, van de samenwerking en hoe geef je leiding vanuit de voorste linie? Daar de organisatie in handen ligt van de vakmensen die zelfstandig beslissingen nemen, zijn zij dankzij hun werkzaamheden ‘in de voorste linie' bepalend zijn voor het succes. Zelfsturing, samenwerking, oefenen en leren, spelen in Rijnlandse organisaties een belangrijke rol.

Middels verschillende praktijkvoorbeelden (thuiszorg, bank, gemeente, school, politie en toezicht en ondernemingsraad) krijgen we een goed beeld wat nu wordt bedoeld met het Rijnlands organiseren?

Verder wordt de organisatie neergezet in een continu veranderende omgeving. Wat is de rol van schaarste? Hoe verhoudt privatisering en marktwerking in Nederland en de val van de Berlijnse muur zich tot het Rijnlands organiseren?

Ook een aantal ongerijmdheden in het organiseervlak passeren de revue. Door bewust te zijn van de beperkingen van organisaties, kan men zich beter organiseren. Denk hierbij aan de wijze waarop een organisatie is georganiseerd (spaghetti of asperges), het silo effect, bezuinigingen die meer kosten dan opleveren, de overdreven focus op geld zodat andere minstens zo belangrijke waarden over het hoofd worden gezien en het feit dat ‘slecht' managen niet strafbaar is maar vakmensen in de voorste linie wel strafbare feiten kunnen plegen.

Tenslotte nog een tweetal hoofdstukken over Rijnlands voor gevorderden (complexiteit, moraliteit en samenhang en evenwicht) en de taal van het Rijnlands. In dit laatste hoofdstuk een indrukwekkende lijst van Rijnlandse gezegden/quotes die nagenoeg allemaal gaan over vakmanschap, verbinding, vertrouwen en inspiratie (V3i).

Naast het boek is er voor gebruik in het onderwijs een mooie online leeromgeving met een veelheid aan oefeningen, video's en verdieping:  www.rijnlandsorganiseren1edruk.nl

Conclusie: Een helder en compleet boek over het Rijnland Model. Aan de hand van vele voorbeelden wordt het Rijnlands organiseren uitgebreid toegelicht. De Canvas Rijnlands Organiseren is een mooi instrument om de discussie en opzet van het Rijnlands organiseren in je eigen organisatie op te pakken. Zelfsturing, samenwerking, oefenen en leren, spelen in Rijnlandse organisaties een belangrijke rol. Elders zouden we dat business agility noemen. Daarnaast is de online leeromgeving een waardevolle aanvulling op het boek.

Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Rijnlands organiseren
19 februari 2021 | Rudy Kor

Jaap Peters schrijft in zijn nieuwe boek Rijnlands organiseren dat in een Rijnlandse organisatie niet de organisatie zelf en niet de aandeelhouder centraal staat. Alles draait daarentegen om de ‘werkgemeenschap'.

In Rijnlands organiseren is de werkgemeenschap de plek waar het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd, door meerdere mensen en vaak ook vanuit verschillende organisaties. Die werkgemeenschap is niet een ander woord voor ‘de organisatie'. En hier zit volgens Peters dan ook een belangrijk verschil met benaderingen als Semco-stijl (Ricardo Semler) of Verdraaide organisaties (Wouter Hart). Bij deze auteurs ligt de aandacht vooral op aanpassingen in de organisatie en is er weinig tot geen aandacht voor de werkgemeenschap.

Drie basisprincipes van Rijnlands organiseren

Rijnlands organiseren kent een aantal basisprincipes: (1) Het primaire proces is van de inhoudelijke professionals, of anders gezegd, bij een Rijnlandse organisatie is ‘de organisatie in handen van de vakmensen. (2) de actualiteit van het hier en nu is uitgangspunt en (3) een veranderproces naar Rijnlands organiseren moet zelf ook Rijnlands zijn. In het boek staat een aantal voorbeelden die deze principes illustreren. Natuurlijk kan ook hier Buurtzorg hier niet ontbreken, maar gelukkig staan er ook voorbeelden van andere organisaties in, zoals het Zweedse ‘Handelsbanken', dat in Nederland dertig vestigingen heeft. Verwarrend vond ik er dat in de beschrijving van de voorbeelden alleen aandacht is voor de interne organisatie en geen aandacht voor de werkgemeenschap, wat toch Rijnlands organiseren anders maakt dan bijvoorbeeld zelforganisatie. Dit geldt ook voor enkele andere voorbeelden, zoals die van een gemeente, een school of de politie. Er ontbreken daarnaast leerzame voorbeelden van werkgemeenschappen waar Rijnlands minder succesvol is ingevoerd.
In hoofdstuk zeven wordt gesteld dat goede dienstverlening niet kan zonder Rijnlands organiseren, producten produceren en leveren eventueel wel. Helaas kon ik de onderbouwing hiervan niet vinden. Jammer dat in het boek niet wordt stil gestaan in welke contexten het Rijnlands denken toepasbaar is. Een groot gemis!

Canvas
In het boek is het Canvas Rijnlands Organiseren opgenomen. Het canvas help alle betrokkenen, ook als ze niet bij dezelfde organisatie werken, in om deel te nemen aan het gesprek over het organiseren van wat de bedoeling is. De vragen die horen bij het canvas alleen al zijn nuttig bij het nadenken over het functioneren van de eigen organisatie, net als veel andere suggesties en ideeën die in het boek staan, al vindt Peters dat dit niet kan. Hij is tegen het selectief winkelen uit het gedachtengoed van Rijnlands. Hij spreekt zelfs van het ‘kapen' door adviseurs en anderen van ideeën afkomstig uit het Rijnlands denken, zoals de lerende organisatie (??) de verwaarloosde organisatie (??) en zelfsturing (??). Ik heb geleerd dat er altijd op elkaar wordt doorgebouwd en het soms onduidelijk is wie als eerste met een bepaald concept is gekomen, als dat al belangrijk zou zijn. Jammer (eigenlijk onprofessioneel) dat deze opvatting gebezigd wordt in het boek. Het doet geen recht aan de geest van Rijnlands denken en doen: delen en leren van elkaar in een professionele gemeenschap van organisatiekundigen.  

De lezer krijgt wat de auteur belooft
In het boek staat de link naar een (onderwijs)website met daarin samenvattingen, oefeningen, verdiepende literatuur, video's en filmtips. Het nadenken over de vragen die er voor studenten zijn opgenomen, is ook leerzaam voor andere lezers. Het boek is makkelijk leesbaar en mooi opgemaakt.
De auteur belooft de lezer bewust te maken van de beperkingen die veel organisaties in hun greep houden en laten zien hoe het anders kan. Deze belofte komt hij na in het boek, in ieder geval kunnen dienstverleners hun organisatieprincipes toetsen aan de organisatiekundige principes van Rijnlands organiseren. Het boek besteedt dan nog wel redelijk veel ruimte aan de klassieke (verwerpelijke) organisatiekunde, maar er blijft gelukkig genoeg te lezen hoe organiseren-anno-nu er uit kan zien (al dan niet volledig in de geest van Rijnlands).

Rudy Kor is zelfstandig organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Tot voor kort werkte hij (als partner) bij Twynstra Gudde. Hij startte zijn werkzame leven bij Philips in Eindhoven. Als adviseur helpt hij (project)managers bij het effectiever inrichten van hun projecten. Als veel-lezer wordt hij gedreven door nieuwsgierigheid. Voor de lezer die benieuwd is wat anderen van een boek vinden, schrijft hij recensies voor Managementboek.nl


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden