Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De Gespreksfluisteraar - Een rijke bron
7 april 2017 | Nico Jong

Er is zijn steeds meer communicatiekanalen beschikbaar voor de professional. Toch zijn medewerkers gemiddeld 80% van hun tijd 'ouderwets' in gesprek. Het boek De gespreksfluisteraar biedt handvatten om die gesprekken beter te voeren. 

Wat nogal eens vergeten wordt, is dat communicatie in de kern draait om een goed gesprek tussen twee of meer mensen. Het enorme scala aan communicatiemiddelen dat beschikbaar is, heeft sterk bijgedragen aan de ‘verdinglijking’, de mechanisering van communicatie. Het middel is bij veel opdrachtgevers dan ook doel geworden. Daarnaast is er een stevige interesse voor communicatie als proces, die zich vertaalt in een vraag naar communicatiestrategieën en –plannen. Maar de kern waar communicatie om draait – interactie – die krijgt niet veel aandacht. De altijd bewegende complexe netwerksamenleving vraagt om een nieuw handelingsrepertoire voor communicatie, omdat lineaire blauwdrukplannen en een puur instrumentele inzet van communicatiemiddelen daar niet meer werken. Dat nieuwe repertoire bestaat uit dialoog en experiment in vele verschijningsvormen. Daarom is het goed dat er met De gespreksfluisteraar nu een boek is verschenen over gesprekken die ervoor zorgen dat organisaties elke dag weer kunnen draaien.

Het boek is opgehangen aan drie kernelementen die van invloed zijn op de chemie die ontstaat in een goed gesprek. Het gaat om handelen: hoe mensen zich opstellen en gedragen in gesprekken (element H). Om patronen tussen mensen, ofwel vaste manieren waarop zij op elkaar reageren (element P). Het derde element bestaat uit de koers en de structuur van de organisatie (element K): over de koppeling van gesprekken aan de doelen van de organisatie en over de samenhang tussen gesprekken die moet passen bij de organisatiestructuur. De gespreksfluisteraar vervult een ondersteunende en faciliterende rol om de gesprekken in de organisatie te verbeteren. De drie elementen worden ieder in een hoofdstuk uitgewerkt in algemene en achtergrondinformatie, praktische instrumenten en verwijzingen naar aanvullende informatie.

Gesprekken zorgen voor meerwaarde als zij de cyclus van aansluiten, acteren en aanpassen doorlopen. Doelen van de gesprekspartners moeten elkaar tenminste raken om energie en creativiteit vrij te maken. Ook moet duidelijk zijn wie welke actie gaat uitvoeren. En ten slotte is het belangrijk dat de deelnemers van elkaar leren en daarmee verbeteringen aanbrengen. De auteurs presenteren dit aan de hand van de waardevermeerderende spiraal. Deze kent ook een tegenhanger, de waardevernietigende cyclus die bestaat uit verwerpen, verdedigen en vernietigen. Gesprekspartners zijn het al dan niet zichtbaar oneens en leggen de nadruk op verschillen. Zij verdedigen hun individuele agenda’s en meningen. En zij praten slechte resultaten goed, of geven anderen de schuld. Het gaat in een waardevol gesprek altijd om aandacht voor de behoeften van mensen, voor hun beleving en voor hun belangen. De verschillende rollen die de gespreksfluisteraar kan spelen, komen uitgebreid aan bod in het boek.

De gespreksfluisteraar is fris en vrolijk opgemaakt en is deels een werkboek met pagina’s waar de gespreksfluisteraar voor zichzelf aantekeningen kan maken. Een beetje lastig in een dik boek dat nogal strak in zijn band zit. Dat mag de pret echter niet drukken. De auteurs hebben de drie elementen stevig uitgewerkt en onderbouwd. De lezer krijgt dus veel informatie te verwerken en om gespreksfluisteraar te worden, moet veel werk worden verzet. De gespreksfluisteraar is zonder meer een rijke bron voor communicatiemensen en facilitatoren, die het maar beter onder handbereik houden.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


De Gespreksfluisteraar - Meer waarde van gesprekken in jouw organisatie
6 maart 2017 | Theo Sierhuis

Medewerkers in organisaties zijn 80% van hun werktijd in gesprek. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen dat die gesprekken van topkwaliteit zijn en daadwerkelijk iets bijdragen voor de organisatie.

Ilse van Ravenstein, Ameike van der Ven en Mark van Vuuren zien hierbij een nieuwe rol ontstaan: ‘de gespreksfluisteraar’; een persoon die anderen binnen de organisatie helpt om hun gesprekken te verbeteren. Met het gelijknamige boek De Gespreksfluisteraar geven zij aan op welke wijze deze rol ingevuld kan worden.

De Gespreksfluisteraar van Ilse van Ravenstein, Ameike van der Ven en Mark van Vuuren biedt iedereen die gesprekken in de organisatie meerwaarde wil geven voldoende theoretisch onderbouwing, aangevuld met veel praktische handvatten om hier direct mee aan de slag te gaan. Het is in eerste instantie een werkboek, en het is dan ook kleurig en vrolijk geïllustreerd, bevat het concrete opdrachten en biedt voldoende ruimte voor het maken van aantekeningen. Aangezien het boek zich in eerste instantie voordoet als een werkboek, was voor mij de degelijke theoretische achtergrond een positieve verrassing. De auteurs zijn er goed in geslaagd om hier de juiste mix tussen theorie en praktijk te vinden.

Wat ik erg handig vind is dat niet het hele boek doorgenomen moet worden om direct aan de slag te gaan. In het eerste deel kan de diagnosetool gebruikt worden om een eerste diagnose van de gesprekken te doen. Naar aanleiding van deze diagnose kun je direct aan de gang met het element waar het volgens de diagnose in de organisatie het meest aan ontbreekt, bijvoorbeeld de ‘Koers’ van een organisatie.

Daar waar de diagnosetool en de waarde van gesprekken in het eerste deel wordt behandeld, komt in het tweede deel de motivatie en handelen van het individu aan de orde. Door een goed beeld te hebben van wat de eigen mindset en die van anderen is, kan getracht worden het gedrag in een gesprek te beïnvloeden en te sturen. In het derde deel komen de waardeverminderende en waardevermeerderende gesprekspatronen aan bod, en de tools om deze patronen te beïnvloeden. In het vierde en afsluitende deel wordt ingegaan op aansluiting van gesprekken bij de koers van een organisatie, waarin uiteengezet wordt op welke wijze de koers top-down gecommuniceerd kan worden, en dat door aandacht voor de gesprekken cycli binnen de organisatie meer effectiviteit uit de communicatie gehaald kan worden.

De Gespreksfluisteraar levert een bijdrage aan iedereen die zoekt naar manieren om de gesprekken in organisaties naar een hoger plan te tillen. Alhoewel ik mijzelf persoonlijk niet direct zie in de rol van een gespreksfluisteraar, heeft dit boek mij wel veel nuttige oefeningen, tips en achtergronden geboden om aan de gang te gaan om proberen gesprekken te verbeteren. Daarnaast biedt dit boek mij een meerwaarde door niet enkel uit te gaan van het verbeteren van de gesprekstechnieken van het individu zelf, maar richt het zich eveneens op het verbeteren van onderlinge verhoudingen en verwachtingen, de patronen die in het gesprek plaatsvinden, en de verbinding met de koers van de organisatie.

Theo Sierhuis, Information Engineer & Agile Coach


De Gespreksfluisteraar
27 februari 2017 | Frank van Kuijck

Een praktisch werkboek over hoe gesprekken in organisaties beter kunnen. Na het lezen van het boek De gespreksfluisteraar zijn diverse handige tips en suggesties bijgebleven om gesprekken direct effectiever te maken.

Op een speelse manier maken van Ravenstein, van der Ven en van Vuuren duidelijk welke interventies en beschouwingen De gespreksfluisteraar kan plegen om de voorbereiding, verloop en uitkomsten van gesprekken effectiever te maken. Dat is ook wenselijk omdat de auteurs met diverse voorbeelden duidelijk maken dat hier de nodige winst is te halen.

In het boek wordt gebruik gemaakt van een formule, H + P + K ≈ Ge2, die ook een aantal metaforen in zich heeft. De verschillende symbolen staan voor respectievelijk de chemische elementen waterstof, fosfor, kalium en geranium. De schrijvers leggen de associatie met deze elementen en de metafoor naar gesprekken. Te weten verbinding/ niet alleen, ontvlambaar, kracht/ sterkte en verbindend. Moraal van het verhaal is dat er wanneer er tussen het individu (H), patronen tussen ons (P), koers en structuur van de organisatie (K) voldoende – lees meer – chemie gaat ontstaan de waarde van gesprekken toeneemt. Op de vier elementen die in de formule genoemd zijn gaat het boek op een leuke en speelse manier in door het geven van een duidelijke analyse, geven van suggesties voor verbeteringen en het aanbieden van praktische instrumenten om direct aan de slag te gaan.

De opzet van het boek is fris en ook creatief door een leuke samenhang in begrippen, maar ook de wijze van vormgeven van het boek. Door de driedeling in elk hoofdstuk: luister, fluister en spiek krijgt het boek een logische en mooie structuur. Met het onderdeel luister wordt een soort van theoretische basis aangereikt van het te behandelen onderwerp. Bij fluister wordt in het betreffende hoofdstuk geduid op welke wijze je als gespreksfluisteraar de effectiviteit van het gesprek kan verbeteren door het aangeven van rollen en ook methoden om ‘te helpen’ in het gesprek.

De hulpmiddelen die in het onderdeel ‘spiek’ staan bieden nadere verdieping en tools en zijn een extra hulpmiddel om te oefenen met hetgeen de auteurs van het boek De Gespreksfluisteraar in het boek beschrijven.

Het boek maakt wat mij betreft goed duidelijk welke patronen er zijn die ervoor zorgen dat gesprekken, vergaderingen en andere overlegstructuren vaak niet het gewenste (eind-) resultaat hebben. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat voorbereiding en structuur van gesprekken niet goed is. Een andere belangrijke oorzaak van de ineffectiviteit van gesprekken die de schrijvers aangeven is dat er veel perceptie is over hetgeen er wordt gezegd of juist niet wordt gezegd in gesprekken. In het boek staat ook een beschouwing over het doorbreken van veel voorkomende gesprekspatronen. Wanneer herkend wordt wat ervoor zorgt dat de effectiviteit van gesprekken niet is zoals gewenst, dan zijn de genoemde richtingen en mogelijkheden voor het ‘in gesprek komen’ zinvol om te proberen. Randvoorwaarde is daarbij wel dat deze patronen herkent, besproken en uitgesproken worden. Uiteraard met respect en op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. De schrijvers maken duidelijk dat hierbij de behoeften, belangen en beleving van de deelnemers aan het gesprek verzorgd moeten worden of erkenning moeten krijgen wil ‘het gesprek’ slagen en meerwaarde krijgen voor alle betrokkenen. Slaagt u er ook in om de juiste CHEMIE tot stand te brengen om hiermee de uitkomst van de gesprekken te verbeteren? Het boek De Gespreksfluisteraar maakt duidelijk dat er vele elementen zijn waar u rekening mee moet houden om tot de juiste formule te komen.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven professional in zowel audit en advies voor de public sector. Industries zijn met name gemeenten, woningcorporaties en onderwijs. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij is Partner bij Deloitte, Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.


De gespreksfluisteraar
10 februari 2017 | Leike van Oss

Vroeger, in mijn lagereschooltijd, had je het Zomerboek en het Winterboek. Vakantie-doe-boeken die hoorden bij de (educatieve) bladen waar je als basisschoolkind op geabonneerd was.

Het waren boeken waarin een schat aan spelletjes, kleurplaten, verhalen, tips en wetenswaardigheden was opgenomen. Je kon er – dat was het idee – in zomer- en wintervakantie uren mee zoet zijn.

De gespreksfluisteraar is zo’n boek. Je kunt je erin verliezen, want er is zoveel in te doen. Je kunt het van voor naar achter lezen, maar je kunt ook grasduinen en je eigen pad kiezen. Je kunt je laven aan inzichten over hoe gesprekken in organisaties eigenlijk werken. Je kunt heel praktisch aan de slag. En als je meer wilt weten, wijzen de auteurs je de weg. En je kunt erin schrijven! Lekker je eigen inzichten en reflecties opnemen en stappenplannen maken.

Dat is alleen nog maar de vorm. Mijn complimenten gaan vooral naar de inhoud. Hulde aan de auteurs die het gesprek als kleinste communicatiebouwsteen in organisaties centraal zetten. Weg van de abstractie, terug naar waar communicatie echt plaatsvindt: in het gesprek. Wat fijn dat er een heel boek besteed wordt aan hoe gesprekken werken, welke functie ze hebben, hoe ze ingebed en begrensd zijn en wat dat betekent voor communicatie in organisaties. Een boek waarin heel duidelijk wordt hoe gesprekken als vehikel een belangrijk waardevermeerderend middel in organisaties zijn. Iedereen met een communicatierol wordt hier beter van. En het stelt communicatie-experts in staat om hun bijdrage te leveren aan waar communicatie echt om draait: het gesprek.

Het boek begint, heel congruent, met een gesprek tussen de auteurs waaruit doel van en ambitie met het boek zich ontvouwt: concrete handvatten bieden om aan de slag te kunnen met het verbeteren van gesprekken in organisaties. En die ambitie maken ze waar. Een aanrader!

Sinds 1998 vormt Leike van Oss samen met Jaap van 't Hek Organisatievragen en werkt ze als organisatieadviseur, interim-manager en (team)coach. Van Oss werkt vooral in kennisintensieve organisaties en bij rijks- en gemeentelijke overheid. Van Oss schreef verschillende boeken.


Ilse van Ravenstein, Ameike van der Ven, Mark van Vuuren
De gespreksfluisteraar

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden