Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
12 juni 2015 | Peter Streefkerk

Het aantal boeken over contractmanagement in het Nederlandse taalgebied is op één hand te tellen. De oogst is mager, terwijl de behoefte aan vakliteratuur groot is bij contractmanagers, inkopers en contractbeheerders, die een volgende stap willen zetten in hun eigen ontwikkeling en die van hun afdeling.

Een van de beschikbare boeken is ‘CATS CM editie 2014’ van de auteurs Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld. Bij de titel ‘CATS CM editie 2014’ denk je echter niet direct aan contractmanagement. Daarmee doen de auteurs Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld zichzelf te kort, want het boek gaat wel degelijk over contractmanagement. Op dit moment is het zelfs het meest uitgebreide Nederlandstalige boek dat verkrijgbaar is. Dat illustreert de ontwikkeling van dit nog jonge vakgebied of beter gezegd: het gebrek aan ontwikkeling.

Het oorspronkelijke boek dateert uit 2008 en heette toen ‘Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM’. Een hele mond vol voor een boektitel, maar het maakte wel direct duidelijk waar het boek over ging. De insteek van dit boek was gericht op het managen van ICT-contracten, bezien vanuit de positie van de leveranciers. Toch was het boek met deze insteek zijn tijd al ver vooruit. Met de nieuwe uitgave van het boek verdubbelt de omvang, wordt de invalshoek ICT los gelaten en contractmanagement ook bezien vanuit de positie van de opdrachtgever.

Met die nieuwe invalshoek heeft het boek ‘CATS CM editie 2014’ duidelijk aan waarde gewonnen. Het is aantrekkelijk geworden voor een breder publiek en dat zal het aantal verkochte boeken goed doen. Een contract wordt namelijk afgesloten tussen leverancier én opdrachtgever. Het schept verplichtingen naar beide partijen. Dit in tegenstelling tot de opvatting van nog steeds veel opdrachtgevers, dat een leverancier ‘gewoon moet doen wat wij als opdrachtgever met hem hebben afgesproken’. Dat dit niet terecht is komt op meerdere punten in het boek tot uitdrukking, als de doelstellingen en belangen van beide contractpartijen worden vergeleken. Die blijken vaak overeen te komen.

Het boek bestaat uit vier delen en trapt in het eerste deel af met de visie van de auteurs over contractmanagement. Daarmee wordt een aanzet gegeven om contractmanagement binnen je organisatie professioneel te kunnen neerzetten. In het tweede deel wordt de methode CATS CM beschreven en nader toegelicht. De onderwerpen die hierin worden uitgewerkt, komen enigszins ongestructureerd aan bod, maar worden wel goed behandeld. Het derde deel beschrijft welke zes stappen onderdeel uitmaken van CATS CM en hoe deze stappen moeten worden gezet. Het vierde en laatste deel behandelt tenslotte de implementatie en professionalisering van contractmanagement. Noodzakelijk om van de denk-fase in de doen-fase terecht te kunnen komen.

Het boek ‘CATS CM editie 2014’ is volledig, en beschrijft uitgebreid en duidelijk alle aspecten van het onderwerp contractmanagement. De vele voorbeelden die genoemd worden illustreren de (praktijk)ervaring van beide auteurs. Ze bieden zowel de beginnende als de meer ervaren contractmanager en contractbeheerder voldoende aanknopingspunten voor verdere professionalisering van het onderwerp en/of hun afdeling binnen de organisatie. Daarmee verdient het boek op dit moment een plek in de boekenkast van iedere contractmanager en contractbeheerder.


4 maart 2009 | Nico Beenker

Als gevolg van het verlies op contracten leidt de winstderving van de ICT-sector op € 2,5 miljard, becijferen Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld. Veel problemen komen volgens de auteurs voort uit contracten die leveranciers niet hadden moeten wíllen of mógen aangaan. Dit verlies kan gereduceerd worden door het gebruik van de methode die in 'Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM' beschreven staat. Dit boekje is primair geschreven voor ICT-leveranciers die hun contracten succesvol, lees winstgevend, willen nakomen.

In het voorwoord van 'Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM' verbazen Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld zich over het feit dat de ICT-sector het 'tot voor kort zonder een gedocumenteerde methode voor contractmanagement moest stellen.' Een contract is een afspraak tussen twee of meer partijen, waardoor er over en weer rechten en plichten ontstaan. De ene partij moet een prestatie leveren. De andere partij heeft recht op deze prestatie. De aandacht van dit compact geschreven boekje gaat vooral uit naar de leverende partij, de ICT-sector.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 is een introductie van contractmanagement en een korte beschrijving van de methode CATS CM. CATS staat voor Contract Administration & Tracking Scenario's. De methode is gebaseerd op de managementcirkel van Deming die is opgenomen in een zesstappenplan. De beschrijving van de stappen is vrij summier en niet geschikt voor onervaren contractmanagers. Dat geldt eigenlijk voor het hele boek. De auteurs willen graag volledig zijn, maar dit gaat in een handzaam boekje van slechts honderd pagina's ten koste van de diepgang. En dat is logisch.

Het laatste hoofdstuk van deel 1 gaat kort in op de wederkerigheid van de contractrelatie, de relatie tussen klant en leverancier. Dit is een wat afstandelijke verhandeling over hoe contracten ontstaan. Het besteedt geen aandacht aan de achilleshiel van ieder contractmanagementtraject, namelijk een goed begrip bij de contractmanager van de bedoelingen van de contractpartijen toen ze hun handtekening zetten.

Deel 2 maakt een praktische vertaalslag naar een zestal aandachtsgebieden van de contractmanager, te weten: contractomgeving; contractdossier; doelstellingen en resultaten; contractuele afspraken; proces- en kwaliteitsbewaking en risicobeheer. Vermakelijk te lezen is het hoofdstuk over doelstellingen en resultaten. Als IT-er verwacht je iets over het helder specificeren van contract deliverable's en het proces van acceptatie. In plaats daarvan gaat het over 'interne' contractdoelstellingen als: winstmarge op het project, extra omzet bij de klant genereren, service delivery kosten reduceren, etcetera. Enfin, de aap komt uit de mouw.

De opmerkelijke slotpassage van dit deel is die over klanttevredenheid. Klanttevredenheid is bewust buiten de taken en verantwoordelijkheden van de contractmanager gehouden en is dus ook geen 'CM essential'. De afstandelijke verklaring die de auteurs daarvoor geven, gaat in op complexe inkoopstructuren die je soms bij grote ondernemingen aantreft en is tevens gebaseerd op de door de auteurs veronderstelde taken en bevoegdheden van een contractmanager. Daarnaast is het boek op dit punt niet helemaal consequent, maar dat is niet zo erg. 'We get the picture': er is meer te halen als je er bovenop zit.

Deel 3 is een handleiding voor CATS CM en bevat een praktische uitwerking van de zes stappen die zeker de moeite waard is. Wat ik daarbij mis, is iets wat regelt dat de contractmanager helpt te voorkomen dat leveranciers IT-contracten aangaan die ze achteraf gezien beter niet hadden moeten wíllen of mógen aangaan. In mijn ervaring weten organisaties vaak niet precies wat ze kopen en is het in het belang van de IT-leverancier om ze daar pas achter te laten komen wanneer het contract gesloten is. Dat dit binnen de IT gangbaar is, blijkt ook wel weer uit 'Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM'. Gewetensvolle en vakkundige IT-ers in deze commerciële dynamiek bepalen het succes en falen van IT-projecten. De vraag hoe voorkom je falen (weglopen van IT-projectwinst) nu met CATS, is mij na het lezen niet geheel duidelijk. Toch is het boek de moeite waard. Zeker ook voor IT-opdrachtgevers.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden