Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
21 december 2012 | Amber Zwartbol

Problemen zijn er om van te houden en wanneer er beren op de weg zijn, dan moet je die knuffelen. Zomaar wat uitspraken van Berthold Gunster, die met 'OMDENKEN Het kaartspel' weer een mooi product aflevert voor iedereen die zich bezighoudt met het doorbreken van vaste denkpatronen van zichzelf of anderen.

Gunster nodigt je uit om de mogelijkheden te ontdekken in een probleem. 'OMDENKEN Het kaartspel' richt zich niet op het oplossen van het probleem, maar laat je er op een andere manier tegenaan kijken en mee omgaan.
Gunster zegt hier zelf over: 'De kerngedachte van omdenken is dat je 'ja' zegt tegen de werkelijkheid, dat je stopt je te verzetten tegen problemen, maar de dingen accepteert zoals ze zijn. Hoe moeilijk dat soms ook is. Dat doe je door eerst het probleem tot feiten te deconstrueren en daarna op basis van de feiten een nieuwe mogelijkheid te construeren.'

OMDENKEN heeft iets weg van intervisie: er is een probleeminbrenger, een gespreksleider en deelnemers die om beurten een vraag stellen. Het verschil met intervisie is dat het spel, als eerder gezegd, niet als doel heeft om problemen op te lossen of het vergroten van deskundigheid, zoals bij intervisie wel het geval is.

Het spel zit in een mooie en stevige doos en bestaat uit een beknopte handleiding, ruim 80 omdenk-kaarten verdeeld over 15 verschillende omdenkstrategieën, ruim 10 zogenoemde labkaarten waarmee de spelleider een groepsopdracht kan geven en een grote 'omdenkkaart'

De handleiding die je bij het spel krijgt is kort en bondig, waardoor je het spel snel kunt spelen. Aan de hand van een vijfstappenplan kun je het spel direct spelen. Wil je iets meer achtergrondinformatie, dan biedt de verdere uitleg wat meer informatie.

Het spel start met het aanwijzen van een spelleider. Vervolgens vertelt de probleemhebber het probleem. De vragenstellers, die elk zes kaarten krijgen met daarop vragen uit de verschillende categorieën, stellen om beurten een vraag. Ook de probleemhebber krijgt zes kaarten met vragen, die hij zichzelf mag stellen wanneer hij aan de beurt is. Wanneer één van de deelnemers, ook de probleemhebber zelf, denkt te weten hoe het probleem kan worden omgedacht, mag er op de grote omdenkkaart geslagen worden. Als de probleemhebber van mening is dat zijn probleem is omgedacht is de ronde klaar.

Gunster adviseert om het tempo er goed in te houden, niet te lang over de antwoorden na te denken en het spel intuïtief te spelen.

Ik heb het spel gebruikt tijdens een communicatietraining, waarbij ik de deelnemers vooraf een aantal problemen had laten bedenken die zij ervaren tijdens het uitoefenen van hun werk.

Het probleem dat een van de probleemhebbers inbracht is dat ze het moeilijk vindt dat klanten haar discrimineren door haar aan te spreken op haar naam en / of huidskleur. Ze weet niet hoe ze hier mee om moet gaan en het blokkeert haar tijdens de gesprekken met de klant.

Ondanks de zwaarte van het probleem, bleef het vragen stellen en beantwoorden luchtig. Op een speelse manier en regelmatig met een lach werd het probleem uitgeplozen. De probleemhebber kreeg vragen te beantwoorden als 'wat raak je kwijt als je het probleem niet meer hebt?', 'wat als je het probleem bewust zou vergroten?' en 'wat zou er gebeuren als jij doet wat de ander doet?'

'OMDENKEN Het kaartspel' is een interessant spel om (onbewust) ingesleten denkpatronen bloot te leggen en de zaken eens van de andere kant te bekijken. Doordat de vragen staan voorgedrukt en dus niet zelf bedacht hoeven te worden door de deelnemers is het veilig. De vraag die je stelt is je immers 'ingefluisterd'. Daarnaast is er voldoende ruimte voor diepgang, daar de vraag je geen andere keuze laat om jezelf een spiegel voor te houden.

Wellicht een leuke tip: als spelleider kun je tijdens de vragenronde de vragen noteren en deze achteraf aan de persoon meegeven of mailen. De probleemhebber kan alle vragen achteraf nog eens rustig doorlezen. Het spel kan zowel zakelijk gespeeld worden als met familie of vrienden. Heel wat uren spelplezier, nieuw verworven inzichten en goede gesprekken verzekerd!

27 november 2012 | Marjolein Boeren-Hermans

De sites Ja-maar.nl en Omdenken.nl zijn populair: veel mensen kennen inmiddels het concept en gebruiken het regelmatig in hun eigen leven, in coachingsessies of in trainingssituaties. Nu is er een nieuw kaartspel van Omdenken van Berthold Gunster. Ik daagde zowel mijn vriendengroep als mijn intervisiegroep uit om het te spelen. Met wisselend succes.

Het spel 'Omdenken' bestaat uit een groot vel met speluitleg, één grote 'omdenkkaart' en een grote stapel spelkaartjes. Die stapel bestaat uit drie soorten kaarten: kaarten met een teken erop van een labflesje (de zogenaamde 'labkaarten'), kaarten met een vergrootglas erop (de zogenaamde 'deconstructievragen: deze kaarten bevatten vragen die je helpen het probleem te deconstrueren) en kaarten met een symbool erop dat verwijst naar een omdenkstrategie. Deze helpen om het probleem uiteindelijk 'om te denken'. Eén van de groepsleden presenteert een probleem, er is een spelleider en de rest van de groep krijgt ieder 6 kaarten. Door het stellen van de vragen op deze kaarten, kort doorvragen en af en toe een groepsopdracht ingebracht door de spelleider, wordt getracht het probleem 'om te denken'. Dat omdenken betekent: op een zodanige andere manier benaderen, dat het niet langer als probleem gezien wordt.

De vriendengroep
Okee, dat is de theorie. Ik vroeg een groepje vrienden het spel met mij te spelen. Dat lukte en met 6 deelnemers gingen we van start. Er werd een probleem gekozen, maar op de een of andere manier bleven we hangen. Er werd veel gelachen, veel gepraat en hier en daar leerden we elkaar wat beter kennen. Maar het probleem werd niet omgedacht en de uiteindelijke reactie was: leuk spel, maar je moet in je groep wel in staat zijn met een andere bril te kijken. En suggesties brengt het spel niet. In de handleiding staan tips voor de spelleider en daar staat te lezen: 'Naarmate de spelleider er beter in slaagt het tempo (heel) hoog te houden, wordt de kwaliteit van het spel beter: (te) lang blijven hangen bij het beantwoorden van één vraag werkt contraproductief. Auw, okee, dát was hier in elk geval misgegaan. Bovendien: een vriendengroep is wezenlijk anders dan een coachingssessie, waarin je veel meer gericht bent op het onderzoeken van mogelijke veranderingen. Toch wilde ik het proberen: op Twitter en op Omdenken.nl zie ik wél regelmatig voorbeelden uit de privé-levens van mensen voorbij komen, en dat werkt voor mij vaak inspirerend. Maar dit spel is écht een coachingstool, geen gezelschapsspel.

De intervisiegroep
Dan de intervisiegroep. Heel andere dynamiek, heel andere mindset. De deelnemers aan deze groep hadden ook veel meer ervaring met het concept. En hier was het spel dan ook zéér succesvol. Ik had - eerlijk is eerlijk - ook meer tijd gestoken in de do's en don'ts uit de handleiding en was wat meer ervaren als spelleider. De kaartjes waren prikkelend, de vormgeving is simpel en toch heel fris en stimulerend en het probleem werd daadwerkelijk omgedacht. De groepsopdrachten zorgden voor nieuwsgierigheid. Zoals bij alle groepsprocessen moet je ook hier goed letten op openheid en vertrouwelijkheid, maar juist de groepsopdrachten hielpen daarbij. Het leuke was dat we niet alleen van het spel zelf leerden. De vragenkaartjes zijn opgebouwd in categorieën - iedere categorie is een 'omdenkstrategie', zoals focussen of collaboreren. Door de voorbeelden kregen sommige coaches een beter beeld hoe ze deze technieken in de praktijk kunnen inzetten.

Doelgroep
Ik zou het spel zeker aanraden, maar let er goed op of het aansluit bij je doelgroep. Zorg ervoor dat de groep of persoon waarmee je werkt begrijpt wat de achtergrond van het spel is en wat het (gezamenlijke) doel is. En wees een ferme spelleider...

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden