Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Agile - 'Aanrader voor iedere manager'
13 februari 2019 | Thomas Cech

Rini van Solingen heeft een prachtig boek gemaakt over Agile. In Agile - hoe je een organisatie gezond, flexibel en fit maakt wordt het onderwerp in de breedte besproken.

Dat maakt Agile perfect voor mensen die nog niet helemaal thuis zijn in de wereld van Agile en met name de mindset van Agile en bijvoorbeeld Scrum. Voor de ervaren Agile manager zal dit boek veel herkenning bieden, wat volgens mij altijd waardevol is.

Mensen die op zoek zijn naar ‘het waarom’ van Agile en naar argumenten om andere mensen binnen hun organisatie te overtuigen van het belang van Agile worden of te starten met een Agile transformatie hebben hiermee een perfect boek te pakken. De breedte van het boek is wat mij betreft ook gelijk de mindere kant van het boek. Ik mis soms wat diepgang op facetten of uitgebreidere how to’s. Na sommige hoofdstukken bleef ik achter met vragen als: ‘hoe doe ik dat? Hoe werkt dat in de praktijk, waar begin ik dan?’

Tegelijkertijd geeft Van Solingen daar een antwoord op, want een Agile transformatie is geen sinecure, het is niet ‘even’ ingevoerd en elke organisatie is daarbij uniek. Agile is een mindset, met veel verschillende praktische uitwerkingen, waar elke organisatie, of team zijn eigen vorm in moet vinden. Begin klein, maar begin!

Bovenal is de boodschap van het boek wat mij betreft: heb het lef om de eerste stap te zetten, en stuur dan snel bij, leer snel. Agile invoeren, doe je ook Agile, maar het is niet ‘eventjes gedaan’, het raakt alle facetten van een organisatie, van cultuur, tot management en goverance, beloning en beoordeling. Van Solingen behandelt ze allemaal. Het boek is een aanrader, al is het alleen al om het op de salontafel bij de receptie van uw organisatie neer te leggen of te schenken aan klanten of leveranciers die geraakt worden door uw eigen Agile plannen, want het is werkelijk schitterend uitgevoerd.

Het boek is daarnaast helemaal van deze tijd, qua inhoud en ook qua vorm en crossmediale content als video via QR codes.

Van Solingen geeft de lezer onder meer een zeer praktische metafoor van de dolfijn en de duikboot, waarmee in Jip en Janneke taal uit te leggen is wat Agile is en waarom het zou moeten werken. Het model van Stacey, dat kort wordt behandeld als één van de uitgangspunten over wanneer Agile te gaan werken, is volgens mij goed te gebruiken in presentaties of andere teambesprekingen.

Van Solingen belicht, op basis van zijn eigen lange ervaring en een aantal cases van grote bekende organisaties, wat Agile behelst, en waar men allemaal tegen aan kan lopen en wat men kan doen om er succesvol mee aan de slag te gaan, op elk niveau in de organisatie.

Het boek bestaat uit een verzameling artikelen. Dat vind ik persoonlijk iets minder, want het is wat mij betreft niet één logisch chronologisch geheel waarin je als lezer aan de hand wordt genomen (dat vind ik altijd erg prettig lezen).

Voor een boek dat aangeeft dat Agile een brede toepasbare mindset is, die op veel disciplines binnen organisaties van toepassing is, mis ik voorbeelden uit andere disciplines dan IT. De aangehaalde cases zijn mooie cases, maar wel van ICT afdelingen en organisaties. Als commercieel manager zou ik heel graag eens lezen over succesvolle toepassingen op bijvoorbeeld marketing- en salesafdelingen. Dat is niet de strekking van dit boek, maar het zou de boodschap wel sterker maken. Agile en Scrum lijken hierdoor toch nog een ICT feestje is. Hopelijk overtuigt Van Solingen ons/mij in zijn volgende boek van mijn ongelijk.

Het boek is wat mij betreft sterk in het waarschuwen dat Agile makkelijk is qua idee, qua mindset, qua filosofie maar dat de uitdaging hem zit het toepassen in de praktijk en dat dit verdomd lastig is. Strategie is executie wordt wederom bevestigd en deze executie is erg lastig.

Waarschijnlijk is het boek voor de ervaren scrum master, of Product Owner een topboek, met veel herkenning en verdiepend inzicht, maar voor de minder ervaren Agile manager in de praktijk, (zoals ikzelf) mis ik soms handvatten. Op directieniveau zullen de lessen uit het boek zeer waardevol kunnen zijn, om goed Agile manager te kunnen ondersteunen.

Al met al is Agile een aanrader voor iedere manager en directeur die met zijn vak bezig is, erkent dat de wereld snel verandert en zijn of haar organisatie daaraan wil aanpassen. Het zal niet aan Van Solingen liggen of u daarin slaagt.


Agile - 'Een overzichtelijk Agile naslagwerk'
28 januari 2019 | Sjors Meekels

Agile is de eenvoudige maar heldere titel van het nieuwste boek van Rini van Solingen. In deze bewerkte verzameling van eerder verschenen artikelen laat Van Solingen zijn licht schijnen op veel voorkomende Agile-uitdagingen waar organisaties voor staan.

Van Solingen benadert de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en dat maakt de doelgroep van het boek dan ook breed. Managers, Agile trekkers en veranderaars kunnen dit boek als overzichtswerk zien en de handreikingen gebruiken als inspiratie of startpunt voor vervolgonderzoek.

Rini van Solingen is geen onbekende auteur in het Agile werkveld. Eerdere publicaties van hem zijn – naast zijn verschenen artikelen - onder andere: De kracht van SCRUM en De Bijenherder. In zijn nieuwste werk Agile verbindt hij eerder verschenen artikelen met elkaar tot één geheel. In twintig hoofdstukken neemt hij de lezer mee in zijn praktijkervaringen en observaties die hij in de laatste 9 jaar heeft opgedaan. De inzichten die hij biedt tonen geen utopisch beeld waarin de sky-de-limit is. Zo nu en dan zelfs het tegenovergestelde. De voorbeelden van moeizame of tot stilstand gekomen transities spreken meer tot de verbeelding dan een bloemlezing over de potentie en de best geslaagde voorbeelden uit de praktijk.

De hoofdstukken zijn kort, bondig en mooi vormgegeven met passende illustraties. Het boek leest prettig, met name omdat de schrijver scherp formuleert. In grofweg een halve dag ben je het boek van voor tot achter door.

Een volledige beschrijving van de hoofstukken gaat deze recensie te buiten. Ik noem enkele opvallende aspecten.

De introductie en uitleg van het Ralph Stacey model in hoofdstuk 1. Hierin wordt uitgelegd voor welk type werkzaamheden, Simpel, Gecompliceerd, Complex tot Chaotisch, Agile werken een goede aanpak is. De schrijver laat zien dat Agile het beste past bij complex werk ten opzichte van een alternatief als Lean, wat beter werkt bij gecompliceerd – planbaar te maken – werk.

Het uitvoeren van een Agile transitie brengt vaak frustraties en teleurstellingen met zich mee. In hoofdstuk 4 wordt een aantal veel voorkomende gevaren benoemd die hieraan ten grondslag liggen. Twee daarvan zijn vaak onvoldoende zichtbaar voor de buitenwereld, of voor de mensen die een voortrekkersrol bekleden in een Agile verandertraject. De eerste betreft de randvoorwaarden die niet, of onvoldoende, door management of directie worden aangepast. Als deze er niet zijn zullen de medewerkers en de organisatie als geheel niet in staat zijn de verwachte cultuuromslag waar te maken. De tweede heeft betrekking op de rol van de Product Owner in het Agile gedachtegoed. Veel organisaties verwachten te snel te veel van de mensen die deze rol invullen. Zonder ook voor hen de juiste voorwaarden als training & opleiding en mandaat te scheppen. Wat is een mooier voorstel dan de verandering naar Agile aan te pakken op een Agile wijze? In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt deze “Paradox van gecontroleerde flexibiliteit” helder toegelicht.

Hoofdstuk 15 draait om het Scalen van Agile naar meerdere teams in grote organisaties. In de praktijk zijn hiervoor diverse frameworks beschikbaar met meer of minder adoptie en ondersteuning vanuit de markt. De auteur benoemt hier echter alleen SAFe, als meest bekende en populaire framework. Mijns inziens doet hij daarmee alternatieven als LeSS, Spotify of Nexus, en hiermee de lezer, net te kort.

In het boek is ook aandacht voor de meer projectmatige of hardere kant van zakendoen, hetzij via aanbestedingen hetzij via andere contractvormen. In hoofdstuk 18 wordt besproken hoe fixed price contracting past binnen een Agile werkwijze. De auteur komt met voorbeelden en maatregelen en maakt zo inzichtelijk dat deze twee beter samengaan dan menigeen verwacht.

Bij een nieuw boek over Agile rijst al snel de vraag naar de toegevoegde waarde ten opzichte van de bestaande literatuur. In dit geval zit de kracht van het boek vooral in de heldere uiteenzetting van de tips, maatregelen en voorbeelden die voor specifieke vraagstukken relevant zijn. Doordat de vraagstukken soms een zekere mate van overlap hebben kun je als lezer een gevoel van herhaling krijgen; dit is echter niet storend. Dit geldt temeer omdat je niet lineair door het boek hoeft te gaan, je kunt praktisch in ieder hoofdstuk beginnen op basis van je eigen behoefte. Kortom, Agile van Rini van Solingen is een overzichtelijk Agile naslagwerk en handig startpunt bij concrete vragen of probleemsituaties.

Sjors Meekels is als onafhankelijk Agile Consultant verbonden aan Agitma. Hij is 10 jaar werkzaam geweest bij een gerenommeerde IT dienstverlener en richt zich momenteel op software development projecten en Agile methoden.


Agile - 'Aanschaffen en lezen dit koffietafelboek!'
19 december 2018 | Henny Portman

Tijdens de laatste vakdag van KWD Resultaatmanagement sprak ik Rini van Solingen en hij liet vol trots, en terecht, een geprint exemplaar van zijn nieuwe boek Agile zien.

Ook liet hij mij zien dat hij in zijn nieuwe boek drie van mijn boeken aanbeveelt als je meer over Agile wilt lezen. Waarvoor uiteraard dank. Tijdens de vakdag hield Rini een inspirerend betoog over duikboten en dolfijnen als metafoor voor agile werken. En als ik de geëmbosseerde dolfijn op de omslag van het boek zie staan dan kan het niet anders dat ik het inspirerende betoog terug ga vinden!

In 20 hoofdstukken laat Van Solingen je zien dat agile een mindset is die makkelijk te begrijpen is, maar in het begin erg lastig is om toe te passen. Ik beschrijf de hoofdstukken even kort:

- Het waarom, wat wanneer en hoe van agile komen we al direct de mooie duikboot-dolfijn metafoor tegen. Verder een aantal conceptuele denkfouten die agile oplost. Agile is een mindset uitgewerkt in 4 waarden en gedefinieerd door 12 principes en praktisch gemaakt in tientallen aanpakken (n.b. zie mijn boek Scaling agile in organisaties) en geïmplementeerd via oneindig veel practices. Ten slotte krijgen we aan de hand van de Stacey matrix inzicht wanneer je beter wel of juist niet agile werken moet hanteren (n.b. vergelijk het Cynefin model van Snowden).

- Gaat het de juiste kant op biedt zeven vragen om te kijken hoe agile men is en daarnaast het nut van metrieken zoals velocity, happiness, waarde, energie, productiviteit en focus.

- In wendbaar door afmaken krijgen we zes praktijkmaatregelen om het werk sneller te maken: stel afmaken centraal, opknippen en losmaken, veel en kleine releases, alles automatiseren, volstrekte onafhankelijkheid en meet impact en opbrengsten.

- In gevaren van agile krijgen we acht gevaren voorgespiegeld, waaronder agile werken is moeilijker dan het lijkt en de eisen aan een product owner zijn onrealistisch. Ook worden zeven misvattingen over agile uitgewerkt zoals bijvoorbeeld documentatie is bij agile niet meer nodig en agile teams hebben geen management nodig.

- In scrum of agile? wordt Scrum beschreven.

- Is agile haastwerk? geeft zeven redenen waarom agile juist kwaliteit afdwingt: ritme en regelmaat, kwaliteit is expliciet en staat vast, continu leerproces, waarde als stuurinstrument, geen grote projecten meer, automatisering van kwaliteit en autonome teams. Verder legt de auteur het belang van de Definition of Done uit.

- Agile transformaties biedt acht in de praktijk ruimschoots bewezen stappen: voer een initieel assessment uit, formuleer het waarom en de urgentie, werk een blueprint uit, bepaal de veranderstrategie, maak een transformatie-roadmap, voer de roadmap iteratief uit in sprints, meet en reviseer de roadmap en als laatste stap integreer via governance en cultuur.

- In valkuilen van agile transformaties worden zeven valkuilen beschreven waaronder het niet onderkennen van het belang van een nieuw ritme, angst om fouten te maken en alleen aandacht geven aan het proces.

- Agile cultuur biedt zeven maatregelen om een agile cultuur te bewerkstelligen: focus op het waarom, verander de context, stel zelfmanagende teams centraal, maak cultuur expliciet, wees zelf de cultuur, werk volgens een vast ritme en stimuleer dienend leiderschap. En maakt het meetbaar aan de hand van een aantal stellingen.

- Agile leiderschap gaat over het eigenaarsmodel met de twee dimensies vrijheid en volwassenheid en zeven stappen om een eigen eigenaarschap-model te maken. Ook vinden we hier een samenvatting van Rini’s businessroman De Bijenherder.

- In agile besturing en structuur zeven maatregelen of aanbevelingen om te komen tot een agile governance zoals het werken met vast teams en het plannen van werk i.p.v. de mensen. Verder krijgen we hier een aantal voorbeelden van rigoureuze governance-aanpassingen zoals het stoppen met uren schrijven en het opsplitsen in minibedrijven (vgl. de cel-filosofie van Eckart Wintzen).

- Product owner valkuilen presenteert negen valkuilen zoals het erbij doen, mandaat veronderstellen en op alles ja zeggen. Verder zeven zaken waarmee succesvolle product owners zich onderscheiden van een hun minder succesvolle collega’s zoals het op vele manieren nee kunnen zeggen (in febr. 2019 verschijnt 50 tinten nee – Effectief stakeholdermanagement voor de Product Owner door Robbin Schuurman en Willem Vermaak).

- Kwaliteit door autonomie licht zeven maatregelen toe om kwaliteit bij agile te verhogen zoals alle kwaliteitschecks automatiseren en afhankelijkheid van externe partijen wegnemen.

- Hyper productieve agile teams beschrijft zowel vier randvoorwaarden voor hyperproductiviteit als zes manieren om agile teams hyper productief te maken.

- In agile op grote schaal komen zeven aandachtspunten voor het schalen van agile naar voren en een toelichting op SAFe. In het aansluitende hoofdstuk wordt de SAFe PI planning en de bijbehorende voorbereiding in zeven stappen beschreven.

- Agile opdrachtgeverschap biedt acht vragen over agile opdrachtgeverschap en negen kenmerken van de ideale aanbesteding. Aansluitend komt de vraag naar voren of agile ook fixed-price kan zijn en vier bijbehorende maatregelen voor fixed-price agile.

- Automatiseren van herhalend werk beschrijft een aanpak en zes tips voor continuous delivery.

- Het laatste hoofdstuk beschrijft agile schatten en planning poker.

Conclusie: Fraai opgemaakt, rustige zachte kleuren en mooie foto’s. Agile is een mindset en dat spat van de pagina’s af! Het boek is doorspekt met opsommingen van valkuilen, stappenplannen, denkfouten, redenen, randvoorwaarden en gevaren die de praktische toepasbaarheid van dit boek enorm verhogen. De beschrijvingen van cases bij bol.com, ANWB en Eneco consumenten helpen hierbij. Sta je aan de vooravond van een agile transitie dan is het een perfect boek om door alle betrokkenen te worden gelezen. Uiteraard ook prima geschikt om kennis te nemen van de agile mindset.

Ook leuk zijn de QR codes aan het begin van ieder hoofdstuk (verder geen toelichting erop, of ik moet die gemist hebben, dus iets voor de nieuwsgierigen onder ons, uitproberen en dan … Hoe agile wil je het hebben?

Is er dan niets op aan te merken? Wellicht wat kleine puntjes. De volgorde van de 20 hoofdstukken is niet altijd logisch. Wellicht had een clustering in een aantal thema’s de leesbaarheid of toegankelijkheid vergroot. Denk hierbij aan introductie agile, agile in teams en agile in organisaties. Ook vind ik dat de scrum master en agile coach onderbelicht is.

Ik kom in veel boeken over agile, en ook in dit boek, in mijn optiek onjuiste, beschrijvingen van een MVP tegen. Wat meestal bedoeld wordt is een MMP. Een minimal marketable product. Een MVP is een minimale inspanning waarmee een hypothese getest kan worden en hoeft dus geen gereed en levensvatbaar product te zijn. De MVP voor de app Dropbox bestond bijvoorbeeld uit een paar powerpoint slides.

Maar los van deze paar kanttekeningen, zeg ik aanschaffen en lezen dit koffietafelboek Agile! Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden