OnlineMagazine

Platform voor business professionals

Zoek in het Online Magazine

Gevonden artikelen

  Filteren

  Filter de resultaten

  Rubriek

  Toon meer

  Online Magazine

  Auteur

  Toon meer

  Tags

  Dossier

  Toon meer
  Toon resultaten

  Artikelen in het Online Magazine

  Hier vindt u artikelen rond boeken over Mens en maatschappij. Politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid in brede zin, kortom alles voor de manager die op de hoogte wil zijn.
  Pagina 912 van 18.378 resultaten
  recensie
  Personeelsmanagement
  14 oktober 2000
  Jan Smit
  De menselijke factor wordt binnen organisaties steeds belangrijker. In dat kader zijn er al heel wat methodes ontwikkeld die tot doel hebben het gedrag van mensen conceptueel te kaderen. Belbins teamrollen is daarvan een bekend bijvoorbeeld. Wat deze methoden niet beogen en bereiken is een conceptueel kader te ontwikkelen dat verder gaat dan het gedragsniveau. Dat maakt ze in zekere zin oppervlakkig Het zijn typologieën die geen fundamenteel inzicht bieden in intra- en intermenselijke processen. De bekende invullijsten voeren ons in dit soort methodes naar voorkeursstijlen die niet veel houvast geven voor een meer diepgaande reflectie op individueel en groepsfunctioneren.
  recensie
  Personeelsmanagement
  14 oktober 2000
  Erwin van de Pol
  Een boek met een uitdagende vraag als titel, 'P&O passé en overbodig?', voorspelt een spannend relaas, wellicht een zoektocht. Een ogenschijnlijk interessant uitgangspunt voor mensen uit het P&O vak om er eens even voor te gaan zitten. Toch is de ondertitel meer ter zake om zowel de inhoud als de lading van dit boek te dekken: 'Een spiegel voor HR professionals'. En een spiegel is dit boek zeker. Daan Fousert, een ervaren P&O'er met een indrukwekkende staat van dienst, trekt alles uit de kast om het nu en straks van het Human Resource Management in kaart te brengen, te beschouwen en er vervolgens conclusies aan te verbinden.
  recensie
  Verandermanagement
  14 oktober 2000
  Agnes Oen
  3-4 minuten leestijd
  "De taak van het management is altijd doorgaan met verbeteren en indien nodig durven vernieuwen." Dat is de belangrijkste stelling van het boek 'Verbeteren en vernieuwen van organisaties'. 
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  12 oktober 2000
  Hilde Veraart-Maas
  Het enneagram is een eeuwenoud model, een dynamische cirkel die negen persoonlijkheidstypes en hun onderlinge interacties beschrijft. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes genereert maar ook beperkingen met zich meebrengt: negen patronen van denken, voelen en handelen. Deze negen types zijn terug te voeren tot drie centra: hoofd (intellect), hart (gevoel) en buik (fysiek). Hoewel ieder individu wel kenmerken van meerdere of van alle negen types heeft, ligt zijn persoonlijkheid overwegend binnen één basistype. Het enneagram wordt gezien als een bewustwordingsmodel om inzicht in jezelf te verwerven en een persoonlijk actieplan te ontwikkelen. Dit is dan ook het doel van dit boek.
  recensie
  Advisering
  12 oktober 2000
  Henk Hogeweg
  3-4 minuten leestijd
  Het is fijn, dat als je met iets nieuws wilt beginnen, je maar een handboek hoeft open te slaan en hup...daar staat precies hoe het moet. En zo was ik als beginnend interim manager en organisatieadviseur blij verrast met het handboek voor Consultants van Elaine Biech. Een blauwdruk (de kaft is zelfs blauw) voor de adviespraktijk.
  recensie
  internet en social media
  7 oktober 2000
  Hans Strikwerda
  4-5 minuten leestijd
  In deze tijd van e-ventures, snel geld verdienen met IPOs, Internet, B2B leeft bij menig ondernemer de vraag of ondernemen alleen maar een kwestie is van doen, proberen, experimenteren, of dat er ook nog strategie geformuleerd moet worden.
  recensie
  Strategisch management
  19 september 2000
  Victor Blom
  3-4 minuten leestijd
  Bij het vaststellen van een bedrijfsstrategie hebben veel managers de neiging om hun aandacht te richten op één enkele (vaak de huidige) strategie en het analyseren van de financiële consequenties, in plaats van op creatieve wijze te trachten de meest effectieve strategie te ontwikkelen.
  recensie
  Organisatiekunde
  6 september 2000
  Hilde Veraart-Maas
  De combinatie van veertig jaar advies- én wetenschappelijke ervaring levert in 'De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming' unieke kennis op over de geheel eigen dynamiek van de organisatiecultuur. Wie hoopt instant recepten voor cultuurverandering te vinden in dit boek wordt teleurgesteld. Wat Schein wél biedt: heldere ideeën en inzichten, beeldende, verduidelijkende casuïstiek waar menig organisatieadviseur van zal watertanden, aanbevelingen en bondige samenvattingen. Kortom: een uitdaging tot reflectie. Schein raakt precies in de kern waarom het fenomeen organisatiecultuur zich niet laat creëren en zet een klassieker neer binnen de veelheid aan literatuur over organisatiecultuur.
  recensie
  Werk en loopbaan
  6 september 2000
  Gert Otter
  'Str
  recensie
  Marketing
  4 augustus 2000
  Hans Strikwerda
  3-4 minuten leestijd
  De meest cruciale en ook meest onzekere factor in de nieuwe economie is de consument. Kon in de oude economie de consument gesegmenteerd worden, statistisch beschreven en door middel van marketing gemanipuleerd, dat gaat niet meer op in de nieuwe economie.
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  26 juli 2000
  Peter de Roode
  3-4 minuten leestijd
  Deze vertaling van 'First things first' is meer dan een managementboek. 'Prioriteiten' gaat over een manier van leven. Managers zouden er een hele duidelijke boodschap uit kunnen halen wanneer zij de hamvraag van het boek 'Hoe komt het toch dat prioriteiten bij mij niet op de eerste plaats komen?', voor zichzelf zouden beantwoorden.
  recensie
  Marketing
  26 juli 2000
  Peter de Roode
  2-3 minuten leestijd
  Met enige scepsis begon ik aan dit boek er van uitgaand dat op het gebied van klachtenmanagement niet echt veel nieuws onder de zon gepresenteerd zou kunnen worden. Was er nog wel behoefte aan literatuur na het uitstekende werk van Møller en Barlow 'Een klacht, een geschenk uit de hemel'?
  recensie
  Strategisch management
  26 juli 2000
  Rudy van Stratum
  3-5 minuten leestijd
  Niet mooi of meeslepend geschreven. Maar wel een boek met een duidelijke boodschap. Traditionele managers doen het niet goed. Ze leggen te veel nadruk op de negatieve kanten van hun medewerkers. De negatieve kanten die alsmaar aandacht krijgen en verbeterd moeten worden.
  recensie
  internet en social media
  25 juli 2000
  Paul Postma
  3-5 minuten leestijd
  Een lezer mag verwachten dat een schrijver over een onderwerp een nieuw licht laat schijnen, een iets andere invalshoek kiest dan gebruikelijk, het onderwerp simpeler, toegankelijker, wetenschappelijker of wat dan ook neerzet dan andere boeken. Aangegeven zou moeten kunnen worden wat dit boek toevoegt aan alles wat op dit terrein al bestaat.
  recensie
  Algemeen management
  25 juli 2000
  Hilde Veraart-Maas
  Fibb
  recensie
  Strategisch management
  13 juni 2000
  Teun van Aken
  Het ontwikkelen van managementconcepten door adviesbureaus en andere zakelijke dienstverleners raakt de laatste jaren steeds meer in zwang. Vaak worden die concepten dan ook nog van een copyrightteken voorzien, hetgeen duidt op het willen bezitten van niet stoffelijke zaken. Om daar uiteraard vervolgens goede zaken mee te doen. Publicaties door vertegenwoordigers van deze zakelijke dienstverlenende organisaties over door henzelf geregistreerde concepten treed ik altijd met de nodige argwaan en enige scepsis tegemoet. Vanuit die houding begon ik ook aan het boek van Henk Bremer van Cap Gemini Interim Management over Management Sourcing. Inderdaad geregistreerd. Niet dat het boekje voor mij veel baandoorbrekende ideeën bevatte, maar toch is het de moeite van het lezen wel degelijk waard.
  recensie
  Personeelsmanagement
  13 juni 2000
  Rudy van Stratum
  4-5 minuten leestijd
  Er is krapte op de arbeidsmarkt en dus is het zaak om nieuwe medewerkers te boeien om ze vervolgens aan de organisatie te binden. Wat dat betreft komt het nieuwe boek 'Binding en motivatie: acht adviezen voor employment en marketing' van Steven ten Have, Suzanne Weusten en Joop Bolweg precies op het goede moment.
  recensie
  Marketing
  11 mei 2000
  Hans Strikwerda
  4-5 minuten leestijd
  Zo op het eerste gezicht, afgaande op de titel, gaat het hier om het zoveelste hype-boek, zeker als in de ondertitel ook nog eens wordt gesuggereerd dat elk ondernemen een toneelspel is. In de originele, Amerikaanse, editie stond er nog een tweede ondertitel: 'Goods & services are no longer enough'. Daar gaat dit boek eigenlijk echt over: wat komt er na de dienstverlening?
  recensie
  Strategisch management
  11 mei 2000
  Victor Blom
  6-8 minuten leestijd
  Steeds meer organisaties besluiten (delen van) hun ICT werkzaamheden uit te besteden. Drie ontwikkelingen zijn hiervoor verantwoordelijk. Ten eerste is er sprake van een algemene ontwikkeling waarbij informatietechnologie in toenemende mate verweven raakt met de bedrijfsprocessen.
  recensie
  Organisatiekunde
  9 mei 2000
  Victor Blom
  Alge

  Populaire producten

   Personen

    Trefwoorden