Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Handboek corporate governance

Deze vijfde editie van Stefan Peijs ‘Handboek Corporate Governance’ verschijnt in de nadagen van de wereldwijde financiële crisis. De crisis heeft bijgedragen aan de groei van maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van ‘good governance’. De kern van ‘good governance’ is populair gezegd een goede samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en belanghebbenden van de onderneming. Uitgangspunt van het boek zijn ondernemingen die worden uitgevoerd in vennootschappen met aandeelhouders.

Louis Thorig | 16 juli 2015

‘Corporate governance’ is de Engelse term voor ondernemingsbestuur. Het heeft betrekking op het effectief en verantwoord besturen van en toezicht houden in een onderneming. Het gaat ook over de interne beheersing en de relatie met de meest relevante stakeholders (belanghebbenden) bij een onderneming, zoals geldverschaffers (banken en aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel. Aandeelhouders spelen niet meer de centrale rol die ze vóór de financiële crisis wel speelden en er is maatschappelijk meer aandacht gekomen voor ‘stakeholdermanagement’ en ‘stewardship’. Bij ‘stewardship’ stelt een bestuur zich meer dienend op naar alle stakeholders in plaats van de focus te richten op aandeelhouderswaarde. In ‘Handboek Corporate Governance’ boek komen drie thema’s uitvoerig ter sprake: strategische en operationele aspecten van corporate governance en niet te vergeten de controle. Bij strategische aspecten gaat het om inzicht rondom de ontwikkeling van het tweelaagse governance model (bestuurders en een formeel onafhankelijke toezichthoudende raad van commissarissen), de veranderende rol van commissarissen en stakeholders, de wereldwijde, Europese en nationale ontwikkelingen, integriteit, samenstelling, omvang en wijze van samenwerking tussen raden van bestuur. Operationele aspecten betreffen vraagstukken over het hoe van ‘governance’, waarbij begrippen als transparantie, beïnvloeding door en communicatie met stakeholders, besluitvormingsprocessen en aandeelhoudersvergaderingen uitvoerig ter sprake komen. Bij de controle gaat het om beheersmatige zaken. Welke wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld van toepassing op een bepaalde organisatie? Wat is de rol van en positie van auditcommissies en de externe accountant die ook een belangrijke schakel is in ‘good governance’? De bovengenoemde drie thema’s vormen samen het ‘nine box model’ dat een referentiekader biedt voor wat er allemaal zo komt kijken bij corporate governance. Het boek behandelt in de eerste hoofdstukken ‘corporate governance’ vanuit historisch en internationaal perspectief om de toon te zetten. Verder komen vragen aan bod zoals: Wat zijn kenmerken van een goede raad van bestuur of raad van commissarissen? Hoe kijken aandeelhouders aan tegen ‘corporate governance’? Hoe worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen concreet ingevuld? Welke dilemma’s ervaart een raad van commissarissen en hoe gaat deze daar het beste mee om? En ga zo maar door. In hun boek geven de auteurs een gedetailleerde beschouwing van de huidige en toekomstige trends op de slagkracht van internationalisering in bestuurskamers, diversiteit in samenstelling van bestuur en raad van commissarissen, goed aandeelhouderschap, professionalisering van commissarissen (commissarissen leggen de lat hoger en aanvaarden minder commissariaten), discussie over topinkomens, governancecodes, board committees, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de toenemende invloed van stakeholders. Het boek eindigt met een blik op de toekomst gezien vanuit de huidige ontwikkelingen op ‘governance’ gebied. Waar komen de accenten in de komende jaren te liggen en welke consequenties hebben die voor het functioneren van bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en overige stakeholders? ‘Handboek Corporate Governance’ is geschreven door een tiental vooraanstaande ‘corporate governance’ coryfeeën en bestemd voor de liefhebber die geïnteresseerd is in het wel en wee van ‘good (corporate) governance’.

Over Louis Thorig

Louis Thörig is verbonden als master- en bachelorthesisbegeleider aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was tot 1 augustus 2011 werkzaam als global communications manager op het hoofdkantoor van IOI-Loders Croklaan (www.croklaan.com) in Wormerveer. Hij heeft zijn MBA behaald bij Business School Nederland, de Action Learning MBA.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden