Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Cadeaubonvoorwaarden

  Cadeaubonvoorwaarden Managementboek.nl

  In aanvulling op onze algemene voorwaarden, zoals die door MainPress BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn de onderstaande voorwaarden voor cadeaubonnen van toepassing. De voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door Managementboek.nl, daaronder te verstaan elektronische danwel door Managementboek.nl vervaardigde papieren cadeaubonnen. Door het bestellen en/of inleveren van een cadeaubon gaat u akkoord met deze voorwaarden.

  Artikel 1
  Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor het kopen van producten en diensten bij Managementboek.nl. Ze kunnen uitsluitend door personen of instellingen die in Nederland zijn gevestigd, voor leveringen binnen Nederland. Zij kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

  Artikel 2
  Een cadeaubon kan worden gebruikt op de pagina waar de bestelling definitief bevestigd wordt. Daartoe dient voordat de bestelling definitief wordt bevestigd de code van de cadeaubon te worden vermeld op de plaats die daarvoor vermeld is.

  Artikel 3
  Het is niet toegestaan de cadeaubonnen te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn uitgeven, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door MainPress.

  Artikel 4
  De waarde van de cadeaubon wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van een bestelling en vermeld op de bevestiging van de bestelling alsmede op de factuur van de bestelling.

  Artikel 5
  Indien de waarde van een cadeaubon niet toereikend is om het totaalbedrag van een bestelling te voldoen, zal het verschil in rekening worden gebracht door middel van een factuur en aangehechte acceptgiro.

  Artikel 6
  Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code welke zorgvuldig bewaard dient te worden. De cadeaubon en/of code wordt slechts eenmaal verstrekt. MainPress is niet aansprakelijk voor verlies van een (code van een) cadeaubon. Onder verlies wordt ook begrepen het verwijderen van de email waarin een cadeaubon en bijbehorende code wordt verstrekt.

  Artikel 7
  In geval van diefstal vindt geen vergoeding plaats van de cadeaubon. Het gebruiken door onbevoegden van de cadeaubon wordt beschouwd als diefstal waarvoor geen vergoeding kan worden gegeven.

  Artikel 8
  Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt om bestaande rekeningen te voldoen.

  Artikel 9
  Iedere cadeaubon is een beperkte periode geldig. De uiterste inleverdatum is vermeld op de cadeaubon of de email waarin de cadeauboncode wordt vermeld. Na deze datum kan de bon niet meer worden gebruikt.

  Artikel 10
  De oorspronkelijke waarde van de cadeaubon wordt vermeld op de cadeaubon of in de email waarin het bestaan van de bon wordt vermeld. De waarde is inclusief BTW.

  Artikel 11
  Indien een cadeaubon niet volledig wordt gebruikt, dan blijft het resterende saldo behouden met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 9. Nadat een deel van de cadeaubon is besteed vervalt de overdraagbaarheid en blijft de cadeaubon gekoppeld aan het account waarmee deze is gebruikt. Via de accountgegevens kan worden ingezien wat het resterende saldo van de cadeaubon is.

  Artikel 12
  MainPress is gerechtigd een cadeaubon te weigeren, indien de koper van de cadeaubon deze nog niet heeft betaald.

  Artikel 13
  Als de oorspronkelijke koper van de cadeaubon zijn betaalverplichting niet nakomt en in gebreke blijft te betalen, en de cadeaubon is of wordt gebruikt omeen (deel van een) bestelling te betalen, dan heeft MainPress het recht de cadeaubon alsnog te weigeren en de waarde waarvoor de cadeaubon is gebruikt alsnog in rekening te brengen aan degene die de cadeaubon heeft gebruikt.

  Artikel 14
  MainPress is gerechtigd om uitsluitend de origineel verstrekte cadeaubon (in plaats van de code die op de cadeaubon is afgedrukt) te accepteren.

  Artikel 15
  Indien MainPress als gevolg van en op basis van Artikel 5 van de algemene voorwaarden overgaat tot creditering en/of restitutie van de factuurwaarde en bij de bestelling (voor een deel) is betaald met cadeaubonnen, dan heeft MainPress het recht de restitutie te doen plaatsvinden door een verhoging van het saldo van de desbetreffende cadeaubonnen tot hetzelfde bedrag als de oorspronkelijke waarde van de cadeaubon.

  Artikel 16
  Indien een poging wordt gedaan te frauderen met cadeaubonnen, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van een cadeaubon door de code te kraken, heeft MainPress het recht de gebruiker het gebruik van cadeaubonnen te ontzeggen.

  Artikel 17
  MainPress aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van cadeaubonnen.

  Artikel 18
  Indien de cadeaubonvoorwaarden worden gewijzigd, zal de meest recente versie altijd op Managementboek.nl worden geplaatst. Indien u na een wijziging van de cadeaubonvoorwaarden gebruikt, aanvaardt u daarmee deze (gewijzigde) cadeaubonvoorwaarden.

Populaire producten

  Personen

   Trefwoorden