Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Paperback Nederlands 2014 9789001809379
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

'Ondernemingsrecht en faillissementsrecht' is bestemd voor iedereen die wil kennismaken met het ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Het boek is niet beperkt tot de nv en bv en omvat alle terreinen van het ondernemingsrecht. Aandacht wordt besteed aan alle rechtsvormen waarin ondernemingen worden gedreven.

Alle hoofdstukken kunnen afzonderlijk worden bestudeerd. Het voordeel hiervan is dat bepaalde hoofdstukken kunnen worden overgeslagen als de daarin behandelde onderwerpen niet of minder goed aansluiten bij (de onderwijsdoelen van)de opleiding of onderwijseenheid waar het boek wordt gebruikt. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met vragen. Daarnaast kan ten behoeve van zelfstudie gebruik gemaakt worden van circa honderdvijftig meerkeuzevragen die van uitgebreide antwoorden zijn voorzien. Het boek sluit goed aan op de actuele praktijk.

Specificaties

ISBN13:9789001809379
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:476
Uitgever:Noordhoff
Druk:10
Verschijningsdatum:5-11-2014
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

4.7 van de 5
3 stemmen
0
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over C.L. Koppenol

Kees Koppenol was bedrijfsjurist en hoofd juridische zaken bij de Hogeschool Amsterdam. Hij verzorgde colleges Fiscaal recht en Ondernemingsrecht.

Andere boeken door C.L. Koppenol

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Onderneming en recht
1.1 Onderneming en Corporate Governance
1.2 Ondernemingsrecht
1.3 Rechtsvorm van de onderneming
1.4 Buitenlandse rechtspersonen
1.5 Handelsregister
1.6 Handelsnaam
1.7 Vindplaatsen en bronnen van het ondernemingsrecht

2. Eenmanszaak en persoonsvennootschappen
2.1 Eenmanszaak
2.2 Maatschap
2.3 Vennootschap onder firma
2.4 Commanditaire vennootschap

3. Algemene vraagstukken rond rechtspersonen
3.1 Stelsel van rechtspersonen
3.2 Ontstaan van de rechtspersoon
3.3 Raadpleging handelsregister
3.4 Doelstelling rechtspersonen
3.5 Redelijkheid en billijkheid
3.6 Besluitvorming
3.7 Vertegenwoordiging
3.8 Omzetting
3.9 Ontbinding en vereffening
3.10 Toezicht op rechtspersonen

4. Soorten kapitaalvennootschappen
4.1 Kapitaalvennootschappen
4.2 Eenpersoonsvennootschappen
4.3 Structuurregeling
4.4 Volledig, vrijgesteld en verzwakt regime
4.5 Beurs-nv en management-bv

5. Oprichting van de nv en bv
5.1 Oprichtingsprocedure
5.2 Voorovereenkomst
5.3 Akte van oprichting
5.4 Passeren van de notariële akte van oprichting
5.5 Inschrijven in handelsregister
5.6 Bekrachtiging van rechtshandelingen uit de voorperiode
5.7 Storting op aandelen
5.8 Nachgründung

6. Organen van de nv en bv
6.1 Organen van de nv en bv
6.2 Bevoegdheden van de algemene vergadering
6.3 Oproep voor de algemene vergadering
6.4 Besluitvorming van de algemene vergadering
6.5 Bestuur
6.6 Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders
6.7 Raad van commissarissen
6.8 Aansprakelijkheid van bestuurders

7. Concernverhoudingen
7.1 Concern(recht)
7.2 Holding
7.3 Holding en bedrijfsopvolging
7.4 Concernbegrippen in de wet
7.5 Centrale leiding en bestuursautonomie
7.6 Verzelfstandiging van concernonderdelen
7.7 Positie minderheidsaandeelhouders en schuldeisers

8. Kapitaal en vermogen
8.1 Kapitaalsbegrip
8.2 Kapitaal- en vermogensbescherming
8.3 Verkrijging van eigen aandelen
8.4 Inkoop van eigen aandelen
8.5 Wettelijke reserves
8.6 Vermindering van het aandelenkapitaal
8.7 Uitbreiding van kapitaal

9. Effectenrecht
9.1 Aandeelhouder en aandelen
9.2 Andere effecten
9.3 Handel in aandelen
9.4 Overdracht van aandelen
9.5 Effectengiro
9.6 Wet op het financieel toezicht
9.7 Melding zeggenschap
9.8 Gedwongen uitkoop door de grootaandeelhouder

10. Beschermingsmaatregelen
10.1 Toelaatbaarheid van beschermingsmaatregelen
10.2 Statutaire beschermingsmaatregelen
10.3 Wettelijke 'beschermingsmaatregelen'
10.4 Overige beschermingsmaatregelen

11. Fusie en splitsing
11.1 Samenwerking tussen ondernemingen
11.2 Aandelenfusie
11.3 Bedrijfsfusie
11.4 Juridische fusie
11.5 Juridische splitsing
11.6 Regels voor samenwerking

12. Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
12.1 Verenigingenrecht
12.2 Soorten verenigingen
12.3 Oprichting
12.4 Ledenvergadering
12.5 Lidmaatschap
12.6 Bestuur
12.7 Vertegenwoordigingsbevoegdheid
12.8 Toezicht
12.9 Coöperatie
12.10 Onderlinge waarborgmaatschappij
12.11 Grote coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
12.12 Vereniging van appartementseigenaren

13. Stichting
13.1 Soorten stichtingen
13.2 Oprichting
13.3 Ledenverbod
13.4 Bestuur
13.5 Toezicht

14. Geschillenregeling en enquêteprocedure
14.1 Conflicten bij rechtspersonen
14.2 Geschillenregeling
14.3 Recht van enquête

15. Bestuursverslag en jaarrekening
15.1 Financiële verantwoording van ondernemingen
15.2 Samenstelling bestuursverslag
15.3 Indeling van de balans en de winst-en-verliesrekening
15.4 Toelichting bij de jaarrekening
15.5 Uitgangspunten en grondslagen van de jaarrekening
15.6 Geconsolideerde jaarrekening
15.7 Besluitvorming en openbaarmaking
15.8 Vrijstellingen op grond van de omvang van de onderneming
15.9 Rechtspraak

16. Ondernemingsraad
16.1 Wetgeving
16.2 Definities
16.3 Instelling van een ondernemingsraad
16.4 Soorten ondernemingsraden
16.5 Leden van de ondernemingsraad
16.6 Regels voor geschillen
16.7 Bevoegdheden van de ondernemingsraad

17. Europese rechtsvormen
17.1 Het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)
17.2 De Europese vennootschap (SE)
17.3 De Europese coöperatieve vennootschap (SCE)
17.4 Fusie en zetelverplaatsing binnen Europa

18. Faillissement en surseance van betaling
18.1 Executoriaal beslag of faillissement
18.2 Procedure bij faillissement
18.3 Gevolgen van het faillissement
18.4 Conservatoire en executoriale fase van een faillissement
18.5 Rechtsbescherming
18.6 Schuldsanering natuurlijke personen
18.7 Schuldeisers
18.8 Einde faillissement
18.9 Surseance van betaling

Eindvragen
Lijst van afkortingen
Trefwoordenregister
Artikelenregister
Jurisprudentieregister
Websiteregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Ondernemingsrecht en faillissementsrecht