Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ. Editie 2017

Paperback Nederlands 2017 9789012400534
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de gemeentelijke belastingen alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De systematiek van de Gemeentewet en de Wet WOZ is als uitgangspunt voor behandeling genomen. Daarnaast worden op dezelfde wijze behandeld de op de Wet milieubeheer gebaseerde gemeentelijke afvalstoffenheffing, de op de Wet op de bedrijveninvesteringszones gebaseerde BIZ-bijdrage en - op andere wijze - de op de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) gebaseerde lokale belastingen die in dat deel van ons Koninkrijk (als bijzondere gemeenten van Nederland met de status van openbaar lichaam) kunnen worden geheven.

Deze uitgave is bedoeld als studieboek voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs, alsmede voor (fiscale) praktijkopleidingen en al diegenen die snel doch volledig inzicht in dit vakgebied willen verkrijgen.

- Mr. M.P. van der Burg is partner bij advies-, opleidings- en detacheringbureau Groenewegen & Van der Burg BV.
- Mr. dr. G. Groenewegen is partner bij advies-, opleidings- en detacheringbureau Groenewegen & Van der Burg BV en gepromoveerd op het vakgebied van gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ.
- Mr. F.J.H.L. Makkinga is werkzaam als zelfstandig belastingadviseur bij Makkinga WOZAdvies,
daarnaast verbonden aan de Capaciteitsgroep Fiscaal Recht van de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken Noord-Nederland en Oost-Brabant. Hun ruime werk-, onderzoeks- en onderwijservaring stelt de auteurs in staat het brede terrein van de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ volledig doch op een heldere en toegankelijke wijze te beschrijven.

Specificaties

ISBN13:9789012400534
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:248
Uitgever:Sdu
Druk:5
Verschijningsdatum:29-8-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over M.P. van der Burg

Mr. M.P. van der Burg is partner bij advies- en detacheringsbureau Groenewegen & Van der Burg BV en tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Utrecht.

Andere boeken door M.P. van der Burg

Over Gino Groenewegen

Gino Groenewegen studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde de post-doctorale leergang Europese Fiscale Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds de oprichting in 1999 is hij partner bij Groenewegen & Van der Burg bureau lokale belastingen bv. Hij is in de periode 1991-2008, eerst fulltime en later parttime, werkzaam geweest aan de EUR en heeft daar als een van de weinigen in Nederland wetenschappelijk onderzoek verricht en onderwijs gegeven op het gebied van de heffingen van lokale overheden en milieuheffingen in de ruimste zin van het woord. Diverse wetenschappelijke en vakpublicaties alsmede boekwerken verschenen van zijn hand.

Andere boeken door Gino Groenewegen

Over F.J.H.L. Makkinga

Mr. F.J.H.L. Makkinga is werkzaam als belastingadviseur bij Ernst & Young; daarnaast is hij verbonden aan de capaciteitsgroep fiscaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden.

Andere boeken door F.J.H.L. Makkinga

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de zesde druk / 11

Lijst van afkortingen / 13

1 Inleiding / 15

2 Algemene en formeelrechtelijke bepalingen / 17
2.1 De algemene bepalingen / 17
2.1.1 Bevoegdheid en eisen invoering belastingen / 17
2.1.2 Gesloten stelsel / 20
2.1.3 Verbod van heffing naar draagkracht / 21
2.1.4 Algemene bepalingen FinBES / 21
2.2 De formeelrechtelijke bepalingen / 21
2.2.1 Algemeen / 21
2.2.2 Wijze van heffing / 22
2.2.3 De bezwaarprocedure / 24
2.2.4 (Hoger)beroepsprocedure / 27
2.2.5 Cassatieprocedure / 31
2.2.6 Invorderingsprocedure / 31
2.2.7 Administratieve verplichtingen / 34
2.2.8 Hardheidsclausule en ambtshalve vermindering / 35
2.2.9 Wet dwangsom niet tijdig beslissen / 36
2.2.10 Immateriële schadevergoeding / 37
2.2.11 Formeelrechtelijke bepalingen FinBES / 37

3 Wet waardering onroerende zaken / 39
3.1 Algemeen / 39
3.2 De algemene bepalingen / 43
3.3 De Waarderingskamer / 44
3.4 De objectafbakening en de waardebepaling / 44
3.4.1 Inleiding / 44
3.4.2 Roerend of onroerend / 44
3.4.3 Objectafbakening / 48
3.4.4 De waardebepaling / 55
3.4.4.1 Algemeen / 55
3.4.4.2 De waarderingsficties in de Wet WOZ / 57
3.4.4.3 De waarde in het economische verkeer / 60
3.4.4.4 De gecorrigeerde vervangingswaarde / 65
3.4.4.5 Waardebepaling van objecten in aanbouw / 73
3.4.4.6 Bodemverontreiniging / 74
3.4.4.7 Waardepeildatum / 75
3.4.4.8 WOZ-waarderingsproces / 75
3.4.5 De waarderingsuitzonderingen / 76
3.4.6 Mutaties tussen waardepeildatum en begin van het WOZ-kalenderjaar / 87
3.5 De waardevaststelling en woz-beschikkinggerechtigden / 88
3.5.1 Inleiding / 88
3.5.2 De WOZ-beschikkinggerechtigden / 88
3.5.2.1 De gebruiker / 89
3.5.2.2 De genothebbende (‘eigenaar’) / 90
3.5.2.3 Meerdere beschikkinggerechtigden / 91
3.5.3 Primaire (of initiële) WOZ-beschikking / 91
3.5.4 De beschikking op verzoek van de nieuwe belanghebbende / 92
3.5.5 Herzieningsbeschikking / 92
3.5.6 Beschikking medebelanghebbende / 93
3.5.7 Verminderingen / 94
3.6 Bezwaar en beroep, bevoegdheden, verplichtingen en strafbepalingen / 95
3.7 Gegevensbeheer / 95
3.8 Gegevensverstrekking / 96
3.9 Waarderingsinstructie 2017 / 97

4 Onroerendezaakbelastingen / 99
4.1 Inleiding / 99
4.2 De belastingplichtige / 101
4.2.1 Inleiding / 101
4.2.2 De belastingplichtige voor de gebruikersbelasting / 101
4.2.3 De belastingplichtige van de eigenarenbelasting / 104
4.3 Het voorwerp van de belasting / 105
4.3.1 Inleiding / 105
4.3.2 Wat zijn onroerende zaken? / 106
4.3.3 De objectafbakening /107
4.4 Het belastbare feit / 109
4.5 De heffingsmaatstaf / 109
4.5.1 Inleiding / 105
4.5.2 De waarderingsficties / 110
4.5.3 De waarde in het economische verkeer / 111
4.5.4 De gecorrigeerde vervangingswaarde / 112
4.6 De waarderings- en heffingsuitzonderingen / 113
4.6.1 Inleiding / 113
4.6.2 De waarderingsuitzonderingen krachtens de Wet WOZ / 114
4.6.3 De heffingsuitzonderingen van de OZB / 119
4.6.3.1 Algemeen / 119
4.6.3.2 De verplichte heffingsuitzonderingen van de OZB / 119
4.6.3.3 De facultatieve heffingsuitzonderingen van de OZB / 122
4.7 De tarieven en onderscheid tussen woningen en niet-woningen/ 123
4.7.1 De tarieven/ 123
4.7.2 Het onderscheid tussen woningen en niet-woningen/ 124


5 Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten / 125
5.1 Inleiding / 125
5.2 De belastingplichtigen / 126
5.3 Het voorwerp van de belasting / 126
5.4 Het belastbare feit / 127
5.5 De heffingsmaatstaf / 128
5.6 De waarderings- en heffingsuitzonderingen / 128
5.7 Het tarief / 129

6 Baatbelasting / 131
6.1 Inleiding / 131
6.2 De belastingplichtige / 132
6.3 Het voorwerp van de belasting / 132
6.4 Het belastbare feit / 133
6.5 De heffingsmaatstaf / 136
6.6 Het tarief / 137
6.7 Het bekostigingsbesluit / 138
6.8 Andere wijzen van kostenverhaal / 139

7 Forensenbelastingen / 141
7.1 Inleiding / 141
7.2 De belastingplichtige / 143
7.3 Het voorwerp van de belasting / 143
7.4 Het belastbare feit / 144
7.5 De heffingsmaatstaf / 146
7.6 Het tarief / 146
7.7 De vrijstellingen / 147

8 Toeristenbelasting / 149
8.1 Inleiding / 149
8.2 De belastingplichtige / 150
8.3 Het voorwerp van de belasting / 151
8.4 Het belastbare feit / 152
8.5 De heffingsmaatstaf / 154
8.6 Het tarief / 154
8.7 De vrijstellingen / 155

9 Parkeerbelastingen / 157
9.1 Inleiding / 157
9.2 Algemeen / 158
9.3 De belastingplichtige / 159
9.4 Het voorwerp van de belasting / 159
9.5 Het belastbare feit / 160
9.6 De heffingsmaatstaf / 162
9.7 Het tarief / 162
9.8 De vrijstellingen / 163
9.9 De heffing en invordering / 164
9.10 Overige onderwerpen in de jurisprudentie / 166
9.11 Wielklem en overbrengen en in bewaring stellen / 168

10 Hondenbelasting / 171
10.1 Inleiding / 171
10.2 De belastingplichtige / 172
10.3 Het voorwerp van de belasting / 172
10.4 Het belastbare feit / 173
10.5 De heffingsmaatstaf / 173
10.6 Het tarief / 173

11 Reclamebelasting / 175
11.1 Inleiding / 175
11.2 De belastingplichtige / 176
11.3 Het voorwerp van de belasting / 177
11.4 Het belastbare feit / 177
11.5 De heffingsmaatstaf / 178
11.6 Het tarief / 179

12 Precariobelasting / 181
12.1 Inleiding / 181
12.2 De belastingplichtige / 183
12.3 Het voorwerp van de belasting / 183
12.4 Het belastbare feit / 184
12.5 De heffingsmaatstaf / 185
12.6 Het tarief / 185

13 Rechten / 187
13.1 Inleiding / 187
13.2 Algemeen / 188
13.3 De belastingplichtige / 190
13.4 Het voorwerp van de belasting / 191
13.5 Het belastbare feit / 192
13.6 De heffingsmaatstaf / 193
13.7 Het tarief / 195
13.8 Welke kosten kunnen worden verhaald? / 196

14 Rioolbestemmingsheffingen / 199
14.1 Algemeen / 199
14.2 Art. 228a Gem.w. en Kaderrichtlijn water EU / 200
14.3 Belastingplichtige/ 201
14.4 Het voorwerp van de belasting/ 201
14.5 Het belastbare feit/ 201
14.6 De heffingsmaatstaf/ 202
14.7 Kosten / 202

15 Reinigingsheffingen / 205
15.1 Inleiding / 205
15.2 De belastingplichtige / 206
15.3 Het voorwerp van de belasting / 207
15.4 Het belastbare feit / 208
15.5 De heffingsmaatstaf / 209
15.6 Het tarief en de kosten / 209

16 BIZ-bijdrage/ 213
16.1 Inleiding / 213
16.2 De belastingplichtige / 215
16.3 Het voorwerp van de belasting / 215
16.4 Het belastbare feit / 216
16.5 De heffingsmaatstaf / 216
16.6 Het tarief / 216
16.7 Invoeringstraject / 217
16.7.1 Informele overlegfase / 217
16.7.2 Formele fase / 217
16.7.3 Uitvoerende fase / 200
16.8 Welke investeringen/activiteiten / 220
16.9 Einde BIZ-bijdrage (aflopen of tussentijds) / 221

17 Lokale belastingen BES-eilanden / 223
17.1 Inleiding / 223
17.2 Algemene bepalingen / 223
17.3 Bepalingen grondbelasting en opcenten vastgoedbelasting / 224
17.4 Bepalingen overige lokale BES-belastingen / 225

Jurisprudentieregister / 227

Trefwoordenregister / 239

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ. Editie 2017