Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Asser 6 Verbintenissenrecht - Studenteneditie 2016

Paperback Nederlands 2016 9789013135015
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze speciale studenteneditie is samengesteld uit tekstgedeelten afkomstig van Asser 6-II, Asser 6-III en Asser 6-IV.

Specificaties

ISBN13:9789013135015
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1220
Druk:1
Verschijningsdatum:22-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Arthur Hartkamp

Mr. A.S. Hartkamp is emeritus-hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Andere boeken door Arthur Hartkamp

Over Carla Sieburgh

Prof.mr.drs. Carla Sieburgh is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam.

Andere boeken door Carla Sieburgh

Inhoudsopgave

Uitgebreide inhoudsopgave XXI1

Enige Afkortingen XXXIII1

Lijst van verkort aangehaalde werken XXXV1

Hoofdstuk 1 - Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding 1
§ 1 Inleidende opmerkingen 1
§ 2 Begrip, aard en begroting van de schade 9
§ 3 Oorzakelijk verband 38
§ 4 Vermindering van de schadevergoeding (voordeelverrekening en 'eigen schuld' van de benadeelde) 92
I Verrekening van voordeel 92
II 'Eigen schuld' van de benadeelde 100
§ 5 Aansprakelijkheid van verschillende personen 124
§ 6 Vergoeding van de ideële schade 129
§ 7 Schade door letsel of overlijden 137
I Letselschade 139
II Schade door overlijden 147
III Regresrechten 156
§ 8 Matiging en limitering van schadevergoeding 163

Hoofdstuk 2 - Verbintenissen tot betaling van een geldsom 175
§ 1 De begrippen geld en geldschuld 175
§ 2 De wijze van betaling 178
§ 3 De plaats van betaling 192
§ 4 Wettelijke rente 194

Hoofdstuk 3 - Verrekening 203
OVERGANG VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN EN AFSTAND VAN VORDERINGEN 231
Inleidende opmerkingen 233

Hoofdstuk 4 - Gevolgen van overgang van vorderingen 235

Hoofdstuk 5 - Subrogatie 2451
§ 1 Het begrip subrogatie; de wettelijke systematiek 245
§ 2 De gevallen van subrogatie 252
§ 3 Rechtsgevolgen van subrogatie 257
I Inleiding 257
II Additionele rechtsgevolgen bij subrogatie overeenkomstig art. 6:150 BW 258
III Additionele rechtsgevolgen van subrogatie in het algemeen 264

Hoofdstuk 6 - Schuld- en contractsoverneming 2671
§ 1 Inleidende opmerkingen 267
§ 2 Schuldoverneming 271
§ 3 Contractsoverneming 278

Hoofdstuk 7 - Afstand en vermenging 2831
§ 1 Afstand 283
I Algemene opmerkingen. Totstandkoming 283
II Schuldvernieuwing 290
§ 2 Vermenging 302
RECHTSVORDERINGEN 3071
Inleidende opmerkingen 3091

Hoofdstuk 8 - De rechtsvordering tot nakoming; reële executie 311

Hoofdstuk 9 - Bevrijdende verjaring 3251
§ 1 Begripsbepaling en strekking 335
§ 2 Werking van de extinctieve verjaring 341
§ 3 Afstand van verjaring 345
§ 4 Tijdsduur van de extinctieve verjaring; verschillende verjaringen 348
I Aanvang en voltooiing van de extinctieve verjaring van art. 3:306 BW 349
II Aanvang en voltooiing van de extinctieve verjaring van art. 3:307-311 BW 351
III De algemene verjaringstermijn van twintig jaar 352
IV De korte verjaringen van vijf jaar van art. 3:307-312 BW 353
V Verspreide bepalingen betreffende verjaring 369
VI Contractuele verjaringstermijnen 370
§ 5 Stuiting van de verjaring 371
§ 6 Verlenging van de verjaring 377
§ 7 Vervaltermijnen 379

Zakenregister 389

Wetsartikelenregister 397

Jurisprudentieregister 409Deel II

Uitgebreide inhoudsopgave XVII1

Enige afkortingen XXIX1

Lijst van verkort aangehaalde werken XXXI1

Inleiding 11
ONRECHTMATIGE DAAD 3
Hoofdstuk 1 - Het karakter van de aanspraak op vergoeding van schade, toegebracht door een onrechtmatige daad 5
Hoofdstuk 2 - De grondslag van het recht op en van de verplichting tot schadevergoeding 21
Hoofdstuk 3 - De materiële vereisten voor de actie tot schadevergoeding ex art. 6:162 37
3.1 Onrechtmatige daad 37
3.1.I Het begrip onrechtmatige daad 37
3.1.I.A Schending van verkeers- of veiligheidsnormen 63
3.1.I.B Normen ter bescherming tegen zuivere vermogensschade 68
3.1.I.C Normen ter bescherming tegen immateriële schade 83
3.1.I.D Toezicht 85
3.1.I.E Overige algemene opmerkingen ten aanzien van zorgvuldigheidsnormen 88
3.1.I.F Misbruik van bevoegdheid 98
3.1.II Rechtvaardigingsgronden 100
3.2 Toerekenbaarheid 110
3.2.I Schuld 110
3.2.II Toerekening buiten schuld 124
3.2.II.A De oorzaak die krachtens de wet voor rekening van de dader komt 124
3.2.II.B De oorzaak die krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de dader komt 128
3.3 Schade; causaal verband 134
3.4 De relativiteitsleer 136

Hoofdstuk 4 - Vorderingen die op onrechtmatige daad kunnen worden gegrond 159

Hoofdstuk 5 - Aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de onrechtmatige daad van andere personen 173
5.1 Algemene opmerkingen 173
5.2 De aansprakelijkheid van ouders en voogden 178
5.3 De aansprakelijkheid van de werkgever 186
5.4 De aansprakelijkheid ter zake van bedrijfsuitoefening door een niet-ondergeschikte 201
5.5 De aansprakelijkheid van de vertegenwoordigde 204

Hoofdstuk 6 - Aansprakelijkheid voor schade, toegebracht door zaken 209
6.1 Inleidende opmerkingen 209
6.2 De aansprakelijkheid voor roerende zaken in het algemeen 216
6.2.I Het voorwerp van de aansprakelijkheid 217
6.2.II De omvang van de aansprakelijkheid 218
6.2.III De aansprakelijke persoon 228
6.3 De aansprakelijkheid voor opstallen 232
6.4 De aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen 242
6.5 Aansprakelijkheid voor dieren 249
6.6 Productenaansprakelijkheid 257
6.7 De aansprakelijkheid van de eigenaar of de houder van een motorrijtuig 272

Hoofdstuk 7 - Aantasting van eer en goede naam 291

Hoofdstuk 8 - Oneerlijke handelspraktijken, misleidende en vergelijkende reclame 301

Hoofdstuk 9 - De aansprakelijkheid van rechtspersonen en van personen in hun organisatie 319

Hoofdstuk 10 - De onrechtmatige overheidsdaad 333
10.1 Inleidende opmerkingen 333
10.2 Rechtmatige overheidsdaad 339
10.3 Onrechtmatige overheidsdaad, algemeen 345
10.4 Onrechtmatig bestuur 356
10.4.I Burgerlijke rechter versus bestuursrechtelijke rechtsbescherming 357
10.4.II Bevoegdheid van de burgerlijke rechter, ontvankelijkheid van de vordering en formele rechtskracht 366
10.5 Onrechtmatige wetgeving 376
10.6 Onrechtmatige rechtspraak 381

VERBINTENISSEN UIT ANDERE BRON DAN ONRECHTMATIGE DAAD OF OVEREENKOMST 387
Hoofdstuk 11 - Zaakwaarneming 389
11.1 Het begrip zaakwaarneming en haar wijze van tot stand komen 389
11.2 De rechten en plichten van zaakwaarnemer en belanghebbende 401

Hoofdstuk 12 - Onverschuldigde betaling 407

Hoofdstuk 13 - Ongerechtvaardigde verrijking 437

Zakenregister 467

Wetsartikelenregister 473

Jurisprudentieregister 481

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 6 Verbintenissenrecht - Studenteneditie 2016