Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2016 9789013135428
Direct te downloaden

Samenvatting

Deze uitgave behandelt afdeling 6.3.3A BW, de wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken die eind 2008 in werking trad.

De afdeling omvat, wat de positie van consumenten jegens ondernemers betreft, regels voor misleidende consumentenreclame zoals we die eerder uit afd. 6.3.4 kenden, maar omvat méér. Afdeling 6.3.3A richt zich ook tegen andere oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, zoals agressieve handelspraktijken. En de regels zijn niet beperkt tot gedragingen vóór het tot stand komen van een overeenkomst, maar gelden ook voor oneerlijke handelspraktijken na het sluiten daarvan (aflevering, service, klachtenbehandeling).

De achtergrond van de artikelen 6:193a-j BW - gelegen in Richtlijn 2005/29/EG - en de inhoud daarvan worden in dit boekje belicht. Een slothoofdstuk is gewijd aan handhavingskwesties, waarbij in deze tweede druk ruime aandacht wordt gegeven aan het in 2014 ingevoerde vernietigingsrecht voor de consument (art. 6:193j, lid 3). Ook de actiebevoegdheid van concurrenten en collectieve acties (vgl. art. 3:305a en 3:305d BW) komen aan bod, evenals handhaving door de Autoriteit Consument en Markt en klachtmogelijkheden bij de Stichting Reclame Code.

Bij de invoering van afdeling 6.3.3A over oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, is de inhoud van afdeling 6.3.4 teruggebracht tot misleidende reclame jegens ondernemers, alsmede vergelijkende reclame. Afdeling 6.3.4 wordt door dezelfde auteur behandeld in MonBW B49b (Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame).

Specificaties

ISBN13:9789013135428
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:114
Druk:2
Verschijningsdatum:23-9-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Feer Verkade

Mr. D.W.F. Verkade studeerde Nederlands recht in Leiden. Zijn wetenschappelijke loopbaan ontwikkelde hij aan de universiteiten van Amsterdam (UvA), Nijmegen en wederom Leiden. Daarnaast was hij bijna 30 jaar advocaat te Amsterdam alsmede rechter- en later raadsheer-plaatsvervanger te Arnhem. In 2002 nam hij afscheid van de universiteit en van de balie, en werd hij advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Andere boeken door Feer Verkade

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Enige afkortingen / XI
Verkort aangehaalde literatuur / XIV

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1 Afdeling 6.3.3A BW en Richtlijn 2005/29/EG (Richtlijn OHP) / 1
2 Doel van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (waaronder: maximumharmonisatie) / 2
3 Toepassingsgebied van de Richtlijn OHP en van afd. 6.3.3A / 2
3a Uitwerking van de maximumharmonisatie door het HvJ EU / 3
4 Iets over de unierechtelijke voorgeschiedenis / 4
5 Term ‘handelspraktijken’ / 6
6 Plaatsing in afd. 6.3.3A; een vleugje Nederlandse voorgeschiedenis / 6
7 Verhouding tussen afd. 6.3.3A en Richtlijn OHP enerzijds en afd. 6.3.4 en Richtlijn 2006/114 (voorheen 84/450) inzake misleidende en vergelijkende reclame anderzijds / 8
8 Afdeling 6.3.3A in het systeem van het Nederlandse consumentenbeschermende privaatrecht / 11

HOOFDSTUK 2
Globale opzet afd. 6.3.3A / 13
9 Getrouwheid aan de Richtlijn OHP / 13
10 Doel; Schutznorm / 14
11 Korte inhoud bepalingen / 15

HOOFDSTUK 3
Oneerlijke handelspraktijken in het algemeen / 17
12 Misleidende, agressieve en andere oneerlijke handelspraktijken / 17
13 Verbinding met art. 6:162 BW / 17
14 Handelaar enerzijds, consument anderzijds / 18
15 Omschrijvingen consument en handelaar / 18
16 Degene die ten behoeve van een handelaar handelt / 20
17 De professional die ten behoeve van een consument handelt / 21
18 Noch consument, noch handelaar? / 22
19 Handelaar of consument: twee slotopmerkingen / 23
20 Handelspraktijk / 23
21 Handelspraktijk: vergelijking met toepassingsgebied van afd. 6.3.4 (oud) / 24
22 Rechtstreeks verband houdend met ... / 25
23 Producten: goederen én diensten / 25
24 Oneerlijke handelspraktijk: algemeen / 26
25 Relevantie van de criteria van art. 6:193b lid 2 BW binnen het geheel van afd. 6.3.3A / 26
26 Vereisten van professionele toewijding / 28
27 Overeenstemming met eerlijke marktpraktijken / 29
28 Geïnformeerd besluit over een overeenkomst / 30
29 Gemiddelde consument / 30
30 Gemiddelde consument; gemiddeld ‘groepslid’ / 33
31 Causaliteitsverband tussen de beperking van de mogelijkheid om een geïnformeerd besluit te nemen, en het besluit van de consument / 34
32 Merkbaarheid: ‘causaliteit plus’? / 35
33 Andere (onbenoemde) oneerlijke handelspraktijken / 36
33a Slaafse nabootsing van producten oneerlijke handelspraktijk jegens consumenten? / 37
34 Grondrechten / 37

HOOFDSTUK 4
Misleidende handelspraktijken / 39
35 Begrip misleiding; algemeen; informatie en omissies; halve waarheden / 39
36 Feitelijk (on)juiste informatie / 40
37 Anderszins misleidende informatie / 41
38 Misleidende omissies volgens art. 6:193d e.v BW. / 42
39 De aspectenlijst van art. 6:193c lid 1 BW / 43
40 Op consumenten gerichte vergelijkende reclame / 44
41 Artikel 6:193c lid 2 onder a BW: ‘look-alike’ producten / 45
42 Artikel 6:193c lid 2 onder b BW: misleidende gedragscode-pretentie / 46
43 Uitwerking misleidende omissies: ‘harde’ lijsten van art. 6:193e en 6:193f BW / 46
44 Lijst van art. 6:193e BW bij ‘uitnodiging tot aankoop’ / 47
45 De inhoud van de lijst van art. 6:193e BW / 48
46 Verplichte informatie op basis van andere unierechtelijke wetgeving bij commerciële communicatie: art. 6:193f BW / 49
47 De zwarte lijst van art. 6:193g / 50
48 Bewijslastbepalingen van art. 6:193j leden 1 en 2 BW; algemeen / 54
49 Juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie / 54
50 Omstandigheden waaronder bewijslastomkering kan plaatsvinden / 55
51 Bewijslastverdeling in kort geding / 57
52 Toerekenbaarheid en bewijs / 57
52a Misleidingstoets: feitenrechter, Hoge Raad en HvJ EU / 58

HOOFDSTUK 5
Agressieve handelspraktijken / 61
53 Inleiding / 61
54 Begrip agressie: intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding / 61
55 De lijst van art. 6:193h lid 2 BW / 63
56 Factoren a en b van art. 6:193h lid 2 BW / 63
57 Onderdeel c van art. 6:193h lid 2 BW / 64
58 Onderdelen d en e van art. 6:193h lid 2 BW / 64
59 De zwarte lijst van art. 6:193i BW / 65
60 Bewijslastverdeling (verwijzing) / 67

HOOFDSTUK 6
Gedragscodes / 69
61 Algemeen / 69
62 Definities / 69
63 Voorbeelden van gedragscodes / 70
64 Ondersteunende bepalingen / 71
65 Bewakende bepalingen; consumentenbelangen / 71
66 Handelarenbelangen; voldoende bewaking? / 72

HOOFDSTUK 7
Optreden tegen oneerlijke handelspraktijken / 75
67 Inleiding / 75
A. Individuele consumenten / 76
68 – 73 (oud). Vervallen. / 76
68a Vernietigingsbevoegdheid van art. 6:193j lid 3 BW (sinds 2014): inleiding / 76
69a Vernietigingsbevoegdheid van art. 6:193j lid 3 BW: inhoud / 76
70a Vernietigingsbevoegdheid van art. 6:193j lid 3 BW: vorm / 78
71a Vernietigingsbevoegdheid van art. 6:193j lid 3 BW: gevolgen / 78
72a Vernietigingsbevoegdheid van art. 6:193j lid 3 BW: goede bepaling op merkwaardige plaats in de wet / 80
73a Schadevergoeding voor de consument wegens oneerlijke handelspraktijken / 81
73b Verbleekte alternatieven voor de consument naar het recht van vóór 2014 / 82
B. Individuele concurrenten / 83
74 Individuele concurrenten: verbod, rectificatie, recall / 83
C. Organisaties van consumenten, van concurrenten, of van andere personen (collectieve acties) / 84
75 Algemeen: onverminderde grondslag van art. 3:305a BW (dagvaardingsprocedure) / 84
76 Mist over toepasselijkheid van art. 3:305a (en art. 3:305d) BW op afd. 6.3.3A is inmiddels opgetrokken / 85
77 Artikel 3:305b BW niet in te roepen door ACM / 86
78 De verzoekschriftprocedure van artikel 3:305d BW / 86
79 Collectieve schadevergoedingsacties: constructies via oudere BW-bepalingen / 87
80 Collectieve schadevergoedingsacties: constructie via de Wet collectieve afhandeling massaschade / 88
D. De Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Financiële Markten / 88
81 Algemeen: van Consumentenautoriteit (CA) naar Autoriteit Consument en Markt (ACM) / 88
82 Bestuursrechtelijke handhaving van burgerlijk recht / 89
83 Last onder dwangsom en bestuurlijke boete: toepassingsgebied; kritiek; rechtswaarborgen / 90
84 Last onder dwangsom en bestuurlijke boete: inhoud / 91
85 [Vervallen] / 92
86 Verhouding bestuursrechtelijke/strafrechtelijke handhaving / 92
87 Andere handhavingsinstanties naast de Autoriteit Consument en Markt / 92
E. De Stichting Reclame Code / 93
88 De Stichting Reclame Code en de Nederlandse Reclame Code / 93

Register van aangehaalde uitspraken / 95

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten