Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Capita Strafrecht

Een thematische inleiding

Gebonden Nederlands 2013 9789069167886
Voormalig top 100Totaal 29 dagen
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

'Capita Strafrecht' bevat een thematische inleiding in het strafrecht. Het boek is bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau.

Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting. Anderzijds worden actuele ontwikkelingen als de grote stromen strafzaken die moeten worden afgedaan, de OM-strafbeschikking, de strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme, de nieuwe rol van de rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek, veranderingen in het denken over strafrecht en straf, wijzigingen in het sanctiestelsel, noodzaak en vorm van rechterlijke controle en andere thema's aan de orde gesteld. Van deze thema's wordt telkens de invloed op de systematiek van de regeling van het strafrecht geschetst. Ook wordt de aard van de strafrechtelijke rechtshandhaving zichtbaar gemaakt. In deze thematische aanpak maakt 'Capita Strafrecht' duidelijk welke, onderling zeer verschillende vragen, strafrecht en strafrechtspleging tegenwoordig oproepen.

Naar vorm, opzet en inhoud beoogt 'Capita Strafrecht' om, aansluitend aan contactonderwijs, strafrechtelijke thema's toegankelijk te maken. Daarmee wordt geprobeerd de afstand te verkleinen tussen het contactonderwijs en het steeds ingewikkelder wordende systeem van het strafrecht. Juist die afstand doet zich in de studie op inleidend niveau in toenemende mate voelen. De nadruk ligt telkens op een uitvoerig opgezette bespreking van hetgeen aan bepaalde thema's essentieel is. Naar een uitputtende behandeling is daarbij niet gestreefd. Gepoogd is thema's toegankelijk te maken, zonder af te doen aan de eis van toegewijde studie die ook reeds aan de beginnende student mag worden gesteld. Traditionele strafrechtelijke begrippen ontbreken daarbij niet. Ter aanvulling en relativering compareren in de tekst instanties, personen en voorwerpen als ridderorden, een toga van 'dof grein', notaris Niekerk uit Godfried Bomans' Pieter Bas, dhr. Damocles en zijn zwaard, de Amerikaanse vice-president, Pilatus en Sinterklaas.

P.A.M. Mevis is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij werkte eerder mee aan een cursus inleiding strafrecht ten behoeve van de Open Universiteit Nederland en deed zelf tentamen inleiding strafrecht in juni 1981. Ontelbare onderwijsherzieningen geleden heette dat overigens nog kandidaatsexamen. Dergelijke bureaucratische wijzigingen laten gelukkig de wezenlijke taak van de docent onverlet om de inhoud van zijn vak voor studenten toegankelijk te maken. Die taak is nooit veranderd.

Specificaties

ISBN13:9789069167886
Trefwoorden:strafrecht
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1034
Druk:7
Verschijningsdatum:11-1-2013
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Introductie

Eerste oriëntatie

Hoofdstuk 1 - Bronnen en onderscheidingen
Hoofdstuk 2 - De organen van de strafrechtspleging, hun organisatie en hun taken
Hoofdstuk 3 - De fasen in het strafproces

Strafrechtelijke rechtshandhaving

Hoofdstuk 4 - De eigen aard van de strafrechtelijke
Hoofdstuk 5 - Rechtsbescherming door legaliteit en codificatie

Formeel strafrecht: Strafprocesrecht

Blokintroductie Strafprocesrecht
Hoofdstuk 6 - Algemene beschouwingen over strafprocesrecht
Hoofdstuk 7 - Systematiek van de bevoegdheden van politie en justitie ter opsporing
Hoofdstuk 8 - Dwangmiddelen en opsporingsmethoden
Hoofdstuk 9 - Het voorbereidend onderzoek in strafzaken
Hoofdstuk 10 - Vervolgbaarheid en vervolgingsbeslissing
Hoofdstuk 11 - Het onderzoek ter terechtzitting
Hoofdstuk 12 - Na het onderzoek ter terechtzitting: beraadslaging en beslissing; het vonnis
Hoofdstuk 13 - Rechterlijke controle en rechtsmiddelen
Hoofdstuk 14 - Differentiatie in de afdoening van (grote stromen) strafzaken

Materieel strafrecht

Blokintroductie Materieel strafrecht
Hoofdstuk 15 - Algemene beschouwingen over materieel strafrecht
Hoofdstuk 16 - De structuur van het strafbare feit
Hoofdstuk 17 - Inperking van strafbaarheid: strafuitsluitingsgronden
Hoofdstuk 18 -Uitbreiding van strafbaarheid: poging, voorbereiding en deelneming

Het strafrechtelijk sanctiestelsel

Hoofdstuk 19 - Het strafrechtelijk sanctiestelsel

Slotbeschouwing
Trefwoordenregister
Jurisprudentieregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Capita Strafrecht