Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsbesluiten

De Wet nadeelcompensatie en de competentieproblematiek tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter

Paperback Nederlands 2018 9789088632228
Niet leverbaar.

Samenvatting

Indien een burger als gevolg van een onrechtmatige overheidshandeling schade lijdt, moet hij zich dan wenden tot de burgerlijke rechter – zijnde de klassieke schadevergoedingsrechter – of tot de bestuursrechter vanwege de overheid als procespartij en schadeveroorzaker? Geschillen over schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad raakten in het verleden als gevolg van een ingewikkelde rechtsmachtverdeling onnodig versnipperd over verschillende procedures en rechtsgangen. Hierdoor was de burger vaak genoodzaakt niet één maar twee procedures te doorlopen teneinde zijn schade vergoed te krijgen. Om die reden is dit uiterst complexe schadevergoedingsrecht in juli 2013 vervangen door een schadevergoedingsregeling in de Algemene wet bestuursrecht.

In dit boek onderzoekt mr. Valérie Beulen in hoeverre de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten daadwerkelijk een panacee biedt voor de competentieproblematiek tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter in geval van schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad. Aan de hand van de in het verleden heersende competentieproblematiek beziet zij in hoeverre de uit titel 8.4 Awb voortvloeiende rechtsmachtverdeling en de zelfstandige verzoekschriftprocedure hebben geleid tot processuele winst of juist tot (voortzetting van) processuele problematiek.

Middels onder andere een kritische analyse van de vakliteratuur alsmede een rechtsvergelijkende beschouwing wordt onderzocht of titel 8.4 Awb daadwerkelijk een effectief schadevergoedingssysteem heeft verwezenlijkt. Tenslotte bespreekt de auteur op welke wijze – mede in het licht van de bevordering van de emancipatie van het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht – een ‘ideale’ schadevergoedingsregeling zou kunnen worden gerealiseerd.

Specificaties

ISBN13:9789088632228
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:128
Druk:1
Verschijningsdatum:20-4-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen VII

Inleiding 1

1 Schade als gevolg van een appellabel onrechtmatig besluit: de competentieverdeling vóór 1 juli 2013 5
1.1 De burgerlijke rechter versus de bestuursrechter: een inleiding 5
1.2 De rechtsmachtverdeling onder de vigeur van het oude schadevergoedingsrecht 7
1.3 Competentieperikelen onder het oude schadevergoedingsrecht in de praktijk 9
1.4 Toepassing op de casus 13

2 Schade als gevolg van een appellabel onrechtmatig besluit: de competentieverdeling na 1 juli 2013 15
2.1 De invoering van titel 8.4 Awb: een nieuw schadevergoedingsrecht 15
2.2 Gevolgen van de invoering voor de competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter 16
2.3 De introductie van de zelfstandige verzoekschriftprocedure 20
2.4 Toepassing op de casus 27

3 De processuele winst en problematiek van titel 8.4 Awb 29
3.1 De processuele voordelen van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten voor de belanghebbende in zijn zoektocht naar schadevergoeding 29
3.2 Een kritische noot: de procedurele problematiek en knelpunten van het nieuwe schadevergoedingsrecht 32
3.3 Toepassing op de casus 46
3.4 Eigen visie 47

4 De ‘ideale’ schadevergoedingsregeling 51
4.1 De gebreken van titel 8.4 Awb: voorstellen tot verbetering 51
4.2 Civiele rechter of bestuursrechter? Processuele bijzonderheden en eigenschappen 53
4.3 De competentieverdeling bij schadevergoeding wegens onrechtmatig overheidshandelen: een blik over de grenzen 60
4.3.1 Duitsland 60
4.3.2 Engeland 62
4.3.3 Frankrijk 63
4.3.4 Noorwegen 65
4.3.5 Vergelijking van de verschillende competentieverdelingen: een leerschool voor Nederland? 66
4.4 De meest gerede schadevergoedingsrechter: de ‘ideale’ rechtsmachtsverdeling bij onrechtmatig overheidshandelen 67
4.4.1 Voorstellen uit het juridisch discours 67
4.4.2 Eigen visie 73
4.4.3 Aanbevelingen 74

5 Conclusies 81

Bijlagen 85
Geraadpleegde literatuur 89
Geraadpleegde wet- en regelgeving 111
Geraadpleegde jurisprudentie 113
Overig 115

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsbesluiten