Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Beyond MBA

Huib Broekhuis’ boek Beyond MBA wil een bijdrage leveren om bedrijven van de toekomst te creëren door leiderschapsprincipes op een hele andere wijze in te vullen.

Louis Thorig | 13 oktober 2015

De uitdaging is om als bedrijf een juiste balans te vinden tussen purpose (een hoger doel nastreven met diensten en producten die iets toevoegen aan de wereld zoals armoedebestrijding, duurzaamheid) en profit en niet alleen te focussen op harde kritische succesfactoren zoals kortetermijnwinst, cash flow en return on investment. Maar essentieel is om ook te focussen op typisch menselijke aspecten van leiders en medewerkers (bevlogenheid, authentiek in het leven staan, passie, talent ontplooiing, motivatie, verantwoordelijkheid nemen, iedereen is een leider, eigen waarden, persoonlijke fysieke, emotioneel en spiritueel bewustzijn). Purpose-gedreven organisaties houden in alle opzichten rekening met de impact van hun handelen op de omgeving, doen wat goed is voor hun klanten en medewerkers en kunnen ook nog eens de wereld veranderen. Ze dragen bij aan de prosperity (voorspoed, welzijn) van de samenleving door als collectief hun purpose-gerichtheid in praktijk te brengen. Bedrijven die een goede balans aanhouden tussen purpose en profit kunnen een succesvolle Beyond MBA-organisatie (nieuwe stijl) worden. Om zijn gedachtegoed te stroomlijnen heeft de auteur zijn boek opgebouwd in drie delen. De auteur prikkelt zijn lezers tot nadenken door aan elk hoofdstuk een aantal vragen toe te voegen voor zelfreflectie. In het eerste deel behandelt Broekhuis het centrale thema van het traditionele MBA-denken: focus op winst leidt tot verlies. Wel erg kort door de bocht. Dit onderdeel probeert de auteur te onderbouwen met zijn persoonlijke levenservaringen, inzichten bij het opzetten van zijn bedrijf VDS Training Consultants en de Go Beyond MBA beweging. Het MBA-denken wordt volgens Broekhuis sterk beïnvloed door het managementdenken van Frederick Taylor, zoals beschreven in ‘Principles of Scientific Management’. De menselijk aspecten komen in het traditionele MBA-denken weinig aan bod. Eigenlijk schetst hij in het eerste deel een vrij negatief beeld over de gang van zaken in veel bedrijven en organisaties van nu. In het tweede deel van zijn boek beschrijft Broekhuis het proces van bewustwording. De mens ziet hij als een holistisch wezen dat bestaat uit een mentale, fysieke en een spirituele dimensie. Deze dimensies zouden op elkaar in werken. En alles is terug te voeren op energie. Dit is het toverwoord. Gedachten, emoties en gevoelens bestaan uit energie. Een ruimer bewustzijn bij zowel leiders als medewerkers kan leiden tot veel grotere en belangrijke prestaties dan ze nu vaak leveren. Het tweede deel is wat mij betreft het meest zweverige onderdeel van dit boek. In het derde deel probeert de auteur extra dimensies toe te voegen aan het kille meten-is-weten MBA-denken. Immers bij deze manier van denken geldt dat wat je niet kunt meten niet relevant is. In dit deel van het boek beschrijft de auteur diverse uitgangspunten om te komen tot een Beyond MBA-organisatie. Nu worden bedrijfskeuzes gemaakt vanuit een hoger bewustzijn. Immers Beyond MBA-organisaties streven een hoger doel na (purpose). Hier komt de Beyond MBA-manier van werken om de hoek kijken. Bij de Beyond MBA-manier van werken is veel meer aandacht voor menselijke aspecten. En Beyond-profit is vervangbaar door purpose als nieuwe definitie van succes. Of anders gezegd purpose is het hogere doel en profit de uitkomst. In dit deel van het boek vergelijkt de auteur Beyond-SWOT, Beyond marketing & sales, Beyond management, Beyond-hiërarchie met de traditionele opvattingen over deze thema’s. Ten slotte, Huib Broekhuis beweert zelf – niet geheel onbescheiden - dat zijn boek een ‘must read’ is voor leiders van nu en morgen die weten, voelen en zien dat de wereld verandering nodig heeft. Daar ben ik het niet mee eens omdat mijns inziens zijn gedachtegoed niet heel erg origineel en vernieuwend is. Het is wel een leesbaar boek en zet de lezer hier en daar zeker aan tot nadenken.

Over Louis Thorig

Louis Thörig is verbonden als master- en bachelorthesisbegeleider aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was tot 1 augustus 2011 werkzaam als global communications manager op het hoofdkantoor van IOI-Loders Croklaan (www.croklaan.com) in Wormerveer. Hij heeft zijn MBA behaald bij Business School Nederland, de Action Learning MBA.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden