Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving

Ingenaaid Nederlands 2011 9789012387354
Niet leverbaar.
78,75

Samenvatting

Bij de bedrijfsoverdracht van de ene natuurlijke persoon aan de andere kan heffing plaatsvinden van inkomstenbelasting, schenk- of erfbelasting en/of overdrachtsbelasting. De wetgever heeft ter zake van deze heffingen 15 fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ingevoerd.

De auteur onderzoekt of deze bedrijfsopvolgingswetgeving van voldoende kwaliteit is. Deze kwaliteit wordt beoordeeld vanuit twee invalshoeken, een juridische invalshoek en een beleidsmatige invalshoek. Bij de juridische invalshoek wordt onder andere aandacht besteed aan het EU- recht, het gelijkheidsbeginsel, het draagkrachtbeginsel, de onderlinge afstemming en de complexiteit van de wetgeving.
Bij de beleidsmatige invalshoek wordt onderzoek gedaan naar de noodzaak voor de overheid om fiscale maatregelen te treffen en naar de vraag of het treffen van vrijstellingen, doorschuifregelingen en betalingsregelingen effectieve en doelmatige maatregelen zijn. Voorafgaande aan het feitelijke onderzoek is het onderzoeksgebied beschreven.

De auteur geeft onder andere een toetsingskader waarlangs instrumentele wetgeving kan worden getoetst op haar rechtmatigheid en bijdrage aan het bereiken van de economische doelstelling, een bespreking van de 15 bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en een bespreking van diverse borgstellingsregelingen, zoals de BMKB-regeling. Daarnaast is een hoofdstuk opgenomen waarin de feiten, trends en knelpunten met betrekking tot de bedrijfsopvolgingspraktijk in Nederland worden besproken. Aangezien de financiering van een bedrijfsopvolging een belangrijk knelpunt vormt, en de belastingheffing bij een bedrijfsopvolging daarvan deel uitmaakt, is tevens een hoofdstuk besteed aan het functioneren van de financieringsmarkt bij bedrijfsopvolgingen in Nederland.

Conclusie van de auteur
De uiteindelijke conclusie van de auteur is dat de bedrijfsopvolgingswetgeving van onvoldoende kwaliteit is. Zowel qua rechtmatigheid als qua bereiken van de economische doelstelling schiet de wetgeving om diverse redenen te kort. De auteur doet de aanbeveling de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te vervangen door een niet-fiscale kredietmaatregel à la de BMKB-borgstellingsregeling.

Specificaties

ISBN13:9789012387354
Taal:Nederlands
Bindwijze:ingenaaid
Aantal pagina's:600
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:1-10-2011
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over M.J. Hoogeveen

Mr. M.J. Hoogeveen is docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Departement Belastingrecht van de Universiteit van Tilburg.

Andere boeken door M.J. Hoogeveen

Inhoudsopgave

Voorwoord

Lijst van gebruikte afkortingen

1. Inleiding

Deel I
Uitwerking toetsingskader en beschrijving van het onderzoeksgebied

2. Uitwerking toetsingskader
3. Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
4. Niet-belastinggerelateerde kredietmaatregelen
5. Bedrijfsoverdrachten in Nederland: feiten en trends
6. Bedrijfsopvolging en financieringsproblemen

Deel II
Juridische evaluatie

7. Toetsing aan de vrijheden in het VwEU
8. Toetsing aan het verbod op staatssteun in het VwEU
9. Gelijkheidsbeginsel als rechtsbeginsel: vrijstellingen
10. Draagkrachtbeginsel als verdelingsbeginsel: doorschuifregelingen
11. Onderlinge afstemming
12. Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid

Deel III
Beleidsmatige evaluatie

13. Algemene beoordeling van het gevoerde beleid
14. Noodzaak, effectiviteit en doelmatigheid vrijstellingen SW 1956
15. Effectiviteit en doelmatigheid doorschuifregelingen
16. Effectiviteit beoordeeld aan de hand van het model Altman

Deel VI
Samenvatting en conclusie

17. Samenvatting
18. Conclusie
19. Summary

Bijlagen
Jurisprudentieregister
Literatuurlijst

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving