Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Succesvol procederen bij de belastingrechter

Paperback Nederlands 2019 9789012404761
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

In Nederland worden vele verschillende belastingen geheven, zowel door de rijksoverheid als door provincies, waterschappen en gemeenten. Iedere burger, of hij nou ondernemer is of particulier, wordt dan ook geconfronteerd met belastingheffing. In veel gevallen vindt belastingheffing plaats met instemming van de burger. De situatie kan zich ook voordoen dat een burger het niet eens is met belastingheffing. Dit boek biedt dan uitkomst.

Het boek bevat praktische en complete informatie over de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen bijvoorbeeld belastingaanslagen en over de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de belastingrechter. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor de fiscale professional die zo nu en dan te maken krijgt met fiscale bezwaar- en beroepsprocedures, doch door de laagdrempelige insteek is het boek ook goed bruikbaar voor de particulier die zelf procedeert tegen bijvoorbeeld zijn eigen belastingaanslag.

Specificaties

ISBN13:9789012404761
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:176
Uitgever:Sdu
Druk:3
Verschijningsdatum:12-6-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord / 9

1 Procederen bij de belastingrechter / 11
1.1 Waartegen kan worden geprocedeerd? / 11
1.1.1 Belastingaanslag / 12
1.1.2 Voor bezwaar vatbare beschikking / 16
1.1.3 Administratief beroep / 21
1.1.4 Instroom belastingzaken / 21
1.1.5 Geen beroep bij de belastingrechter / 22
1.2 Wie procedeert? / 23
1.2.1 Belastingplichtige / 23
1.2.2 Bestuursorgaan / 25
1.3 De fiscale procedure in vogelvlucht / 27
1.4 De bronnen van het belastingprocesrecht / 28

2 De bezwaarprocedure / 31
2.1 Termijnen / 34
2.1.1 Termijn voor het indienen van een bezwaarschrift / 35
2.1.2 Termijn voor het doen van uitspraak op bezwaar / 35
2.2 De opzet van een bezwaarschrift / 36
2.2.1 Algemene opmerkingen over het bezwaarschrift / 36
2.2.2 De inhoud van het bezwaarschrift / 39
2.2.3 WOZ / 47
2.2.4 (Herstel)verzuimen / 49
2.3 De rechten van de belastingplichtige / 50
2.3.1 Bijstand en vertegenwoordiging door een gemachtigde / 50
2.3.2 Horen / 51
2.3.3 Inzage stukken / 55
2.3.4 De uitspraak op bezwaar / 55
2.3.5 Massaal bezwaar / 59
2.4 Bezwaarprocedure overslaan? / 61
2.5 Vergoeding van kosten / 62
2.5.1 Door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand / 63
2.5.2 Kosten van een getuige, deskundige of tolk / 65
2.5.3 Reis- en verblijfkosten / 67
2.5.4 Verletkosten / 67
2.5.5 Kosten van uittreksels, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken / 68
2.5.6 Afwijkingen / 68
2.5.7 Beslissing op het verzoek / 69
2.6 Dwangsom / 70
2.7 Slot / 72

3 Beroep bij de belastingrechter / 73
3.1 Welke rechter / 74
3.2 Termijnen / 83
3.3 Beroep bij het niet tijdig nemen van een besluit / 89
3.4 Griffierecht / 92
3.5 Vertegenwoordiging / 94
3.6 De opzet van een beroepschrift / 98
3.6.1 Bewijslast algemeen / 101
3.6.2 Bewijslast boete / 103
3.6.3 WOZ / 104
3.7 Schriftelijke stukken na het beroepschrift / 105
3.7.1 Verweerschrift en stukken van het geding / 105
3.7.2 Conclusie van repliek en dupliek / 113
3.7.3 Nadere stukken / 114
3.7.4 Stukken waar de rechter om verzoekt / 114
3.8 Vooronderzoek / 115
3.9 Vereenvoudigde afdoening en verzet / 116
3.10 De mondelinge behandeling / 118
3.10.1 Enkelvoudig of meervoudig / 120
3.10.2 Besloten zitting / 120
3.10.3 De inbreng van partijen ter zitting / 122
3.11 Getuigen en deskundigen / 125
3.12 Wraking / 126
3.13 Houd het tempo erin / 128
3.13.1 Voorlopige voorziening / 129
3.13.2 Versnelde behandeling / 131
3.14 Vergoeding van griffierecht, proceskosten, schadevergoeding en dwangsom / 132
3.14.1 Vergoeding van griffierecht / 132
3.14.2 Vergoeding van kosten / 132
3.14.3 Schadevergoeding / 137
3.14.4 Dwangsom / 138
3.14.5 Immateriële schadevergoeding vanwege het verstrijken van de redelijke termijn / 139
3.14.6 Intrekking van het beroep / 143
3.15 Herziening / 143

4 Hoger beroep / 145
4.1 Welk gerechtshof / 147
4.2 Termijnen / 147
4.3 Griffierecht / 148
4.4 Procedure / 148
4.5 Voorlopige voorziening / 150
4.6 Uitspraak / 151
4.7 Gerechtshof overslaan? / 152

5 Cassatie / 153
5.1 Inleiding / 153
5.2 De taak van de Hoge Raad / 153
5.3 Termijnen / 155
5.4 Griffierecht / 156
5.5 Procedure / 157
5.6 Cassatie in het belang der wet / 159

6 Andere rechters en instanties / 161
6.1 Civiele rechter / 161
6.2 Hof van Justitie van de Europese Unie / 162
6.3 Europees Hof voor de Rechten van de Mens / 164
6.4 Overige instanties / 167

Trefwoordenregister / 169

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Succesvol procederen bij de belastingrechter