Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Civiel deskundigenbewijs

Paperback Nederlands 2019 9789012404778
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

In deel 5 van de serie Monografieën Burgerlijk Procesrecht staat de bijdrage van deskundigen aan een civiele procedure centraal. Die bijdrage staat in het teken van de waarheidsvinding. Inschakeling van deskundigen kan van grote invloed zijn op de uitkomst van burgerlijke en handelszaken.

Dit boek beschrijft de totstandkoming en het gebruik van deskundigenbewijs aan de hand van regelgeving en rechtspraak. Het is bedoeld als een hulpmiddel voor de praktijkjurist en kan ook bruikbaar zijn voor deskundigen.

Specificaties

ISBN13:9789012404778
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:176
Uitgever:Sdu
Druk:2
Verschijningsdatum:22-7-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Gerdineke de Groot

Prof. mr. G. de Groot is in 2008 cum laude gepromoveerd op het proefschrift Het deskundigenadvies in de civiele procedure. Zij is werkzaam als vicepresident in de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Andere boeken door Gerdineke de Groot

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 11
Woord vooraf bij de tweede druk / 13
Afkortingen / 15

1 Inleiding / 19
2 De bevoegdheid van de rechter tot benoeming van een deskundige / 21
2.1 Instructiemiddel en bewijsmiddel / 21
2.2 Geen beperking naar onderwerp / 23
2.3 Strekking van de bevoegdheid / 24
2.3.1 Discretionaire bevoegdheid / 24
2.3.2 Invloed van het motiveringsbeginsel / 25
2.3.3 Feiten van algemene bekendheid en algemene ervaringsregels / 26
2.3.4 Het processuele debat van partijen / 26
2.3.5 Terugkomen op voornemen tot benoeming van deskundige / 28
2.3.6 Deskundigenbewijs in hoger beroep / 28
2.4 Schriftelijk of mondeling rapporteren / 28
2.4.1 Deskundigenbericht en deskundigenverhoor / 28
2.4.2 Nadere vragen / 29
2.4.3 De keuze tussen deskundigenbericht en deskundigenverhoor / 29
2.5 Deskundigenverhoor met comparitie of plaatsopneming / 30
2.5.1 Combineren van instructiemaatregelen / 30
2.5.2 Praktische aspecten / 30
2.5.3 Procedurele verschillen tussen comparitie en plaatsopneming / 31
2.6 Kort geding en (voorlopig) deskundigenbericht / 32
3 Benoeming van een deskundige / 33
3.1 Hoofdlijnen / 33
3.2 Persoon van de deskundige / 33
3.2.1 Overleg over de persoon / 33
3.2.2 Eensluidend voorstel / 35
3.2.3 Geen eensluidend voorstel / 36
3.2.4 Inzicht in deskundigheid / 37
3.2.5 Natuurlijk persoon of rechtspersoon / 38
3.2.6 Aantal deskundigen / 39
3.2.7 Vervanging van de benoemde deskundige / 40
3.3 De opdracht / 41
3.3.1 Overleg over de opdracht / 41
3.3.2 Keuze van de vragen / 41
3.3.3 Ongeschikte vragen / 43
3.3.4 Slotvraag / 43
3.4 Aanvaarding van de benoeming / 44
3.4.1 Algemene aspecten / 44
3.4.2 Deskundigenverhoor en vrijwillige verschijning / 44
3.4.3 Aansprakelijkheidsbeperking / 45
3.5 Rechtsmiddelen / 46
4 Onpartijdigheid van een deskundige / 49
4.1 Inleiding / 49
4.2 Verantwoordelijkheden van partijen en de rechter / 49
4.3 Invulling van de eis van onpartijdigheid / 50
4.3.1 Aanknopingspunten / 50
4.3.2 Onpartijdigheid van deskundigen en artikel 6 EVRM / 50
4.3.3 Betekenis van onpartijdigheid van deskundigen / 51
4.3.4 Praktijkvoorbeelden naar Nederlands recht / 52
4.4 Procedurele aspecten / 53
4.5 Rechtsmiddelen / 55
5 Onderzoek en rapport / 57
5.1 Inleiding / 57
5.2 Naar beste weten / 57
5.3 Toezicht en aanwijzingen van de rechter / 58
5.3.1 Inleiding / 58
5.3.2 Zelfstandig of onder leiding van de rechter / 59
5.3.3 Gelijktijdige benoeming van meer deskundigen / 61
5.3.4 Tijd en plaats van het onderzoek / 62
5.3.5 Termijn / 62
5.3.6 Andere aanwijzingen van de rechter / 63
5.4 De medewerkingsverplichting van partijen / 64
5.4.1 Inleiding / 64
5.4.2 Inhoud van de medewerkingsverplichting / 64
5.4.3 Niet naleven van de medewerkingsverplichting / 65
5.4.4 Toepassingen van de medewerkingsverplichting / 66
5.4.4.1 Toezending van processtukken aan de deskundige / 66
5.4.4.2 Inzage- en blokkeringsrecht / 67
INHOUDSOPGAVE
7
5.4.4.3 Andere toepassingen van de medewerkingsverplichting / 68
5.5 Het feitenonderzoek van de deskundige / 68
5.5.1 Methode van onderzoek / 68
5.5.2 Beginsel van hoor en wederhoor / 69
5.5.2.1 Inleiding / 69
5.5.2.2 Nederlands procesrecht / 69
5.5.2.3 Betekenis van artikel 6 lid 1 EVRM voor deskundigenonderzoek / 70
5.5.2.4 Belangenafweging / 72
5.5.2.5 Praktische gevolgen voor het feitenonderzoek / 73
5.5.3 Onderzoek ter plaatse / 73
5.5.4 Andere bijeenkomsten met partijen / 75
5.5.5 Onderzoek van stukken / 76
5.5.5.1 Andere stukken dan processtukken / 76
5.5.5.2 Initiatief van deskundige / 76
5.5.5.3 Initiatief van een partij / 79
5.5.6 Onderzoek van personen / 81
5.6 Het rapport / 83
5.6.1 Inrichting van het rapport / 83
5.6.2 Motivering van het rapport / 83
5.6.3 Opmerkingen en verzoeken van partijen / 86
5.6.3.1 Wettelijk voorschrift / 86
5.6.3.2 Opmerkingen en verzoeken in de onderzoeksfase / 87
5.6.3.3 Opmerkingen en verzoeken naar aanleiding van het deskundigenbericht / 88
5.6.3.4 Verzuim in de naleving van het voorschrift over opmerkingen en verzoeken / 90
6 Verdere procedure na deskundigenbericht / 93
6.1 Inleiding / 93
6.2 Verzending van het rapport / 93
6.3 Voortprocederen na deskundigenbericht / 93
6.4 De beslissing na deskundigenbericht / 95
6.4.1 Bewijswaardering / 95
6.4.2 Motivering van de beslissing na deskundigenbericht / 96
6.4.3 Aanvullende vragen / 99
6.4.4 Aanvullende vragen: mondeling of schriftelijk / 101
6.4.5 Aanvullende vragen en motiveringseisen / 102
6.4.6 Nader deskundigenbericht / 103
6.4.7 Schriftelijk bewijs door middel van deskundigenrapport / 103
7 Kosten / 105
7.1 Inleiding / 105
7.2 Voorschot / 105
7.2.1 Wettelijke regeling / 105
7.2.2 Voorschot in het overleg met partijen / 106
7.2.3 Opgave van het voorschot / 107
7.2.4 Hoor en wederhoor / 107
7.2.5 Begrotingsmaatstaf / 108
7.2.6 Voorschotbeslissing / 109
7.2.7 Verdeling van het voorschot over partijen / 110
7.2.8 Voorschot en toevoeging / 112
7.2.9 Betalingstermijn / 113
7.2.10 Rechtsmiddelen / 114
7.2.11 Nader voorschot / 114
7.3 Vaststelling van de kosten / 115
7.3.1 Begroting na deskundigenbericht / 115
7.3.2 Tussentijds einde van de opdracht / 118
7.3.3 Doorhaling van de zaak / 118
8 Deskundigenbericht en de EU-Bewijsverordening / 121
8.1 Inleiding / 121
8.2 EU-Bewijsverordening / 121
8.2.1 Rechtstreekse bewijsverkrijging door de Nederlandse rechter / 122
8.2.2 Rechtshulpverzoek van de Nederlandse rechter / 122
8.2.3 Rechtshulpverzoek uit andere lidstaat / 124
9 Voorlopig deskundigenbericht / 127
9.1 Het verzoek / 127
9.2 Bevoegdheid / 128
9.3 Inhoud van het verzoek / 129
9.4 Behandeling van het verzoek / 130
9.5 Beoordeling van het verzoek / 131
9.5.1 Toelaatbaarheid / 131
9.5.2 Toewijsbaarheid / 132
9.6 Uitvoering van een voorlopig deskundigenonderzoek / 135
9.7 Kosten / 136
9.7.1 Maximering / 136
9.7.2 Afwikkeling van de kosten / 137
9.8 Bewijskracht voorlopig deskundigenbericht / 138
9.9 Rechtsmiddelen / 139
9.10 Welwillendheidsbeslissing / 140
10 Horen van een partijdeskundige / 141
10.1 De partijdeskundige van artikel 200 Rv / 141
10.2 Het verzoek / 141
10.3 Discretionaire bevoegdheid / 142
10.4 Toepassingsmogelijkheden / 143
10.4.1 In de bodemprocedure / 143
10.4.2 Als voorlopige bewijsmaatregel / 144
10.5 Verloop van het verhoor / 145
10.6 Tegenbewijs / 147

Literatuur / 149
Jurisprudentieregister / 159
Trefwoordenregister / 173

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Civiel deskundigenbewijs