Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , e.a.

Basisboek onderwijsrecht

Een inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs

Paperback Nederlands 2020 9789012405997
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is de rechtspositie van docenten, leerlingen en ouders? Hoe zit het met medezeggenschap en wat is passend onderwijs? In het onderwijs is in toenemende mate behoefte aan specialisten die beschikken over actuele kennis over de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Deze geactualiseerde versie van het in 2014 voor het eerst verschenen basisboek is een algemene, compacte en praktijkgerichte inleiding op het onderwijsrecht voor juristen, maar ook voor bijvoorbeeld directies, stafleden van besturen en medezeggenschapsraden, die meer willen weten over de juridische kaders in het primair en voortgezet onderwijs. Naast een beknopt overzicht van de belangrijkste onderwijswetten (WPO en WVO) en de rechtspositie van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad, worden thema’s behandeld zoals de toelating en de verwijdering van leerlingen, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen en de verplichtingen bij leerlingen met een handicap of ondersteuningsbehoefte. Mede aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en klachten of geschillencommissies wordt duidelijk gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan het recht op onderwijs. Het boek is tevens bedoeld als studiehandboek voor studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) die het (inleidend) vak onderwijsrecht volgen.

Prof.mr. P.W.A. Huisman is bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law, Rotterdam, en senior adviseur bij Hobéon Den Haag.
Mr. dr. F.H.J.G. Brekelmans is verbonden aan Actis te Rotterdam.
Mr. J.P.L.C. Dijkgraaf is advocaat bij advocatenkantoor Dijkgraaf te Den Haag.
Mr. M. van Es is werkzaam bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) te Utrecht.
Mr. dr. B.M. Paijmans is advocaat bij Doelen advocatuur in Utrecht en honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht.
Mr. B.P.L. Vorstermans is advocaat bij Cascade advocaten te Den Haag.

Specificaties

ISBN13:9789012405997
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:256
Uitgever:Sdu
Druk:3
Verschijningsdatum:1-10-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Onderwijsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over F.H.J.G. Brekelmans

Mr.drs. F.H.J.G. Brekelmans is bestuursadviseur bij de Algemene Onderwijsbond (Aob) en verbonden aan de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Andere boeken door F.H.J.G. Brekelmans

Over Jacques Dijkgraaf

Jacques Dijkgraaf is werkzaam in de rechtshulpverlening. Eerst als juridisch adviseur bij het Bureau voor Rechtshulp en daarna bij twee vakorganisaties voor ambtenaren en onderwijspersoneel. Sinds februari 2001 is hij werkzaam als advocaat. Hij is tevens voorzitter van de Landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Andere boeken door Jacques Dijkgraaf

Over Brechtje Maria Paijmans

Brechtje Paijmans is sinds 2002 advocaat en staat veelvuldig verzekeraars en scholen bij in geschillen over aansprakelijkheids- en onderwijsrecht. Zij is tevens verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht en promoveerde in mei 2013 op het proefschrift De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen (Deventer: Kluwer 2013). Op basis hiervan schreef zij dit praktische boek voor scholen, ouders en verzekeraars.

Andere boeken door Brechtje Maria Paijmans

Inhoudsopgave

Voorwoord en inleiding bij de derde druk / 9
Afkortingen / 11
1 Inleiding: onderwijsrecht en de belangrijkste wetten voor het onderwijs / 15
1.1 Wat is recht? Een paar uitgangspunten / 15
1.2 Wat is onderwijsrecht? / 19
1.3 Het recht op onderwijs in internationale verdragen en de uitgangspunten van artikel 23 Grondwet / 20
1.4 Normen rond gelijke behandeling en non-discriminatie in het onderwijs / 29
1.5 De belangrijkste (onderwijs)wetten voor primair en voortgezet onderwijs / 35
1.6 Financiën: stichting en bekostiging / 37
1.7 Rechtsbescherming in openbaar en bijzonder onderwijs / 43
Bronnen en verder lezen / 49
2 Bestuur, kwaliteit, toezicht en handhaving / 51
2.1 Bestuur, bestuursvormen en bevoegd gezag / 51
2.2 Verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden over bestuur, directie en management / 55
2.3 Regels voor de kwaliteit, toetsing en afsluiting van onderwijs / 62
2.4 Inspectie: extern toezicht op de (kwaliteit van de) school / 68
2.5 Handhaving en sancties door de overheid: Inspectie, Minister en gemeente / 74
Bronnen en verder lezen / 80
3 Medezeggenschap en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) / 83
3.1 Ontwikkeling van de medezeggenschap in het onderwijs en de WMS / 83
3.2 De grondstructuur van de WMS / 86
3.3 Algemene bevoegdheden, taken en informatierechten / 88
3.4 Uitoefening van bevoegdheden / 91
3.5 De organisatie van de medezeggenschap / 96
3.6 De geschillenbeslechting / 102
Bronnen en verder lezen / 105
4 De rechtspositie van het personeel / 107
4.1 Inleiding / 107
4.2 Beroep leraar en bekwaamheidseisen / 111
4.2.1 Beroep leraar: professionele zeggenschap en de professionele standaard / 111
4.2.2 Beroep leraar: bekwaamheidseisen en verklaring omtrent het gedrag / 118
4.3 Totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden / 119
4.3.1 Totstandkoming arbeidsvoorwaarden / 119
4.3.2 De binding van werknemers aan delegatie-of decentralisatiebepalingen in de cao / 120
4.3.3 Enkele thema’s met betrekking tot de cao / 121
4.4 Enkele verschillen in de rechtspositie tussen het openbaar en bijzonder onderwijs / 124
4.4.1 Openbaar onderwijs / 124
4.4.2 Bijzonder onderwijs / 127
4.5 Cao-po en cao-vo: enkele onderwerpen / 128
4.5.1 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd / 128
4.5.2 Opzegging arbeidsovereenkomst / 130
4.5.3 Werkverdelingsplan (primair onderwijs) en ontwikkeltijd (voortgezet onderwijs) / 134
4.6 Rechtsbescherming: commissie van beroep en de klachtencommissie / 136
Bronnen en verder lezen / 140
5 De rechtspositie van ouders / 141
5.1 Recht en rechtsbeginselen in de relatie ouders-school / 141
5.2 Rechten van ouders volgens de wet / 147
5.3 Informatierecht en gescheiden ouders / 151
5.4 Plichten van ouders / 155
5.5 Leerplicht en Leerplichtwet / 157
Bronnen en verder lezen / 160
6 Toelating, schorsing, verwijdering en beoordeling van leerlingen / 163
6.1 Toelating tot de openbare en de bijzondere school / 163
6.2 Procedure voor toelating / 168
6.3 Weigering tot toelating / 171
6.4 Schorsing en verwijdering / 180
6.5 Toetsing, bevordering en beoordeling van leerlingen / 191
6.6 Rechtsbescherming / 193
Bronnen en verder lezen / 195
7 Zorgplicht en aansprakelijkheid / 197
7.1 Wie kan aansprakelijk zijn en wat is de juridische grondslag? / 198
7.2 Zorgplicht en aansprakelijkheid bij (gym)ongevallen / 204
7.3 Zorgplicht en aansprakelijkheid bij pesten, misbruik en geweld / 218
7.4 Zorgplicht en aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs / 222
Bronnen en verder lezen / 227
8 Passend onderwijs en gelijke behandeling op grond van handicap / 229
8.1 Internationaalrechtelijke verankering van passend onderwijs / 229
8.2 Doel en opzet van passend onderwijs / 231
8.3 Geschillenregeling en geschillenbeslechting / 236
8.4 Procedure aanmelding en toelating van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte / 238
8.5 De zorgplicht / 241
8.6 Na inschrijving: het ontwikkelingsperspectief / 244
8.7 Verwijzing of verwijdering / 247
8.8 Verplichtingen volgens de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte / 249
Bronnen en verder lezen / 255

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Basisboek onderwijsrecht