Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 - Editie 2021

Paperback Nederlands 2021 9789012406840
Voormalig top 100Totaal 16 dagen
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Deze nieuwe editie van Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 is een alomvattende kennisbron van grote praktische waarde. Het boek geeft een compleet en actueel beeld van het Nederlandse aanbestedingsrecht anno 2021 en is daarmee een onmisbare uitgave voor een ieder die regelmatig met aanbestedingen te maken heeft! Ook het gespecialiseerde hoger onderwijs maakt volop gebruik van deze uitgebreide kennisbron.

Deze uitgave bevat de per 1 juli 2021 geldende tekst van de Aanbestedingswet 2012, alsmede de gehele parlementaire geschiedenis van zowel de oorspronkelijke wet als alle wetswijzigingen. Ten opzichte van de vorige editie (uit 2016) is in deze nieuwe editie een viertal wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012 verwerkt. Het betreffen wetswijzigingen van 18 april 2019 (Stb. 2018/216), 1 januari 2019 (Stb. 2018/488), 28 juli 2018 (Stb. 2018/248) en 1 juli 2018 (Stb. 2018/207).

Deze uitgave bevat voorts alle andere (lagere) regelgeving die relevant is voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk, zoals het per 1 juli 2020 gewijzigde Aanbestedingsbesluit. Ook de gewijzigde Gids Proportionaliteit 2020 en het nieuwe model van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument van 17 juli 2020 zijn in deze uitgave opgenomen. Ten slotte zijn verwijzingen opgenomen naar relevante rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU, de Hoge Raad en Gerechtshoven.

Specificaties

ISBN13:9789012406840
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:888
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:16-8-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord / 7

1 Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012) / 15
Deel 1 Algemene bepalingen / 15
Deel 2 Overheidsopdrachten en prijsvragen voor overheidsopdrachten / 129
Deel 2A Concessieopdrachten / 396
Deel 3 Speciale-sectoropdrachten en prijsvragen voor specialesectoropdrachten / 431
Deel 4 Overige bepalingen / 504

2 Aanbestedingsbesluit (zoals vastgesteld bij Besluit van 22 juni 2020 tot wijziging van het
aanbestedingsbesluit in verband met wijziging van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016) / 609

3 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 maart 2013, nr. 365293, tot vaststelling van de vergoeding voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag en een gedragsverklaring aanbesteden (Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden) / 637

4 Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 maart 2013, nr. WJZ / 3008668, tot instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts) / 641

5 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 maart 2013, nr. WJZ / 13041522, tot vaststelling van modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 (regeling modellen eigen verklaring) / 647

Bijlage 1 Transponeringstabellen / 651
Bijlage 2 Gids Proportionaliteit 2020 / 757
Bijlage 3 Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (Voor de EER relevante tekst) en Uniform Europees Aanbestedingsdocument 2020 op basis van de meest recente versie van het formulier van 17 juli 2020 / 827
Bijlage 4 Diensten bedoeld in artikel 74 van Richtlijn 2014/24/EU / 853
Bijlage 5 Diensten in de zin van artikel 91 van Richtlijn 2014/25/EU / 855
Bijlage 6 Bijlage 1 van richtlijn 2014/23/EU (lijst van de in artikel 5, punt 7, bedoelde activiteiten) / 857
Bijlage 7 Bijlage 2 van richtlijn 2014/24/EU (lijst van werkzaamheden in de zin van artikel 2, lid 1, punt 6, onder a) / 863
Bijlage 8 Bijlage 1 van richtlijn 2014/25/EU (lijst van activiteiten in de zin van artikel 2, punt 2, onder a) / 869

Jurisprudentieregister / 875
Trefwoordenregister / 881

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Toelichting Aanbestedingswet 2012 - Editie 2021