Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Softwarerecht

Bescherming en gebruik van computerprogrammatuur onder auteursrecht en octrooirecht

Gebonden Nederlands 2010 9789013059458
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Dit handboek behandelt de auteurs- en octrooirechtelijke bescherming van computerprogramma's. Nadat de eerste druk van dit boek in 1995 verscheen naar aanleiding van de implementatie in de Nederlandse Auteurswet van de EG-richtlijn Softwarebescherming, hebben zich vele ontwikkelingen op dit gebied van de intellectuele eigendom voorgedaan.

Ontwikkelingen op aanverwante terreinen van de intellectuele eigendom, mededingingsrecht en 'internetrecht', alsook de komst van internationale verdragen en andere Europese regelgeving hebben het vraagstuk van de juridische bescherming van software verbreed en verdiept. Het boek geeft een overzicht van de inmiddels omvangrijke Nederlandse en Europese rechtspraak.

Het auteursrechtelijke gedeelte van het boek bevat een studie van de vereisten voor bescherming en van de inhoud en omvang van de rechten van makers, leveranciers en gebruikers van software. Daarbij komen ondermeer softwarelicenties, onderhoud, reverse engineering en de technische bescherming van software aan bod. De behandelde onderwerpen zijn van grote betekenis voor de licentie- en contractspraktijk.

In het nieuwe octrooirechtelijke deel staat de vraag centraal in welke gevallen softwaregerelateerde uitvindingen onder het Nederlandse, Europese en Amerikaanse octrooirecht als rechtsgeldige octrooien kunnen worden aangemerkt. Recente ontwikkelingen binnen het Europees Octrooibureau laten zien dat de mogelijkheden om een octrooi te verkrijgen voor softwaregerelateerde uitvindingen steeds ruimer worden.

Verder komen in dit deel alle relevante octrooirechtelijke aspecten aan de orde belicht vanuit dit type uitvindingen, zodat dit octrooirechtelijke deel zich ook laat lezen als een (meer algemeen) handboek voor octrooirecht. Tevens bevat dit boek praktijkvoorbeelden van nieuwe softwaretechnologie en wordt ingegaan op de opmars van 'open source software' en eigentijdse vormen van softwaredistributie.

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Peter van Schelven

Mr. P.C. van Schelven is juridisch adviseur van de brancheorganisatie Nederland ICT en bestuurslid van de Stichting Geschillenoplossing automatisering (een onafhankelijk arbitrage- en mediationinstituut op het gebied van ICT-geschillen).

Andere boeken door Peter van Schelven

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen
Lijst verkort aangehaalde literatuur en documenten

Inleiding

Hoofdstukken Auteursrecht
1. Softwarerichtlijn: wording en werking
2. Programmatuur als object van bescherming
3. Beschermingsmaatstaf
4. Makerschap
5. Inhoud van het recht
6. Uitputting
7. Gebruikersbevoegdheden
8. Onderhoud van programmatuur
9. Interoperabiliteit en reverse engineering
10. Consequenties voor contracten; overgangsrecht
11. Optreden tegen inbreuk
12. Strafrechtelijke handhaving van auteursrecht op software
13. Technische beschermingsvoorzieningen

Hoofdstukken Octrooirecht
I. Regelgeving
II. Vereisten voor octrooiering
III. Software als object van octrooibescherming
IV. Ontstaan en einde van het octrooi
V. Rechthebbende op octrooi
VI. Inhoud van het recht
VII. Beperkingen, gebruikersrechten
VIII. Octrooilicentie
IX. Rechtshandhaving

Bijlagen Auteursrecht
A. Voorbeelden verschijningsvormen programmatuur
B. Tekst van de Softwarerichtlijn
C. Tekst van de Softwarerichtlijn - Engelse versie
D. Tekst van de Softwarewet
E. Tekst van de Auteurswet per 1 augustus 2010
F. Transponeringstabellen Softwarerichtlijn-Auteurswet
G. Open source licentie GNU-GPL

Bijlagen Octrooirecht
H. Rijkoctrooiwet 1995 (uittreksel)
I. Europees Octrooiverdrag (uittreksel) en Protocol inzake artikel 69
J. Uitvoeringsreglement EOV (uittreksel)
K. Guidelines EOB softwaregerelateerde uitvindingen
L. Voorbeeld octrooischrift software

Registers
Register van wetsartikelen
Rechtspraakregister
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Softwarerecht