Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Nederlands Mededingingsrecht 2015-2016

Teksten en citaten

Gebonden Nederlands 2015 9789013113341
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De derde, geactualiseerde druk van 'Nederlands Mededingingsrecht (Teksten en citaten)', biedt de Instellingswet ACM en andere voor de mededingingspraktijk relevante Nederlandse regelgeving.

De uitgave wordt gekenmerkt door:
1. bundeling van alle voor de mededingingspraktijk relevante teksten;
2. actualiteit;
3. overzichtelijk, artikelsgewijs commentaar in de vorm van citaten uit wetsgeschiedenis, beschikkingen en rechtspraak.

Deze druk reflecteert de volledige herziening van het Nederlands mededingingsrecht over de afgelopen drie jaar, zoals de oprichting van de ACM en de vele aanpassingen die met de Instellingswet ACM en de Stroomlijningswet gepaard gingen. Bijvoorbeeld het einde aan het zwijgrecht voor ex-werknemers, de wijziging van de meldingsdrempels voor concentraties en de afschaffing van de bijzondere meldingsdrempel voor verzekeraars. Ook zijn vele nieuwe beleidsregels en bekendmakingen van de ACM opgenomen in deze bundel.

Op het gebied van jurisprudentie zijn vele bestuursrechtelijke en civiele uitspraken verwerkt, zoals Rb Rotterdam 20 maart 2014 (Zilveruien), HR 24 januari 2014 (Veerman q.q. v. NVM) en CBb 24 februari 2012 waarin werd geoordeeld dat een verkoper bij een ten onrechte niet gemelde concentratie geen boete kan krijgen. Ten slotte is ook een reeks belangrijke besluiten van de ACM verwerkt, zowel op het gebied van artikelen 6 en 24, als op het gebied van concentraties.

Specificaties

ISBN13:9789013113341
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1192
Druk:3
Verschijningsdatum:22-9-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen IX
A Formele wetgeving
Mededingingswet 7
Instellingswet Autoriteit Consument en Markt 395
Algemene wet bestuursrecht (relevante artikelen) 443
Wet openbaarheid van bestuur (relevante artikelen) 569
B Niet-sectorspecifieke regels

Groepsvrijstellingen
Besluit vrijstelling branchebeschermingsovereenkomsten (2008) 587
Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel (2014) 599
Bekendmakingen van algemene aard
Besluit markt en overheid (2012) 609
Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen (2013) 613
Richtsnoeren toepassing artikel 6, lid 3, Mededingingswet (2013) 649
Beleidsregels EZ combinatieovereenkomsten 2013 651
Beleidsregel mededinging en duurzaamheid (2014) 667

Procedure
Werkwijze (anonieme) informanten ACM (2013) 673
Werkwijze Communicatie ACM (2013) 677
Klachtenregeling ACM (2013) 683
ACM Werkwijze digitaal onderzoek 2014 689
ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014 693
Boetebeleidsregel ACM 2014 697
Beleidsregel clementie (2014) 729
Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM (2014) 739
Besluit doorberekening kosten ACM (2015) 749

Concentraties
Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007 (2013) 763
ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening (2013) 775
Richtsnoeren remedies 2007 (2013) 779
Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties (2013) 805
Spelregels bij concentratiezaken (2013) 807
Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet (2014) 837

Samenwerking ACM
Protocol tussen DNB en NMa (2013) 849
Relatiestatuut ACM en ministers 2013 857
Samenwerkingsprotocol tussen ACM en AFM (2014) 871
Regeling gegevensverstrekking ACM (2015) (relevante artikelen) 881
Regeling gegevensuitwisseling ACM en ministers (2015) 885
Samenwerkingsprotocol tussen ACM en NZa (2015) 893
Samenwerkingsprotocol ACM-Belastingdienst (2015) 907
C Bijzondere sectoren

Boeken
Wet op de vaste boekenprijs 925

Zorg
Richtsnoeren voor de zorgsector (2013) 939
Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars (2013) 1085
Besluit tijdelijke verruiming concentratietoezicht zorgondernemingen (2015) 1089
Jurisprudentieregister 1091

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nederlands Mededingingsrecht 2015-2016