Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Het akkoord

Gebonden Nederlands 2020 9789013158946
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In deze 5e druk van Wessels Insolventierecht VI staat het akkoord dat in een faillissement wordt aangeboden centraal. U vindt hierin een actueel commentaar op art. 138-172 Faillissementswet, de wettelijke regeling van het faillissementsakkoord. In deze druk zijn diverse wetswijzigingen doorgevoerd, in het bijzonder die welke voorvloeien uit de Wet modernisering faillissementsprocedure.

Het Akkoord, Wessels Insolventierecht VI, is een toonaangevend naslagwerk over het akkoord bij faillissementskwesties. De publicatie bevat op de eerste plaats een uitgebreid, gedetailleerd commentaar op art. 138-172 Faillissementswet. Daarbij worden ook de wetsbepalingen van het akkoord in het kader van de surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen behandeld, doordat veel bepalingen ook op deze situaties betrekking hebben.

U vindt in deze uitgave de actuele stand van zaken over onder meer:
- de inhoud en het rechtskarakter van een akkoord in faillissement
- de totstandkoming van een ontwerp-akkoord
- de rechterlijke goedkeuring (homologatie) ervan
- de rechtsgevolgen van een gehomologeerd akkoord en de ontbinding van een akkoord

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het niet in de wet geregelde onderhandse akkoord. U krijgt hierbij inzicht in de criteria die in de rechtspraak voor de dwangdeelname aan een dergelijk onderhands akkoord zijn ontwikkeld.

In deze 5e druk van Het akkoord zijn diverse wetswijzigingen sinds de vorige druk uit 2013 verwerkt. Zo bevat de titel belangrijke wijzigingen die voortvloeien uit de Wet modernisering faillissementsprocedure, die op 1 januari 2019 in werking trad.

Daarnaast vindt u actuele rechtspraak en literatuur verwerkt, verschenen na de afsluitdatum van de vorige druk. Deze 5e druk is geactualiseerd tot eind juni 2020.

Specificaties

ISBN13:9789013158946
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:208
Druk:5
Verschijningsdatum:11-9-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Bob Wessels

Bob Wessels is Professor Emeritus of International Insolvency Law at the University of Leiden (The Netherlands). He held that chair from 2007-2014. He has been Professor of Commercial Law at the Vrije University Amsterdam from 1988-2008. He has over 40 years of experience as an independent legal counsel and arbitrator, provided expert evidence for cases in Belgium, Greece, Ireland, Poland, Sweden, Switzerland, UK and USA, and acted as consultant to the International Monetary Fund and the World Bank. From 1987-2016 he has been a Deputy Justice at the Court of Appeal (The Hague, The Netherlands). He is a Fellow of the American College of Bankruptcy, member of the American Law Institute and the European Law Institute, Honorary Member of INSOL Europe and Chairman of the Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL). Since 2010 he has been Expert Counsel to the European Commission in matters of restructuring and insolvency. Interviews Oude oplossingen populair in kredietcrisis naar aanleiding van het symposium 'De kredietcrisis: stand van zaken en wat staat er nog te gebeuren' van de Juridische PAO in Leiden.

Andere boeken door Bob Wessels

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XXIII
Verkort aangehaalde literatuur / XXIX

I. INLEIDENDE OPMERKINGEN / 1
§ I.1 Wettelijke regeling van het akkoord / 1
§ I.2 Doel en inhoud van het akkoord / 8
§ I.3 Rechtskarakter van het akkoord / 14

II. TOTSTANDKOMING VAN HET ONTWERP-AKKOORD / 21
§ II. 1 Aanbieding van het ontwerp-akkoord / 21
§ II.2 Beraadslaging over het ontwerp-akkoord / 32
§ II.3 Stemming / 40
§ II.4 Proces-verbaal van de vergadering / 50

III. HOMOLOGATIE VAN HET ONTWERP-AKKOORD / 55
§ III.1 Behandeling van de homologatie / 55
§ III.2 Weigering van de homologatie / 61

IV. RECHTSMIDDELEN / 81
§ IV.1 Hoger beroep / 81
§ IV.2 Beroep in cassatie / 84

V. RECHTSGEVOLGEN VAN HET GEHOMOLOGEERD AKKOORD / 85
§ V.1 Verbindendheid van het akkoord / 85
§ V.2 Einde van het faillissement / 91
§ V.3 Schuldeisers behouden rechten jegens derden / 94
§ V.4 Verplichtingen van de curator / 98

VI. ONTBINDING VAN HET AKKOORD / 103
§ VI.1 Ontbinding / 103
§ VI.2 Heropening van het faillissement / 106

VII. ONDERHANDS AKKOORD / 113
§ VII.1 Inleidende opmerkingen / 113
§ VII.2 Dwangdeelname aan onderhands akkoord / 117
§ VII.3 Ontwikkelingen in wetgeving / 131
§ VII.4 Rechtsvorming in jurisprudentie / 134

REGISTERS
Wetsartikelenregister / 153
Jurisprudentieregister / 161

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het akkoord