Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166279
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

In dit zakboek worden de meest voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW besproken. Veel praktische voorbeelden aan de hand van jurisprudentie en Kamerstukken maken de informatie direct toepasbaar. Ideaal als u zaken beter wilt afhandelen in minder tijd.

Met het zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier beschikt u over een overzichtelijk, betrouwbaar en praktijkgericht naslagwerk over veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en vernieuwde index. Zo kunt u doelgericht zoeken en zaken sneller afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkomt u vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden of voor niets is gedaan . Meer actuele kennis over het strafrecht voorkomt ook vrijspraken of niet-ontvankelijkheden.

Het zakboek bevat een bespreking van algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht en veel voorkomende misdrijven en overtredingen uit dat wetboek, de Opiumwet, de WWM en de WVW. Door verwerking van wetgeving, jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord. Antwoorden op vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gegeven zijn verwerkt in dit zakboek.

Ook voor specialisten in de opsporing
Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing.

Actuele informatie Strafrecht
Ook in deze editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Onderstaand een selectie.

Wetgeving
- Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, met o.m. strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie/opslag/overslag goederen (art. 138aa Sr) en strafverzwaring bedreiging (art. 285 Sr).
- Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (inwerkingtreding in 2022 verwacht), met daarin o.m. een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak (art. 42 Sr) en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie: art. 372 Sr).
- Fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen (art. 80septies, 138b, 138c, 139d, 232, 234 en 248 Sr).
- Misbruik prostituee (slachtoffer mensenhandel) ( 273g Sr).

Jurisprudentie
- Computervredebreuk/valse sleutel (inloggegevens gebruiken voor ander doel dan waarvoor ter beschikking gesteld).
- Deelneming aan voortzetting verboden organisatie.
- Poging ambtsdwang (plaatsing foto undercoveragenten met begeleidende teksten op Twitter).
- Bemoeilijken ambtsverrichting (filmen).
- Zedenmisdrijven (dwingen/gewoonte/verminderd bewustzijn/werkzaam in gezondheids- of maatschappelijke zorg).
- Mensenhandel: uitbuiting minderjarige kinderen door gebruik bij diefstallen.
- Witwassen (afkomstig uit misdrijf; bitcoins).
- Opiumwet (aanwezig/voorhanden hebben).
- WWM (vleesmessen).

Nieuwe paragrafen
- Niet-contant betaalinstrument (art. 80septies Sr) (4.3).
- Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie/opslag/overslag (art. 138aa Sr) (5.15).
- Schending van ambts/beroepsgeheim (art. 272 Sr) (13.1).
- Vernieling geautomatiseerd/telecom werk (art. 350c Sr) (21.5).
- Voorbereidingshandelingen voor art. 350a,1 of 350c Sr (art. 350d Sr) (21.6).
- Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr) (22.1).

Herschreven paragraaf
- Vernieling, enz. geautomatiseerd werk / werk telecom (art. 161sexies Sr) (6.6).
- Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) (9.6).

Specificaties

ISBN13:9789013166279
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:595
Druk:1
Verschijningsdatum:30-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN 7
GEBRUIKTE LITERATUUR 23
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 24

1 ENKELE STUDIE- EN VERBETERTIPS
1.1 Inleiding 25
1.2 ZSM 25
1.3 Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen 25
1.4 Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale zakboeken 26
1.5 Wetten.nl: actueel en terugkijken in geschiedenis 26
1.6 Bewijsrecht 26
1.7 Beeldmateriaal 28
1.8 Betreden woning 28
1.9 Check opsporingsbevoegdheid Boa 28
1.10 Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz. 29

2 OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ.
2.1 Gevolgs- en gedragsdelicten 30
2.2 Commissie- en omissiedelicten 30
2.3 Aflopende en voortdurende delicten 30
2.4 Kwaliteitsdelicten 31
2.5 Tijd en plaats van het delict 31
2.6 Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 31
2.7 Opzet 34
2.8 Schuld 48
2.9 Wederrechtelijk 49
2.10 Voorbedachte raad 50
2.11 Geobjectiveerde bestanddelen 52
2.12 Strafuitsluitingsgronden: inleiding 53
2.13 Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr) 55

3 POGING, VOORBEREIDING EN DEELNEMING
3.1 Inleiding 64
3.2 Poging (art. 45 Sr) 64
3.3 Voorbereiding (art. 46 Sr) 66
3.4 Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr) 70
3.5 Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr) 71
3.6 Deelneming (daders en medeplichtigen) 74
3.7 Plegen (art. 47 Sr) 75
3.8 Doen plegen (art. 47 Sr) 75
3.9 Medeplegen (art. 47 Sr) 76
3.10 Uitlokken (art. 47 Sr) 86
3.11 Medeplichtigheid (art. 48 Sr) 88
3.12 Verschillen tussen enige vormen van deelneming 91
3.13 Deelneming aan deelneming 92
3.14 Daderschap: rechtspersonen, opdracht-/leidinggever (art. 51 Sr) 92
3.15 Daderschap: publiekrechtelijke rechtspersoon 95
3.16 Functioneel daderschap 96

4 BETEKENIS VAN SOMMIGE UITDRUKKINGEN
4.1 Gegevens (art. 80quinquies Sr) 98
4.2 Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr) 98
4.3 Niet-contant betaalinstrument (art. 80septies Sr) 99
4.4 Plegen van geweld (art. 81 Sr) 100
4.5 Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr) 100
4.6 Doden van een vrucht (art. 82a Sr) 105
4.7 Terroristisch misdrijf (art. 83 Sr) 106
4.8 Terroristisch oogmerk (art. 83a Sr) 106
4.9 Misdrijf ter voorb./makkelijk maken terr. misdrijf (art. 83b Sr) 107
4.10 Ambtenaren (art. 84 Sr) 107
4.11 Inklimming (art. 89 Sr) 108
4.12 Valse sleutels (art. 90 Sr) 108
4.13 Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr) 109
4.14 Discriminatie (art. 90quater Sr) 109
4.15 Toepasselijkheid bepalingen uit eerste boek Sr (art. 91 Sr) 110

5 MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE
5.1 Inleiding 111
5.2 Opruiing (art. 131 Sr) 111
5.3 Verspreiden opruiend geschrift (art. 132 Sr) 114
5.4 Aanbieden medeplichtigheid (art. 133 Sr) 115
5.5 Verspreiding aanbod tot medeplichtigheid (art. 134 Sr) 115
5.6 Gelegenheid, enz. verschaffen tot terroristisch misdrijf (art. 134a Sr) 115
5.7 Belediging groep mensen (art. 137c Sr) 116
5.8 Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 137d Sr) 121
5.9 Verspreiding discriminatie (art. 137e Sr) 122
5.10 Steunverlening discriminatie (art. 137f Sr) 125
5.11 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (art. 137g Sr) 126
5.12 Ontzetting uit beroep (art. 137h Sr) 126
5.13 Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr) 127
5.14 Kraken (art. 138a Sr) 135
5.15 Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr) 137
5.16 Computervredebreuk (art. 138ab Sr) 140
5.17 Belemmering toegang/gebruik geautomatiseerd werk (art. 138b Sr) 141
5.18 Overnemen/doorgeven opgeslagen niet-openbare gegevens (art. 138c Sr) 142
5.19 Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr) 145
5.20 Plaatsen afluister/aftap/opnameapparatuur; hulpmiddelen, enz. (art. 139d Sr) 146
5.21 Gebruik verborgen camera (art. 139f Sr) 147
5.22 Heling gegevens (art. 139g Sr) 148
5.23 Misbruik van seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr) 149
5.24 Deelneming aan crim. org. / verboden rechtspersoon (art. 140 Sr) 151
5.25 Deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr) 156
5.26 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) 156
5.27 Gelegenheid, enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr) 166
5.28 Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr) 166
5.29 Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr) 167
5.30 Grafschennis (art. 149 Sr) 168
5.31 Onttrekken lijk aan nasporing (art. 151 Sr) 169

6 MISDRIJVEN WAARDOOR DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN OF GOEDEREN IN GEVAAR WORDT GEBRACHT
6.1 Inleiding 171
6.2 Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 171
6.3 Brand enz. door schuld (art. 158 Sr) 174
6.4 Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr) 174
6.5 Vernieling, enz. elektriciteitswerk (art. 161bis Sr) 175
6.6 Vernieling, enz. geautom. werk / werk telecom (art. 161sexies Sr) 177
6.7 Vernielen, versperren, enz. verkeerswerk/weg: opzet (art. 162 Sr) 178
6.8 Vernielen, versperren enz. verkeerswerk/weg: schuld (art. 163 Sr) 180
6.9 Veroorzaken gevaar spoorweg- of luchtverkeer (art. 164 Sr) 180
6.10 Veroorzaken gevaar spoor/luchtverkeer schuld (art. 165 Sr) 182
6.11 Vernielen/beschadigen gebouw (art. 170 Sr) 182
6.12 Vernielen/beschadigen gebouw schuld (art. 171 Sr) 182
6.13 Verontreiniging bodem/lucht/oppervlaktewater (art. 173a Sr) 183
6.14 Verontr. bodem/lucht/oppervlaktewater schuld (art. 173b Sr) 183
6.15 Verkoop voor gezondheid schadelijke waren (art. 174 Sr) 184
6.16 Verkoop schadelijke waren door schuld (art. 175 Sr) 185

7 MISDRIJVEN TEGEN OPENBAAR GEZAG EN MEINEED
7.1 Omkoping ambtenaar (art. 177 Sr) 186
7.2 Gelijkstelling ambtenaren (art. 178a Sr) 187
7.3 Ambtsdwang (art. 179 Sr) 188
7.4 Wederspannigheid (art. 180 Sr) 189
7.5 Strafverzwaring ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr) 195
7.6 Strafverzwaring ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr) 196
7.7 Gelijkstelling ambtenaren (art. 183 Sr) 196
7.8 Niet voldoen aan bevel, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr) 196
7.9 Opzettelijk handelen in strijd met gedragsaanwijzing (art. 184a Sr) 204
7.10 Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr) 204
7.11 Met ambtenaren gelijkgestelde personen (art. 185a Sr) 206
7.12 Blijven deelnemen aan samenscholing (art. 186 Sr) 207
7.13 Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr) 208
7.14 Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr) 211
7.15 Bevrijding gedetineerde (art. 191 Sr) 214
7.16 Aanmatiging van rechten (art. 196 Sr) 215
7.17 Goederen onttrekken aan beslag (art. 198 Sr) 216
7.18 Verbreking zegel (art. 199 Sr) 216
7.19 Meineed (art. 207 Sr) 217

8 VALS GELD
8.1 Inleiding 220
8.2 Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr) 220
8.3 Vals geld ontvangen, in voorraad, uitgeven, enz. (art. 209 Sr) 221
8.4 Handelingen m.b.t. in omloop te brengen geld (art. 210 Sr) 222
8.5 Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr) 223
8.6 Stoffen/voorwerpen/gegevens tot vervalsen bestemd (art. 214 Sr) 223

9 VALSHEID MET GESCHRIFTEN, GEGEVENS EN BIOMETRISCHE KENMERKEN
9.1 Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 224
9.2 Valsheid in bijzondere geschriften (art. 226 Sr) 228
9.3 Valse opgave in authentieke akte (art. 227 Sr) 229
9.4 Niet naar waarheid gegevens verstrekken (art. 227a Sr) 229
9.5 Nalaten tijdig verstrekken van gegevens (art. 227b Sr) 230
9.6 Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) 230
9.7 Vervalsen biometr. kenmerken/persoonsgegevens (art. 231a Sr) 235
9.8 Identific. persoonsgegevens van ander misbruiken (art. 231b Sr) 237
9.9 Strafbepalingen betaalinstrument/kaart/drager (art. 232 Sr) 238
9.10 Stoffen/voorwerpen /gegevens tot plegen misdrijf bestemd (art. 234 Sr) 240

10 MISDRIJVEN TEGEN DE ZEDEN
10.1 Inleiding 242
10.2 Schennis van de eerbaarheid (art. 239 Sr) 244
10.3 Afbeelding/voorwerp aanstotelijk voor eerbaarheid (art. 240 Sr) 247
10.4 Bescherming <16jarige (art. 240a Sr) 248
10.5 Kinderpornografie (art. 240b Sr) 249
10.6 Verkrachting (art. 242 Sr) 260
10.7 Seksueel binnendr. bewusteloze/onmachtige/enz. (art. 243 Sr) 267
10.8 Seksueel binnendringen <12jarige (art. 244 Sr) 270
10.9 Seksueel binnendringen 12-16jarige (art. 245 Sr) 270
10.10 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr) 273
10.11 Ontucht met bewusteloze/onmachtige/<16jarige/enz. (art. 247 Sr) 277
10.12 Strafverzwaring (art. 248 Sr) 280
10.13 Verleiden <18jarige tot ontucht (art. 248a Sr) 281
10.14 Ontucht met prostituee 16-18j (art. 248b Sr) 284
10.15 Aanwezigheid bij seksshow <18jarige (art. 248c Sr) 285
10.16 Seksuele corruptie met <16jarige (art. 248d Sr) 285
10.17 Grooming (art. 248e Sr) 287
10.18 Teweegbr./bevorderen ontucht door <18jarige (art. 248f Sr) 290
10.19 Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen/enz. (art. 249 Sr) 291
10.20 Koppelarij (art. 250 Sr) 296
10.21 Bijkomende straf, ontzetting rechten/beroep(art. 251 Sr) 297
10.22 Bedwelmende drank (art. 252 Sr) 297
10.23 Ontuchtige handelingen met een dier (art. 254 Sr) 298
10.24 Porno tussen mens en dier (art. 254a Sr) 299

11 VERLATING VAN HULPBEHOEVENDEN
11.1 In hulpeloze toestand brengen of laten (art. 255 Sr) 300
11.2 Te vondeling leggen of verlaten (art. 256 Sr) 301
11.3 Strafverzwarende omstandigheden art. 255 en 256 Sr (art. 257 Sr) 303
11.4 Strafverzwaring voor ouders (art. 258 Sr) 303

12 BELEDIGING
12.1 Inleiding 304
12.2 Smaad(schrift) (art. 261 Sr) 307
12.3 Laster (art. 262 Sr) 310
12.4 Bewijskracht vonnis (art. 265 Sr) 311
12.5 Eenvoudige belediging (art. 266 Sr) 311
12.6 Belediging openbaar gezag, enz. (art. 267 Sr) 314
18 Inhoudsopgave
12.7 Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 319
12.8 Belediging meestal klachtmisdrijf (art. 269 Sr) 320
12.9 Smaad(schrift) jegens overledene (art. 270 Sr) 320
12.10 Verspreiding/enz. beledigend geschrift (art. 271 Sr) 321

13 SCHENDING VAN GEHEIMEN
13.1 Schending van ambts/beroepsgeheim (art. 272 Sr) 322

14 MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID
14.1 Mensenhandel (art. 273f Sr) 325
14.2 Misbruik prostituee (slachtoffer mensenhandel) (art. 273g Sr) 335
14.3 Onttrekken minderjarige aan gezag/opzicht (art. 279 Sr) 336
14.4 Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) 339
14.5 Gijzeling (art. 282a Sr) 341
14.6 Vrijheidsberoving door schuld (art. 283 Sr) 341
14.7 Dwang (art. 284 Sr) 341
14.8 Bedreiging (art. 285 Sr) 343
14.9 Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr) 351
14.10 Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 354
14.11 Huwelijksdwang (art. 285c Sr) 358

15 MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN
15.1 Doodslag (art. 287 Sr) 360
15.2 Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr) 364
15.3 Moord (art. 289 Sr) 366
15.4 Kinderdoodslag (art. 290 Sr) 367
15.5 Kindermoord (art. 291 Sr) 368
15.6 Deelneming aan kinderdoodslag/moord (art. 292 Sr) 368
15.7 Levensbeëindiging op verzoek; euthanasie (art. 293 Sr) 368
15.8 Aanzetten tot en/of hulp bij zelfdoding (art. 294 Sr) 369

16 MISHANDELING EN VEROORZAKEN DOOD OF ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOR SCHULD
16.1 Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) 371
16.2 Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) 374
16.3 Zware mishandeling (art. 302 Sr) 374
16.4 Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr) 376
16.5 Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr) 377
16.6 Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr) 379
16.7 Dood door schuld (art. 307 Sr) 381
16.8 Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) 383
16.9 In uitoefening van ambt of beroep (art. 309 Sr) 386

17 DIEFSTAL EN STROPERIJ
17.1 Diefstal (art. 310 Sr) 387
17.2 Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr) 396
17.3 Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 399
17.4 Stroperij (art. 314 Sr) 401
17.5 Stroperij onder verzwarende omstandigheden (art. 315 Sr) 402
17.6 Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr) 402

18 AFPERSING EN AFDREIGING
18.1 Afpersing (art. 317 Sr) 404
18.2 Afdreiging (art. 318 Sr) 407
18.3 Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 319 Sr) 408

19 VERDUISTERING
19.1 Verduistering (art. 321 Sr) 409
19.2 Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 414
19.3 Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr) 415
19.4 Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr) 415
19.5 Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr) 415

20 BEDROG
20.1 Oplichting (art. 326 Sr) 416
20.2 Flessentrekkerij (art. 326a) 427
20.3 Listig gebruik maken van telecomdienst (art. 326c Sr) 428
20.4 Acquisitiefraude (art. 326d Sr) 429
20.5 Online handelsfraude (internetoplichting) (art. 326e Sr) 430
20.6 Benadeling verzekeraar door brand/enz. (art. 328 Sr) 431
20.7 Bedrog met merken en handelsnamen (art. 337 Sr) 432
20.8 Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr) 434

21 VERNIELING
21.1 Inleiding 435
21.2 Vernieling (art. 350 Sr) 436
21.3 Vernieling computergegevens (art. 350a Sr) 438
21.4 Vernieling computergegevens door schuld (art. 350b Sr) 439
21.5 Vernieling geautomatiseerd/telecom werk (art. 350c Sr) 439
21.6 Voorbereidingshandelingen art. 350a,1 of 350c Sr (art. 350d Sr) 440
21.7 Vernieling werken openbaar nut/landsverdediging/spoorweg/enz. (art. 351 Sr) 441
21.8 Vernieling gebouw of (lucht)vaartuig(lading) (art. 352 Sr) 443
21.9 Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr) 444
21.10 Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr) 444
21.11 Vernieling ter voorbereiding/makkelijk maken terr. misdrijf (art. 354a Sr) 444

22 AMBTSMISDRIJVEN
22.1 Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr) 445

23 BEGUNSTIGING
23.1 Inleiding 448
23.2 Opzetheling (art. 416 Sr) 448
23.3 Gewoonteheling (art. 417 Sr) 454
23.4 Schuldheling (art. 417bis Sr) 454

24 WITWASSEN
24.1 Inleiding 459
24.2 Opzettelijk witwassen (art. 420bis Sr) 460
24.3 Eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr) 471
24.4 Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) 473
24.5 Schuldwitwassen (art. 420quater Sr) 474
24.6 Eenvoudig schuldwitwassen (art. 420quarter.1) 476
20 Inhoudsopgave

25 OVERTREDINGEN
25.1 Inleiding 477
25.2 Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr) 477
25.3 Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr) 478
25.4 Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr) 481
25.5 Hinderlijk volgen, enz. op openbare weg (art. 426bis Sr) 482
25.6 Hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr) 483
25.7 Veiligheid verkeer (art. 427 Sr) 485
25.8 Eigen onroerende zaak in brand steken (art. 428 Sr) 485
25.9 Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr) 486
25.10 Verboden voorwerp brengen binnen inrichting/enz. (art. 429a Sr) 487
25.11 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr) 489
25.12 Burengerucht (art. 431 Sr) 490
25.13 Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435,4 Sr) 491
25.14 Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr) 492
25.15 Verboden handel (437bis Sr) 494
25.16 Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr) 494
25.17 Namaken bankbiljet/munt/postzegel/reisdocu/enz. (art. 440 Sr) 495
25.18 Gebruik verborgen camera op publieke plaats (art. 441b Sr) 495
25.19 Politievoorschrift in buitengewone omstandigheden (art. 443 Sr) 497
25.20 Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr) 499
25.21 Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr) 499
25.22 Nalaten hulpverlening bij levensgevaar (art. 450 Sr) 500
25.23 Openbare dronkenschap (art. 453 Sr) 501
25.24 Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 501

26 OPIUMWET
26.1 Inleiding 503
26.2 Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet) 503
26.3 Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet) 504
26.4 Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet) 508
26.5 Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet) 509
26.6 Recepten/bestellen middelen lijst I of II (art. 4 Opiumwet) 510
26.7 Toezichthouders (art. 8j Opiumwet) 510
26.8 Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet) 511
26.9 Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet) 511
26.10 Strafbaarstelling (art. 10 Opiumwet) 511
26.11 Voorbereiden/bevorderen Opiumwet-misdrijven (art. 10a Ow) 512
26.12 Strafbaarstelling (art. 11 Opiumwet) 514
26.13 Voorbereiden illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) 516
26.14 Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet) 519
26.15 Overtreding/misdrijf; toepasselijkheid Nederlandse strafwet (art. 13 Opiumwet) 520
26.16 Bestuursdwang (art. 13b en 13c Opiumwet) 520
26.17 Gemeentelijke strafbepalingen 520
26.18 Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen 521
26.19 Overige jurisprudentie excl. hennepkwekerij/drugslab 521
26.20 Jurisprudentie hennepkwekerij / diefstal elektriciteit / drugslab 525

27 WET WAPENS EN MUNITIE
27.1 Inleiding 529
27.2 Definities (art. 1 WWM) 529
27.3 Categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM) 530
27.4 Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM) 534
27.5 Art. 3a t/m 7a WWM 534
27.6 In bewaring geven/nemen (art. 8 WWM) 535
27.7 Verbodsbepalingen categorie I (art. 13 WWM) 535
27.8 Verbodsbepalingen binnenkomen/uitgaan cat. II en III (art. 14 WWM) 540
27.9 Verbodsbepalingen vervoer cat. II en III (art. 22 WWM) 541
27.10 Verlof vervoer wapens/munitie cat. III (art. 24 WWM) 541
27.11 Verbodsbepalingen voorhanden hebben cat. II, III en IV (art. 26 WWM) 541
27.12 Verbodsbepalingen dragen cat. II, III en IV (art. 27 WWM) 542
27.13 Verbodsbepalingen overdragen cat. II, III en IV (art. 31 WWM) 543
27.14 Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM) 543
27.15 Strafbaarstellingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM) 543
27.16 Regeling wapens en munitie / Speelgoedrichtlijn 545
27.17 Overige jurisprudentie Wet wapens en munitie 548
27.18 Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC 548

28 WEGENVERKEERSWET 1994
28.1 Inleiding WVW 549
28.2 Definities (weg) (art. 1 onder b WVW 1994); geen definitie verkeer 549
28.3 Gevaar en hinder (art. 5 WVW 1994) 550
28.4 Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW 1994) 554
28.5 Dood en letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994) 557
28.6 Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) 567
28.7 Besturen onder invloed (art. 8 WVW 1994) 571
28.8 Besturen tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994) 572
28.9 Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994) 575
28.10 Joyriding (art. 11 WVW 1994) 575
28.11 Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994) 576
28.12 Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994) 577
28.13 Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 577
28.14 Strafbaarstelling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994) / vh 578
28.15 Ontz. besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994) 581

REGISTER 583

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2022