Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht

Gebonden Nederlands 2022 9789013166415
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit Tekst & Commentaar deel bevat de actuele wetteksten op het terrein van het arbeidsrecht. De herkenbare korte en heldere commentaren bieden een snelle en juiste interpretatie van de wetsartikelen. Kortom, deze 12e druk is wederom een onmisbare schat aan informatie voor iedereen die zich bezighoudt met het arbeidsrecht.

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. De editie is onmisbaar bij een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

De wetteksten en commentaren sluiten nauw aan op de behoeften die in de praktijk leven. De auteurs hebben zorgvuldig overwogen welke wetgeving van toegevoegde waarde is voor de gebruiker. De publicatie geeft de belangrijkste rechtspraak weer en is waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen.

Door de implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 zijn onder meer de artikelen 7:611a, 7:655 en 7:670 BW gewijzigd. Daarnaast zijn de nieuwe artikelen 7:628b en 7:653a BW ingevoegd en in deze druk van commentaar voorzien. Ook wordt stilgestaan bij de wijzigingen die de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 met zich mee bracht. Uiteraard zijn alle commentaren weer geactualiseerd en aangepast op de rechtspraak van de afgelopen jaren.

Specificaties

ISBN13:9789013166415
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1536
Druk:12
Verschijningsdatum:4-10-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jaap van Slooten

Prof.mr. J.M. van Slooten is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Stibbe.

Andere boeken door Jaap van Slooten

Over Evert Verhulp

Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Andere boeken door Evert Verhulp

Inhoudsopgave

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 10 Afdeling 1 t/m 11 (Arbeidsovereenkomst) art. 610-693 1
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 375
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 7 Afdeling 1 (Opdracht), art. 7:400-7:413 381
Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 15 (Vaststellingsovereenkomst), art. 7:900- 7:906 399
Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 4 Afdeling 5 (Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur), art. 2:129-2:135b en 2:147 415
Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 5 Afdeling 5 (Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op
het bestuur), art. 2:239-2:245 en 2:257 467
Ambtenarenwet 2017 499
Faillissementswet, art. 5, 13a, 40, 67, 72 en 239 523
Werkloosheidswet, art. 19 en 24 531
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, art. 25 553
Wet melding collectief ontslag 565
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst 579
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten 613
Europees Sociaal Handvest (herzien), art. 6 en G 647
Wet op de ondernemingsraden 663
Wet op de Europese ondernemingsraden 789
SER-Fusiegedragsregels 2015 829
Wet flexibel werken 887
Wet arbeid en zorg 903
Algemene wet gelijke behandeling 961
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 981
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid 1005
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 1033
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 1055
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 1087
Wet normering topinkomens 1145
Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Verordening Rome I) (relevante artikelen) 1249
Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 1283
Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (Verordening Brussel I-bis) (relevante artikelen) 1343

BIJLAGEN 1369
Ontslagregeling 1371
Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding 1417
Regeling looncomponenten en arbeidsduur 1431
Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding 1439
Trefwoordenregister 1459

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Arbeidsrecht