Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht

Gebonden Nederlands 2022 9789013166484
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit deel uit de Tekst & Commentaar serie bevat de laatste wetgeving binnen het socialezekerheidsrecht die in de praktijk veel door rechtshulpverleners wordt gebruikt. De commentaren helpen u binnen enkele minuten tot de essentie van een bepaling te komen. Deze 7e druk weerspiegelt de stand van de regelgeving per 1 juli 2020.

Wanneer u gedurende de werkdag snel inzicht wilt krijgen in een actuele bepaling binnen het socialezekerheidsrecht, dan helpt Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht u snel weer op weg. De auteurs zijn er met hun selectie van wetteksten in geslaagd de wetgeving te omvatten die in de praktijk veelvuldig wordt toegepast door rechtshulpverleners.

De Tekst & Commentaar serie staat bekend om haar ijzersterke formule, waarin de geldende wetteksten zijn voorzien van beknopt verhelderend commentaar. Zo komt u binnen 5 tot 10 minuten tot de kern van een bepaling. Uiteraard bevat het commentaar ook de belangrijkste rechtspraak en is het waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen.

Socialezekerheidsrecht actueel
De opgenomen wetten en regelingen zijn in deze 7e druk op diverse fronten gewijzigd, onder meer als gevolg van de verschillende verzamelwetten en wijzigingen die nog voortvloeien uit de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet werk en zekerheid.

Ook op het gebied van rechtspraak vindt u de nodige actualisatie. Zo vindt u onder meer rechtspraak opgenomen ten aanzien van de eis van equality of arms bij procedures over de schatting van arbeidsongeschiktheid en van de loonsanctie na de poortwachtertoets. Ook de eerste rechtspraak van de CRvB over inkomensverrekening in de WW is verwerkt.
Kortom: met de 7e druk van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht grijpt u als professional binnen dit rechtsgebied nooit mis naar de laatste relevante wetgeving.

Specificaties

ISBN13:9789013166484
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1356
Druk:8
Verschijningsdatum:21-10-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Barend Barentsen

Mr. B. Barentsen is universitair docent bij de afdeling Sociaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Barend Barentsen

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE
(* met commentaar)

A WERKLOOSHEID 1
Werkloosheidswet* 3
Gelijkstellingsregeling arbeidsuren* 229
Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren* 239
Vakantieregeling WW en IOW 245
Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012* 249
Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006* 255
Besluit passende arbeid WW en ZW* 269
Scholingsregeling WW* 279
Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet* 283
Beleidsregels aansluiting WW-beoordeling op WAO- en WIA-beoordeling* 287
Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten* 289
Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen* 295
Regeling vrijwilligerswerk in de WW* 301
Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015* 307
Regeling herlevingstermijn WW* 311
Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007 313
Uitkeringsreglement WW 2015* 317

B ARBEIDSONGESCHIKTHEID 327
Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10, Afdeling 2 (Relevante artikelen)* 329
Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10, Afdeling 6 en 7 (Relevante artikelen)* 347
Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar* 355
Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever 361
Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter* 365
Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen* 389
Ziektewet* 397
Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019* 553
Regeling verhaal ziekengeld* 555
Controlevoorschriften Ziektewet 2020* 559
Regeling bepaling eerste werkdag* 563
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen* 567
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering* 749
Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten* 827
Beleidsregel uurloonschatting 2008* 871
Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten* 877
Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018* 889
Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006* 897

C OVERKOEPELENDE REGELINGEN 901
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990* 903
Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd* 921
Wet financiering sociale verzekeringen (Relevante onderdelen)* 939
Dagloonbesluit werknemersverzekeringen 969
Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten* 995
Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten* 1051
Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA* 1061
Beleidsregels Scholing UWV 2021* 1063
Beleidsregel Kostenvergoeding UWV* 1073
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen* 1077
Besluit SUWI 1173
Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006* 1221
Beleidsregel terug- en invordering* 1229

D SANCTIES 1243
Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten* 1245
Beleidsregel maatregelen UWV* 1257
Boetebesluit socialezekerheidswetten* 1267
Beleidsregel boete werknemer 2017* 1277
Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen* 1285
Beleidsregel boete werkgevers ZW* 1297

TREFWOORDENREGISTER 1301

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht