Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Nextens BTW Almanak 2017

Paperback Nederlands 2017 9789035249219
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit complete en handige naslagwerk over de btw is voor iedere ondernemer (klein en groot) én zijn adviseur absoluut noodzakelijk. Onvoldoende aandacht voor de btw kan de ondernemer veel geld kosten. De btw is dé inkomstenbron voor de overheid, en intensief toezicht door de Belastingdienst is dan ook onvermijdelijk.

De 'BTW almanak' is onmisbaar bij het opstellen van een correcte btw-aangifte en bij het nemen van bedrijfsbeslissingen.

Specificaties

ISBN13:9789035249219
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:600
Druk:1
Verschijningsdatum:2-3-2017
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
1 WAT IS NIEUW 7
1.1 Overzicht wijzigingen 7
1.2 Opzet en indeling Almanak 10
1.3 Belastingdienst 11
2 BTW-SYSTEEM 13
2.1 Omzetbelasting volgens btw-systeem 13
AANGEVEN EN BETALEN
3 AANGIFTE OMZETBELASTING, OPGAAF ICP EN MOSS-AANGIFTE 17
3.1 Digitale of schriftelijke aangifte 17
3.2 Prestaties binnenland 18
3.3 Verleggingsregelingen binnenland 19
3.4 Prestaties naar of in het buitenland 20
3.5 Prestaties vanuit het buitenland aan de Nederlandse ondernemer 21
3.6 Voorbelasting, kleineondernemersregeling en totaal 22
3.7 Opgaaf intracommunautaire prestaties (Opgaaf ICP) 23
3.8 Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) 27
4 AANGEVEN, BETALEN EN TERUGONTVANGEN 31
4.1 Aangeven van omzetbelasting 31
4.2 Periodieke aangevers 32
4.3 Incidentele aangevers 38
ONDERNEMER
5 BELASTINGPLICHTIGE 39
5.1 Belastingplicht 39
5.2 Ondernemerschap 40
5.3 Fiscale eenheid 48
5.4 Bijzonderheden ondernemerschap 53
5.5 Buitenlandse ondernemers/ fiscaal vertegenwoordiger 56
PRESTATIES
6 LEVERINGEN 62
6.1 Wat zijn leveringen? 62
6.2 Leveringen van goederen 63
6.3 Plaats van levering 70
6.4 Goederen die worden vervoerd 72
6.5 Aanbrengen van goederen aan andere goederen, installatie of montage 73
6.6 Afstandsverkopen 73
6.7 Schema plaats van levering 76
7 DIENSTEN 77
7.1 Wat zijn diensten? 77
7.2 Wanneer is sprake van diensten? 78
7.3 Plaats van dienst 84
7.4 Diensten aan ondernemers (B2B) 86
7.5 Diensten aan niet-ondernemers (B2C) 92
7.6 Dienstenschema (B2B én B2C) 104
VERGOEDING EN TARIEVEN
8 VERGOEDING 105
8.1 Wat hoort tot de vergoeding? 105
8.2 Vergoeding bij onttrekking voor privédoeleinden, bedrijfsbeëindiging en fictieve intracommunautaire verwerving 119
8.3 Zegels, waardebonnen e.d. 120
8.4 Reisbureauregeling 122
9 BTW-TARIEVEN EN COMBINATIE VAN PRESTATIES 127
9.1 Tarieven 127
9.2 Wijziging btw-tarieven 127
9.3 Combinatie van prestaties 128
10 6%-TARIEF 132
10.1 Tabel I 132
10.2 Tabel I, onderdeel a.: 6%-goederen 132
10.3 Tabel I, onderdeel b.: 6%-diensten 159
11 NULTARIEF 179
11.1 Nultarief 179
11.2 Tabel II, onderdeel a.: goederen 179
11.3 Tabel II, onderdeel b.: diensten 185
11.4 Diplomaten, internationale organisaties, NAVO-strijdkrachten en ontwikkelingswerk 188
11.5 Beleggingsgoud 190
VRIJSTELLINGEN
12 VRIJSTELLINGEN 193
12.1 Vrijgestelde leveringen en diensten 193
12.2 Wettelijke vrijstellingen 194
12.3 Niet-wettelijke vrijstellingen 245
13 ONROERENDE ZAKEN 246
13.1 Overzicht behandeling onroerende zaken 246
13.2 Levering van onroerende zaken 248
13.3 Zakelijke rechten 259
13.4 Samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting 262
13.5 Verhuur van onroerende zaken 275
13.6 Schema samenloop overdrachtsbelasting en btw 285
IN- EN UITVOER
14 INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVINGEN 286
14.1 Btw verschuldigd bij intracommunautaire verwerving 286
14.2 Onbelaste verwervingen 291
14.3 Nieuwe vervoermiddelen 293
14.4 Schema intracommunautaire verwerving 294
15 INVOER UIT NIET-EU-LIDSTATEN 296
15.1 Invoer, douaneprocedure 296
15.2 Verleggingsregeling bij invoer 305
16 INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERINGEN 309
16.1 Leveringen aan afnemers in andere EU-lidstaten 309
16.2 Overbrengen van eigen goederen naar andere EU-lidstaat 321
17 UITVOER NAAR NIET-EU-LIDSTATEN 324
17.1 Ondernemer voert uit 324
17.2 Uitvoer als reizigersbagage 328
AFTREK EN TERUGGAAF
18 AFTREK VAN VOORBELASTING 330
18.1 Voorbelasting 330
18.2 Aftrek van op factuur in rekening gebrachte btw 341
18.3 Aftrek van verschuldigde btw 348
18.4 Gemengd gebruik belaste en vrijgestelde handelingen, herzieningsregels 350
19 BIJZONDERE TERUGGAVEN 359
19.1 Diverse teruggaven Nederlandse btw 359
19.2 Teruggaaf Nederlandse btw aan in andere EU-lidstaten gevestigde ondernemers 363
19.3 Teruggaaf Nederlandse btw aan buiten de EU gevestigde ondernemers 366
19.4 Teruggaaf omzetbelasting uit andere EU-lidstaten aan Nederlandse ondernemers 367
20 PRIVÉGEBRUIK GOEDEREN EN DIENSTEN 372
20.1 Privégebruik 372
20.2 Keuzevermogen roerende investeringsgoederen 374
20.3 Goederen onttrekken aan bedrijf 376
20.4 Bedrijfsgoederen en diensten privé gebruiken, gratis diensten 378
20.5 Privégebruik personeel, relatiegeschenken en giften (bua) 382
21 AUTOKOSTEN 390
21.1 Gebruik auto 390
21.2 Privégebruik auto 390
HEFFING BIJ AFNEMER
22 GOEDEREN/DIENSTEN VAN BUITENLANDSE ONDERNEMERS 394
22.1 Heffing btw bij Nederlandse afnemer 394
22.2 Schema verleggingsregeling 395
23 VERLEGGINGSREGELINGEN BOUWSECTOR, EXECUTIEVERKOOP, CO2-EMISSIERECHTEN, ELEKTRONISCHE GOEDEREN ENZ. 397
23.1 Verlegging heffing 397
23.2 Bouw en scheepsbouw 397
23.3 Afvalstoffen 401
23.4 Executieverkoop 402
23.5 CO 2 -emissierechten 403
23.6 Mobiele telefoons, geïntegreerde schakelingen, spelcomputers, tabletpc’s en laptops 403
BIJZONDERE REGELINGEN
24 KLEINEONDERNEMERSREGELING 405
24.1 Wat is de kleineondernemersregeling? 405
24.2 Vermindering voor kleine ondernemers 405
24.3 Ontheffing van administratieve verplichtingen 411
25 LANDBOUWREGELING 414
25.1 Werking landbouwregeling 414
25.2 Optie voor belast ondernemerschap 422
25.3 Bijzondere regelingen 425
25.4 Veehandelsregeling 427
25.5 Subsidies, premies e.d., overdracht en exploitatie van rechten 430
25.6 Overdracht landbouwbedrijf 431
25.7 Levering van gas en olie aan tuinbouwers 432
26 KANTINES 434
26.1 Bedrijfskantines 434
26.2 Kantines van sport-, sociale, culturele en recreatieve organisaties 435
27 GEBRUIKTE GOEDEREN: MARGEREGELING 440
27.1 Margeregeling 440
27.2 Globalisatie 448
27.3 In- en uitvoer, intracommunautaire transacties 455
27.4 Bijzondere regelingen 456
28 BEDRIJFSBEËINDIGING EN FAILLISSEMENT 461
28.1 Wanneer eindigt het ondernemerschap? 461
28.2 Staking van de onderneming 461
28.3 Faillissement 461
28.4 Overdracht van onderneming 462
FACTUUR EN ADMINISTRATIE
29 FACTUUR EN TIJDSTIP VERSCHULDIGDHEID 466
29.1 De factuur 466
29.2 Inhoud van de factuur 470
29.3 Ten onrechte gefactureerde btw 474
29.4 Tijdstip verschuldigdheid belasting 477
30 BTW-ADMINISTRATIE 480
30.1 Administratieve verplichtingen 480
30.2 Forfaitaire berekeningsmethoden ter bepaling van de verschuldigde btw 483
CONTROLE, NAHEFFING, BEZWAAR EN BEROEP
31 CONTROLE 488
31.1 Boekenonderzoek 488
31.2 Rechten en verplichtingen 490
32 NAHEFFING 492
32.1 Aanslag 492
32.2 Algemene beginselen 494
33 BELASTING, INVORDERINGS- EN COULANCERENTE 498
33.1 Belastingrente 498
33.2 Invorderingsrente 499
33.3 Coulancerente 499
34 BOETEN 500
34.1 Verzuim- en vergrijpboeten 500
34.2 Waarborgen bij het opleggen van boeten 500
34.3 Verzuimboeten 502
34.4 Vergrijpboeten 504
34.5 Strafverzwarende en strafverminderende omstandigheden 506
34.6 Schema’s boete 507
35 BEZWAAR EN BEROEP 510
35.1 Bezwaar- en beroepsprocedure 510
35.2 Bezwaar 510
35.3 Beroep 513
35.4 Hoger beroep 515
35.5 Cassatie 516
35.6 Kostenvergoeding bezwaar en beroep 516
36 BETALING NAHEFFINGSAANSLAG EN AANSPRAKELIJKHEID 519
36.1 Betaling en invordering 519
36.2 Aansprakelijkheid 521
WETTEKSTEN
37 TEKSTBIJLAGEN 527
37.1 Wet op de omzetbelasting 1968 527
37.2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 559
37.3 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 569
37.4 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 570
37.5 Uittreksel uit de Wet op belastingen van rechtsverkeer 590
37,6 Uittreksel uit de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 592
37.7 Afschrijvingstabel van artikel 8, lid 5, Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 594
38 GEGEVENS VOORGAANDE JAREN 595
38.1 Tarieven 595
38.2 Vrijstellingen 596
38.3 Bijzondere regelingen 596
HULP
39 EU-LIDSTATEN 598
39.1 Lidstaten en gebieden van de EU 598
40 ADRESSEN 599
40.1 Kantoren bevoegd voor de omzetbelasting 599
40.2 Directeur van de Belastingdienst 600
40.3 Belastingdienst/Central Liaison Office 600
40.4 Belastingdienst/Team brieven en beleidsbesluiten 600
40.5 Bpm-aangiftepunten 600
40.6 Ministerie (algemeen) 600
40.7 Buitenlandse belastingdiensten voor informatie belastingplicht e.d. 600

REGISTER 603

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nextens BTW Almanak 2017