Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Huurrecht

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2023 9789047302018
Direct te downloaden

Samenvatting

Huurrecht geeft een compleet beeld van het materiële huurrecht. De meest recente wetgeving, jurisprudentie en literatuur zijn in deze achtste druk samengebracht tot een volledig en toegankelijk overzicht. Alle actuele facetten van het materiële huurrecht komen uitvoerig aan bod, waarbij veelvuldig wordt verwezen naar de relevante en meest actuele wetgeving en rechtspraak en waar nodig naar de parlementaire geschiedenis.

Het boek is geschreven en bij uitstek geschikt voor juristen en vastgoed-professionals die (dagelijks) met het huurrecht te maken hebben. De veelvuldige verwijzing naar de rechtspraak maakt het huurrecht voor de lezer direct toepasbaar. De pragmatische opzet van Huurrecht maakt het boek ook zeer geschikt als studiemateriaal voor het (postdoctorale) onderwijs.

Specificaties

ISBN13:9789047302018
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:892
Druk:8
Verschijningsdatum:9-11-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Huurrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Alain de Jonge

Alain de Jonge is sinds 1992 als advocaat verbonden aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. Hij is lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten. Sinds 1996 geeft hij cursussen huurrecht in diverse postacademische opleidingen. Alain de Jonge is een van de bewerkers van de losbladige uitgave Huurrecht en redactielid van het Tijdschrift voor Huurrecht WR. Eerder verschenen van zijn hand de studiepockets 'De huurovereenkomst' en 'Nieuw huurrecht'. Hij is tevens initiator en medebewerker van de in 2009 gepubliceerde 'Parlementaire Geschiedenis Huurrecht'.

Andere boeken door Alain de Jonge

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de achtste druk
Inhoudsopgave
Lijst met afkortingen

1 De huurovereenkomst algemeen; begripsomschrijving
1.1 Wel of geen (huur)overeenkomst (art. 7:201 BW)
1.2 De publiekrechtelijke uitgifte van onroerende zaken; concessieovereenkomst
1.3 De dienstwoning
1.4 Bepaalbaarheid van de wederzijdse prestaties
1.5 Toepasselijke huurregels

2 De huurovereenkomst algemeen; verbintenisrechtelijke aspecten
2.1 De inhoud van de huurovereenkomst

3 De verplichtingen van de verhuurder
3.1 De terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak (art. 7:203 BW)
3.2 De gebrekenregeling (art. 7:204 BW)
3.3 De gebrekenregeling; overlast
3.4 Huurgenot geheel onmogelijk (art. 7:210 BW)
3.5 Koop breekt geen huur (art. 7:226 en 7:227 BW)
3.6 Wet faillissement van de verhuurder
3.7 Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV)
3.8 Wet goed verhuurderschap (Wgv)
3.9 Het bieden van mededingingsruimte door de verhuurder; Didam-arrest

4 De verplichtingen van de huurder
4.1 Betaling van een tegenprestatie (art. 7:212 BW)
4.2 Niet-betaling en ontbinding (art. 7:231 BW)
4.3 Niet-betaling en het faillissement van de huurder
4.4 Niet-betaling en de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen
4.5 Niet-betaling en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
4.6 Gebruik van de gehuurde zaak als goed huurder (art. 7:213 BW)
4.7 Gebruik van de gehuurde zaak overeenkomstig de bestemming (art. 7:214 BW)
4.8 Wijzigingen aan het gehuurde (art. 7:215 en 7:216 BW)
4.9 Kleine herstellingen aan het gehuurde (art. 7:217 BW)
4.10 Dringende werkzaamheden (art. 7:220 lid 1 BW)
4.11 Renovatie (art. 7:220 leden 2 en 3 BW)
4.12 Opleveren aan het einde van de huur (art. 7:224 en 7:218 BW)
4.13 De bevoegdheid tot onderverhuur (art. 7:221 en 7:244 BW)
4.14 Overlijden van de huurder (art. 7:229 BW)

5 De huurovereenkomst van woonruimte
5.1 Definitie woonruimte
5.2 Contractsvormen; bepaalde en onbepaalde tijd
5.3 Opzeggingsformaliteiten; vormvoorschriften (art. 7:271 t/m 7:273 en 7:277 BW)
5.4 Opzeggingsgronden; zich niet gedragen als een goed huurder (art. 7:274 lid 1 sub a BW)
5.5 Opzeggingsgronden; tussenhuur, diplomatenclausule (art. 7:274 lid 1 sub b jo. art. 7:274 lid 2 BW)
5.6 Opzeggingsgronden; dringend eigen gebruik (art. 7:274 lid 1 sub c BW)
5.7 Opzeggingsgronden; redelijk aanbod (art. 7:274 lid 1 sub d BW)
5.8 Opzeggingsgronden; verwezenlijking geldend bestemmingsplan (art. 7:274 lid 1 sub e BW)
5.9 Opzeggingsgronden: vervallen omgevingsvergunning voor een flexwoning (art. 7:274 lid 1 sub g BW)
5.10 Toekomstige opzeggingsgronden: verkoop van de verhuurde woonruimte (voorgesteld art. 7:274 lid 1 sub h BW)
5.11 Ontbinding vanwege verwezenlijking geldend bestemmingsplan (art. 7:281 BW)
5.12 Medehuur (art. 7:266 en 7:267 BW)
5.13 Woningruil (art. 7:270 BW)
5.14 Overlijden van de huurder van woonruimte (art. 7:268 BW)
5.15 Mededelingsplicht voortzettende huurder (art. 7:270a BW)

6 De huurprijs van woonruimte
6.1 Contractsvrijheid partijen; huurverhogingsbedingen; systematiek
6.2 Woningwaarderingsstelsel en huurprijsdifferentiatie; WOZ-waarde
6.3 Huurprijstoetsing bij aanvang huurovereenkomst (art. 7:249 BW)
6.4 Huurprijsverhoging na aanvang huurovereenkomst (art. 7:250, 7:252 en 7:253 BW)
6.5 Huurprijsverlaging na aanvang huurovereenkomst (art. 7:254 BW)
6.6 Huurprijsverhoging en -verlaging op grond van inkomen (art. 7:252a en 7:252b BW)
6.7 Huurprijswijziging na renovatie (art. 7:255 en 7:255a BW)
6.8 Energiebesparende verbeteringen (art. 7:243 BW)
6.9 Huurprijswetgeving en artikel 1 Eerste Protocol EVRM
6.10 Servicekosten (art. 7:259 BW)
6.11 Terugvordering
6.12 Onredelijke bedingen (art. 7:264 BW)
6.13 Warmtewet

7 De huurovereenkomst van 290-bedrijfsruimte
7.1 Definitie 290-bedrijfsruimte
7.2 De verhuur van benzinestations op grond van de Benzinewet
7.3 Semi-dwingend recht; verjaring; afwijkend beding (art. 7:291 BW)
7.4 Opzegging; ‘stringent’ en ‘liberaal’ regime (art. 7:292 e.v. BW en art. 7:300 e.v. BW)
7.5 De huurovereenkomst van twee jaar of korter (art. 7:301 BW)
7.6 De huurovereenkomst voor bepaalde tijd
7.7 Opzeggingsformaliteiten (art. 7:293 t/m 7:295 BW)
7.8 Opzeggingsgronden; onbehoorlijke bedrijfsvoering (art. 7:296 lid 1 sub a BW)
7.9 Opzeggingsgronden; dringend eigen gebruik (art. 7:296 lid 1 sub b BW)
7.10 Opzeggingsgronden; redelijk aanbod (art. 7:296 lid 4 sub c BW)
7.11 Opzeggingsgronden; verwezenlijking geldend bestemmingsplan (art. 7:296 lid 4 sub d BW)
7.12 Algemene belangenafweging (art. 7:296 lid 3 BW)
7.13 Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten (art. 7:297 BW)
7.14 De afwikkelingsregeling bij een opzegging in geval van afbraak vanwege de uitvoering van werken in het algemeen belang (art. 7:309 BW)
7.15 Ontbinding vanwege verwezenlijking geldend bestemmingsplan (art. 7:310 BW)
7.16 De beëindigingsovereenkomst
7.17 Overlijden van de huurder van 290-bedrijfsruimte (art. 7:302 BW)
7.18 Indeplaatsstelling (art. 7:307 BW)
7.19 Goodwillvergoeding (art. 7:308 BW)

8 De huurprijs van 290-bedrijfsruimte
8.1 Huurprijswijziging (art. 7:303 t/m 7:305 BW)
8.2 Het ontvankelijkheidsvereiste; benoeming deskundige(n) (art. 7:304 BW)
8.3 Huurprijswijziging; wanneer vorderen; afwijkende ingangsdatum (art. 7:303 lid 4 BW)
8.4 Wettelijke (handels)rente
8.5 Huurprijswijziging; wijze van vaststelling (art. 7:303 lid 2 BW)
8.6 Bijzondere vergoedingen en verbeteringen (art. 7:303 lid 3 BW)
8.7 Huurprijsverhoging bij aanschrijving ex artikel 13 of 15 Woningwet (art. 7:305 BW)
8.8 Huurprijsindexering
8.9 Servicekosten

9 De huurovereenkomst van 230a-bedrijfsruimte
9.1 Algemene aspecten
9.2 Huuropzegging; stilzwijgende verlenging (art. 7:228 en 7:230 BW)
9.3 Ontruimingsbescherming (art. 7:230a BW)
9.4 Onderwijshuisvesting en huurrecht
9.5 De energielabel C-verplichting

Lijst van aangehaalde literatuur
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Huurrecht