Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken

Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2022 9789051896466
Direct te downloaden

Samenvatting

Tegenwoordig wordt meer gedemonstreerd dan ooit. Ook de vorm waarin men demonstreert verschilt vaak van die van vroeger. Dat roept nieuwe vragen en problemen op. Is dit reden om de Wet op de openbare manifestaties aan te passen? Of is die wet opgewassen tegen de nieuwe uitdagingen?

De auteurs behandelen in deze her-evaluatie van de Wet openbare manifestaties negen vraagstukken. Zo doen zij onderzoek naar de wijze van omgaan met eenmensprotesten, met woonwagenkampdemonstraties en met protestacties bij abortusklinieken. Ook onderwerpen als de toelaatbaarheid van beperkingen van (boeren)protesten vanwege verkeersbelangen, de strafbaarheid van gedragingen van demonstranten en de mogelijkheid van een verbod op gezichtsbedekking bij manifestaties passeren de revue. Tot slot komen aan bod de eisen die verdragen stellen aan demonstraties bij plaatsen die diplomatieke bescherming genieten, de internationaalrechtelijke bezwaren tegen het verbod om bij een kennisgevingplicht gegevens te verlangen over de inhoud van de manifestatie en de reikwijdte van het relatief onbekende vergaderingsrecht.

Bij de beantwoording van de vragen zoeken de auteurs steeds naar een evenwichtige balans tussen de uiteenlopende rechten en belangen die in het geding zijn.

De reeks Openbare orde, Veiligheid & Recht probeert een brug te slaan tussen de theorie van het recht en de praktijk van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hiertoe worden monografieën, proefschriften en conferentiebundels uitgebracht onder auspiciën van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG).

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en onderzoeksinstellingen dat zich ten doel stelt onderzoek te bevorderen naar de wijze waarop de publieke en de private sector het recht inhoud geven met als doel om hun wederzijdse belangen op een evenwichtige wijze te dienen.

Specificaties

ISBN13:9789051896466
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:473
Druk:1
Verschijningsdatum:23-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J.G. Brouwer

J.G. Brouwer is bedrijfsjurist van de concernstaf van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

Andere boeken door J.G. Brouwer

Inhoudsopgave

Introductie onderzoek 9
1. Inleiding 9
2. Vraagstukken 10
3. Onderzoeksmethoden 14
4. Opzet en organisatie 14
5. Overzicht van de inhoud 15
1 De demonstratie- en vergaderingsvrijheid: het internationaalrechtelijk en grondwettelijk kader 17
Berend Roorda
1. Inleiding 17
2. Reikwijdte van het demonstratie- en vergaderingsrecht 18
3. Voorwaarden aan een beperking van het demonstratie- en vergaderingsrecht 34
4. Conclusie 61
2 Eenmensprotest 63
Boukje Aalbers & Berend Roorda
1. Inleiding 63
2. Het recht op vrijheid van meningsuiting 65
3. De G4 over eenmensprotesten 72
4. Toetsing gevonden antwoorden 78
5. Conclusie 85
3 Verkeersbelang 89
Berend Roorda
1. Inleiding 89
2. Ruimte die het recht laat aan het verkeersbelang als beperkingscriterium 89
3. Oplossingsrichtingen 102
4. Conclusie 105
4 Bestemmingsplan als grondslag om demonstraties te beperken 107
Martijn Kok & Berend Roorda
1. Inleiding 107
2. Analyse van de Nederlandse rechtspraak inzake woonwagenkampdemonstraties 109
3. Toetsing van de Nederlandse rechtspraak inzake woonwagenkampdemonstraties 128
4. Conclusie 147
5. Samenvatting rechterlijke uitspraken 149
5 Strafbaarheid van gedragingen van demonstranten 173
Stephanie Gerritse & Berend Roorda
1. Inleiding 173
2. Strafbaarstelling van gedragingen van demonstranten en het internationale recht 174
3. Strafbaarheid van gedragingen van demonstranten volgens het nationale recht 179
4. Conclusie 191
6 Bufferzones bij abortusklinieken 237
Noor Swart & Berend Roorda
1. Inleiding 237
2. Internationaalrechtelijk en grondwettelijk kader 238
3. Beperkingen van het demonstratierecht bij abortusklinieken in de Nederlandse rechtspraktijk, rechtspraak en literatuur 250
4. Analyse beperkingen van het demonstratierecht bij abortusklinieken in andere landen 267
5. Toetsing beperkingen aan internationaalrechtelijk en grondwettelijk kader 290
6. Schematisch overzicht van de mogelijke juridische oplossingen 305
7. Conclusie 308
7 Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij manifestaties 311
Patrick Zoeten & Berend Roorda
1. Inleiding 311
2. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties vanuit internationaalrechtelijk en grondwettelijk perspectief 313
3. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties in het Nederlandse recht 328
4. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties in het Belgische recht 346
6 Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken
5. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties in het Duitse recht 362
6. Rechtsvergelijkende analyse, aandachtspunten, voorstellen & eindconclusie 376
8 Verhouding artikel 9 Wom tot Verdragen van Wenen 389
Berend Roorda
1. Inleiding 389
2. Gevonden antwoorden op vraagstuk in het Nederlandse recht 389
3. Internationaal recht en het recht van andere landen over dit
vraagstuk 393
4. Conclusie 398
9 Reikwijdte van het begrip ‘vergadering’ 401
Noor Swart & Berend Roorda
1. Inleiding 401
2. Gevonden antwoorden op vraagstuk 402
3. Conclusie 416
10 Verbod om bij kennisgeving gegevens te verlangen over de inhoud 419
Berend Roorda, Jan Brouwer & Jon Schilder
1. Inleiding 419
2. Het verbod om te vragen naar de inhoud van de manifestatie in het Nederlandse recht 420
3. Het internationale recht en het verbod om te vragen naar de inhoud van de manifestatie 422
4. Het recht van andere landen en het verbod om te vragen naar de inhoud van de manifestatie 423
5. Rechtsvergelijkende opmerkingen 425
6. Conclusie 428
11 Samenvatting 429
Berend Roorda
1. De demonstratie- en vergaderingsvrijheid: het internationaalrechtelijk en grondwettelijk kader 429
2. Eenmensprotest 431
3. Verkeersbelang 433
4. Bestemmingsplan als grondslag om demonstraties te beperken 434
5. Strafbaarheid van gedragingen van demonstranten 436
6. Bufferzones bij abortusklinieken 437
7. Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij manifestaties 439
8. Verhouding artikel 9 Wom tot Verdragen van Wenen 440
9. Reikwijdte van het begrip ‘vergadering’ 441
10. Verbod om bij kennisgeving gegevens te verlangen over de inhoud 444

Bronnenlijst 445
1. Literatuurregister 445
2. Jurisprudentieregister 453
3. Parlementaire stukken 467
4. Overige bronnen 469
8 Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken